Publiczna oferta akcji Mo-Bruk. Co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
19 lis 2020, 12:54

Mo-BRUK rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Co warto wiedzieć o spółce?

Do 23 listopada trwa oferta publiczna Mo-BRUK. Główni akcjonariusze zamierzają sprzedać część akcji. Cena maksymalna została ustanowiona na poziomie 260 zł za akcję, poniżej kursu akcji na giełdzie. Co warto wiedzieć o spółce i o trwającej ofercie.

Mo-BRUK jest jedną z nielicznych spółek notowanych na GPW, których kurs w 2020 r. osiągnął historyczne maksima. Ten wynik zasługuje za uznanie, bo doszło do tego mimo że spółka nie jest powiązana bezpośrednio z żadną z tak zwanych branż covidowych. Wzrost ceny akcji ma uzasadnienie w dobrych wynikach i perspektywach rozwoju, ale też w stosunkowo niskim free-floacie, który za sprawą planowanej oferty akcji znacząco się zwiększy.

Kurs akcji Mo-BRUK

Mobruk akcje kurs

Trend wzrostowy na akcjach trwa już od 2016 r. i ma uzasadnienie w wynikach finansowych. Spółka w ostatnich 5 latach regularnie zwiększa przychody oraz zyski ze sprzedaży oraz zysk netto.

Od 2015 r. do ostatnich zaraportowanych 12 miesięcy przychody spółki wzrosły o 265%, a zysk netto na akcję osiągnął poziom 19,37 zł. W ostatnich trzech kwartałach spółka wypracowała 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 69,8 mln zł zysku na poziomie EBITDA oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41%, 102% oraz 122%. Warto też zaznaczyć, że obecnie spółka posiada zadłużenie, ale pokryte jest ono z nadwyżką środkami pieniężnymi (wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA jest ujemny).

Zobacz także: Mo-BRUK podsumowuje wyniki za pierwsze trzy kwartały 2020 roku

W ślad za dobrymi wynikami idzie też polityka dywidendowa. Spółka dzieli się zyskiem od 2019 r. i zamierza to dalej robić. Zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę od 50% do 100% zysku netto w następnych latach.

„Chcemy, aby beneficjentem wzrostu naszego biznesu byli akcjonariusze spółki. Jako zarząd, w ramach nowej polityki dywidendowej, rekomendować będziemy wypłatę od 50 proc., do 100 proc. zysku za dany rok obrotowy pod warunkiem utrzymania poziomu długu netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x. Oczywiście ostateczne decyzje w zakresie podziału zysku zapadać będą podczas walnych zgromadzeń” - mówi Józef Mokrzycki, prezes Mo-BRUK.

Zobacz także: Mo-BRUK przeznaczy na dywidendę od 50 proc., do 100 proc. zysku

Model biznesowy Mo-BRUK oparty na trzech filarach

Spółka działa w branży przetwarzania odpadów przemysłowych. Jest liderem na rynku polskim. Mo-BRUK przerabia odpady przemysłowe na paliwa alternatywne, parę technologiczną czy granulat cementowy (sztuczne kruszywo). Produkty końcowe są wykorzystywane ponownie w przemyśle.

Model_biznesowy

Mo-BRUK opiera działalność na wzajemnie uzupełniających się trzech filarach. Pierwszym jest zestalanie i stabilizacja odpadów. Spółka przetwarza odpady pozyskane od przedsiębiorstw chemicznych, odlewni czy spalarni odpadów. Posiada własną opracowaną technologię przetwarzania na kruszywo sztuczne – granulat cementowy. Tak zmieniony odpad wraca do obiegu przemysłowego i ma wiele zastosowań np. przy budowie dróg.

Drugą nogą biznesu jest przetwarzanie na parę technologiczną pozyskanych odpadów przemysłowych i medycznych. Surowiec jest pozyskiwany od rafinerii, ale też od producentów leków i szpitali. Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarza odpady na parę technologiczną zasilającą współpracującą ze spółką rafinerią.

Trzecim filarem jest produkcja paliw alternatywnych z palnych odpadów komunalnych i przemysłowych. Służą one jako źródło energii np. dla cementowni.

Zobacz także: Mo-BRUK z rekordowymi wynikami planuje dalszą ekspansję i rozważa przejęcia

Perspektywy i plan rozwoju biznesu Mo-BRUK

Spółka ma przygotowany dalszy plan rozwoju, który ma umożliwić w pełni wykorzystanie dobrej koniunktury w branży. Tej sprzyja wiele czynników. W tym zmiana przepisów gospodarowania odpadami i trend związany z ograniczaniem zanieczyszczania środowiska i zamkniętym obiegiem gospodarki.

„Jednym z ważniejszych postanowień Rady jest zobowiązanie państw członkowskich do ograniczenia składowania odpadów w terminie do 2025 roku do 55% w stosunku do roku 2013. Ponadto Dyrektywa UE o Odpadach zobowiązuje państwa członkowskie do 2030 roku do przygotowania do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych w ilości 60%, a do 2035 roku do 65%. Tym samym, prawo UE narzuciło na rządy państw członkowskich obowiązek wprowadzenia znaczących reform, które istotnie stymulują popyt na usługi związane z przetwarzaniem odpadów, np. recyklingiem czy odzyskiem” – czytamy w prospekcie emisyjnym spółki.

Obecnie w Polsce przetwarza się ok. 34% odpadów, co pokazuje znaczny potencjał wzrostu zapotrzebowania na usługi recyklingowe. Spółka już przygotowuje się na rosnące potrzeby rynku i zmianę przepisów.

Mo-BRUK rozbudował linie do przetwarzania odpadów i może obecnie, bez dodatkowych inwestycji, podnosić wolumeny przetwarzanych odpadów. Mo-BRUK posiada sześć nowoczesnych zakładów w pięciu lokalizacjach rozlokowanych na południu Polski, gdzie jest koncentracja przemysłu ciężkiego. Zamierza zdywersyfikować działalność poprzez ekspansję na północną część Polski np. przez akwizycje.

„Bierzemy pod uwagę akwizycje w przyszłości, szczególnie na północy Polski, w ramach polityki dywersyfikacji biznesu, w przypadku pojawienia się na rynku ciekawych opcji, gwarantujących pożądane efekty synergii. Firma jest zainteresowana zakładami działającymi w obszarze stabilizacji odpadów nieorganicznych oraz spalarniami odpadów niebezpiecznych i medycznych” – wyjaśnia Mokrzycki.

Spółka rozważa też rozszerzenie usług poza granice Polski. Już posiada zgodę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Pierwszym celem ma być eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę. Mo-BRUK ubiega się więc o pozwolenie od ukraińskiego Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych. W dalszej perspektywie w grę wchodzą też kontrakty w innych krajach regionu.

„W ostatnich latach czerpaliśmy przede wszystkim z potencjału rynku krajowego. Konsekwentnie jednak pracujemy nad poprawą potencjału w oparciu o współpracę z partnerami zagranicznymi. Oprócz Ukrainy, odbieramy sygnały m.in. od krajów ze wschodniej części Europy, które są gotowe przyjmować paliwo wytworzone w naszych zakładach. Warto zaznaczyć, że w zakresie eksportu paliwa alternatywnego na wschód wytyczamy szlaki, ponieważ bylibyśmy pierwszym podmiotem w Polsce, wykonującym taką działalność” - dodaje Mokrzycki.

Oferta akcji Mo-BRUK

Spółka nie będzie emitować nowych akcji. Nie pozyska więc dodatkowego finansowania z trwającej oferty. Główni akcjonariusze zamierzają sprzedać w ofercie publicznej do 30% akcji spółki z możliwością zwiększenia o kolejne 10%.

Transakcja zwiększy płynność walorów na giełdzie i wprowadzi do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Główni akcjonariusze zachowają istotne pakiety akcji z umową typu lock-up na 21 miesięcy w przypadku Ginger Capital i 9 miesięcy w przypadku Value FIZ. Spółka Mo-BRUK także będzie miała ograniczenie na emisję akcji na okres 21 miesięcy od czasu zakończenia transakcji.

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty w sytuacji, w której oferujący dokonają sprzedaży 1.053.866 akcji (lewy wykres) lub 1.405.154 akcji (prawy wykres)

Struktura akcjonariatu

Cena maksymalna została ustalona w wysokości 260 zł za akcję. Dla inwestorów indywidualnych zostanie zaoferowanych ok. 10-15% całości oferty. Zapisy już się rozpoczęły i potrwają do 23 listopada. Będą przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich.

„Oferty spółek z ekspozycją na ciekawą i perspektywiczną branżę, które mogą pochwalić się korzystną ścieżką wynikową oraz ambitnymi planami rozwoju, cieszą się dużym zainteresowaniem rynku. Do grona takich podmiotów bez wątpienia zalicza się Mo-BRUK. Atutem oferty jest także fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. Będzie to więc doskonała okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej spółki” – mówi Józef Mokrzycki.

Harmonogram oferty akcji Mo-BRUK

TerminEtap
18 listopadapublikacja prospektu
18 – 24 listopadabudowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
19 – 23 listopadaprzyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
do 25 listopadapublikacja informacji o cenie i liczbie oferowanych akcji
25 – 27 listopadaprzyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych
27 listopadaprzydział akcji
1 grudniarozliczenie transakcji

Zobacz także: Mo-BRUK pozytywnie przeszedł audyt środowiskowo-społeczny

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.