Ambra kończy rok rekordowymi wynikami i pokazuje, że COVID-19 nie zatrzymał konsumpcji wina w Polsce
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
17 wrz 2020, 10:19

W czasie lockdownu Polacy nie przestali sięgać po wino. Ambra kończy swój rok obrotowy i pokazuje odporność na COVID19

Lider branży winiarskiej w Polsce zaprezentował wyniki finansowe za rok obrotowy 2019-2020. Spółka ponownie pokazała, że potrafi utrzymać stabilne wzrosty wyników finansowych, a jej zysk netto wykazał wzrosty, mimo trudnego otoczenia rynkowego w ostatnich miesiącach.

Epidemia COVID-19 nie zatrzymała wzrostu rynku wina i utrzymał trend jego premiumizacji. To przełożyło się na to, że pomimo spowolnienia gospodarczego i lockdawnu spółka końcy rok rekordowymi wynikami.

Rekordowe wyniki Grupy Ambra

Skonsolidowane przychody Ambry za rok obrotowy 2019-2020 wyniosły 591 mln zł i były wyższe o 7% w ujęciu rok do roku. Wzrost ten grupa uzyskała głównie dzięki wzrostom sprzedaży w Polsce (77% przychodów grupy), która była wyższa również o 7%. Drugi, istotny rynek rumuński wypadł organicznie już słabiej, gdyż wzrósł o 0,6%, a rynek czeski i słowacki wzrósł o 6,8%. Sam wzrost organicznych wszystkich rynków wyniósł 5,9%, ale akwizycje „dołożyły” dodatkowe 1,1% do łącznej dynamiki przychodów.

Kurs akcji Ambra w 2020 roku

Ambra kurs akcji

Przypomnijmy, że do grupy dołączyły w ostatnim roku Vino-Klub.cz i dwa inne podmioty w Czechach, w Rumunii została przejęta marka win stołowych Sange De Taur, a w ramach własnego portfolio, Ambra przejęła pozostałą część praw do marek Pliska i Słoneczny Brzeg. Oprócz tych akwizycji, spółka doinwestowała jeden ze swoich zakładów, co ma wpłynąć na jego lepszą efektywność. Łączne wydatki inwestycyjne wyniosły ponad 34 mln zł i były niemal dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej. Zysk na poziomie EBITDA za rok 2019-2020 wyniósł 78,9 mln zł wobec 68,7 mln zł rok wcześniej. Z kolei na poziomie zysku netto, grupa odnotowała wzrost o 2,2 mln zł do poziomu 44,2. Zysk netto przypadający akcjonariuszom j.d. osiągnął wartość 34,7 mln zł wobec 32,9 mln zł rok wcześniej.

Ambra podała w prezentacji inwestorskiej, że szacowany ubytek sprzedaży produktów mógł wynieść nawet do 30 mln zł ze względu na COVID-19. Najmocniej grupa odczuła wpływ pandemii w segmencie dostaw do gastronomii (HoReCa) i w sieci sklepów Centrum Wina/Distillers Limited. Sprzedaż w tych kanałach dystrybucji odpowiada za ok. 15% udziałów w przychodach grupy. Aktualnie wszystkie sklepy sieci już jednak funkcjonują.

Zagłębiając się w RZiS i bilans należy wskazać kilka rzeczy. Pierwszą z nich jest spadek marży brutto ze sprzedaży do 42,7% wobec 44% rok wcześniej. Spółka podała, że jest to głównie efekt osłabienia walut lokalnych wobec euro. Drugą jest wpływ zdarzeń jednorazowych na zysk netto, które akurat w zakończonym roku nie były zbyt duże. Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto dla akcjonariuszy j.d. wyniósł 35,2 mln zł wobec zaraportowanego 34,7 mln zł. W bilansie rzuca się w oczy wzrost zadłużenia oprocentowanego netto do 47,4 mln zł, a to głównie ze względu na zwiększenie inwestycji i stanu zapasów związanych z rosnącą skalą działalności oraz wcześniejszą produkcją na kolejne kwartały.

Zobacz także: „Chcielibyśmy utrzymać ciągłość wypłaty dywidendy” - relacja z czatu z zarządem Grupy Ambra 

Ambra ogranicza inwestycje

Plany inwestycyjne na kolejny rok obrotowy zakładają ograniczenie wydatków. Zarząd zapowiedział, że planuje zainwestować 20 mln zł, czyli wyraźnie mniej niż w zakończonym roku. Wskazana kwota ma dotyczyć inwestycji w aktywa trwałe (utrzymanie z roku poprzedniego), ale nie zakłada akwizycji. Obecnie spółka nie ma projektów akwizycyjnych, które mogłyby być zrealizowane w bieżącym roku. Celem dla spółki pozostaje utrzymanie tendencji wzrostu powyżej rynku. Prezes spółki dodał, że udawało się to do tej pory ze względu na otwieranie nowych segmentów.

W zakresie corocznej wypłaty dywidendy przez Ambrę, zarząd podał swoją rekomendacje w tym zakresie. Zakłada ona propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 70 groszy na akcję, czyli na tym samym poziomie jak w roku poprzednim. Uchwalenie przez WZA takiej właśnie dywidendy, będzie oznaczać pierwszy brak wzrostu dywidendy od roku 2011/2012. Przez siedem ostatnich lat, Ambra systematycznie zwiększała wypłacaną dywidendę z poziomu 43 groszy do 70 groszy na akcję.

Zobacz także: 42 spółki z GPW, które opublikują w tym tygodniu raport półroczny

ambra dyw

Źródło: Ambra

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.