Relacja z czatu z zarządem Grupy Ambra: „Chcielibyśmy utrzymać ciągłość wypłaty dywidendy”
Obrazek użytkownika Czaty
13 maj 2020, 16:13

„Chcielibyśmy utrzymać ciągłość wypłaty dywidendy” - relacja z czatu z zarządem Grupy Ambra

W środę, 13 maja 2020 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy AMBRA, Robertem Ogórem oraz wiceprezesem, Piotrem Kaźmierczakiem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za III kwartał 2019/2020 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o wpływ pandemii COVID-19 na działalność spółki, plany rozwoju, politykę dywidendową oraz sprzedaż produktów. W spotkaniu wzięło udział blisko 550 osób, a zarząd odpowiedział na ponad 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy Ambra, Robertem Ogórem oraz wiceprezesem zarządu, Piotrem Kaźmierczakiem. Porozmawiamy o wynikach finansowych za III kwartał 2019/2020 roku.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 13 maja 2020 r. o godz. 14:30. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Witamy wszystkich na czacie i zapraszamy do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Na naszej stronie dostępna jest prezentacja: https://www.ambra.com.pl/assets/RI/Prezentacje/AMBRA_Q3_2019_2020.pdf

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Jak kształtują się dostępność i ceny obecnie kontraktowanych surowców produkcyjnych? W jaki sposób przełożą się na ceny i marże planowanej produkcji?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Dostępność nie zmieniła się w wyniku pandemii i nie zagraża ciągłości produkcji i dostaw. Istotnym czynnikiem kosztowym jest natomiast osłabienie złotego, które może spowodować pogorszenie rentowności w najbliższych kwartałach. Wpływ ten będziemy zmniejszać poprzez podwyżki cen dostosowane do specyfiki kanałów dystrybucji.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Czy mogę prosić o krótki opis transakcji nabycia Gurmetum s.r.o. i Euro Center Trade s.r.o.?
Jakimi wartościowymi aktywami dysponują te podmioty? Jakie plany ma wobec nich Ambra? W jakim horyzoncie inwestycja może się zwrócić?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Spółki Gurmetum s.r.o. i Euro Center Trade s.r.o. zajmują się dystrybucją win i alkoholi premium, posiadają 2 sklepy w Pradze, dostarczają również towary do sieci handlowych. W oparciu o te spółki będziemy rozwijać sprzedaż detaliczną win i alkoholi premium w Czechach. Zakładany okres zwrotu tej inwestycji to 5-7 lat.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jak duży wzrost albo spadek przychodów ze sprzedaży szacuje spółka w kwartale kwiecień-czerwiec w związku z ograniczeniami w restauracjach?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Z uwagi na niewielki udział tego kanału sprzedaży wpływ na dynamikę przychodów nie powinien przekroczyć kilku punktów procentowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor1

W tym kwartale wystąpiła zauważalna różnica między przychodami ze sprzedaży skonsolidowanymi (dynamika r/r +7,5%) a sprzedażą na głównych rynkach (+11,1 proc.). jak rozumiem wynika to przede wszystkim z niższej (o ponad 2/3 r/r) sprzedaży do klientów zewnętrznych poza krajem siedziby. Możecie Państwo przybliżyć co znajduje się w tej pozycji sprzedażowej?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Przychody ze sprzedaży poza krajem siedziby obejmują przede wszystkim sprzedaż towarów spoza zakresu podstawowej działalności Grupy (inne artykuły spożywcze sprzedawane przede wszystkim przez spółkę TIM S.A. na rynkach Dalekiego Wschodu).

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Czy udało się Państwo rozpoznać zmiany wzorców konsumpcji spowodowane pandemią? Czy mają Państwo plan dostosowania oferty produktowej, dystrybucji i promocji do nowej rzeczywistości rynkowej?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Zmiany wywołane pandemią wraz z wejściem w okres recesji gospodarczej wpłyną oczywiście na zachowania konsumentów. Wzrost bezrobocia, spadające dochody oraz niepewność jutra (ryzyko utraty pracy, mniejszy optymizm) wywołają – oprócz obiektywnego zmniejszenia potencjału konsumpcji – rosnącą potrzebę bezpieczeństwa, oszczędności i racjonalnych wydatków. Poczucie bezpieczeństwa będzie silniej kierować naszymi zachowaniami w konsumpcji oraz w zakupach wszystkich dóbr konsumpcyjnych w tym również alkoholi. Dominujący w rynku alkoholi trend tzw. „premiumizacji”, czyli przechodzenia na produkty droższe, połączony silnie z chęcią odkrywania nowych produktów i trendów - znajdzie się w odwrocie. Będziemy kupować bardziej rozsądnie, korzystnie, ale też dobrą sprawdzoną jakość - mniej eksperymentów, bardziej to co znamy i jest sprawdzone. Skorzystają na tym dobre, sprawdzone marki. Oczekujemy również zwiększenia roli rodzimych produktów, wzmocnienia rosnącego trendu lokalności. Autentyczne, regionalne produkty, wysokiej jakości za rozsądną cenę zyskają nowe impulsy wzrostu. Silnym czynnikiem będzie zmiana kontekstu społecznego naszej konsumpcji – mniej życia w gastronomii, na dużych imprezach, wyjazdach – więcej w domu i w mniejszym gronie. Skutkiem będzie kryzys gastronomii i turystyki – częściowo skorzysta na tym handel, gdzie zrobimy więcej zakupów – na potrzeby kameralnej, domowej konsumpcji. Ten efekt zobaczymy już tego lata, gdy konsumenci zostaną w kraju i będą szukać bardziej domowych, a mniej masowych form wypoczynku. Potrzeba bezpieczeństwa pozostanie z nami na dłużej i będzie wpływać nie tylko na nasze wybory, ale także na miejsce i sposób robienia zakupów. Dewizą będą zakupy bezpieczne, szybkie i efektywne.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Czy w ostatnich tygodniach zauważyli Państwo spadek zamówień, opóźnienia w płatnościach, próby renegocjacji wartości oraz terminów płatności i dostaw ze strony klientów?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Spadek zamówień i wpłat od klientów dotyczy przede wszystkim dostaw do gastronomii, ponieważ zdecydowana większość odbiorców wstrzymała działalność w pierwszym okresie ograniczeń. W miarę znoszenia tych restrykcji gastronomia będzie stopniowo wznawiać działalność. Jesteśmy w kontakcie z naszymi odbiorcami i mamy przygotowany sposób działania na okres przejściowy.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Od jakiegoś czasu próbuję nabyć gruszkę z Winiarni Zamojskiej, ale jakoś nam nie po drodze :( W jakich sieciach handlowych mogę na nią trafić?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Gruszka z Winiarni Zamojskiej jest w stałej sprzedaży w sieciach Auchan, Carrefour, Leclerc, Selgros, Kaufland, Makro i wybranych sklepach Stokrotka.

Obrazek użytkownika Anonim
Janusz N.

Jakie są plany rozwoju? Jak grupa planuje rozwijać się zagranica ?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

W najbliższym czasie koncentrować się będziemy na zwiększeniu efektywności operacji korzystając ze zgromadzonego kapitału klientów i organizacji. Będziemy integrować nowo przejęte spółki w Czechach w celu zwiększenia ich zysków i wygenerowania impulsu wzrostowego w oparciu o asortyment i know-how Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Vaquero

Bieżący kwartał będzie pierwszym w którym w pełni odczujecie wpływ pandemii. Pewnie wszyscy pytają o trendy które widzicie i perspektywy, ale oprócz tego - czy możecie rozważyć publikację jakichś wcześniejszych, szacunkowych danych, aktualizację raportu o wpływie wirusa itd?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Nie planujemy publikacji prognoz wyników.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Jak obecnie zorganizowana jest praca w sklepach CW i DL? Czy dysponują Państwo wstępnymi danymi na temat liczby klientów, wielkości obrotów i struktury zakupów po szerszym otwarciu galerii handlowych?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Od 8 maja większość sklepów pracuje normalnie.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Przegapiłem pierwszy numer newslettera. Czy mogę jakoś się z nim zapoznać?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Proszę o przesłanie maila na adres: k.koszarna[at]ambra.com[dot]pl – prześlemy Panu pierwszy numer.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor1

Kolejny kwartał dynamika kosztów marketingu i dystrybucji przekracza zauważalnie dynamikę sprzedaży Czy to już stały trend i tak będzie również w kolejnych kwartałach? Z czego wynikają wzrosty tych kosztów?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Nasz budżet na rok obrotowy od 1 lipca 2020 r. przewiduje oszczędności i optymalizacje kosztów i działań w obliczu oczekiwanego spowolnienia gospodarczego.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor1

Wynagrodzenie w segmencie Polska kolejny kwartał z rzędu notują dynamikę niższą niż dynamika sprzedaży. Czy można stwierdzić, że nie jest to już najważniejsze wyzwanie jaki stoi przed spółką?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

W nowym oczekiwanym otoczeniu gospodarczym i rynkowym nie oczekujemy wzrostu kosztów wynagrodzeń.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Na kiedy planowane jest podjęcie decyzji dotyczącej wartości i terminu wypłaty dywidendy?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Decyzję o wartości i terminie dywidendy podejmowane są przed publikacją raportu rocznego, czyli na początku września.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki jest wpływ zamknięcia galerii i spadku zainteresowania zakupami w centrach handlowych na wyniki ?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Wpływ ten zależy m.in. od zmiany godzin otwarcia lokali, czynszów, odwiedzalności centrów handlowych. W chwili obecnej oszacowanie tego wpływu jest obarczone dużą niepewnością, stąd nie publikujemy takich szacunków.

Obrazek użytkownika Anonim
Kamil

Czy zamknięcie galerii spowodowało zwolnienia pracowników? Co zaproponowała im spółka na ten czas? Czy spółka korzystała z tarczy antykryzysowej?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Nie zwolniliśmy pracowników, natomiast został ograniczony ich czas pracy.

Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
Rafał Irzyński

Czy są przewidywane kolejne, duże inwestycje w najbliższych kwartałach (np. akwizycje kolejnych marek)? Jeśli tak to jakiego rzędu środki mogą być na ten cel przeznaczone?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Nie planujemy kolejnych inwestycji i akwizycji w najbliższych kwartałach.

Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
Rafał Irzyński

Dlaczego spółka stosuje krótkoterminowe kredyty do finansowania inwestycji czy części zapasów? Czy nie efektywniejsze jest sięgnięcie po zadłużenie długoterminowe?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Finansowanie długoterminowe nie jest obecnie spółce potrzebne, ponieważ generowane regularnie przepływy pieniężne umożliwiają finansowanie inwestycji i zapasów. Kredyty krótkoterminowe służą do pokrycia zapotrzebowania na finansowanie, przede wszystkim w sezonie świąteczno-noworocznym. Środki wygenerowane w tym okresie trafiają do spółki w ciągu kilku miesięcy.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

W jaki sposób pandemia wpłynęła na Państwa plany inwestycji rozwojowych?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Analizujemy i negocjujemy efektywność naszych lokalizacji w galeriach handlowych. Nie planujemy nowych akwizycji. Nasze inwestycje w produkcję będą natomiast kontynuowane.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor1

Czy wzrost amortyzacji wynika bardziej z zastosowania MSSF 16 czy też oddania nowych inwestycji i rozpoczęcia ich amortyzowania?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Koszty amortyzacji wynikające z zastosowania MSSF 16 wynosiły w trzech pierwszych kwartałach roku obrotowego 4,9 mln zł. Zatem wzrost kosztów amortyzacji po oczyszczeniu o efekt MSSF 16 wyniósł ok. 7%. Odpowiednio zmniejszyły się pozostałe koszty działalności operacyjnej.

Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
Rafał Irzyński

Czy w kolejnych kwartałach zarząd również przewiduje występowanie spadku marży brutto ze sprzedaży?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Kwartalne wahania marży ze sprzedaży mogą być spowodowane np. wahaniami kursów walut. W perspektywie średnio- i długoterminowej chcemy utrzymywać stabilny poziom rentowności marży.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w zakładach produkcyjnych wprowadzili Państwo dodatkowe reżimy sanitarne?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Wprowadziliśmy zaostrzone wymogi dotyczące m.in. dezynfekcji, zachowania dystansu, zmniejszenia kontaktu między zmianami. Dotychczas nie odnotowaliśmy żadnego przypadku koronawirusa.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Pandemia w ograniczonym zakresie dotknęła okresu styczeń-marzec. Będzie bardziej widoczna w 4 kwartale (zamrożony sektor HoReCa, zamknięte galerie handlowe). Jakie są perspektywy wynikowe spółki na bieżący kwartał?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Już w marcu wprowadziliśmy pierwsze kroki obniżające koszty. Nasza strategia na okres spowolnienia konsumpcji opiera się na koncentracji na naszych głównych sprawdzonych markach – liderach swoich kategorii w średnich segmentach cenowych. Jednocześnie pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego wpływu pandemii w sieci sklepów CENTRUM WINA poprzez renegocjację umów najmu i zamknięcie części sklepów w najmniej rentownych lokalizacjach. Działania te powinny ograniczyć negatywny wpływ pandemii na wyniki.

Obrazek użytkownika Anonim
Monika

Jak wygląda sprzedaż alkoholu w czasie kwarantanny? Czyli od połowy marca do dziś? Poza kanałem HORECA, który oczywiście jest wyłączony z działania. Czy można mówić o jakimś trendzie, np. wzroście sprzedaży detalicznej, większym zainteresowaniu trunkami tańszymi itd.? A może odwrotnie, sprzedaż spadła ze względu na wprowadzone obostrzenia, ograniczenie wizyt w sklepach itd.? Czy jest problem ze sprowadzaniem towaru z zagranicy?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Przejściowe problemy ze sprowadzaniem towarów z zagranicy zostały na chwilę obecną zażegnane. Z powodu wyłączenia HoReCa oraz okresowego zamknięcia sklepów CW/DL zmniejszył się udział produktów premium. Sprzedaż naszych marek ze sklepów spożywczych nie wykazuje drastycznych zmian. Większość naszych marek to produkty średniej ceny - znane popularne.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor1

Czy w kwestii koronawirusa przewidujecie Państwo istotny spadek na rynku (poza Horeca i sklepami Centrum Wina – co dość oczywistym się wydaje) czy też jesteście tutaj umiarkowanym optymistą? Czy nie obawiacie się problemów ze ściąganiem należności w związku z tą sytuacją?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Mamy zdywersyfikowany portfel klientów i spowolnienie w jednym kanale dystrybucji może być przynajmniej częściowo kompensowane wzrostem sprzedaży w innych kanałach. Nie podejmujemy się prognozowania zmian sprzedaży. Natomiast doświadczenie lat ubiegłych, np. kryzysu roku 2008-2009 pokazuje, że konsumpcja wina jest stosunkowo odporna na pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda sytuacja na rynkach zagranicznych podczas pandemii? Czy tam jest lepiej, czy gorzej niż w Polsce?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Sytuacja wydaje się podobna. Brak rozbudowanej dystrybucji premium (HoReCa, własne sklepy) zmniejsza negatywny wpływ na portfolio sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor1

Obecne kursy walutowe Wam nie sprzyjają. Chcecie Panowie utrzymywać stabilną marże brutto, to jednak by musiało oznaczać podwyżki, o ile obecne kursy (4,50 EUR/PLN) się utrzymają? Czy na rynku gdzie jak sami mówicie następuje zmiana modelu konsumpcji oraz prawdopodobnie ograniczenie popytu – realne jest podnoszenie cen? Zmierzam do tego, czy niższa marż na sprzedaży w analizowanym kwartale (tłumaczona przede wszystkim wpływem różnic kursowych) ne zostanie z Wami na dłużej?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Utrzymanie się wyższego poziomu kursu walutowego przez więcej niż jeden kwartał zmusi wszystkich uczestników rynku do podwyżek cen. Stąd też uważamy, że w średniej perspektywie poziom marż nie powinien znacząco odbiegać od wcześniejszych okresów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego spółka nie planuje akwizycji? Na czatach innych spółek padały deklaracje, że własnie teraz jest na to dobry okres

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

W ostatnim roku zrealizowaliśmy kilka znaczących akwizycji. Brak z góry założonego planu przejęć nie oznacza, że będziemy zamknięci na szczególnie korzystne okazje.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Czy Ambra planuję utrzymać ponad dziesięcioletnią tradycje wypłaty dywidendy?
Wydaje mi się, że wypłata nawet symbolicznej kwoty może dobrze wpłynąć na postrzeganie spółki, bowiem wielu analityków zwraca uwagę na ciągłość wypłaty dywidendy, w tym również zachowanie w czasie kryzysów

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Chcielibyśmy utrzymać ciągłość wypłaty dywidendy, natomiast decyzje będą zapadać po zakończeniu roku obrotowego i będą uzależnione zarówno od wyników finansowych jak i planów inwestycyjnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Kiedy kolejna większa akcja w Biedronce? Tam najczęściej robie zakupy, a przez ostatnie dwa miesiące nawet nie zajrzałem do galerii handlowej, żeby zahaczyć Centrum Wina :(

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Zapraszamy do sklepów Centrum Wina - większość z nich jest znowu czynnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Jak dużą część surowców i materiałów nabywają Państwo w walutach innych niż EUR?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Około 30% zakupu surowców, materiałów i towarów nabywamy w innych walutach, głównie PLN.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Wydaje się, że dużo ludzi spędzi wakacje w Polsce, a nie zagranicą. Czy macie Państwo w planie jakąś większą kampanię promocyjną na lato tego roku w Polsce?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Po raz kolejny w sklepach, dokąd przeniesie się część zakupów z hoteli i restauracji, odbędą się akcje promocyjne naszych marek, w tym Cydr Lubelski, Fresco Frizzante, Cin&Cin itp.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy zamierzacie Państwo rozszerzać dystrybucje lokalna, kiedy teraz widać, że trendem jest robienie zakupów bliżej domu?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Nasze marki są obecne w większości sklepów, w tym również tych mniejszych, blisko domu.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor1

Pan Prezes napisał „Zapraszamy do sklepów Centrum Wina - większość z nich jest znowu czynnych.” Większość czyli nie wszystkie? Czy jeśli chodzi o negocjacje z galeriami preferujecie podejście LPP/Empik (na ostro, zamykamy i nie otworzymy dopóki się nie dogadamy) czy raczej CC/Coccodrillo (otwieramy wszystko i próbujemy negocjować)?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Sprawdzamy aktualnie potencjał sprzedażowy sklepów w nowych warunkach i te fakty wykorzystamy w negocjacjach z galeriami.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Z jakich instrumentów przewidzianych w pakiecie ustaw kryzysowych Ambra skorzystała lub skorzysta w najbliższym czasie?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

O efektach naszych działań poinformujemy w kolejnym raporcie okresowym, tj. raporcie rocznym za 2019/2020 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor1

Czy gdyby nie wpływ pandemii w rozumieniu zamknięcia Horeca i Centrum Wina na dwa ostatnie tygodnie marca oraz wzrostu kursu (negatywny wpływ na marże brutto ora na pozostałe koszty finansowe) to bylibyście Panowie zadowoleni z kwartału? Byłby on wtedy lepszy wynikowo niż rok wcześniej?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Potwierdzamy.

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Serdecznie dziękujemy za możliwość spotkania, świetną frekwencję i ciekawe pytania. Do zobaczenia!

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.