Relacja z czatu z Zarządem GK Immobile: wyniki finansowe 1q2019 i perspektywy rozwoju
Obrazek użytkownika Czaty
05 cze 2019, 10:19

Wyniki finansowe 1q2019 i perspektywy rozwoju GK Immobile - relacja z czatu z Zarządem spółki

We wtorek, 4 czerwca 2019 r. odbył się czat inwestorski z przedstawicielami Zarządu GK Immobile - Rafałem Jerzym, Prezesem Zarządu, Sławomirem Winieckim, Wiceprezesem Zarządu oraz Piotrem Fortuną, Członkiem Zarządu. Podczas dyskusji rozmawialiśmy o sytuacji finansowej spółki. Inwestorzy zadawali również pytania o plany wobec Atremu, restrukturyzację spółki Projprzem Makrum, rozwój sieci Focus Hotels oraz inwestycje deweloperskie. W dyskusji wzięło udział niemal 500 inwestorów, a Zarząd spółki odpowiedział na blisko 35 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z zarządem GK Immobile. Rozmawiać będziemy o wynikach finansowych za I kwartał 2019 roku oraz perspektywach rozwoju spółki. W spotkaniu grupę reprezentować będą Rafał Jerzy, Prezes Zarządu, Sławomir Winiecki, Wiceprezes Zarządu oraz Piotr Fortuna, Członek Zarządu.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 4 czerwca 2019 r. o godz. 13:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Witamy na czacie inwestorskim Grupy Kapitałowej IMMOBILE i serdecznie zachęcamy do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

W jaki sposób straty Atremu będą wpływać na wyniki finansowe GKI w tym roku? Jaki jest długoterminowy plan na te przejęcie czy docelowo spółka zostanie włączona do Projprzemu?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Konsolidacja wyników nastąpiła od 1 czerwca. Restrukturyzacja powinna nam zająć przynajmniej rok.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor GKI

Negatywny wynik w 1q2019, przejęcia, wypłata dywidendy, presja płacowa - to wszystko pochłania gotówkę. Jak aktualnie wygląda sytuacja gotówkowa spółki? Jaki jest stan środków na rachunkach?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Rzeczywiście, inwestycje deweloperskie i przejęcia wymagają gotówki, jednak naszą sytuację gotówkową uważamy za stabilną. Szczegółowe informacje odnośnie stanu rachunków podajemy w raportach okresowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Jakie plany ma spółka odnośnie segmentu deweloperskiego na ten rok. Ile oddań mieszkań przewidujecie ile w tej chwili budowanych jest nowych lokali.

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

W tym roku segment deweloperski nie przewiduje zakończenia budów i przekazywania mieszkań, dlatego skokowy wzrost przychodów zobaczymy dopiero w roku kolejnym, gdzie nastąpi zakończenie kolejnych etapów budów w obu naszych inwestycjach. W budowie są 303 mieszkania.

Obrazek użytkownika Anonim
Wierny akcjonariusz

Jakie są przyczyny takiego wyniku w 1q2019?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Na wyniki pierwszego kwartału wpływ miały przede wszystkim segmenty deweloperski i budownictwa przemysłowego. Był on słabszy, co spowodowane jest cyklicznością realizacji kontraktów w budownictwie przemysłowym i mniejszą ilością przekazanych mieszkań w developingu. W związku z charakterem naszej działalności, wyniki Grupy należy rozpatrywać w okresach przynajmniej jednego roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Wierny akcjonariusz

Czy rozważacie Państwo jakiś skup akcji GKI, aby poprawić sytuację płynnościowo-cenową na kursie akcji?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Na tę chwilę nie rozważamy skupu W naszej ocenie skup akcji pogorszyłby sytuację płynnościową, a jaki byłby wpływ na sytuację cenową - tego nie wiemy.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Czy Atrem pozostanie na giełdzie i jakie są założenia odnośnie restrukturyzacji na ten rok?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Nie ma planów delistingu , staramy się wykorzystać synergie między Atrem a GKI.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co z planami rozwoju Focus Hotels, czy spółka będzie debiutować na GPW?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Spółka Focus Hotels rozwija się w satysfakcjonującym tempie. Co do debiutu, plany są odłożone w czasie, czekamy na poprawienie sytuacji na GPW.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor GKI

Czy restrukturyzacja w Projprzemie dobiegła końca? Co tam jeszcze zostało do zrobienia?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Zarząd Projprzem Makrum zakończył restrukturyzację. Jednak jedyną stałą w naszej organizacji jest zmiana, dlatego Zarząd PJPMKM płynnie przeszedł z restrukturyzacji do rozwoju. Obecnie trwa inwestycja w rozbudowę fabryki w Koronowie.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor GKI

Jakie są plany wobec Atrem? Co tam będzie się działo w pierwszej kolejności? Gdzie widzicie Panowie największe synergie?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Synergie widzimy w części administracyjnej i okołobiznesowej

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaka jest obecnie powierzchnia nieruchomości zabezpieczonych pod kolejne inwestycje?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Osiedle Platanowy Park to prawie 10 ha, Osiedle Uniwersyteckie – ponad 5 ha. W obecnym tempie ten bank ziemi wystarczy na ok. 8 lat.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy kupujecie Państwo nowe działki pod inwestycje?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Mimo posiadanego obecnie dużego banku ziemi i kolejnej inwestycji deweloperskiej w przygotowaniu, równolegle analizujemy nieruchomości pod kolejne ewentualne projekty deweloperskie.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Czy Immobile podtrzymuje plany wprowadzenia Focus Hotels na giełdę i od czego zależy ich realizacja?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Wprowadzenie kolejnych spółek uzależniamy od ‘klimatu’ na giełdzie. Uważamy że obecny czas nie jest sprzyjający.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor GKI

Jak Panowie oceniacie sytuację na rynku budowlanym? Jak na rynku deweloperskim? Proszę o kilka słów analizy.

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

W czasach gorszych dla dewelopera cieszą się nasze spółki wykonawcze, a w czasach lepszych deweloperskie. Obserwujemy zmiany tego rynku i się do nich dostosowujemy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy zapowiadany od jakiegoś czasu rozwój poza Bydgoszczą w zakresie deweloperskim ruszy? W Warszawie przydałby się deweloper z takim jakościowym podejściem, jak Państwa :)

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Na chwilę obecną koncentrujemy się na Bydgoszczy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Proszę powiedzieć, jak wygląda realizacja projektów deweloperskich w Bygdoszczy? Na jakim etapie są przekazania, ile jeszcze zostału potencjału "mieszkaniowego" w tych projektach?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

W inwestycji Platanowy Pak realizujemy etap 2, który oddamy do użytkowania pod koniec 2020r. Jest to 195 mieszkań oraz 217 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym. Etap ten ma wygenerować 76,2 mln PLN netto przychodu, na chwilę publikacji raportu za 1Q podpisano umów deweloperskich na 17,4 mln. W przygotowaniu jest etap 3, w którym zaplanowano 258 mieszkań oraz 318 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym. Cały Platanowy Park to docelowo 1250 mieszkań.
Osiedle Uniwersyteckie - inwestycja jest w trakcie budowy i sprzedaży pierwszego etapu o łącznej liczbie 108 mieszkań i powierzchni PUM 4.431 m², 36 indywidualnych garaży wbudowanych w budynki oraz 72 zewnętrznych miejsc postojowych. Planowany przychód z tej części inwestycji to 25,7 mln PLN netto. W przygotowaniu jest etap II z 106 mieszkaniami, docelowo wszystkie etapy obejmą ok. 600 mieszkań.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor GKI

Jakiego rodzaju spółki macie Panowie na oku pod kątem kolejnych przejęć? Czy to są spółki do dołączenia i integracji pionowej w ramach procesów biznesowych, czy raczej rozszerzanie zakresu działalności Grupy? Proszę o wskazanie branż, rynków albo chociaż zakresów spodziewanych korzyści z fuzji przy M&A, abyśmy mogli wiedzieć, czego się spodziewać?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

O planowanych akwizycjach nie rozmawiamy przed ich finalizacją.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor GKI

Jak duży wpływ i czy jest to wpływ istotny ma wzrost cen energii? Wydaje się, że w zakresie przemysłowym może to być sporo, ale proszę o bardziej szczegółową informację.

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Udział kosztów energii w naszych kosztach jest na tyle nieduży, że nie jest to główny obszar naszych rozważań.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co daje wam prowadzenie działalności w kilku segmentach zamiast w jednym głównym?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Zapewnia nam to stabilność przychodów i odporność na wahania rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
piotr

Ostatnio zakomunikowaliście o podpisaniu umowy na otwarcie drugiego hotelu w Szczecinie, czy prowadzicie więcej rozmów i można spodziewać się w niedługim czasie kolejnych hoteli oprócz Warszawy?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Cały czas pracujemy nad kolejnymi umowami w sprawie hoteli. Jednocześnie analizujemy kilkadziesiąt obiektów i mamy otwartych kilka procesów negocjacyjnych, jednak tylko niewielki procent tych rozmów kończy się podpisaniem umowy na satysfakcjonujących obie strony warunkach i informujemy o tym na bieżąco. Mamy nadzieję, że uda się podpisać jeszcze kilka umów w tym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
łukasz

W spółce dużo się dzieje – akwizycje, inwestycje itd., a kurs spada, dlaczego?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Nie chcemy oceniać zachowania Inwestorów. Spółka robi i będzie robiła wszystko, aby inwestorzy mogli właściwie ocenić jej wartość.

Obrazek użytkownika Anonim
piotr

Jaki jest powód spadku w segmencie najmu aktywów?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Spadek przychodów w tym segmencie wynika głównie ze sprzedaży spółki Stocznia Pomerania w Szczecinie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Z czego wynika wzrost kosztów ogólnego zarządu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Wzrost kosztów spowodowało głównie wezwanie na sprzedaż akcji ATREM S.A. oraz wynikające z tego przygotowanie struktury grupy do dalszego rozwoju.

Obrazek użytkownika Anonim
łukasz

Który segment działalności chcecie najbardziej rozwijać?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Staramy się rozwijać segmenty działalności Grupy symetrycznie.

Obrazek użytkownika Anonim
łukasz

Czy możliwe są kolejne akwizycje, czy dalszy rozwój będzie głównie organiczny?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Obecna sytuacja na rynku sprzyja akwizycjom. Wszystko zależy od atrakcyjności danego projektu.

Obrazek użytkownika Anonim
piotr

Czy nie obawiacie się, że branże w których funkcjonujecie mogą być bardzo podatne na spowolnienie gospodarcze?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Nasza sprzedaż jest zdywersyfikowana zarówno geograficznie, jak i branżowo. Nie obawiamy się spowolnienia. Spowolnienie w którejś z branż, w której działamy będziemy wykorzystywać do atrakcyjnych przejęć korzystając z gotówki generowanej przez pozostałe branże w grupie.

Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
Rafał Irzyński

Czy czas potrzebny na proces restrukturyzacji w Atremie będzie podobny jak w Projprzemie?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Będziemy potrzebować ok. roku

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Mam pytanie o segment deweloperski. Obserwuje się spowolnienie w sprzedaży mieszkań. Czy także Państwa dotyka ten problem?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Na tą chwilę nie odnotowujemy tego zjawiska w naszych projektach.

Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
Rafał Irzyński

Czy dynamika rozwoju segmentu Modulo pokrywa się z Państwa bazowym scenariuszem? Jaka jest wartość zamówień na ten rok i jaką wartość przychodów tego segmentu prognozuje spółka?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Nie chcemy wchodzić w kompetencje zarządu Projprzem Makrum S.A. Z perspektywy głównego akcjonariusza możemy powiedzieć, że większym wyzwaniem dla zarządu Projprzem Makrum S.A. jest rentowność tego produktu niż wolumen sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak spółka finansuje inwestycje w rozwój i przejęcia?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Głównymi źródłami finansowania są dla nas kredyty bankowe i gotówka.

Obrazek użytkownika reiniger
reiniger

Czy temat przejęcia Chojnic został całkowicie zakończony czy jest szansa powrotu do rozmów

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Zakończony

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Ile w sumie, wraz z kosztami restrukturyzacji, będzie kosztować przejęcie Atremu. Czy Atrem dysponuje jakimiś nieruchomościami, które mogą stanowić dla was dodatkową wartość? Jak zostało sfinansowane przejęcie?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Korzyści z restrukturyzacji spółka powinna niedługo zacząć odnotowywać. Spółka posiada nieruchomości w Złotnikach pod Poznaniem, Gorzowie Wielkopolskim i Ostrowie Wielkopolskim, w których prowadzi swoją działalność. Przejęcie sfinansowaliśmy z gotówki i kredytu bankowego.

Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
Rafał Irzyński

W ostatnim czasie nie udaje się dokonać transakcji zakupu obiektu do sieci Focus Hotel czy to w Polsce czy zagranicą. Co stoi na przeszkodzie? W czym tkwią przeszkody przy znalezieniu właściwego celu zakupowego?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Do chwili obecnej nie mieliśmy propozycji okazyjnego nabycia, dlatego koncentrowaliśmy się na umowach najmu. Jednocześnie rozpoczęliśmy budowę hotelu w Bydgoszczy i podpisaliśmy nowe umowy najmu.

Obrazek użytkownika Anonim
Tester

Miały być hotele w Rumunii a ich nie ma. Focus tam się pojawi? Co się dzieje ze spółką w Bukareszcie o której była mowa na WallStreet 22

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Do tej pory nie znaleźliśmy ciekawych możliwości inwestycyjnych w Rumunii. Koncentrujemy się na rozwoju w Polsce, gdzie z większą łatwością i bezpieczeństwem udaje nam się rozwijać sieć.

Obrazek użytkownika Anonim
piotr

Wyższe przychody w hotelarstwie i zwiększona strata - jakie powody?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Otworzyliśmy kolejne hotele pomiędzy I kw.2018 a I kw. 2019 - hotel w Poznaniu oraz Sopocie, które jeszcze nie osiągnęły swojego potencjału przychodowego i poprawią swoje wyniki w przyszłości. Dodatkowo dochodzi cykliczność branży hotelarskiej - I i IV kwartał są relatywnie słabsze od II i III kwartału, gdzie tradycyjnie liczymy na dobry wynik tego segmentu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Pół roku temu mówili państwo o pierwszych przychodach z Modulo. Jak teraz wygląda ten segment i czy warto go rozwijać?

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

W pierwszym kwartale wzrosły przychody tego segmentu o 50%. W kolejnych kwartałach spodziewamy się większej dynamiki wzrostu. W związku z powyższym uważamy, że warto rozwijać ten segment.

Obrazek użytkownika GK IMMOBILE
GK IMMOBILE

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i liczne pytania. Kolejna okazja aby zadać pytania zarządowi Grupy Kapitałowej IMMOBILE to najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 25 czerwca 2019 r. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na WZA i odwiedzenia nas w Bydgoszczy (termin rejestracji na WZA: 9.06.2019).

 

Zachęcamy również do odwiedzania naszego bloga i zapisywania się na newsletter spółki: http://blog.immobile.com.pl

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.