Alior ma szansę być bankiem z pierwszej piątki lub szóstki - Wojciech Sobieraj, prezes banku, na czacie inwestorskim | StrefaInwestorow.pl

Alior ma szansę być bankiem z pierwszej piątki lub szóstki - Wojciech Sobieraj, prezes banku, na czacie inwestorskim

Ogłoszona na początku tygodnia, nowa emisja akcji Alior Banku #ALR pozwoli na sfinansowanie zakupu wydzielonej części Banku BPH. Spółka planuje pozyskać 2,2 mld zł. Zapisy na akcje odbywają się w dniach 25 maja - 1 czerwca, a 27 maja jest ostatnim dniem notowań praw poboru na akcje nowej emisji. O celach i warunkach pozyskania nowego kapitału, szczegółach transakcji i dalszych planach banku rozmawialiśmy na czacie inwestorskim z prezesem Zarządu Alior Banku, Wojciechem Sobierajem.

W środę, 25 maja 2016 r. o godz. 13:30 odwiedziliśmy warszawską siedzibę banku, aby zorganizować czat inwestorski. W spotkaniu online wzięło udział ponad 300 osób. W czasie jednej godziny, prezes Sobieraj odpowiedział na wszystkie 63 pytania. Cieszymy się, że w tak ważnym momencie spółka kładzie nacisk na dotarcie do jak najszerszego grona inwestorów indywidualnych i zdecydowała się na taką formę komunikacji. Zapraszamy do lektury zapisu całego czatu inwestorskiego z prezesem Zarządu Alior Banku, Wojciechem Sobierajem.

Zdjęcie 1 Z tej sali, o wdzięcznej nazwie Dukat, odbywał się czat inwestorski. Warto wiedzieć, że wszystkie pomieszczenia w siedzibie banku mają walutowe nazwy - Dolar, Gwinea,
Z tej sali, o wdzięcznej nazwie "Dukat", odbywał się czat inwestorski. Warto wiedzieć, że wszystkie pomieszczenia w siedzibie banku mają "walutowe" nazwy. Dolar, Gwinea, Forint…

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat z prezesem zarządu Alior Banku, Wojciechem Sobierajem, który będzie poświęcony przede wszystki ogłoszonej emisji akcji i planom spółki, związanym z przejęciem wydzielonej części banku BPH. Spotkanie rozpocznie się w środę, 25 maja 2016 r. o godz. 13:30. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Witam serdecznie na czacie inwestorskim. Przez najbliższą godzinę, do 14:30, jestem do Państwa dyspozycji. Zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Piter

Czy Alior Bank zamierza dążyć do fuzji obu banków i scalenia ich pod jedną marką Alior Bank? Jak to ma wyglądać?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Tak, celem tej transakcji jest połączenie obu banków pod marką Alior Bank. Zakładamy, że do przejęcia Podstawowej Działalności Banku BPH dojdzie w czwartym kwartale 2016 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan Zawadzki

Wydaje się, że w ostatnim czasie rynek obligacji cieszy się wśród inwestorów dużym zaufaniem. Obligacje emituje np. Państwa konkurent, Bank Pocztowy. Dlaczego zatem nie wybraliście Państwo emisji obligacji, zamiast akcji?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Obligacje to również sposób pozyskiwania kapitału przez Alior Bank. Niedawno KNF zaakceptowała prospekt obligacji Alior Banku. Wartość programu obligacji Alior Banku to 800 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Piter

Jak wygląda obecnie wpływ PZU na zarządzanie Alior Bankiem? Czy jest to inwestor stricte finansowy czy coś więcej?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Współpraca układa się dobrze. W 8-osobowej radzie nadzorczej PZU posiada 3 przedstawicieli.

Obrazek użytkownika Anonim
Cure09

Jaki wpływ na rentowność banku ma podatek bankowy? Czy przejęcie BPH znacząco zwiększy zobowiązania z tego tytułu?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Za pierwszy kwartał zapłaciliśmy około 20 mln podatku bankowego, zysk netto wyniósł 80 mln. Szacujemy, że podatek bankowy będzie stanowił około 20% zysku.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan Zawadzki

Czy w związku z pozyskiwaniem większej ilości pieniędzy od inwestorów, spółka planuje wypłacać dywidendę? Kiedy to będzie realne? W końcu, jeśli teraz zakupię akcje nowej emisji, to w ciągu 2-3 lat powinienem się spodziewać większej stopy zwrotu.

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Nie przewidujemy wypłacać dywidendy przed końcem 2018 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan Zawadzki

Czy w ramach fuzji coś może pójść nie tak? Czy jest już np. zgoda KNF, czy UOKiK - czy mogą zablokować tę transakcję? Co jeśli do zakupu BPH miałoby jednak nie dojść?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Nie spodziewamy się braku zgód regulatorów.

Obrazek użytkownika Anonim
Wopjciech

Które miejsce wśród banków będzie miał Alior po fuzji?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

9. miejsce

Obrazek użytkownika Anonim
Jerzy

Nie miałem akcji kiedy przyznawano prawa poboru, czy jeszcze mogę uczestniczyć w emisji akcji?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Prawa poboru notowane są 25-27 maja, można kupić prawa poboru na giełdzie i wziąć udział w zapisach na akcje nowej emisji w terminie podstawowym.

Obrazek użytkownika Anonim
Wopjciech

No i oczywiście jaki jest sens tej transakcji, rozumiem, że chodzi o wielkość aktywów ale czy aktywa BPH mają wystarczającą marżę odsetkową?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Marża odsetkowa BPH bez kredytów hipotecznych jest wyższa niż Aliora i wynosi 4,7%.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Alior przez 5 lat od 2011 roku urósł ponad dwukrotnie i to patrząc na przychody, i na aktywa. Są też zyski. Może już czas na dywidendę?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Żeby utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju Banku, nie planujemy wypłaty dywidendy do końca 2018 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Bogdan Fabiański

Współpraca z PZU w RN to jedna rzecz, ale czy są jakieś synergie operacyjnie czy dalej PZU traktuje inwestycję kapitałowo.

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Rozpoczęliśmy realizację projektów współpracy obu podmiotów, również operacyjnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Bogdan Fabiański

Kiedyś, zdaje się, że w Forbsie powiedział Pan, że dzisiaj by założył FInTecha, anie bank. Czy Alior coś działa w tym kierunku?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Tak, działamy.

Obrazek użytkownika Anonim
Wopjciech

Skoro marża aktywów BPH jest taka duża to dlaczego nie zdecydowaliście się na obligacje?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Obligacje nie są zaliczane do kapitału podstawowego banku.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

A jak Pan ocenia obecny kurs banku, bo patrząc po wskaźniku C/Z to jest on powyżej średniej w branży?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Ponieważ rośniemy szybciej niż branża.

Obrazek użytkownika Anonim
Bogdan Fabiański

A jak Pan ocenia branże i jej perspektywy, mam na myśli Banki w Polsce? Najgorsze mamy za sobą?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Zmiany w branży bankowej nadal są spodziewane: franki, konsolidacja, fintech, itp.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciej Nowak

Jak podatek bankowy wpłynie na akcje kredytową Alior Banku? Czy przewidują Państwo ograniczenie finansowania (lub ostrożniejsze podejście w zakresie oceny ryzyka) w którymś segmencie (consumer finance / hipoteki / przedsiębiorstwa)?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Alior zamierza wzrastać w tempie 5,5 mld kredytów netto łącznie w każdym z segmentów.

Obrazek użytkownika Anonim
Bogdan Fabiański

I ostatnie pytanie czy oczekuje Pan konsolidacji w branży

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Tak, zdecydowanie.

Obrazek użytkownika Anonim
Bogdan Fabiański

Jakie są oczekiwania co do efektów fuzji z BPH?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Synergie kosztowe, a przede wszystkim budowa uniwersalnego, nowoczesnego banku, zdolnego konkurować ze wszystkimi bankami z pierwszej dziesiątki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Zdaje się, że kiedyś Pan pracował w BPH dużo się zmieniło od Pana odejścia?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Pracowałem, zmieniło się bardzo dużo jak w całej branży.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciej Nowak

Czy planujecie Państwo (Alior/PZU) kolejne przejęcia na rynku bankowym w perspektywie najbliższych 2 lat? Czy prowadzone są już konkretne rozmowy z podmiotami zainteresowanymi sprzedażą swoich udziałów?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Będziemy aktywnie przyglądać się procesom konsolidacyjnym na rynku, nie wykluczamy wzięcia w nich udziału.

Obrazek użytkownika Anonim
Mateo

W którym kierunku Alior przewiduje dalej rozwój, kredyty gotówkowe, hipoteczne, produkty inwestycyjne? Mam na mysli najważniejszy kierunek?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Najważniejsze jest, żeby Alior pozostał bankiem uniwersalnym w połowie dla klientów detalicznych, a w połowie dla firm, z szeroką paletą produktów.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

W jakim czasie spodziewa się Pan zwrotu z inwestycji w BPH. Czy akcjonariusze zobaczą zwiększone zyski jeszcze za ten rok?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Nie, w 2018 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Wopjciech

A można coś więcej o tych synergiach kosztowych, bo z całym szacunkiem, ale każdy synergie widzi i z tego nic nie wychodzi.

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Koszty centrali, koszty dystrybucji, koszty systemów IT w połączonym banku zawsze będą mniejsze niż suma dwóch. Polskie banki dotychczas sprawnie przeprowadzały proces połączenia i zakładane synergie były osiągane.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Czy zakup BPH obciąży bardzo wyniki za ten rok? Jak Pan to ocenia?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

2016 nie będzie obciążony, główne koszty związane z fuzją zostaną poniesione w 2017.

Obrazek użytkownika Anonim
Mateo

Czy PZU skorzysta ze swoich praw poboru?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Tak, było to warunkiem transakcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy robicie rod shows wśród akcjonariuszu i jak zainteresowanie?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Wczoraj skończyliśmy roadshow Warszawa-Londyn-Frankfurt-Paryż. Ponad 100 inwestorów, duże zainteresowanie. 99,5% akcjonariuszy głosujących za emisją na Walnym Zgromadzeniu dobrze rokuje.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

A co z podatkiem bankowym czy tu będą jakieś efekty synergii?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Wręcz przeciwnie, BPH obecnie podatku bankowego nie płaci, ponieważ jest w programie naprawczym. Po połączeniu z Aliorem płatności z tytułu podatku bankowego połączonej jednostki wzrosną.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Patrząc po notowaniach to PZU chyba nie jest zadowolone, czy to przejściowe problemy?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Nie komentujemy kursu innych spółek giełdowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Czy bank publikuje prognozy na najbliższe lata? Jeśli tak to gdzie można je znaleźć?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Bank nie publikuje prognoz na najbliższe lata.

Obrazek użytkownika Anonim
sebek

Dzień dobry! Czy ma Pan informację, czy akcjonariusz banku Aviva OFE Aviva BZWBK skorzysta z prawa poboru?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Nie mamy informacji, którzy akcjonariusze mniejszościowi skorzystają z prawa poboru.

Obrazek użytkownika Anonim
Mateo

No tak, ale jak się popatrzy procentowo to zyski mniejszych banków spadają mocniej po podatku bankowym, a wielkich znacznie wolniej więc efekt jakiś powinien być czy czegoś nie rozumiem?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Połączony bank na pewno zapłaci więcej podatków, ponieważ Bank BPH nie płaci obecnie podatku bankowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Jak układa się Pana współpraca z prezesem Krupinskim?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

OK.

Obrazek użytkownika Anonim
Broker

A co z branża deweloperską, finansujecie ją mocno czy nie?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Finansujemy.

Obrazek użytkownika Anonim
Broker

Podobno w BFG mają nastąpić jakieś zmiany od tego roku czy już coś wiadomo?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Trwają dyskusje na ten temat wysokości składki i sposobów jej naliczania.

Obrazek użytkownika Anonim
Broker

I jaka jest struktura kredytów BPH vs Alior mam na myśli procentowe wartości?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Bardzo podobnie, 5,3 mld zł kredytów firmowych i 3,5 mld zł detalicznych. Po połączeniu portfel kredytów firmowych i detalicznych powinien być równy.

Obrazek użytkownika Anonim
Broker

Jak już jesteśmy przy BFG to jak mocno obciążyły wasz wynik wpłaty na fundusz w 2015?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Ponad 50 mln.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Czy planuje Pan podobną karierę co Prezes Mateusz Morawiecki?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Nie, nie planuję.

Obrazek użytkownika Anonim
Broker

No, ale to trochę dla mnie za mało. Chodzi mi o to jaka jest koncentracja kredytów. Ile procent całych aktywów do deweloperzy w BPH vs ALior?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

W BPH - śladowo, w Aliorze- kilkanaście procent portfela kredytowego firm.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Co Pan sądzi o medialnych spekulacjach dotyczących sprzedaży Pekao SA?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Są to medialne spekulacje.

Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
Paweł Biedrzycki

Czy widzi Pan szansę na rozwój Alior Banku poza granicami Polski?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Tak, widzimy tę szansę zwłaszcza we współpracy z T-Mobile, niebawem odpalamy bankowanie w Rumunii.

Obrazek użytkownika Anonim
Broker

Nie tylko Pekao, podobno Handlowy też będzie na sprzedaż? Co wtedy?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Serio? Na sprzedaż?

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

Jak Pan ocenia przyszłość Alior Banku? Jest szansa, że będzie on jednym z największych w Polsce? Czy może widzi Pan jakieś ograniczenie rozwoju w przyszłości?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Sądzę, że Alior ma szansę być bankiem z pierwszej piątki-szóstki. Ograniczeniem rozwoju w przyszłości może być tylko kapitał.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Jak wygląda generalnie popyt na kredyt w Q2? Coś się zmienia?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Zarówno popyt na kredyty konsumpcyjne jak i kredyty firmowe rośnie.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Kiedy sytuacja się ustabilizuje, obecnie strasznie dużo banków jest "na sprzedaż"?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

A dotychczas było mnóstwo kupujących. To znak, że branża bankowa w Polsce wchodzi w fazę konsolidacji. Sądzę, że stabilizacja nastąpi po wyodrębnieniu się pięciu-sześciu grup bankowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Broker

Chodzi mi o to, że zagranica sprzedaje w sumie dobre polskie banki, pytanie dlaczego?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

ROE polskich banków spadło poniżej 10%

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy według was czeka nas przyspieszenie gospodarcze no i kiedy ewentualnie stopy procentowe mogą wzrosnąć?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Wzrost stóp procentowych związany jest z poziomem inflacji, a pośrednio zależy od wielu czynników, m.in. decyzji FED-u.
3,7% wzrost GDP jest zadawalający, oby trwał jak najdłużej.

Obrazek użytkownika Anonim
Broker

To zapytam jeszcze inaczej. To na ile ta transakcja ma podłoże ekonomiczne, a nie polityczne?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Ta transakcja jest w 100% uzasadniona ekonomicznie.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał2

PKO, PZU, Unicredit, Santander, Commerzbank i Czarnecki ? :)

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

ING, BNP, Millenium.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafal

Centrala w Krakowie będzie rozwijana?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Tak.

Obrazek użytkownika Anonim
Docent

Czy wszyscy pracownicy Alior Bank chodzą w melonikach? :) Czy po fuzji będzie to dotyczyć także pracowników BPH?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Nie chodzimy w melonikach. Mam nadzieję, że melonik nadal będzie odzwierciedlał staranie się o jakość obsługi w banku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy myśli pan że kiedyś zaczną obniżać u nas podatek od aktywów bankowych tak jak na Węgrzech?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Niestety nieprędko.

Obrazek użytkownika Anonim
francuz

Czy jesteście w stanie prowadzić dwa procesy konsolidacyjne jednocześnie? Tzn. czy po BPH macie zdolność do szybkiego przejęcia kolejnego banku?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Nie jesteśmy, Alior operacyjnie będzie gotowy do następnych fuzji nie wcześniej niż Q1/Q2 2017.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

Ostatnie kilkanaście miesięcy to niezły bigos polityczny dotyczący bezpośrednio banków. Czy według pana to już koniec czy czegoś jeszcze się można spodziewać ze strony polityków?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Ciągle nierozwiązana pozostaje kwestia kredytów frankowych.

Obrazek użytkownika Anonim
francuz

Jakie są dalsze możliwości rozwoju organicznego?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Alior organicznie wzrasta około 20% rocznie. Chcemy utrzymać to tempo wzrostu.

Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
Paweł Biedrzycki

W czym tkwi sukces polskiej bankowości i czy najlepsze czasy ma już za sobą?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Nie, najlepsze czasy przed polską bankowością (np. ekspansja zagraniczna), a sukces tkwi w bardzo dobrej kadrze i nowoczesnej infrastrukturze IT oraz innowacyjności.

Obrazek użytkownika Anonim
Wopjciech

Czy boi się Pan fintechów ostatnio strasznie promowane są w mediach, na ile to jest realne zagrożenie dla banków?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Fintech to realne zagrożenie dla banków i zmuszają nas do jeszcze większej innowacyjności.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafal

Zastanawiam się nad karierą w bankowości zwłaszcza w działach windykacji, czy uważa Pan, że to dobry kierunek?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Nie ma bankowości bez windykacji. To trudna i odpowiedzialna praca.

Obrazek użytkownika Anonim
Broker

O kredyty CHF ja chciałem też zapytać. Z tego co się orientuję w Aliorze nie ma, a aktywa z BPH będą bez CHF?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Tak, bez CHF. Bez żadnych kredytów hipotecznych.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

A jak bardzo ustawa frankowa może wam zaszkodzić?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Jedynie pośrednio, jeśli w wyniku tej ustawy naruszone zostały podstawy stabilności całego systemu bankowego w Polsce.

Obrazek użytkownika Anonim
Mateo

Jaki wpływ na branże zwłaszcza banków bez CHF jak ALior może mieć przerzucenie kosztów przewalutowania na sektor bankowy?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

jw.

Obrazek użytkownika Anonim
Jakub

Jeżeli jesteśmy przy Frankach, to jak wygląda kondycja Waszych kredytobiorców w tej walucie? Nie mają oni problemów ze spłatą po wzroście kursu wymiany?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

W Aliorze nie ma franków. Natomiast w całej branży kredyty frankowe należą do najlepiej obsługiwanych.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Dzisiejszy Puls Biznesu pisał o przejęciu Raiffeisena bez kredytów CHF przez Alior, to również spekulacje?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Tak.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał2

w kwestii ekspansji: jest wyobrażalne, żeby kiedyś jakiś polski bank/konsorcjum banków wykorzystało okazję i przejęło Deutsche Bank w kłopotach? I czy to miałoby jakiś sens?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Nie sądzę. Deutsche Bank jest za duży.

Obrazek użytkownika Anonim
Broker

A jak Pan ocenia boom firm windykacyjnych? Czy jako Alior planujecie powołać jakąś swoją spółkę?

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Przyglądamy się wszelkim możliwościom, z uwagą śledzimy wszelkie opcje, w tym możliwości powołania spółek specjalistycznych.

Obrazek użytkownika Wojciech Sobieraj
Wojciech Sobieraj

Bardzo dziękuję Państwu za udział w czacie. Wojciech Sobieraj

Obrazek użytkownika Moderator czatu
Moderator czatu

Dziękujemy wszystkim za udział w czacie.
Przypominamy, że zapisy inwestorów na akcje odbywają się w dniach 25 maja – 1 czerwca, a terminy notowań praw poboru na GPW to 25 i 27 maja.
Szczegółowe informacje na temat oferty akcji z prawem poboru są dostępne na stronie https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/relacje-inwestorskie/ofert....
W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z Departamentem Relacji Inwestorskich Alior Bank S.A.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.