Relacja czatu z wiceprezesem zarządu PCC Exol: Trzeci kwartał 2022 przyniósł nam prawie dwukrotnie wyższy zysk EBITDA niż ten sam okres ub. roku
Obrazek użytkownika Czaty
17 lis 2022, 16:29

„Trzeci kwartał 2022 przyniósł nam prawie dwukrotnie wyższy zysk EBITDA niż ten sam okres ub. roku” - relacja czatu z wiceprezesem zarządu PCC Exol

We czwartek 17 listopada 2022 r. odbył się czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Exol, Rafałem Zdonem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za III kwartał 2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o sytuację na rynku surowców oraz aktualne inwestycje.

W spotkaniu udział wzięło 240 osób, a wiceprezes zarządu odpowiedział na blisko 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Exol, Rafałem Zdonem. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku oraz dalsze plany rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 17 listopada 2022 r. o godz. 14:30. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Szanowni Państwo, witam serdecznie! Zapraszam do zadawania pytań i śledzenia dyskusji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak ocenia Pan wyniki Spółki po trzech kwartałach?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Były to najwyższe wyniki w historii PCC EXOL. Ponad 100 mln PLN skonsolidowanego zysku netto, ponad 146 mln PLN zysku EBITDA Grupy. Porównując do trzech kwartałów ub. roku, to poprawa o odpowiednio 185% i 145%. Rekordowe wyniki osiągnęliśmy w okresie, który śmiało możemy nazwać najtrudniejszym w ostatnich latach (wojna w Ukrainie, rosnące ceny surowców, rekordowa inflacja).

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jak wypadł sam 3 kwartał?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Trzeci kwartał 2022 przyniósł nam prawie dwukrotnie wyższy zysk EBITDA niż ten sam okres ub. roku. Wynik ten uzupełnia podium naszych rekordowych wyników kwartalnych. Lepsze były tylko dwa pierwsze kwartały tego roku. Rozwijamy dobrze rokującą grupę estrów fosforowych. Stąd też zakończona właśnie inwestycja w nowy reaktor. Utrzymujemy też dobre tempo ważnej dla nas inwestycji w Płocku.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Jak sobie radzicie z kosztami energii?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Koszty energii elektrycznej są dla nas relatywnie dużo mniej istotne, niż inne pozycje kosztowe. Produkcja PCC EXOL nie należy do szczególnie energochłonnych. Wydatki na zakup energii elektrycznej w trzech kwartałach 2022 roku stanowiły 1,3% całkowitej sumy zakupów materiałów i surowców.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Zysk na akcje po 3q to 0,56 groszy na akcje a nie licze nawet wynikow do konca roku. Jakby tylko to wyplacic to wychodzi ponad 15% stopy dyw!!! Panie prezesie bedzie tak dobrze?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Wiem, że takie poziomy stóp dywidend zdarzają się bardzo rzadko. Tym bardziej cieszą nasze dobre wyniki. Co do dywidendy chciałbym jednak zaznaczyć, że spółka nie ma przyjętej polityki co do jej wypłacania. Każdorazowo o wysokości dywidendy decydują akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

kupował pan sukcesywnie w tym roku akcje spółki, co pana motywowało?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Bardzo dobre wyniki i wiara w powodzenie przyjętej przez nas strategii.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Cos odnosnie inwestycji prowadzonych w Plocku? czego mozna sie spodziewac??

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Wytwórnia w Płocku jest w trakcie rozbudowy. W lipcu zwiększyliśmy jej bazę magazynową. Kontynuujemy budowę drugiej linii technologicznej. Chcemy zwiększyć ilość i rodzaj oferowanych produktów. Zdolności produkcyjne wytwórni mają wzrosnąć dwukrotnie i po rozbudowie wyniosą nominalnie ok. 80 tys. ton rocznie. Produkty trafią do między innymi takich branż jak środki higieny osobistej, obróbka metali, środki ochrony roślin i farmaceutyczna. Finał inwestycji zaplanowany został na połowę 2024 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Panie Rafale wyniki rosną rok do roku o prawie 200%, a kurs rok do roku wzrósł jakoś o 10%, gdzie tu logika??? (EV/EBITDA jedynie lekko powyżej 4???)

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Porównując wskaźniki rynkowe publikowane np. przez Damodarana, widzę relatywnie niskie poziomy naszej wyceny rynkowej. Jest to jednak wycena rynkowa, o której decydują inwestorzy. Można jednak mieć nadzieję, iż dobre wyniki ostatnich okresów przekonają rynek o wartości naszej i także - mam nadzieję, Waszej :) firmy.

Obrazek użytkownika Anonim
Bvb

Czy akcjonariusze mogą być spokojni jeśli chodzi o dalszą obecność firmy na giełdzie?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

To pytanie pojawia się w zasadzie od naszego pierwszego spotkania w formule czatu. Nic się w tej materii nie zmieniło. Dbamy o bieżącą komunikację z Państwem. Gdyby tylko coś się w tej kwestii zmieniło, to już byście Państwo taką informację otrzymali naszymi oficjalnymi kanałami.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Co z produktami przeznaczonymi na rynek farmaceutyczny? Rozwijacie je?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Tak, choć to wciąż początkowy etap tego rozwoju. Jakość farmaceutyczna wiąże się ze spełnianiem bardzo restrykcyjnych wymagań w procesie produkcyjnym. Jesteśmy w stanie im sprostać. Dzięki temu stajemy się zauważalnym partnerem, nie tylko na rynku polskim, ale też dla globalnych koncernów. Oczywiście marże są w tej branży bardzo dobre.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

jaka jest sytuacja na rynku surowcow?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Po długotrwałych wzrostach cen, w trzecim kwartale sytuacja nieco się uspokoiła. Na wybranych surowcach można było w końcu zauważyć korektę. Jeżeli chodzi o dostępność surowców – radzimy sobie.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr2

Czy obserwujecie wzrost zapotrzebowania na surfaktanty do środków myjących? Pytam głównie w kontekście kryzysu humanitarnego związanego z wojną w Ukrainie.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Tego pierwszego trendu nie obserwujemy, choć sama Ukraina to faktycznie przede wszystkim zapotrzebowanie na surfaktanty do zastosowań detergencyjnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jakim stopniu spółka obecnie wykorzystuje swoje zdolności produkcyjne ? Ma jeszcze miejsce na wzrost czy tylko po realizacji programu inwestycyjnego?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Nasz obecny potencjał produkcyjny to blisko 140 tys. ton rocznie, w zależności od wytwarzanego asortymentu. Regularnie zwiększamy te zdolności i efektywnie je wykorzystujemy. Niezależnie, przy obecnych mocach produkcyjnych, też jesteśmy w stanie poprawiać swoją rentowność poprzez poprawę portfela.
Kolejne inwestycje w moce produkcyjne są w toku. Sama rozbudowa instalacji w Płocku zwiększy nasze nominalne zdolności o prawie 30%. Jeżeli chodzi o następną instalację, tę w Brzegu Dolnym, to jest to nasze wspólne przedsięwzięcie z PCC Rokita. Ma nam dać to w sumie kolejne kilkadziesiąt tys. ton zdolności produkcyjnych. W zależności od koniunktury będzie można tam elastycznie decydować, czy produkujemy więcej surfaktantów czy polioli.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy jest ryzyko, że kryzys negatywnie wpłynie na prowadzone przez Was inwestycje?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Koszty inwestycji pierwotnie szacowane były w całkowicie innych realiach. Mało kto się spodziewał, że inflacja będzie biła rekordy. Na ten moment na bieżąco analizujemy sytuację. Przy obecnym stanie wiedzy nie zakładamy, żeby nasze inwestycje miały okazać się nieopłacalne.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki wpływ na wyniki spółki będzie miał wzrost kosztów energii i gazu w 2023 roku, o jakiej skali mówimy?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Jak już wcześniej odpowiedziałem, atutem produkcji Exola jest niska energochłonność a zakupy energii elektrycznej w trzech kwartałach to 1,3% zakupów surowców i materiałów. Jeżeli chodzi o gaz, zużywamy jego śladowe ilości. Zakupy gazu to poziom dużo poniżej 1 promila. Mówimy zatem o znikomej skali wpływu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy nie za bardzo ograniczacie się do rozwoju tylko na rynku polskim?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W żadnym wypadku. Blisko połowa naszej sprzedaży to eksport. Wciąż rozbudowujemy zagraniczną siatkę sprzedaży, chociażby przez spółkę w Turcji. Rośnie liczba krajów, w których mamy dedykowanych menadżerów odpowiedzialnych za rozwój danego rynku. Nie poprzestajemy tylko na rozwoju sprzedaży na rynku europejskim. Naszym łącznikiem z rynkami amerykańskimi jest z kolei spółka PCC Chemax z USA, której sprzedaż rośnie. Jest to spółka zarówno produkcyjna jak i handlowa.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr2

Jaką ekspozycję walutową ma PCC EXOL?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Osłabienie złotego umiarkowanie pozytywnie wpływa na nasze wyniki. Wynika to z tego, że dużą część przychodów realizujemy w walutach obcych. Surowce także kupujemy na rynkach zagranicznych, płacimy za nie głównie w EUR i USD. W ostatnich latach nasze przychody uzależnione bezpośrednio lub pośrednio od kursów walut przeważały nad kosztami zależnymi od walut obcych.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Panie prezesie szybka matematyka, zysk na akcję za ostatnie cztery kwartały to prawie suma ostatnich 10 dywidend. Jaką szacuje Pan realnie wypłatę dywidendy na akcję?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Kilka pytań temu pojawiło się podobne pytanie o dywidendę, na które już udzieliłem odpowiedzi. Jednak faktycznie, ma Pan rację. Z tego co pamiętam, dywidenda za nasz pierwszy rok obecności na giełdzie wyniosła 1 grosz na akcję. W ostatnich dwóch latach było to już kilkanaście groszy.
Abstrahując od tego, jaką decyzję podejmie Walne Zgromadzenie, wyniki pokazują bardzo duży progres.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy obserwując wyniki tego roku i trwający kwartał, jest szansa na podtrzymanie wzrostu dywidendy w 2023 roku?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Na to pytanie starałem się odpowiedzieć wyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co w najbliższym czasie może być ważne dla Spółki? Co dalej?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Ostatnie lata naszej działalności to wzrosty – wyników i zdolności produkcyjnych. Rozbudowujemy portfolio, bardzo mocny nacisk kładziemy na sprzedaż produktów specjalistycznych. Wspomniane wzrosty pokazują, że nasz model biznesowy sprawdza się. Również w dobie niespodziewanych wyzwań, jakie stawiały przed nami ostatnie 3 lata. Jak zaznaczyłem wcześniej, wszystkie kwartały 2022 roku plasują się w czołówce naszych rekordów. Trzeci kwartał zamykamy niemal 2x większym zyskiem EBITDA niż przed rokiem.

 

W dobie kryzysu energetycznego atutem jest niska energochłonność naszej produkcji. Jak wskazywałem wcześniej, na zakup energii elektrycznej w trzech kwartałach br. wydaliśmy 1,3% całkowitej sumy zakupów materiałów i surowców.

 

W dalszym ciągu kontynuujemy inwestycje. Tę w rozbudowę wytwórni w Płocku zamierzamy zakończyć w połowie 2024 r. Z kolei za pośrednictwem spółki PCC BD, gdzie jesteśmy wspólnikami razem z PCC Rokita, realizowana jest inwestycja w budowę nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym. Tę planujemy zakończyć w połowie 2026 r. Obie te inwestycje mają bardzo istotnie zwiększyć nasze zdolności produkcyjne.
Dotąd nasza strategia biznesowa inwestowania w zdolności produkcyjne i wysokomarżowe produkty specjalistyczne sprawdzała się. Potwierdzają to wyniki spółki. Taka strategia pozwala mitygować wpływy związane ze spowolnieniem gospodarczym i niepewnością rynkową.

 

Kontynuujemy starania w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Realizujemy konsekwentnie naszą strategię.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania, to zapraszam do serwisu relacji inwestorskich PCC EXOL (https://www.pcc-exol.eu/investor) lub do kontaktu poprzez e-mail ir.exol[at]pcc[dot]eu. Pozdrawiam i życzę udanego popołudnia!

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.