"Grupa chce rozwijać się głównie w obszarze innowacji" – zapis czatu z Mariuszem Muszyńskim, prezesem WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
06 lip 2017, 15:30

"Grupa chce rozwijać się głównie w obszarze innowacji" – zapis czatu z Mariuszem Muszyńskim, prezesem WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi

W czwartek, 6 lipca 2017 r., spotkaliśmy się z Mariuszem Muszyńskim, prezesem zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi, aby zorganizować czat inwestorski. W spotkaniu, które cieszyło się sporym zainteresowaniem wzięło udział ponad 360 inwestorów. Prezes odpowiedział na 43 pytania, poruszając w czasie dyskusji takie tematy jak bieżąca sytuacja spółki, plany rozwoju i prowadzone przez spółkę innowacyjne projekty na rynku ubezpieczeń dla klientów biznesowych i detalicznych. Zapraszamy do lektury zapisu całej dyskusji, jaka odbyła się w czasie czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z Prezesem spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – Mariuszem Muszyńskim, w trakcie którego nasz gość chętnie odpowie na wszystkie pytania na temat planów dalszego rozwoju spółki.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 6 lipca 2017 r., o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na czacie inwestorskim i zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
francuz

Czy w przyszłości możemy spodziewać się dalszego wzrostu dywidendy?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Zarząd spółki będzie starał zwiększać się dynamikę przyrostu przychodów i zysku netto, co powinno przełożyć się na wzrost wielkości wypłacanej dywidendy.

Obrazek użytkownika Anonim
francuz

Jak wyglądał II kwartał? Czy utrzymaliście dynamiki z Q1?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w raporcie za II kwartał. Zarząd jest zadowolony z wypracowanych wyników.

Obrazek użytkownika Anonim
MarekB

Która z branż jest najbardziej perspektywiczna dla ubezpieczycieli, która dla Was?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Dla towarzystw ubezpieczeniowych najlepsze branże to te, które mają wysokie wolumeny składki i niską szkodowość, a dla nas jako brokera każdy sektor gospodarki jest perspektywiczny. Szczególnie nas interesują sektory, w których możemy wdrażać innowacyjne kanały dystrybucji.

Obrazek użytkownika Anonim
MarekB

Jakie są korzyści z wykorzystania systemu telemetrycznego w ubezpieczeniach? Jaki jest jednostkowy koszt takiego urządzenia?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Przede wszystkim w wyniku zastosowania systemu telemetrycznego poprawia się bezpieczeństwo, gdyż system może wpływać na styl jazdy kierowcy. System wprowadza działania prewencyjne, a tym samym może mieć wpływ na mniejsze koszty związane z ubezpieczeniem samochodu, a przy okazji również jego eksploatacji.
W projektach realizowanych przez Grupę WDB z partnerem technologicznym, który dostarcza system koszt wynosi ok 600 zł. Głównie ma zastosowanie w B2B, jest dedykowany dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, czyli tzw. busów oraz flot samochodów osobowych. Dzisiaj ten system nie jest dedykowany dla klienta indywidualnego.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy mógłby Pan przybliżyć w kilku zdaniach, na czym polega model biznesowy spółki? Co tak naprawdę oferuje klientom, jako wartość dodaną i jak na tym zarabia??

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

WDB jest pośrednikiem ubezpieczeniowym (brokerem ubezpieczeniowym), który działa w imieniu i na zlecenie klienta. Szukamy najbardziej optymalnego pod względem zakresu ochrony ubezpieczeniowej i cen na rynku ubezpieczeniowym (polskim i międzynarodowym). Po zapoznaniu się ze specyfiką klienta oraz po dokładnej ocenie ryzyka u klienta jesteśmy w stanie przygotować idealny dla jego potrzeb garnitur ubezpieczeniowy.
Wynagrodzenie, które otrzymujemy, to wynagrodzenie prowizyjne od wolumenu składki ulokowanej w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki rodzaj ubezpieczeń jest głównie sprzedawany za Waszym pośrednictwem? Jak wygląda struktura sprzedaży?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Grupa WDB działa mocno w kilku obszarach ubezpieczeniowych: rynek ubezpieczeń szkolnych, rynek zarządców nieruchomości, branża transportowa, klienci korporacyjni. Do tych branż sprzedajemy głównie produkty ubezpieczeń majątkowych, również jesteśmy aktywni w grupie ubezpieczeń na życie. Ponad 50% przychodów Grupy to są ubezpieczeń na życie, pozostałe to majątkowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki udział rynkowy ma Grupa?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Plasujemy się w czołówce polskich brokerów ubezpieczeniowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki obszar działalności jest najbardziej perspektywiczny?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Każdy obszar, w którym możemy wykorzystać innowacyjny kanał dystrybucji dedykowany klientowi masowemu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego sprzedaliście wszystkie udziały w WDB Healthcare?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

We wrześniu 2016 r. sprzedaliśmy udziały w WDB Health Care do wehikułu inwestycyjnego Tech Invest Group, podpisując jednocześnie porozumienie, że w momencie osiągnięcia break even point, 60% udziałów w WDB Health Care wróci do Grupy WDB. Powyższa transakcja została zrealizowana z uwagi na konieczność inkubowania projektu WDB Health Care przez okres dłuższy niż pierwotnie zakładaliśmy. Wiązało się ze stratą, jaką spółka ta generowała, co wpływało na wynik skonsolidowany Grupy WDB. Ten zabieg dał nam możliwość generowania wzrostów na wyniku skonsolidowanym Grupy WDB, a podpisane porozumienie umożliwia nam odkupienie udziałów od Tech Invest Group.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel

Kto jest Waszym klientem? Jakie są korzyści współpracy z brokerem zamiast bezpośrednio z ubezpieczycielem?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Naszym klientem są firmy z wszystkich sektorów gospodarki. Broker działa w imieniu i na zlecenie klienta. Jest ekspertem, który jest w stanie wynegocjować (w imieniu klienta) program ubezpieczeniowy, który będzie optymalny zarówno pod względem jakości i zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz ceny. Klient, który pracuje z ubezpieczycielem nie jest w stanie sam w profesjonalny sposób porównać ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych, przez co naraża się na ryzyko wybrania ubezpieczenia, które nie będzie go chroniło w wystarczający sposób.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel

Jaki jest potencjał rozwoju Grupy?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Grupa chce rozwijać się głównie w obszarze innowacji, dzisiaj stawiamy na rozwój obecnych (głownie technologicznych) kanałów dystrybucji produktów masowych oraz poszukiwaniu nowych partnerów technologicznych, z którymi będziemy mogli tworzyć nowe innowacyjne produkty oparte o rozwiązania technologiczne, dystrybuowane do klientów masowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel

Czy możliwe są jakieś akwizycje?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Obecnie w sposób ciągły analizujemy rynek brokerów ubezpieczeniowych i nie wykluczamy możliwości przeprowadzenie jakiś akwizycji. Ostatnie akwizycje EKU i KBB są dla nas bardzo udane, stąd ten rodzaj aktywności leży w naszym obszarze zainteresowań.

Obrazek użytkownika Anonim
dragon

Kiedy Transbrokers zacznie generowan większe zyski?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Obecna strategia rozwoju Transbrokers jest bardzo mocno nastawiona na dynamiczny rozwój, co powinno przełożyć się na dynamiczny wzrost przychodów, a w konsekwencji również wzrost zysków.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jaka jest pozycja konkurencyjna WDB?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Naszą przewagą na tle brokerów ubezpieczeniowych jest bardzo mocne inwestowanie w innowacje, szczególnie kanałów dystrybucji. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki temu, że w ramach Grupy posiadamy własny software hosue, który jest w stanie w sposób optymalny i szybki przygotować rozwiązania IT, które są dostosowane do realiów rynku ubezpieczeniowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jak wygląda udział w rynku ubezpieczeń szkolnych Grupy? Jak wygląda ten rynek i inne podmioty działające na nim?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Nasz udział w rynku ubezpieczeń szkolnych z roku na rok się zwiększa.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jak jako prezes i akcjonariusz ocenia Pan kurs akcji?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Obecna wycena spółki jest bardzo mocno związana z historycznymi wynikami finansowymi i w ogóle nie uwzględnia potencjału Grupy w przyszłości, szczególnie w kontekście wielu produktów masowych, które są rozwijane w ramach Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Dlaczego zdecydował się Pan na czat inwestorski? Czy planuje Pan dofinansowanie spółki?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

W najbliższym czasie nie planujemy robić emisji akcji, ani korzystać z finansowania dłużnego. Poziom gotówki, który obecnie jest w Grupie, jest bardzo satysfakcjonujący i pozwala na finansowanie inwestycji oraz wypłatę dywidendy. Czat to nowoczesny kanał kontaktu z akcjonariuszami, stąd taka, a nie inna decyzja.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Czy macie zamiar przejść na główny rynek i kiedy?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Tak, mamy plan przejścia na Rynek Główny GPW. Jednoznacznie ciężko jest mi określić kiedy to zrealizujemy, gdyż Grupa musi się wewnętrznie przygotować. W tej chwili jesteśmy w trakcie standaryzacji obsługi klienta we wszystkich spółkach Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr P.

Kim są przede wszystkim Wasi klienci? Czy to głównie osoby indywidualne, czy firmy?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Jako broker głównie obsługujemy klienta biznesowego, w tym również spółki giełdowe. Dzięki wielu projektom realizowanym z partnerami technologicznymi mamy możliwość obsługi w sposób masowy klienta indywidualnego.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak często emitujecie obligacje i w jakim celu?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

W chwili obecnej nie korzystamy z emisji obligacji i w najbliższym czasie nie planujemy.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr P.

Jakie są Pana zdaniem główne trendy na rynku, czy jakieś sprzyjają Wam w dlugim terminie??

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

W tej chwili obserwujemy na rynku zainteresowanie po stronie towarzystw ubezpieczeniowych i klientów innowacyjnym podejściem do procesu obsługi, stąd już od kilku lat w ramach Grupy staramy się bardzo mocno działać w obszarze innowacji. Jestem przekonany, że już dziś szeroko pojęta innowacja jest elementem przewagi konkurencyjnej i ma stanowić ten element w kolejnych latach.

Obrazek użytkownika Anonim
marcin

Dzień dobry, na czym polega system monitoringu kierowców?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

System, który obecnie wdrażamy z naszym partnerem technologicznym, montowany jest do gniazda OBD w samochodzie, więc montaż jest równie prosty jak podłączenie pendrive do komputera. System analizuje ponad 800 różnych zdarzeń, które przekładają się na bezpieczeństwo na drodze, m.in.: płynność jazdy, jazda zgodnie z przepisami, odpowiedni tor jazdy, zbyt długa jazda bez odpoczynku, to czy w odpowiednim momencie zmieniane są biegi, czy utrzymywana jest stała prędkość etc.
Kluczowym elementem całego systemu jest grywalizacja miedzy kierowcami. Każdy z kierowców, który ma zamontowane urządzenie w swoim samochodzie, ma również aplikacje na smartfonie i dokładnie wie, po każdej przejechanej trasie, jaką pozycje zajmuje w rankingu, na tle kolegów z firmy. Według zasady nikt nie chce być najgorszy zaczyna zastanawiać się nad stylem jazdy. System zwraca mu uwagę na błędy, które popełnia i jest w stanie w miarę szybko je wykluczyć, poprawić styl jazdy.

Obrazek użytkownika Anonim
Padre

Jakie są plany inwestycyjne Grupy?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

W tej chwili głównie inwestujemy w nowe technologie, które będą wykorzystywane w nowych kanałach dystrybucji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gera

Zysk netto w pierwszym kwartale był dwa razy większy niż rok wcześniej. Jak tego dokonaliście i czy to jest wydarzenie jednorazowe, czy uda się utrzymać takie wyniki w następnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Konsekwentnie pracujemy nad wzrostem wyników firmy, rok do roku i kwartał do kwartału.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy mógłby Pan Prezes wymienić spółki o podobnym profilu działalności w Polsce lub za granicą notowane na giełdzie?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

W Polsce jesteśmy jedynym brokerem ubezpieczeniowym notowanym na giełdzie, natomiast w Europie i Stanach Zjednoczonych takich spółek jest sporo, np.: Mash, Willis, Aon.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestorka

Dzień dobry, chciałabym zapytać z jakimi towarzystwami ubezpieczeniowymi współpracujecie?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Pracujemy ze wszystkimi towarzystwami, które działają na rynku polskim, współpracujemy również z rynkiem międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku Lloyds.

Obrazek użytkownika Anonim
Stefek

Teraz jak wchodził GetBack na giełdę, to porównywali się do Kruka mówiąc, że chcą być tak dobrzy jak oni. Czy też macie taką spółkę do której modelu biznesowego byście dążyli?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Jesteśmy jedynym brokerem notowanym na giełdzie, dzisiaj jednoznacznie porównujemy się do lidera polskiego rynku, którym jest Willis Tower Watson.

Obrazek użytkownika Anonim
DD

Czy wdrażacie jakieś innowacje w swoim biznesie? Jeśli tak, to na czym one polegają i jak to pozwoli wam wyprzedzić konkurencję?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Oczywiście od wielu lat stosujemy innowacyjne rozwiązania w systemie obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji w kanałach dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. W chwili obecnej realizujemy kilka projektów innowacyjnych m.in. projekt dystrybucji ubezpieczeń szkolnych, projekt dystrybucji ubezpieczeń L4, projekt dystrybucji ubezpieczeń dla branży transportowej ogólnopolski projekt dystrybucji ubezpieczeń samochodów dla szkół jazdy projekt dystrybucji ubezpieczenia bydła mlecznego w ramach aplikacji stado.pl i wiele innych.

Obrazek użytkownika Anonim
Mariusz

Kiedy PZU zainwestowało w wasze akcje (przy jakiej cenie) bo nie mogę znaleźć informacji?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

PZU w 2014 roku przekroczyło próg 5% akcji, szczegóły można znaleźć w raporcie bieżącym: http://www.wdbsa.pl/2014/11/12/raport-nr-242014-informacja-o-przekroczen... (link is external)

Obrazek użytkownika Anonim
Boguś

Jak wygląda rozwój stado.pl?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

W kontekście ubezpieczeniowym obecnie są bardzo zaawansowane prace nad wdrożeniem ubezpieczenia bydła mlecznego. Jesteśmy w zaawansowanych pracach z jednym z syndykatów Lloyds, który przygotowuje dla nas ten produkt.

Obrazek użytkownika Anonim
InwestorWDB

Czy rolnicy chętnie korzystają z ubezpieczeń? Stać ich na to?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Do popularyzacji ubezpieczeń rolnych przyczynia się państwo zwiększając dotację na ubezpieczenia zwierząt i upraw, w tym roku dotacja państwa do ubezpieczeń to 900 mln zł w przyszłym roku 1,6 mld zł. W perspektywie najbliższych lat jest to ciekawy sektor, w którym chcemy się mocno rozwijać.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Kiedy będą wyniki za pierwsze półrocze? Jakieś przewidywania lub dane wstępne?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Wyniki za II kwartał 2017 r. zostaną opublikowane 14 sierpnia

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Dlaczego WDB nie połączyło się do tej pory z KBB i EKU w jeden podmiot optymalizując przy tym ewentualne koszty itd? Jaka jest polityka spółki w tym zakresie?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Aby połączenie kilku spółek było efektywne i nie zakłóciło obsługi klientów konieczna jest standaryzacja procesów obsługi. W tej chwili kończymy prace nad standaryzacją obsługi i rozpoczynamy proces konsolidacji w ramach Grupy, co z pewnością przełoży się na optymalizację kosztów w Grupie.

Obrazek użytkownika Anonim
Padre

Czy kierunek z rozwojem innych platform/rozwiązań technologicznych jest słuszny? Kiedy można się spodziewać efektów?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Projekty, które rozpoczynaliśmy kilka lat temu, dzisiaj wpływają na przychody Grupy WDB, następne wdrażane innowacje powinny wpłynąć na przychody Grupy w kolejnych latach.

Obrazek użytkownika Anonim
Analityk

Dlaczego spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. notuje takie duże przychody finansowe 2, 7 mln zł za 2016 rok i to się regularnie powtarza. Co tam jest księgowane?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

W każdym roku wypłacana jest dywidenda ze spółek zależnych, co wpływa na przychody finansowe spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Obrazek użytkownika Anonim
Mariusz

Po co robicie e-portal, z tego co widzę to jedyna spółka w grupie, która generuje straty?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

ePortal to platforma do komunikacji miedzy zarządcami nieruchomości a ich mieszkańcami, dziś ePortal nie generuje przychodów, ale w przyszłości może stanowić fenomenalne narzędzie do dystrybucji np. ubezpieczeń mieszkaniowych. Jest to portal, który jest dziś oferowany zarządcom nieruchomości, których obsługuje WDB. Obecnie WDB obsługuje kilkuset zarządców i ponad 25 tys. wspólnot mieszkaniowych, dzięki którym w przyszłości możemy mieć dostęp do ponad 200 tys. gospodarstw domowych. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w rozwój tej platformy mimo nie generowania przez nią przychodów.

Obrazek użytkownika Anonim
O.U.

Dlaczego warto kupić akcje?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Moim zdaniem warto kupić akcje, ponieważ  dzisiejsza wycena w ogóle nie uwzględnia projektów technologicznych obecnych inkubowanych w Grupie.

Obrazek użytkownika Anonim
fas

czy posiadaj aPanstwo placówki stacjonarne?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Nasza struktura biznesu nie wymaga posiadania oddziałów do obsługi klientów. Obecnie posiadamy centralę we Wrocławiu i biuro operacyjne w Warszawie.

Obrazek użytkownika Anonim
Analityk

Od kilku lat płacicie regularnie dywidendę. Jaki procent zysku wypłacaliście w przeszłości, ile w tym roku, a ile zysku na dywidendę przewidujecie przeznaczać w przyszłości?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Spółka ma uchwaloną politykę dywidendową, zgodnie z którą będziemy przeznaczać min. 40% zysku netto na dywidendę. Do tej pory wypłacaliśmy znacznie więcej, bo w okolicach 100% jednostkowego zysku netto.

Obrazek użytkownika Anonim
Analityk

Z tego co widzę aby przejść na GPW musicie poprawić free float, czy macie w związku z tym jakieś plany?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Obecni założyciele nie zamierzają sprzedawać akcji. Bieżąca wycena spółki jest mało satysfakcjonująca, natomiast aby poprawić notowania pracujemy nad rozwojem Grupy, pracujemy również w zakresie relacji inwestorskich, czego przykładem jest m.in. dzisiejszy czat.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dużo się obecnie słyszy o cyberatakach. Czy WDB zajmuje się oferowaniem ubezpieczeń dotyczących takich zjawisk wśród klientów?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

WDB edukuje klientów w zakresie ryzyka związanego z cyberatakami i stara się dostarczać optymalne rozwiązania ubezpieczeniowe w tym zakresie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Logintrans jest obecnie znaczącym akcjonariuszem WDB. Czy jego zaangażowanie w WDB może rosnąć? Czy poza projektem w postaci Transbrokers - WDB i Logintrans mają jakąś strategię na dalszą kooperację i rozwój?

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Współpraca z Logintransem jest bardzo owocna dla Grupy WDB. Oprócz wspólnego projektu jaki realizujemy w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, Logintrans jest również współudziałowcem w Netis Software i Netis Insurance oraz wspólnie realizujemy projekt fundacji PolskieDzieci.org

Obrazek użytkownika Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Dziękuje serdecznie za aktywny udział w czacie inwestorskim oraz zadane pytania. Pozdrawiam!

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.