Relacja czatu z Wiceprezesem Zarządu KGHM ds. Finansowych: W I kwartale 2022 r. możemy pochwalić się najwyższą historycznie EBITDA w Grupie Kapitałowej
Obrazek użytkownika Czaty
16 maj 2022, 15:39

„W I kwartale 2022 r. możemy pochwalić się najwyższą historycznie EBITDA w Grupie Kapitałowej” - relacja czatu z Wiceprezesem Zarządu KGHM ds. Finansowych, Andrzejem Kensbokiem

W poniedziałek, 16 maja 2022 r. odbył się czat inwestorski z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A., Andrzejem Kensbokiem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I kwartał 2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o sytuację na rynku surowców oraz wpływ wojny w Ukrainie na działalność Spółki.

W spotkaniu wzięło udział 500 osób, a Wiceprezes Zarządu odpowiedział na ponad 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z Wiceprezesem Zarządu KGHM ds. Finansowych, Andrzejem Kensbokiem. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych za I kwartał 2022 roku oraz aktualnej sytuacji na rynku surowców.

 

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 16 maja 2022 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Szanowni Państwo, witamy na czacie inwestorskim z Wiceprezesem Zarządu KGHM ds. Finansowych, panem Andrzejem Kensbokiem. Zaczynamy spotkanie, zapraszamy do śledzenia dyskusji i zadawania pytań!

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Dzień dobry, witam Państwa z Bukowiny Tatrzańskiej

Obrazek użytkownika Anonim
Zbigniew

Czy Zarząd podejmuje starania w kierunku dotrzymania przez rządzących obietnic wyborczych i całkowitą likwidację podatku kghmiennego, który niewątpliwie tamuje zrównoważony rozwój firmy?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Zmiany do formuły podatku od niektórych kopalin miały miejsce na początku br. To zmiana, która po raz kolejny obniżyła ten ciężar podatkowy, i z tego faktu cieszymy się bardzo dlatego, że oznacza, że będzie nam łatwiej sfinansować niezbędne nasze inwestycje bez zwiększenia poziomu długu. Oczywiście obecna zmiana w formuły jest ważna tylko do listopada 2022 roku. Jesteśmy gotowi do potencjalnego dialogu nt trwałej zmiany formuły tego podatku, jeśli przyjdzie taki moment.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w obliczu zbliżającej się recesji zarząd bierze pod uwagę jakieś dezyinwestycje w zakresie aktywów zagranicznych?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Jeśli chodzi o nasze aktywa zagraniczne, to 26 kwietnia 2022 r. spółki zależne KGHM International Ltd., tj. Franke Holdings oraz Centenario Holdings podpisały umowę zbycia 100% udziałów spółki SC Minera Franke w Chile, na rzecz Minera Las Cenizas za cenę nabycia w wysokości 25 mln USD. Początkowa cena nabycia zostanie skorygowana m.in. o zmianę stanu kapitału obrotowego netto do dnia transakcji. Prowadzimy proces sprzedaży kopalni Carlota w USA. Oba te aktywa były juz w poprzedniej strategii przeznaczone do zbycia i nie to ma związku ze wspomnianym przez Pana ryzykiem recesji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Pan ocenia aktualną sytuację jeśli chodzi o USDPLN? Jaki średni poziom USDPLN zakładacie Państwo na 2022?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

W I kwartale br. sprzyjał nam korzystniejszy średni kursu walutowy USD/PLN (zmiana z 3,78 do 4,13 USD/PLN). Zmiana kursu walutowego skutkowała wzrostem przychodów Grupy Kapitałowej. Jeśli chodzi o zakładany przez nas poziom USD/PLN to nie przekazujemy prognoz kursów walutowych, zgodnie z naszą polityką ujawnień.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Zarząd ocenia wyniki osiągnięte w I kwartale?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

W I kwartale możemy pochwalić się najwyższą historycznie EBITDA w Grupie Kapitałowej, która wzrosła w porównaniu do Q121 o 20% i wyniosła 3 133 mln zł. Przychody Spółki sięgnęły 8 993 mln zł, czyli więcej o 33% w odniesieniu do Q121. Nasze wyniki operacyjne i finansowe za Q122 wskazują na konsekwencję realizacji Strategii oraz stabilne działanie w turbulentnych czasach.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są Państwa oczekiwania i odczucia dot. trwającego drugiego kwartału, już po wybuchu konfliktu?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Trwająca na Ukrainie wojna oraz towarzyszące jej zjawiska w łańcuchach dostaw nie mają istotnego wpływu na działalność KGHM, nie zagrażają też ciągłości produkcji. Odczuwamy, jak wszyscy, presję inflacji kosztów - przede wszystkim nośników energii i materiałów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wzrost stóp procentowych przekłada się na koszty finansowe? Jaka to jest skala przy przykłądowych wzroście o 100pb?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Nasze finansowanie dłużne jest denominowane w USD lub "przeswapowane" do USD, nie odczuwamy bezpośrednio wzrostu kosztu finansowania wraz z rosnącą stopą bazową NBP.

Obrazek użytkownika Anonim
paco06

Witam.
1. Czy spółka zamierza wypłacić dywidendę za 2021, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Na ten moment nie mamy jeszcze terminu Walnego Zgromadzenia, które podejmuje ostateczną decyzję o podziale zysku. Niemniej polityka dywidendowa KGHM wciąż obowiązuje, a my chcemy pozostać spółką dywidendową. Zwyczajowo WZA odbywa się w czerwcu. Prosimy o obserwowanie naszej strony - wszystkie niezbędne informacje będziemy przekazywać Państwu niezwłocznie.

Obrazek użytkownika Anonim
paco06

2. Czy są już znane jakieś bliższe szczegóły dot. inwestycji w sektorze energetyki jądrowej?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

KGHM prowadzi działania związane ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł własnych, w tym OZE: rozwój energetyki słonecznej, rozwój energetyki wiatrowej, w tym offshore; rozwój technologii wodorowych i rozwój energetyki jądrowej (SMR). Spółka podpisała w lutym 2022 z przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne (Early Works Agreement), stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR. Prace trwają, jesteśmy w roboczym dialogu z Państwową Agencją Atomistyki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Państwo oceniacie aktualny poziom cen miedzi na światowych giełdach?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Jesteśmy zadowoleni z obecnych poziomów cen metali, choc są w chwili obecnej nieco niższe niż historyczne maxima w tym roku. Na rynku ścierają sie dwie przeciwstawne siły - z jednej strony niedobór podaży, a z drugiej strony chwiejny popyt związany z sytuacją w Chinach. Swoje robi również polityka FED.

Obrazek użytkownika Anonim
JK

2. Czy koszty płacowe mogą jeszcze rosnąć w tym roku, czy jest to temat zamknięty po podwyżce styczniowej?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Podpisaliśmy stosowne porozumienia ze stroną społeczną w styczniu 2022 r. regulujące wzrost wynagrodzeń.

Obrazek użytkownika Anonim
JK

Przychody, porównując do I kwartału 2021 wzrosły o +33%, a zysk netto o ok. +25%. Z czego wynika ta różnica, dlaczego wzrost zysku netto nie rośnie podobnie jak przychody?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Q122 był pod istotna presją kosztów operacyjnych, co miało oczywiście wpływ na wynik netto. Rynki nosników energii oraz materiałowe poszukują swojej nowej równowagi, chociaż rozwój sytuacji związanej z wojną na Ukrainie jest dynamiczny. Koncentrujemy się na efektywności operacyjnej, poszukiwaniu oszczędności w różnych obszarach kosztowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Mikołaj

Z czego wynika znaczący wzrost kosztu C1? Czy w kolejnych kwartałach 2022 ta tendencja może się utrzymywać?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź o 24% w relacji do Q1 2021 jest wynikiem wzrostu kosztów rodzajowych, niższej wyceny produktów ubocznych oraz wzrostu podatku od wydobycia niektórych kopalin
Zmniejszenie kosztu C1 o 4% w KGHM INTERNATIONAL w porównaniu do Q1 2021. Największy wpływ na obniżenie kosztu C1 miała kopalnia Robinson, głównie w efekcie wyższych odliczeń z tytułu sprzedaży złota ze względu na jego wyższe ceny.
Wzrost kosztu C1 Sierra Gorda o 45% w relacji do ubiegłego roku efektem zwiększenia kosztów energii, paliwa i materiałów (wzrost cen) przy niższym wolumenie produkcji molibdenu
(niższa wartość odliczeń z tytułu sprzedaży metali towarzyszących).

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy na ten rok są planowane jakieś duże remonty, czy przestoje?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Tak. Obecnie trwa remont w Hucie Miedzi Głogów II, rozpoczął się pod koniec kwietnia br. i przewidujemy ok. 78 -dniowy postój ciągu HMG II.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Proszę o nieco więcej informacji o projektach, związanych z energią? Czy spółka zamierza produkować energię dla odbiorców poza grupę, czy tylko na własne potrzeby?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Obecnie nasze główne projekty energetyczne są związane z EPV, z farmami wiatrowymi typu offshore oraz przede wszystkim energią jądrową. O tych projektach już bardzo dużo mówiliśmy m.in. w naszym raporcie za pierwszy kwartał i w prezentacji wynikowej, stąd zapraszam do zapoznania się z nimi w szczegółach.
Jeśli chodzi o projekty EPV i wiatrowe to cała produkcja docelowo ma być dostarczana do Spółki na własne potrzeby energetyczne, projekt atomowy z NuScale pozwoli w przyszłości całkowicie pokryć nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

Jak Zarząd ocenia aktualne warunki do prowadzenia biznesu w Chile w świetle ostatnich zmian politycznych?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Z naszego punktu widzenia nie odczuwamy żadnych zmian. Mamy bardzo dobre relacje z naszymi chilijskimi partnerami i na ten moment nie wygląda na to, że sytuacje wynikające ze zmian politycznych mogą mieć większe znaczenie dla prowadzenia biznesu w Chile.

Obrazek użytkownika Anonim
Mikołaj

Kiedy i jaka będzie rekomendacja zarządu ws. dywidendy? Kiedy możemy spodziewać się wypłaty?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Tak jak wspominałem, jesteśmy w procesie rozmów. Ostateczna decyzja należy do Walnego Zgromadzenia. Zapraszam do obserwowania strony internetowej. Będziemy komunikować o decyzjach.

Obrazek użytkownika Anonim
JK

Z czego wynika kolejny okres wzrostu zapasów?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

W zasadzie proces budowy zapasów się zakończył z rozpoczęciem remontu w HM Głogów II. Jest to coroczny proces wprowadzony ze względu na potrzeby regularnego remontu ciągu technologicznego i jest on uwzględniony w rocznych planach produkcyjnych. Poza tym jak wyjaśniliśmy, to była jedna z decyzji, którą podjęliśmy właśnie w obliczu niepewności. W obliczu tego, że chcemy mieć maksymalną ciągłość produkcji. W związku z tym budujemy zapasy buforowe na różnych etapach technologicznych i przygotowujemy się do sytuacji przejściowych niedoborów.

Obrazek użytkownika Anonim
Andrzej

Czy myśleli państwo nad wprowadzeniem nowych technologii do firmy ? Takich jak sztuczna inteligencja?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

W ostatnich latach, czyli zgodnie z poprzednią jak i ze zaktualizowaną Strategią na lata 2023-2030, Spółka intensywnie rozwijała obszar B+R, szukając nowoczesnych metod do optymalizacji ciągu produkcyjnego Spółki. Ostatnio komunikowaliśmy m.in. o przedsięwzięciu CuBR, w ramach którego realizowane są projekty badawczo-rozwojowe o łącznej wartości ponad 180 mln PLN. Łącznie, w ramach czterech edycji konkursu, uruchomionych zostało 25 projektów. Można mówić też o realizacji projektu „Inteligentne kierowanie produkcją w górnictwie podziemnym SIMS 2 (NEXGEN-SIMS)”, czy „Opracowanie założeń technologii poprawy uzysku metali użytecznych zawartych w drobnych cząstkach w procesie przeróbki kopalin”, więc dzieje się dużo.

Obrazek użytkownika Anonim
paco06

Jaki % stanowi udział Chin w ogólnej sprzedaży spółki?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Sprzedaż do Chin generuje 12% przychodów KGHM.

Obrazek użytkownika Anonim
JK

1. Jaki wpływ na spółkę ma aktualna inflacja?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Inflację, nie tylko u nas, przede wszystkim widać we wzroście cen energii i materiałów, oraz kosztach pracy.
Jest to oczywiście wyzwanie, z którym mierzymy się mając na uwadze utrzymanie wysokiej rentowności działalności.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego, mimo wzrostu cen surowców, cena srebra jest ostatnio pod dużą presją? Czy może Pan wytłumaczyć z czego to wynika?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Ostatnie dni na rynku surowców rzeczywiście nie należały do najłatwiejszych dla uczestników rynku nastawionych na kontynuację wzrostów cen. Srebro nie było jedynym metalem, który doświadczył przeceny, podobna skala negatywnego sentymentu dotknęła złoto oraz metale przemysłowe. W przypadku metali szlachetnych największe znaczenie odgrywa złoto, które w obliczu jastrzębiej polityki Fed oraz wyraźnego umocnienia dolara cieszy się mniejszym zainteresowaniem inwestorów. Widoczne jest to m.in. w odpływie środków z funduszy typu ETF na rynku metali szlachetnych. Od szczytów marcowych tracą jednak właściwie wszystkie metale, przede wszystkim przemysłowe. Korektę na tym rynku napędza zamknięcie chińskiej gospodarki, spowodowane wzrostem liczby przypadków koronawirusa, agresywne zacieśnianie polityki monetarnej na świecie oraz wojna w Ukrainie i nakładane sankcje gospodarcze. Czynniki te wzbudzają obawy inwestorów o tempo wzrostu światowej gospodarki w kolejnych kwartałach.

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie zadane pytania. Zapraszam również do śledzenia informacji Spółki i kontaktu z nami – https://kghm.com/pl/inwestorzy

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Dziękujemy wszystkim za udział w czacie i za zadane pytania, a naszemu Gościowi za udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiamy i życzmy miłego popołudnia!

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.