Bez wahania wybieram wzrost skali biznesu – Przemysław Weremczuk, prezes Geotrans na czacie inwestorskim | StrefaInwestorow.pl

Bez wahania wybieram wzrost skali biznesu – Przemysław Weremczuk, prezes Geotrans na czacie inwestorskim

Geotrans to giełdowa spółka, która działa w branży ochrony środowiska i udowodniła już, że umie na tym zarabiać. Od 3 lat Geotrans płaci dywidendy i obecnie, po pierwszym półroczu 2016 roku, spółka może pochwalić się przychodami z podstawowej działalności wyższymi niż za cały 2015 rok. Spółka dynamicznie się rozwija i w najbliższych kilkunastu miesiącach liczy na osiągnięcie kapitalizacji pozwalającej na debiut na rynku głównym GPW.

W poniedziałek, 29 sierpnia 2016 r. spotkaliśmy się z prezesem spółki, Przemysławem Weremczukiem, aby zorganizować czat inwestorski. W spotkaniu wzięło udział w sumie blisko 200 osób. W czasie godziny prezes odpowiedział na 20 pytań. Cieszymy się, że spółka w swojej strategii budowania relacji z rynkiem stara się dotrzeć do inwestorów indywidualnych i zdecydowała się na taką formę komunikacji. Zapraszamy do lektury zapisu całego czatu inwestorskiego Geotrans.

Przemysław Weremczuk, prezes spółki Geotrans na czacie inwestorskim
Przemysław Weremczuk, prezes spółki Geotrans na czacie inwestorskim

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat z Prezesem Geotrans S.A.– Przemysławem Weremczukiem, w trakcie którego nasz gość chętnie odpowie na wszystkie pytania na temat spółki Geotrans, sytuacji finansowej, wyzwań na 2016 r., planów dalszej ekspansji i rozwoju oraz trendów na rynku ochrony środowiska. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 29 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników czatu. Zapraszam do aktywnego zadawania pytań. Jestem do Państwa dyspozycji.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan R.

Na czym dokładnie polega przewaga spółki? Czy to są jakieś patenty, unikalne umiejętności, kluczowi pracownicy? Czy ten model da się szybko skopiować, czy jednak to nie takie proste i przez jakiś czas jako inwestor mogę być spokojny, że nie powstanie Geotrans 2, który będzie robił to samo, ale trochę taniej i zabierze Państwu rynek?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Jest to bardzo trafne pytanie. Działalność Geotransu jest działalnością koncesjonowaną, opiera się na decyzjach administracyjnych - na transport, zbieranie oraz zagospodarowanie odpadów, co stanowi już pierwszą barierę wejścia. Ponadto ponad 98 proc.przychodów generujemy z przetargów publicznych, z restrykcyjnymi kryteriami przetargowymi, m.in.: długoletnie i mocno sprecyzowane referencje (które posiada niewiele spółek na rynku), czy odpowiednia kondycja finansowa spółki. Oprócz tego, spółka posiada unikalny know-how, wypracowany przez lata i nakierunkowany na zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych. Przez pryzmat powyższych czynników, niełatwo jest powielić podobny model biznesowy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gwidon

Jak wygląda konkurencja Geotransu na polskim rynku? Czy jest duża, czy będzie trudna do pokonania?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Nasza konkurencja jest mocno rozdrobniona i usytuowana geograficznie. Z pewnością mogę powiedzieć, iż Geotrans jest spółką o jednym z najszerszych zasięgów geograficznych prowadzonej działalności (http://geotranssa.pl/). W poszczególnych województwach konkurujemy z lokalnymi przedsiębiorcami i pod względem pozycji rynkowej jesteśmy jednym z trzech największych podmiotów pod względem ilości odbieranych osadów ściekowych w Polsce - z udziałem w rynku szacowanym przez spółkę 7,39 proc. w województwach, w których jesteśmy obecni (dane za 2015). W naszej opinii udział ten rośnie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gwidon

Czy są szanse na miedzynarodowa ekspansje spolki w najblizszych miesiacach>

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Strategia spółki na lata 2013-2017 zakłada ekspansję geograficzną na terytorium Polski i do końca tego okresu nie planujemy ekspansji zagranicznej.

Obrazek użytkownika Anonim
Arek

W artykule na Strefie Inwestorów mogliśmy przeczytać, że Państwo nie zamierzacie emitować nowych akcji. Natomiast 28 lipca zawarliście umowę z Blue Oak Advisory, dotyczące wprowadzenia akcji serii B do obrotu. Proszę wyjaśnić na czym to polega, to może być niezrozumiałe dla mniej wyedukowanych inwestorów takich jak ja.

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Wprowadzenie do obrotu serii B (wyemitowanej przed debiutem giełdowym) wiąże się m.in. z ustaleniem zabezpieczenia kredytu bankowego zaciągniętego na przejęcie Kompanii Elektrycznej.

Obrazek użytkownika Anonim
Nep

Aktualna liczba akcji to 5 mln. Czy będzie realizowana nowa emisja akcji i jeśli tak to kiedy dokładnie oraz na jaki cel przeznaczone by były te środki?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Strategia Geotransu przewiduje akwizycje oraz rozwój terytorialny. Jeżeli pojawi nam się okazja inwestycyjna w postaci przejęcia przedsiębiorstwa lub atrakcyjnej instalacji do odzysku odpadów, a nie będziemy w stanie sfinansować tego przedsięwzięcia kredytem bankowym, to nie wykluczamy emisji nowych akcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Nep

Czy Geotrans będzie wypłacał dywidendy regularnie co rok? Czy w najbliższych latach planowane jest wstrzymanie wypłat dywidendy by przeznaczyć zyski na akwizycje?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

3 lata z rzędu Geotrans wypłacił dywidendę. Intencją Zarządu jest utrzymanie stabilnego poziomu wypłacanej dywidendy (za 2 ostatnie lata było to 20 groszy na akcję), aczkolwiek celem nadrzędnym jest budowanie wartości Spółki. W tym przypadku jeżeli mam do wyboru dywidendę vs rozwój, to bez wahania wybieram wzrost skali biznesu.

Obrazek użytkownika Anonim
PP

Jaki przewiduje Pan średni wzrost przychodów spółki w najbliższych latach? Czy ostatnie wzrosty przychodów są okolicznością incydentalną czy też spółka dalej w takim tempie będzie się rozwijać oraz gdzie leży granica rozwoju?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Wszystkie przychody, które generujemy są pochodną kontaktów, które obsługujemy. W każdym biznesie kontraktowym zdarzają się peaki jednak nie widzę przesłanek dla jakich nasz biznes miałby się kurczyć rok do roku. Co do granic, to staramy się je przesuwać, poprzez wchodzenie w inne segmenty biznesu odpadowego, przejęcia podmiotów działających w branżach komplementarnych do podstawowej działalności Spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
PP

Czy istnieje przestrzeń do zwiekszenia zysku nie tylko przez wzrost przychodów, ale też przez zmniejszenie kosztów działalności?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Przy każdym silnym wzroście naszej działalności naturalnym stanem rzeczy jest obniżenie uzyskiwanej rentowności. Po pierwszym półroczu, mimo bardzo szybkiego wzrostu - wzrost przychodów o 175% - odnotowaliśmy 18% rentowności netto. Rentowność za cały poprzedni rok wynosiła 23%. Utrzymanie rentowności netto w okolicach 20%, przy takim wzroście przychodów, odczytujemy jako bardzo dobry wynik.

Obrazek użytkownika Anonim
Gregor78

Czy myślicie o produkcie/usłudze dla osób indywidualnych, np. przydomowa oczyszczalnia Geotrans?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

W całym zeszłym roku odebraliśmy ponad 115 tys. ton odpadów od ponad 50 klientów. Jak Państwo widzicie koncentrujemy się na ilościach przemysłowych, jako Prezes nie widzę wartości dodanej w tak mocnym rozdrabnianiu biznesu i oferowaniu usług osobom indywidualnym.

Obrazek użytkownika Anonim
Harelm

Czy maja Państwo w akcjonariacie inwestorów instytucjonalnych?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Powyżej 5% udziału w akcjonariacie, na dzień dzisiejszy nie ma żadnego ujawnionego inwestora instytucjonalnego. Natomiast w ostatnich miesiącach miały miejsce 3 transakcje, które komunikowaliśmy (jak dobrze pamiętam 100 tys. akcji, 100 tys. akcji oraz 249 tys. akcji).

Obrazek użytkownika Anonim
Wocieł

Czy spółka ma w planach przejście na główny rynek GPW?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Rzeczywiście w strategii Spółki jest przejście na Rynek Główny GPW. Natomiast to co nas na dzień dzisiejszy ogranicza to kapitalizacja Spółki. Intensywnie pracujemy nad wzrostem wartości biznesu i mam nadzieję, że wzrosty które pokazujemy zostaną dostrzeżone przez rynek.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jaki sposób spółka pozyskuje nowych kontrahentów?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Tak jak już wcześniej wspominałem większość klientów pozyskujemy z przetargów publicznych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Który segment Państwa działalności jest najbardziej perspektywiczny? Jak może zmienić się struktura przychodów w kilkuletniej perspektywie?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Spółka działa w 3 segmentach rynku ochrony środowiska. Pierwszy z nich to fundament biznesu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych. Drugi to odbiór i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania - większości odpadów powstających w energetyce. Trzeci to rekultywacja terenów zdegradowanych. Najsilniejszy wzrost widzimy w pierwszym i drugim filarze biznesu, a za największy sukces firmy w ostatnim czasie uważam silny rozwój działu ubocznych produktów spalania, który został utworzony w kwietniu 2015 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Gremlin

Czy przychody spółki są obarczone sezonowością, od czego to może zależeć?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Do 2015 r. sezonowość była mocno widoczna przez pryzmat zagospodarowania w większości jedynie osadów ściekowych, wejście spółki na rynek zagospodarowania ubocznych produktów spalania naturalnie wypłaszczyła tą sezonowość.

Obrazek użytkownika Anonim
PP

Panie Prezesie, Czy model rozwoju spółki jest oparty bardziej na rozwoju organicznym czy tez na przejęciach?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Jak najbardziej szukamy wartości zarówno w przejęciach, jak i rozwoju organicznym. Chcemy rozwijać działalność dzięki aktywności w obu obszarach.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Jak duży jest rynek na którym działa spółka?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Z naszych szacunków w Polsce wytwarza się ponad 550 tys. ton suchej masy osadów ściekowych, my odbieramy i zagospodarujemy osad w postaci uwodnionej (20% suchej masy) jak łatwo policzyć w Polsce jest wytwarzane ponad 2.750 tys. ton osadu vs 115 tys. ton wszystkich odpadów, które odebraliśmy w 2015 r. rynek jest olbrzymi i nie wspominam tutaj o rynku ubocznych produktów spalania - szacowanym na ok. 20 mln ton rocznie.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Rozumiem, że konkurencja jest rozdrobniona, ale wśród tych firm, która z nich jest Waszą największą konkurencją?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Nasi najwięksi konkurencji nie odbiegają pod względem wielkości od naszej spółki. Są to regionalni przedsiębiorcy - nie ma tutaj dużych graczy z rynku odpadowego, ponieważ jest to nisza.

Obrazek użytkownika Anonim
Gremlin

Czy można prosić o komentarz do wyników w II kwartale? Pojawia się pytanie odnośnie przyczyn spadku rentowności, czyli wzrostu kosztów usług obcych – z czego to może wynika?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Odnosząc się do mojej poprzedniej wypowiedzi, przy tak silnym wzroście biznesu, ciężko utrzymać bardzo wysoką rentowność. Drugim czynnikiem jest startowanie w przetargach w konsorcjach, co naturalnie obniża rentowność tych projektów i generuje koszty usług obcych, za to skala biznesu rośnie. Ja oceniam nasz biznes poprzez EBITDA, która w I półroczu na poziomie skonsolidowanym wzrosła ponad 3-krotnie.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Skąd pomysł na spółkę zajmującą się ochroną środowiska? Może Pan w skrócie opisać historię jej początków?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Ja spółkę przejąłem w marcu 2014 r., jednak spółka powstała w 2007 r. i była dynamicznie rozwijana rozwijana przez poprzednich właścicieli. Przejęcie było pokierowane bardzo atrakcyjną branżą i wysoką rentownością biznesu oraz olbrzymimi perspektywami wzrostu. Dużą wartością tego biznesu są pewni płatnicy, ponieważ są to albo duże firmy energetyczne albo spółki komunalne. Ponadto w rozwijającej się gospodarce rośnie też szybko zapotrzebowanie na ekologiczne zagospodarowanie odpadów. Produkcja odpadów komunalnych na obywatela w Polsce, według danych GUS, jest wciąż o jedną trzecią niższa, niż średnia dla UE.

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania. Zachęcam do zapoznania się z naszą stroną internetową www.geotranssa.pl i zapraszam do kontaktu.
Serdecznie pozdrawiam

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.