Czat inwestorski CIECH, Dawid Jakubowicz - Wyniki finansowe 2018 r. i perspektywy rozwoju
Obrazek użytkownika Czaty
28 mar 2019, 11:40

„Inwestycję w hiszpańską spółkę traktujemy długoterminowo z racji bogatego portfela rejestracji i substancji aktywnych, a także dostępu do atrakcyjnych rynków” - relacja z czatu z Prezesem Zarządu CIECH S.A., Dawidem Jakubowiczem

W środę, 27 marca 2019 r. odbył się czat inwestorski z Dawidem Jakubowiczem, Prezesem Zarządu CIECH S.A. Podczas dyskusji rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za 2018 rok oraz realizacji strategii na lata 2019-2021. Inwestorzy zadawali również pytania o rozwój na rynku niemieckim. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 inwestorów, a Prezes spółki odpowiedział na 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy CIECH, Dawidem Jakubowiczem. Rozmawiać będziemy o wynikach za 2018 rok, o aktualnej sytuacji Grupy CIECH, przeglądzie opcji strategicznych oraz perspektywach rozwoju spółki.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 27 marca 2019 r. o godz. 14:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Domy maklerskie rekomendują kupno akcji CIECH z ceną docelową 70 zł. Czy Pana zdaniem takie rekomendacje dobrze odzwierciedlają potencjał biznesowy spółki?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Mamy od lat dobry zwyczaj i praktykę niekomentowania raportów analitycznych na nasz temat. Oczywiście, osobiście jestem przekonany że CIECH ma bardzo duży potencjał. Ale proszę mnie zwolnić z ocen konkretnych raportów i wycen.

Obrazek użytkownika Anonim
BeatingTheStreet

Czy spółka planuje w tym roku podzielić się zyskiem z akcjonariuszami ?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Rekomendacje Zarządu odnośnie podziału zysku oraz propozycje wypłat dywidend są każdorazowo podejmowane indywidualnie. Zarząd podejmując decyzje uwzględnia sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, oraz potrzeby inwestycyjne. Ostateczną decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak ostatecznie wypadła kwestia odwrócenia odpisu, która była zapowiadana?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Domyślam się, że chodzi o zaangażowanie CIECH SA w spółkę niemiecką. Odwrócenie odpisu było podyktowane nowymi projekcjami z których wynika, że dalsze jego utrzymywanie nie jest zasadne, zgodnie z zasadami rachunkowości. Ostateczna kwota odwrócenia była zgodna z tym co podawaliśmy w raporcie bieżącym. Proszę pamiętać o dwóch sprawach: odpis jest eliminowany na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego , oraz jest transakcją bez wpływu na rachunek przepływów pieniężnych. Po szczegóły zapraszam do lektury Sprawozdania Finansowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Przemek

W 2018 roku spółka wypłaciła rekordową dywidendę zużywając część kapitału zapasowego. Od tego czasu wyniki niestety istotnie się pogorszyły, a wskaźnik zadłużenia wzrosły a nakłady inwestycyjne wciąż jeszcze są do realizowania. Czy w związku z tym rozważacie Państwo w ogóle wypłatę jakiejkolwiek dywidendy z zysku za rok 2018?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Na pytanie dotyczące dywidendy już odpowiadałem powyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Z punktu widzenia przychodów i marży soda to wciąż najważniejszy biznes spółki. Jakie są perspektywy wzrostu w tym segmencie?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Widzimy dwa główne pozytywne zjawiska od strony popytowej. Po pierwsze branże będące odbiorcami sody mają dobre perspektywy – mówię tu przede wszystkim o producentach szkła płaskiego i opakowaniowego, ale też detergentów, dla których średnioroczne prognozy wzrostu są jeszcze lepsze (na lata 2018-2023 odpowiednio 1,4 proc. i 2,1 proc.). Po drugie, CIECH jest obecny w tych rejonach świata, gdzie spodziewany jest najwyższy popyt na sodę kalcynowaną. Mam na myśli Indie, rejon Azji i Pacyfiku czy Europy Środkowej. Jeżeli chodzi o prognozy popytu po regionach to zgodnie z danymi ośrodka IHS średnioroczny wzrost popytu w latach 2018 – 2023 wynosi dla Europy Środkowej 2,5 proc., rejonu Azji i Pacyfiku 4,3 proc., Subkontynentu Indyjskiego 5,6 proc.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W strategii zakładacie Państwo wzrost EBITDA do poziomu 900 mln zł w 2021 roku. Jak w praktyce chcecie to osiągnąć?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Zachęcam do lektury raportu bieżącego komunikującego strategię na lata 2019-2021. Szczegóły operacyjne są danymi wrażliwymi, więc nie chciałbym ich komentować.

Obrazek użytkownika Anonim
Jacek

Utworzyliście Państwo rezerwy na sprawę CIT za rok 2012 w kwocie ok. 67 mln zł. Dodatkowo toczą się kontrole dotyczące roku 2015-2016. Jakie zagrożenie dotyczy tych kwestii?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Kwestie kontroli podatkowych są bardzo dokładnie opisane w Sprawozdaniach Finansowych (punkt 9.2 - skonsolidowane sprawozdanie finansowe). Opisujemy tam kwoty i ryzyka poszczególnych kontroli.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

No i oczywiście, czy ten plan wzrostu EBITDA nie jest obarczony ryzykiem wzrostu kosztów energii, co już przecież się dzieje?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Cała strategia była analizowana pod kątem wrażliwości na wiele czynników, w tym także ryzyko kosztów energii.

Obrazek użytkownika Anonim
BeatingTheStreet

Jak spółka ocenia perspektywy cen sody na rynkach światowych w perspektywie najbliższego roku ?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Bazując na raportach zewnętrznych ośrodków analitycznych (jak np. IHS czy ICIS) perspektywy rynku można ocenić pozytywnie. Jesteśmy obecni na szybko rosnących rynkach i obsługujemy branże z potencjałem wzrostu.

Obrazek użytkownika Anonim
dg

Dzień dobry. Jak wygląda sytuacja w Rumunii? Trzeci kwartał dobiega końca.

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Jeżeli chodzi o negocjacje w sprawie pary, to rozmowy trwają.

Obrazek użytkownika Anonim
ddd

O ile spadnie produkcja sody ze względu na sytuację w zakładach w Rumunii ? Do kiedy zabezpieczone sa dostawy pary wodnej ?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Tak jak pisaliśmy w raporcie bieżącym prognozowane ograniczenie o 20 proc. dostaw pary od 15 maja do początku sezonu grzewczego będzie skutkowało zmniejszeniem produkcji w podobnej skali. Zwracam uwagę, że w zmniejszenie dostaw pary ma charakter przejściowy. Co do negocjacji cen za parę to jesteśmy ciągle w trakcie rozmów.

Obrazek użytkownika Anonim
Mariusz

Marża operacyjna w segmencie sodowym spadła w dwóch ostatnich kwartałach do poziomu 10-11%, podczas gdy rok wcześniej były to poziomy ponad 20 procentowe. Biorąc pod uwagę marże z pierwszej połowy 2018 roku (16-17%) a także dalszą presją kosztów wynagrodzeń oraz energii to można założyć, ze operacyjna marża spadnie do poziomów jednocyfrowych w 2019 roku Czy można prosić o komentarz do takich założeń?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Nie podajemy prognoz, spadki marż w segmencie sodowym były wywołane czynnikami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Wśród czynników zewnętrznych należy przede wszystkim wskazać spadki cen sody (wg IHS o 7 euro na tonę w Europie Zachodniej) oraz wzrost cen czynników wytwórczych takich jak mix paliwa piecowego, węgiel energetyczny, certyfikaty CO2, energia elektryczna czy gaz. Wśród czynników wewnętrznych należy wskazać niższe ilości produkcji wynikające z planowanych i nieplanowanych przestojów produkcyjnych, w szczególności rozsynchronizowujących instalacje produkcyjne, negatywnie wpływając na wskaźniki efektywności procesowej oraz wskaźniki zużycia.

Obrazek użytkownika Anonim
Przemek

Istotnie spadło aktywo z tytułu podatku odroczonego r/r o 40 mln zł. Czy ma to związek z zakwestionowaniem rozliczenia z 2012 roku?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Szczegóły dot. odroczonego podatku dochodowego znajdzie Pan w Sprawozdaniu Finansowym w pkt. 4.3. Spadek aktywa z tytułu podatku dochodowego wynika w bieżącym okresie z wykorzystania strat z poprzednich okresów.

Obrazek użytkownika Anonim
Przemek

Pytanie w związku z nabycie udziałów w Proplanie za ponad 150 mln zł. W jakich wartościach (sprzedaż/EBIT/zysk netto) spółka to kontrybuowała do wyników 2018 roku dla GK Ciech?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Wszystkie informacje na temat wpływu Proplanu na wyniki finansowe Grupy znajdą Państwo w Sprawozdaniu. Mówiliśmy w zeszłym roku, że inwestycję w hiszpańską spółkę traktujemy długoterminowo z racji bogatego portfela rejestracji i substancji aktywnych, a także dostępu do atrakcyjnych rynków. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że cena 156 mln zł dotyczy ceny zapłaconej, a 10 proc. zapłaty jest odroczone w czasie.

Obrazek użytkownika Anonim
Mateusz

Biorąc pod uwagę założenie ze koszty energii elektrycznej rosną 100 zł za 1MWh (w porównaniu do średnich cen z roku 2018)– w jakich wartościach odbije się to na Państwa wynikach.

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Nie podajemy tak szczegółówych danych. Każdy zakład ma inną charakterystykę zużycia i sprzedaży energii elektrycznej, w Niemczech nadwyżka jest sprzedawana na rynek, natomiast w Polsce energia jest produkowana na własne potrzeby, a jej zakup wynika z dostępności parku maszynowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda kwestia energii w CIECHu? Jak podwyżki cen energii elektrycznej wpłyną spółkę i wyniki finansowe?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Przed chwilą odpowiedziałem na podobne pytanie.

Obrazek użytkownika Anonim
Mateusz

Biorąc pod uwagę założenie ze koszty energii elektrycznej rosną 100 zł za 1MWh (w porównaniu do średnich cen z roku 2018)– w jakich wartościach odbije się to na Państwa wynikach?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Na temat energii pisałem już powyżej, nie udzielamy tak szczegółowych informacji.

Obrazek użytkownika Anonim
jarek

Czy otwarcie fabryk szkła w Polsce będzie miało pozytywny wpływ na wyniki Ciech SA ? :D

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Tak :).

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Mając na uwadze indywidualne podejście zarządu do rekomendowania dywidendy chciałbym się dowiedzieć, kiedy w 2019 możemy się mniej więcej spodziewać ewentualnych decyzji zarządu w sprawie rekomendacji/braku rekomendacji podziału zysku za 2018?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Na ten moment żadna decyzja nie została podjęta. Niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji poinformujemy rynek.

Obrazek użytkownika Anonim
BeatingTheStreet

Kiedy można spodziewać się decyzji dotyczącej podziału zysku ?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Już odpowiedziałem na to pytanie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Wskaźniki płynności płatniczej na koniec roku spadły do niskich poziomów, czy to nie jest groźna sytuacja?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Wskaźnik dług/netto do EBITDA na koniec 2018 roku wzrósł do poziomu powyżej 2, ale naszym zdaniem cały czas jest na bezpiecznym poziomie.

Obrazek użytkownika Anonim
Jacek

Patrząc na marżę brutto na sprzedaży w segmencie organicznym w ostatnich latach widać jej istotny wzrost (w ujęciu rentowności procentowej) w czwartym kwartale. Skąd się to bierze?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Wynika to głównie z tego, że od kilku lat w czwartym kwartale realizujemy sprzedaż przedsezonową środków ochrony roślin. Są to produkty o relatywnie wyższej marży w porównaniu do pozostałych produktów wchodzących do segmentu organicznego (żywice i pianki).

Obrazek użytkownika Anonim
Andrzej

W jaki sposob Ciech korzysta z duallistingu? Czy w przyszlosci grupa zamierza wychodzic poza Polske i Niemcy, czy raczej swietowe gieldy Ciechowi ciaza, a spolka planuje przyszlosc pozaindeksowa?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Obecność na niemieckiej giełdzie, biorąc pod uwagę naszą pozycję na tamtejszym rynku, jest bardzo ważna. Aktualnie realizujemy tam bardzo duże inwestycję w nową linię produkcyjną sody oczyszczonej i nowy zakład produkcji soli. Dla CIECHu Niemcy to drugi pod względem wielkości rynek zbytu. Bardzo ważny jest aspekt budowy rozpoznawalności CIECH na jednej z najważniejszych giełd w Europie, także w kontekście kontaktów z partnerami handlowymi.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w związku z rosnącym popytem na sodę kalcynowaną planujecie Państwo rozbudowę mocy sody kalcynowanej w którymś zakładów lub akwizycję fabryki sodowej?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Zgodnie z opublikowaną strategią mamy szeroki wachlarz opcji rozwojowych, które poddajemy analizie. Jako firma o globalnych aspiracjach stale analizujemy rynek i jeżeli pojawią się atrakcyjne okazje, nie wykluczamy skorzystania z nich.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Od kiedy rozpocznie produkcję nowy oddział sody oczyszczonej w zakładzie w Niemczech?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Produkcja rozpocznie się w pierwszej połowie 2019 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Który segment produkcji soli zostaenie wzmocniony przez zakład w Stassfurcie i jak duży wzrost produkcji on zagwarantuje?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Nowy zakład będzie produkował pełen asortyment produktów solnych: w szczególności sól spożywczą, farmaceutyczną, tabletki solne i inne.

Obrazek użytkownika Anonim
Jacek

W segmencie organicznym wynik na zarządzaniu należnościami w czwartym kwartale to -1,8 mln zł. Również w segmencie sodowym -0,9 mln zł. Co się wydarzyło?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Nie wydarzyło się nic specjalnego, kwoty te wynikały z nieistotnych odpisów na należności oraz zaaplikowania nowych standardów rachunkowości (MSSF9).

Obrazek użytkownika Anonim
Kuba

Jak wygląda kwestia zabezpieczania się i zakupów C02 w Gk Ciech? Jakie wartości są obecnie na bilansie (Hedging) i co zostanie sksięgowane do rachunku wyników w 2019 roku?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Mamy politykę zarządzania ryzykiem rynkowym, w ramach której zabezpieczamy naszą pozycję m.in. na CO2. Polityka ta pozowala nam zminimalizować wpływ wahań notowań np. CO2.

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Bardzo dziękuję za udział w czacie. Zachęcam do lektury Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy CIECH za rok 2018 i odwiedzin naszego serwisu IR www.ri.ciechgroup.com.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.