Relacja z czatu z prezesem zarządu Geotrans: Konsekwentnie rozbudowujemy portfel zamówień, przy zachowaniu pożądanej rentowności biznesu
Obrazek użytkownika Czaty
05 paź 2020, 14:11

„Konsekwentnie rozbudowujemy portfel zamówień, przy zachowaniu pożądanej rentowności biznesu” - relacja z czatu z prezesem zarządu Geotrans

W poniedziałek, 5 października 2020 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Geotrans, Przemysławem Weremczukiem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o nowej strategii spółki. Inwestorzy zadawali również pytania o budowę Centrum B+R, przejście na główny rynek GPW oraz rynek zagospodarowania odpadów. W spotkaniu wzięło udział blisko 800 osób, a prezes zarządu odpowiedział na ponad 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu spółki Geotrans. Porozmawiamy o nowej strategii oraz planach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 5 października 2020 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika wd70
wd70

Elementem nowej strategii jest "pozyskanie własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów". Jakie odpady będą przetwarzane? Co będzie produktem wyjściowym? Inny rodzaj odpadów czy jakiś komercyjny produkt?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

W instalacjach będą zagospodarowywane:
Ustabilizowane osady ściekowe („KOŚ”) – osady z oczyszczalni ścieków
Kompost nienormowany – odpady zielone i bioodpady z RIPOK-ów oraz kompostowni

Obrazek użytkownika wd70
wd70

Czy są już jakieś efekty projektów polegających na instalacji farm PV lub uprawy roślin energetycznych na zdegradowanych terenach?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

W ramach dodatkowej działalności, komplementarnej z naszymi podstawowym biznesem, zamierzamy czerpać korzyści ze składowisk po rekultywacji. Jednakże w obecnej chwili w całości skupiamy się na podstawowej działalności operacyjnej Spółki, jaką jest gospodarka odpadowa.

Obrazek użytkownika wd70
wd70

Jak ocenia Pan obecną wycenę giełdową Geotransu? Czy według Pana kapitalizacja 126mln zł (na dzień 30.09.2020) oddaje godziwą wartość spółki i uwzględnia jej perspektywy rozwoju?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Należy pamiętać, że charakterystyka Geotransu to biznes kontraktowy, charakteryzujący się wysoką zmiennością kwartał do kwartału, jak również rok do roku. Priorytetem zarządu jest wzrost skali działalności Spółki, co obrazują aktualne wyniki finansowe.

Obrazek użytkownika wd70
wd70

W nowej strategii mowa jest o uruchomieniu własnego centrum B+R. Czy może Pan przybliżyć założenia tego punktu strategii? Jakie są cele ww. badań? Produkty, technologie?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Centrum B+R będzie opracowywać technologię, której celem będzie zwiększanie efektywności działania naszych instalacji do zagospodarowania odpadów. Działalność spółki wpisuje się w koncepcję circular economy/gospodarki w obiegu zamkniętym (jeden z głównych celów obecnego prawodawstwa Unii Europejskiej). W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wolumen działalności spółki istotny w skali całego kraju. Systematyczny rozwój w obszarze B+R koresponduje z unijną legislacją, także w obszarze polityki Zielonego Ładu oraz perspektywą wzrost skali działania.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy po tym jak główny akcjonariusz i osoby blisko związane sprzedały spółce akcje po 35zl nie zaczną ich skupiwac przy najbliższej emisji po zanizonych przez siebie cenach?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Skup akcji własnych wpisywał się w politykę dywidendową Spółki. Uznając go za alternatywę dla dywidendy daliśmy możliwość wszystkim akcjonariuszom do wzięcia w nim udziału.

Obrazek użytkownika Anonim
Tadeusz

Witam. Czy zarząd przeprowadzi emisję akcji jeżeli cena okaże się niesatysfakcjonująca [ poniżej 32 zł za akcję] Pozdrawiam .

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Nie chcemy emitować akcji za wszelką cenę, bo przy lekkich modyfikacjach pierwszy etap strategii możemy zrealizować za pomocą gotówki generowanej z naszej bieżącej działalności.

Obrazek użytkownika Anonim
marek

Witam-interesuje mnie wejście na rynek główny,kiedy można się spodziewać informacji ?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Spółka planuje zadebiutować na głównym rynku GPW w 2021 r. Spełniamy już warunek formalny dotyczący kapitalizacji. Rozpoczęliśmy aktywniejszą komunikację z inwestorami finansowymi, aby poznali nasz biznes jeszcze przed przenosinami na rynek główny.

Obrazek użytkownika Anonim
Konrad

Czy Geotrans ma w planach przejęcia innych podmiotów działających w tej samej branży co spółka ?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Spółka dobrze rozwija się o wzrost organiczny i na chwile obecną nie planujemy przejęć.

Obrazek użytkownika Anonim
Konrad

Jak wygląda sytuacja z działalnością spółki na terenach gdzie była do tej pory nieobecna (np. wschodnia Polska) ? Czy udało się pozyskać nowych klientów z tego obszaru ?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Jednym z celów spółki jest kontynuacja dywersyfikacji geograficznej w skali kraju, z uwzględnieniem wschodniej części Polski. Aktualnie nasz biznes pozwala nam prowadzić działalność na terenie całego kraju.

Obrazek użytkownika Anonim
Dawid

Jak Geotrans ocenia otoczenie legislacyjne w prowadzeniu swojej działalności?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Rozwojowi spółki sprzyja otoczenie legislacyjne. Mowa m.in. o wdrażanych przepisach prawa, których celem jest ograniczenie szarej strefy na rynku odpadów, co z kolei przekłada się na wzrost liczby przetargów i wolumenu. Ponadto, należy wskazać na utrzymujący się od kilku lat wzrost cen odbioru i przetwarzania nieczystości. Oczyszczalniom ścieków opłaca się oddawanie firmom zewnętrznym, takim jak Geotrans, osadów ściekowych do przetworzenia, ze względu na aspekty ekonomiczne i operacyjne. W naszej ocenie ten pozytywny dla spółki trend będzie się w kolejnych latach nasilać.

Obrazek użytkownika Anonim
Longer :-)

Jak duży jest to rynek w kraju i w jakim średnio tempie rośnie ? I jak wielkim na tym rynku jest Geotrans? Czy spólka myśli o ekspansji zagranicznej czy to się kalkuluje?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Wolumeny odpadów, można powiedzieć, są ogromne i permanentne. W 2018 r. w kraju wyprodukowano 12,5 mln ton odpadów komunalnych. Średnioroczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2015-18 wyniósł 5 proc. Rocznie do zagospodarowania jest 3 mln ton komunalnych osadów ściekowych oraz 20 mln ton ubocznych produktów spalania węgla.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Skoro spółka chce zwiększyć potencjał zagospodarowania odpadów do 2.000 tys. Mg to jakie jest obecne zapotrzebowanie rynku w Polsce na tego typu usługi i jak ono się będzie zmieniać na przestrzeni najbliższych 4 lat?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Jak wcześniej wspomnieliśmy rynek zagospodarowania odpadów (odpady komunalne wraz z komunalnymi osadami ściekowymi) to ponad 15 mln Mg wytworzonych odpadów rocznie w skali kraju.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda w Polsce konkurencja w segmencie zagospodarowania odpadów poprocesowych? Do tej pory spółka była czasami jedynym oferentem w przetargach? Czy ta sytuacja może ulec zmianie na przestrzeni najbliższych lat i jeśli tak, to czy spółka jest przygotowana na pojawienie się silnej konkurencji w tym obszarze?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Konkurencja jest mocno rozdrobniona. Jeżeli chodzi o odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych to działamy w niszy rynkowej o zasięgu ogólnopolskim, będą w niej jednocześnie liderem.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda zagospodarowanie odpadów poprocesowych w Europie i na świecie, czy jest to rynek mocno rozwinięty, jeśli nie to czy Geotrans może wejść na inne rynki?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Skupiamy się na rynku krajowym, ponieważ według naszych szacunków odpowiadamy za 3-5% polskiego rynku. Uważamy, że mamy jeszcze wiele do zrobienia na rynku polskim.

Obrazek użytkownika Anonim
ojciecinwestor

Czy zakładane potrojenie EBITDA w 2022 w stosunku do 2019 roku nie jest zbyt konserwatywne patrząc na wyniki pierwszego półrocza 2020?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Jesteśmy biznesem kontraktowym. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będą kształtować się kolejne kwartały, lata.

Obrazek użytkownika Rogol
Rogol

Czy jest Pan zadowolony z trzeciego kwartału w wykonaniu Spółki?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Konsekwentnie rozbudowujemy portfel zamówień, przy zachowaniu pożądanej rentowności biznesu. W lipcu 2020 r. Geotrans podpisał cztery umowy warte 7,4 mln zł z podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej na zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. W dalszym ciągu należy mieć na uwadze kontraktowy charakter Spółki i dużą zmienność w generowanych wynikach.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł Ewertowski

Proszę o informacje, w jaki sposób będą rozliczane kosztowo umowy dot. zakupu działek/praw użytkowania.

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Zakup nieruchomości zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości nie stanowi jednorazowego kosztu, a inwestycje są amortyzowane.

Obrazek użytkownika Anonim
Lukas

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące emisji, wiadomo już coś więcej, kiedy? po jakim mniej więcej kursie?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Cena emisyjna będzie wypadkową budowy księgi popytu.

Obrazek użytkownika Anonim
Egg

Dzień dobry. Chciałbym zapytać, dlaczego w ramach finansowania strategii rozwoju Geotrans przeprowadza emisję akcji, zamiast wypuścić obligacje. Spółka ma obecnie minimalne zadłużenie, bez problemu mogłaby pozyskać 15 mln zł na śmieszny procent i sfinansować przynajmniej pierwszą fazę realizacji strategii zamiast rozwadniać udziały inwestorów.

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Spółka ma konserwatywne podejście do zadłużania się. Na dzisiaj nie planujemy emisji obligacji, mając dostęp do finansowania bankowego

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

w jakim dokładnie celu nabywane były te 3 działki, o których ostatnio informowano? Podano, że w celu realizacji strategii, coś dokładniej? Czy to mają być farmy pv, czy tereny do rekultywacji, do budowy instalacji?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Nabywane działki mają zostać przeznaczone na budowę instalacji przetwarzania odpadów oraz budowę działy R&D.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof

Na jak długie okresy są podpisywane umowy ze zleceniodawca komunalnym?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Charakterystyka kontraktów jest zróżnicowana. Od zleceń jednorazowych po kontrakty dwuletnie.

Obrazek użytkownika Anonim
Mara

Na co spółka zamierza przeznaczyć pieniądze w pierwszym etapie realizacji strategii?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Na wyżej wskazane instalacje do przetwarzania odpadów.

Obrazek użytkownika Anonim
Dampor

Czy Geotrans będzie się ubiegał o środki z UE celem finansowania nowej strategii?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Do środków publicznych mamy ostrożne podejście i na chwilę obecną nie planujemy z nich korzystać (chociażby z uwagi na brak elastyczności ich wykorzystywania).

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

jaki jest sens robić skup akcji za tak małe kwoty, jaki był robiony ostatnio i na dodatek w styuacji, gdy większość zapisów w skupie złożyli główni akcjonariusze? czy nie lepiej był spółka zrobiła samą dywidendę bez skupu?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Daliśmy jako Spółka prawo każdemu z akcjonariuszy do zapisania się na skup akcji. Decyzja akcjonariuszy była indywidualna. W kolejnych latach chcemy kontynuować politykę dywidendy i skupu akcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Marian

Jak będzie wyglądała polityka wypłat dywidendy w najbliższych latach?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Polityka dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami będzie obejmować od 20% do 100% zysku netto, w zależności od potrzeb finansowych Spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Jak pandemia się odbiła na działalności spółki ?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Spółka aktualnie nie odczuwa znaczących zagrożeń dla prowadzonej działalności w związku
z pandemią COVID-19. Wręcz przeciwnie – ze strony klientów, głównie oczyszczalni ścieków, spotykamy się z pozytywną presją na szybszą realizację kontraktów. Ponadto, wszystkie bieżące kontrakty są realizowane w normalnym trybie, a spółka nie notuje opóźnień w realizacji płatności.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie widzi Pan główne ryzyka dla realizacji założonego w strategii celu wynikowego tj. 3xEBITDA2019 do 2022 roku?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Spółka działa w szybko zmieniającej się branży, m.in. od strony legislacyjnej, co niesie ze sobą zwiększone ryzyko inwestycji i działalności operacyjnej. Jesteśmy obecni na rynku od 10 lat, każda zmiana niesie ze sobą wyzwania, do tej pory udawało nam się przekuwać w sukces.

Obrazek użytkownika Anonim
Stulej

czy planowany jest wzrost zatrudnienia ?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Tak. Realizacja nowej strategii będzie związana z pewnego rodzaju ewolucją modelu biznesowego Spółki, a zasoby ludzkie będą pierwszym z elementów.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

czy widzi Pan negatywny wpływ covid -19 na samorządy - (wasi główni klienci) i przez to mniej ogłaszanych przetargów na zagospodarowanie odpadów komunalnych ?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Naszymi klientami są spółki wodno-kanalizacyjne, które operują kluczowym zasobem - wodą. W związku z czym nie widzimy zagrożenia dla naszych klientów.

Obrazek użytkownika Anonim
Janko

Proszę opisać na ile udało się zrealizować strategię rozwoju z lat 2017-2020 i jakie Spółka poniosła wydatki na jej realizację ?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Poprzednia strategia została w pełni zrealizowana ( poza debiutem na parkiecie głównym GPW), "inwestycje" miały charakter pracy całego zespołu. Nowa strategia opierać się będzie o budowanie inwestycji capex'owych, które powinny przełożyć się na budowę wartości rezydualnej Spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Jaki sport Pan uprawia ?

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Obecnie ambicje sportowe realizuję w kolarstwie szosowym :)

Obrazek użytkownika Przemysław Weremczuk
Przemysław Weremczuk

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w czacie. Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszym biznesem. Profesjonalne relacje inwestorskie są dla nas ważnym elementem rozwoju.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.