JSW notuje coraz większe straty. W kwartał gotówka spółki spadła o blisko miliard zł i rośnie zapas niesprzedanego węgla
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
22 maj 2020, 08:55

JSW notuje coraz większe straty. W kwartał nadwyżka gotówkowa spółki spadła o blisko miliard zł i rośnie zapas niesprzedanego węgla

Strata netto Grupy JSW w I kw. 2020 r. wyniosła 209 mln zł wobec 410 mln zł zysku netto rok wcześniej. Głównym powodem tak dużego pogorszenia wyniku w ujęciu rok do roku, był spadek przychodów z 2,49 mld zł do poziomu 1,97 mld zł przy nieco wyższy kosztach działalności operacyjnej.

Porównując wynik z I kw. br. do tego samego okresu rok wcześniej, najmocniej w grupę uderzyły spadające ceny węgla koksowego, które w ciągu roku w przeliczeniu na złotówki spadły z 711 zł/t do 488 zł/t (dla odbiorców zewnętrznych). Wzrosła natomiast produkcja węgla ogółem. Przy analizie raportów finansowych JSW, inwestorzy giełdowi bardziej powinni porównywać jednak wyniki finansowe w ujęciu kwartał do kwartału. Na poziomie raportowej EBITDA, Grupa JSW zanotowała spadek z 254 mln zł w IV kw. 2019 r. do 50 mln zł w I kw. 2020 r. Jednak wynik poprzedniego kwartał ujmował w sobie duży one off – w kwocie +190 mln zł. Był to efekt rozwiązania odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Porównując z kolei wynik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych – wynik był zbliżony kw/kw i wyniósł niespełna 50 mln zł.

jsw one

Źródło: JSW

Nadwyżka finansowa zmalała w ciągu I kw. 2020 r. o blisko 1 mld zł

JSW w ostatnim czasie mogła chwalić się dużą nadwyżką finansową, zgromadzoną w czasie bardzo dobrej koniunktury na rynku węgla koksowego. W ciągu 2019 r. ta nadwyżka jednak systematycznie malała. W okresie I kw. br. jej spadek skokowo przyspieszył, gdyż zmiana wartości zadłużenia finansowego netto zmalało z -1,9 mld zł do -0,95 mld zł. Rozbijając to na najważniejsze czynniki pierwsze:

  • po stronie kredytów i pożyczek nastąpił wzrost z 359 mln zł do 792 mln zł,
  • wartość zgromadzonych aktywów FIZ długoterminowych pozostała na zbliżonym poziomie 1,16 mld zł (kw/kw),
  • wartość zgromadzonych aktywów FIZ krótkoterminowych (przeznaczonych do umorzenia) spadła z 700 mln zł do 400 mln zł,
  • stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów spadł z 350 mln zł do 267 mln zł.

Analizując rachunek przepływów pieniężnych widać, że spółka wydała na nabycie rzeczowych aktywów trwałych tylko w I kw. 2020 r. 742 mln zł i pokryła to przede wszystkim z wpływów nowych kredytów (459 mln zł) oraz ze sprzedaży certyfikatów FIZ (362 mln zł). Do tego przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne w kwocie 79 mln zł.

W najbliższym czasie trudno będzie JSW zahamować szybkie kurczenie się nadwyżki finansowej, a to ze względu m.in. na zmniejszony popyt na produkty spółki czy utrzymywanie bardzo dużych wydatków inwestycyjnych.

Zobacz także: Akcje JSW na poziomach z 2016 roku. Sprawdzamy czy sytuacja finansowa spółki jest dzisiaj lepsza czy gorsza

Zapasy niesprzedanego węgla rosną

Równie niepokojącą informacją są nadal rosnące zapasy w ujęciu ilościowym. Tylko w ciągu I kw. tego roku, zapas węgla wyprodukowanego w grupie wzrósł o ponad 700 tys. ton i osiągnął już łączny poziom 2,5 mln ton. Tym samym wyczerpują się już zdolności spółki do jego składowania. Co ciekawe, porównując stan zapasów węgla do tego samego okresu w 2019 r., zapas wynosił jedynie 718 tys. ton. Najwięcej wśród wyprodukowanego węgla stanowił węgiel koksowy (wzrost z 795 tys. ton do 1 376 tys. ton). Takie dane pokazują, jak duża dysproporcja była pomiędzy produkcją, a możliwościami sprzedażowymi. Jedynym pozytywem w strukturze zapasów, był spadek zapasu koksu, ze względu na intensyfikację wysyłek zamorskich w I kw. br. W perspektywie II kw. 2020 r., kiedy to przede wszystkim kwiecień przyniósł zatrzymanie części ciężkiego przemysłu w Europie, poziom zapasów w JSW może jeszcze ulec zwiększeniu.

Inaczej wygląda natomiast wartość zapasu wyrażona w bilansie. Na koniec marca 2020 r. wartość zapasów łącznie wynosiła 1 121 mln zł wobec 1 131 mln zł na koniec grudnia 2019 r. Skąd taka dysproporcja między ilościowym a wartościowym stanem? Otóż w strukturze zapasów wyraźnie wzrosła ilość niesprzedanego węgla (wartościowo 819 mln zł wobec 588 mln zł) przy spadku zapasu ilości koksu (wartościowo 165 mln zł wobec 378 mln zł).

jsw zapas

Źródło: JSW

Koronawirus w JSW

Wirus panujący niemal na całym świecie, wdarł się również wśród pracowników Grupy JSW. Do dnia 20 maja 2020 r. potwierdzono 1198 przypadków zarażenia koronawirusem. Zdecydowanie najwięcej przypadków odnotowano w KWK Pniówek, bo aż 1170. W pozostałych zakładach ilości zarażonych są niewielkie. Kwarantannie według ostatnich danych poddanych zostało 361 pracowników. Przypomnijmy, że zatrudnienie w grupie na koniec 2019 r. wynosiło 30629. W JSW został powołany sztab kryzysowy. Już wcześniej spółka wprowadziła system trzyzmianowy w miejsce czterozmianowego.

Notowania JSW

JSW

Zobacz także: Rekordowe obroty na akcjach JSW pod koniec 2019 to nie był przypadek. Cena węgla odbija, a wraz z nią kurs akcji

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.