Relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG: Obecnie obserwujemy zwiększoną liczbę zapytań oraz ogłaszanych postępowań
Obrazek użytkownika Czaty
10 lis 2022, 15:11

„Obecnie obserwujemy zwiększoną liczbę zapytań oraz ogłaszanych postępowań” - relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG

W czwartek 10 listopada 2022 r. odbył się czat inwestorski z prezesem Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za III kwartał 2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o realizację projektów oświetleniowych oraz ryzyka dla działalności spółki.

W spotkaniu udział wzięło blisko 300 osób. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki finansowe spółki za III kwartał 2022 roku.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 10 listopada 2022 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dzień dobry,
Witam wszystkich serdecznie. Spotykamy się ponownie, aby podsumować wyniki III kwartału w wykonaniu Grupy Kapitałowej LUG S.A. Na wymianę pytań i odpowiedzi mamy 60 minut. Postaram się odpowiedzieć w tym czasie na możliwie największą liczbę pytań i tym samym zrelacjonować Państwu jak wyglądał III kw. br. w naszym wykonaniu. Zapraszam do zadawania pytań. Zaczynamy!

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy widać duży skok zainteresowania ofertą spółki od momentu skokowego wzrostu cen energii? Jak ocenia Pan perspektywy na najbliższe 3-4 kwartały w tym kontekście?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Generalnie zamówienia publiczne z JST stanowią coraz większy udział w naszym portfolio projektów. Jako organizacja jesteśmy dobrze przygotowani do ich realizacji. Bazując na doświadczeniu i kompetencjach zespołu specjalistów, w naszych strukturach od dłuższego czasu funkcjonuje dedykowany hub – centrum kompetencyjne, które koncentruje się na realizacji projektów modernizacji oświetlenia infrastrukturalnego. Kluczową kwestią jest fakt, że przygotowanie tego rodzaju projektów jest czasochłonne i dłuższe niż w przypadku kontraktów komercyjnych. Obecnie obserwujemy zwiększoną liczbę zapytań oraz ogłaszanych postępowań. Oceniam, że zmiany nie będą następowały skokowo, lecz będzie to stabilny wzrastający trend.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy brak środków z KPO to istotny czynnik ryzyka dla spółki?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Środki, które Polska może otrzymać z KPO z pewnością mogłyby być pozytywnym czynnikiem pobudzającym inwestycje i ilość projektów modernizacyjnych realizowanych przez jednostki samorządowe. W tym kontekście brak tych środków, może oczywiście osłabić dynamikę nowych zamówień, w takich firmach jak nasza. Każde ryzyko może mieć dwojakiego rodzaju następstwa – może przerodzić się w szansę lub w zagrożenie. Środki z KPO to dla nas dodatkowa szansa, dodatkowy czynnik stymulujący popyt. Ich brak nie powinien jednak zatrzymać procesu transformacji oświetleniowej, bo pozostałe czynniki – jak wysokie ceny energii, potrzeba zwiększenia efektywności energetycznej i generowania oszczędności, kwestie środowiskowe czy w końcu postęp technologiczny – już teraz bardzo mocno wspierają popyt.

Obrazek użytkownika Anonim
Jacek

Dzień dobry,
przez ostatnich 5 kwartałów przychody ze sprzedaży LUG pozostają na zbliżonym poziomie 57-60 mln zł. Czy problem ze wzrostem sprzedaży wynika z hamowania tempa napływu nowych zamówień, opóźnień w realizacjach kontraktów czy też dostępności komponentów elektronicznych? Co jest barierą wzrostu?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Do dzisiejszego dnia nie obserwujemy spowolnienia w napływie kontraktów, natomiast to co sprzyja również rozwojowi w nadchodzących miesiącach to rozwijający się trend modernizacji oświetlenia w JST. Oczywiście dostępność komponentów elektronicznych pozostaje istotnym wyzwaniem dla spółki czym na bieżąco zarządzamy i co staramy się z czasem optymalizować, jednak nie możemy zapomnieć o tym, co raportowaliśmy wczoraj czyli ponad 21% wzrost przychodów za 9 miesięcy roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Timtom

Po II kwartale mówił Pan o spodziewanej poprawie rentowności sprzedaży. Marża wciąż jest jednak poniżej 40%. Proszę o komentarz tej sytu

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Podczas poprzedniego czatu wspominałem, że poprawa rentowności może nastąpić z końcem bieżącego roku. Jednocześnie wskazywałem czynniki, od których to w dużej mierze zależy – wśród nich najważniejszym był spadek cen komponentów, w tym przede wszystkim komponentów elektronicznych. Niestety na ten moment ceny te nie obniżyły się w odczuwalny sposób. Pozytywny był spadek kosztów frachtów morskich, jednak z drugiej strony w zakresie transportu negatywnie oddziałują ceny paliw oraz czasowe przestoje azjatyckich portów związane z restrykcyjną polityką zero-covid. Dodatkowym czynnikiem kosztowym stał się mocny dolar, będący walutą, w której wyceniane są komponenty elektroniczne. Ponadto wciąż występuję efekt uśrednionej ceny magazynowej. Z jednej strony ceny surowców bazowych aktualnie pozostają na niższych poziomach niż na przełomie I i II kw., z drugiej – ceny energii i gazu u dostawców przekładają się na podtrzymanie presji cenowej. Utrzymując stale politykę negocjacyjną aktualnie wydaje się, że pierwsze efekty będzie można zauważyć w IV kw. br. W mojej ocenie, podjęte przez nas działania optymalizacyjne przyniosły zamierzony efekt w postaci ograniczenia spadków marży, a jej poziom 37,6 proc. w obecnych warunkach gospodarczych to bezpieczny, przyzwoity pułap, choć oczywiście mamy apetyt na więcej.

Obrazek użytkownika Anonim
InwestorLUG

Jak Pan ocenia szanse na regularne uzyskiwanie marży brutto na poziomie ok. 40%, biorąc pod uwagę aktualną sytuację i perspektywy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dosłownie przed momentem szczegółowo wyjaśniłem kwestie związane z realizacją marży brutto na poziomie 40%.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w 2023 roku może pojawić się kolejny tego rodzaju projekt co w Warszawie? Chodzi mi o rząd wielkości.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

ZDM w Warszawie przed kilkoma dniami poinformował na konferencji prasowej, że wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na modernizację oświetlenia w Gminie Warszawa, spodziewany budżet tego projektu to około 65 mln zł. Widzimy więc, że duże projekty infrastrukturalne to nie tylko domena Europy Zachodniej, ale również naszego rodzimego podwórka.

Obrazek użytkownika Anonim
InwestorLUG

Jak wygląda kwestia zatowarowania magazynów, czy wciąż uważacie, że słuszne jest utrzymywanie wysokiego poziomu magazynów i mrożenia kapitału? Jak Pan ocenia tę sytuację?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dostępność produktów pozostaje kluczowym kryterium wyboru wśród odbiorców oświetlenia profesjonalnego. Z tego względu mimo, iż aktualne stany magazynowe wiążą się z zaangażowaniem kapitału obrotowego to w dalszym ciągu koszty z tego wynikające przekładają się pozytywnie na pozyskiwanie nowych zamówień. Nadmierna redukcja stanów magazynowych w dobie wojny na Wschodzie i napięć na linii USA-Chiny nie byłaby wskazana w kontekście zabezpieczenia realizacji zamówień.

Obrazek użytkownika Anonim
Anna

Jak sobie radzicie z obsługą kosztów kredytu przy rosnących stopach procentowych?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dynamiczny wzrost stóp procentowych w Polsce nie pozostaje bez wpływu także na Grupę LUG. W bieżącym roku spotkaliśmy się z największą podwyżką stóp procentowych w tym stuleciu, natomiast mając na względzie fakt, iż większość przychodów Grupy jest uzyskiwana w euro, podjęliśmy decyzję o przekształceniu struktury długu w stronę tej waluty. Na przestrzeni ostatniego kwartału podjęliśmy już działania, których pierwsze efekty będziemy widzieć już w rachunku zysków lub strat za IV kwartał br.

Obrazek użytkownika Anonim
InwestorLUG

Jak Pan ocenia aktualny poziom zadłużenia spółki i czy w obliczu rosnących kosztów jego obsługi, rozważacie Państwo jakieś działania w tym zakresie? Niektóre spółki wzmacniają swoją pozycję kapitałową np. poprzez emisję akcji i przeznaczają go na obniżenie zadłużenia, co od razu podnosi efektywność finansową biznesu.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Aktualny poziom zadłużenia spółki spadł w horyzoncie bieżącego roku oraz w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co częściowo było podyktowane rosnącymi kosztami pieniądza, o czym wspominałem już w poprzednich odpowiedziach. Jednocześnie utrzymywanie dopasowanych stanów magazynowych jest kluczowe w kontekście pozyskiwania nowych zamówień, zatem konieczna jest bieżąca ocena portfela zamówień oraz potencjału sprzedażowego w kontekście wykorzystywania zasobów spółki. Gałęzią wymagającą największego zaangażowania kapitałowego jest modernizacja oświetlenia połączona z realizacją usług budowlanych, zatem biorąc pod uwagę rosnący udział projektów z JST można się spodziewać, iż fluktuacja krótkoterminowego długu będzie się pojawiać. Nie mniej aktualna oferta finansowania projektowego, która staje coraz bardziej popularna wśród banków, umożliwia celowe finansowanie każdej z inwestycji oraz zarządzanie zaangażowaniem kapitałowym w zależności od ryzyka w danym projekcie. Oczywiście na bieżąco oceniamy nadarzające się okazje oraz stan rynków finansowych, jednak na dzisiaj nie rozważamy nowej emisji akcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki wydarzeń potencjalnie istotnych z punktu widzenia fundamentów spółki możemy się spodziewać do końca 2022 i potem w 2023? Co Pan widzi jako największe szanse dla LUG na najbliższe kwartały?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jak już wspominałem niezaprzeczalnie największym czynnikiem stymulującym popyt i nasze szanse biznesowe jest trend związany z modernizacją oświetlenia w związku z potrzebą ograniczenia zużycia energii elektrycznej i podniesienia efektywności infrastruktury oświetleniowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Czy nie obawiacie się umocnienia dolara i związanego z tym ryzyka kursowego?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W dzisiejszych czasach ryzyko kursowe to ważny czynnik praktycznie dla każdej organizacji. Grupa LUG jest zarówno eksporterem, jak również importerem komponentów dlatego dla nas to ryzyko jest istotne. Część komponentów, które zakupujemy wyceniana jest w dolarze, dlatego umacnianie się dolara zwiększa nasze koszty. Stosowana przez nas polityka walutowa zakłada ograniczanie kosztów zmienności kursowej w określonym obrębie wahań. Te, z którymi spotkaliśmy się w ostatnich miesiącach oscylują na ponadprzeciętnych poziomach, a to wymaga od nas przyjęcia nowych założeń dla stosowanych już zasad. Pracujemy nad nimi, a ich efekty powinny być widoczne wkrótce. Idealną sytuacją dla nas jest stabilny kurs USD/PLN, ale także na parze EUR/USD.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ekonomiści wieszczą kryzys gospodarczy w Europie w II kwartale przyszłego roku, czy kalkulujecie ryzyko braku środków na inwestycje?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Aktualny wzrostowy trend cen energii w ostatnim czasie jest mocno dostrzegalny u każdego z obywateli Europy, w tym również wśród naszych odbiorców. Z tego względu spodziewamy się, że chcąc dążyć do ograniczenia rachunków za energię coraz większa liczba spółek, jednostek samorządowych lub osob odpowiedzialnych za zarządzanie budynkami i aktywami, skłoni się ku modernizacji oświetlenia. Tego typu inwestycje będą działaniami pierwszego wyboru, ponieważ efektywnie będą bilansować portfele naszych odbiorców lub wręcz generować dodatkową przestrzeń w budżetach na inne wydatki. Na dzisiaj w Polsce ok. 20% infrastruktury oświetleniowej opiera się na technologii LED, dlatego sam rynek krajowy stanowi już duży potencjał sprzedażowy. Również w Europie wiele miast bazuje na technologiach konwencjonalnych, a rosnący trend urbanizacji sprzyja rozbudowie infrastruktury oświetleniowej, co za tym idzie potencjał rynku pozostaje wysoki.

Obrazek użytkownika Anonim
InwestorLUG

Widać w ostatnich tygodniach spadek cen frachtu i surowców, czy to realnie może przełożyć się na niższe koszty w spółce?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jak już odpowiadałem w jednym z pierwszych pytań ceny frachtów ulegają istotnej poprawie w odniesieniu do poprzednich kwartałów podobnie jak dostępność kontenerów, która była ograniczona w I połowie tego roku. Jednak wzrosty cen paliw, czasowe przestoje azjatyckich portów czy umacniający się dolar niwelują większość tego efektu. Podejmujemy działania, które mają na celu optymalizację kosztów odbioru oraz wysyłek towaru, jednak wszystkie zdarzenia geopolityczne, które przekładają się na ich koszt utrudniają szacowanie ich efektu w średnim i długim horyzoncie.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jak bardzo zamieszanie na rynkach związane z wojną uderzyło w spółkę?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Zapraszam do przeczytania rozdziału nr 4 Raportu Kwartalnego, w którym szczegółowo opisujemy niniejsze zagadnienie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Gratuluję świetnego wyniku EBITDA. Dynamika jest imponująca. Co stoi za takim rezultatem?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Konsekwentnie od niemal 2 lat optymalizujemy sposób funkcjonowania spółki w obszarze sprzedaży i działów ją wspierających. Ilość inicjatyw, które podejmujemy wewnątrz Grupy w tym obszarze jest pokaźna i zaczynamy widzieć ich efekty. To, na co kładziemy silny nacisk to budowanie efektywności sprzedaży w odniesieniu do ponoszonych na jej rzecz kosztów, co w wynikach za ostatnie 9 miesięcy przejawia się w niższym stosunku kosztów sprzedaży w proporcji do realizowanych przychodów. Podobnie w zakresie kosztów ogólnego zarządu, w których kluczową rolę odgrywają koszty rozwoju portfolia produktowego sukcesywnie podejmowane są działania, aby nowo wdrażane produkty efektywnie przynosiły jak najwyższą korzyść w spółce. Rozwój w zakresie oświetlenia infrastrukturalnego sprzyja temu procesowi ponieważ inwestycje miejskie są wysokowolumenowe.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dużą aktywność. Starałem się zaadresować możliwie największą liczbę zagadnień, sądzę że na pozostałe pytania znajdą Państwo odpowiedzi w Raporcie za III kwartał. Do usłyszenia na kolejnym czacie. Życzę Państwu miłego długiego weekendu.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.