Relacja czatu z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych, Mateuszem Wodejko: Grupa KGHM zanotowała wzrost przychodów, osiągnęliśmy również mocny wynik operacyjny oraz stabilną produkcję
Obrazek użytkownika Czaty
24 mar 2023, 15:41

„Grupa KGHM zanotowała wzrost przychodów, osiągnęliśmy również mocny wynik operacyjny oraz stabilną produkcję” - relacja czatu z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych, Mateuszem Wodejko

W piątek, 24 marca 2023 r. odbył się czat inwestorski z wiceprezesem zarządu KGHM ds. finansowych, Mateuszem Wodejko. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za 2022 rok. Inwestorzy zadawali również pytania o sytuację na rynku surowców, politykę dywidendową oraz technologię SMR.

W spotkaniu wzięło udział 325 osób, a wiceprezes zarządu odpowiedział na blisko 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z wiceprezesem zarządu KGHM ds. finansowych, Mateuszem Wodejko. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki finansowe spółki za 2022 rok oraz dalsze perspektywy rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 24 marca 2023 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Szanowni Państwo, witamy na czacie z wiceprezesem zarządu KGHM ds. finansowych, Mateuszem Wodejko. Zaczynamy spotkanie, zapraszamy do zadawania pytań i śledzenia dyskusji!

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Dzień dobry, witam Państwa na naszym czacie inwestorskim związanym z wynikami za IV kwartał i cały 2022 rok.
W omawianym okresie, który charakteryzował się zmiennością oraz niestabilną sytuacją makroekonomiczną Grupa KGHM zanotowała wzrost przychodów, osiągnęliśmy również mocny wynik operacyjny oraz stabilną produkcję.
Skonsolidowane przychody Grupy KGHM za 2022 rok wyniosły 33,8 mld zł, czyli o 13,6 proc. więcej niż w 2021 roku. Zysk netto za ubiegły rok wyniósł 4,8 mld zł, a skorygowana EBITDA osiągnęła wartość 8,9 mld zł.
W 2022 roku Grupa KGHM zanotowała stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych (produkcja górnicza 442,7 tys. ton w urobku, produkcja hutnicza 586 tys. ton) oraz z aktywów zagranicznych (Sierra Gorda 90,8 tys. ton (55 proc.); Robinson 46,8 tys. ton; Carlota 4,1 tys. ton; Franke 2,8 tys. ton; Zagłębie Sudbury 2,5 tys. ton). Przypominam, że kopalnia Franke została sprzedana w kwietniu 2022 roku.
Podczas naszego dzisiejszego spotkania odpowiem na interesujące Państwa zagadnienia.
Zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Michal 01

Cześć
Czy naprawdę Kghm będzie inwestował i budował reaktory jądrowe

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Jednym z istotnych projektów, które przybliżą KGHM do osiągnięcia niezależności energetycznej, jest wdrożenie technologii małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR – Small Modular Reactor. W 2021 roku powołano w KGHM Polska Miedź S.A. Departament Energii Jądrowej, natomiast w lutym 2022 r. podpisano umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem technologii SMR w Polsce. Projekt reaktora bazuje na dobrze znanej koncepcji reaktorów ciśnieniowych lekkowodnych, natomiast jego modułowa, zintegrowana konstrukcja pozwala na uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Obecnie technologia przedsiębiorstwa NuScale jest przedmiotem formalnej oceny w zakresie spełnienia polskich wymogów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dokonywanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w ramach postępowania o wydanie tzw. Ogólnej Opinii. Postępowanie o wydanie Ogólnej Opinii zostało zainicjowane przez Spółkę w lipcu 2022 r., a jego wynik będzie znany prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel_b

Dzień dobry. Jak wyglada stan waszej inwestycji w tematy offshorowe?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Jesteśmy w trakcie rozpoznawania możliwości pozyskiwania szerokiego spectrum projektów OZE, zarówno w wyniku akwizycji jak i uczestnictwa w procesie projektowym/inwestycyjnym.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel_b

Czy wiadomo kiedy planujecie walne zgromadzenie?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Na ten moment nie ma jeszcze daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
O planowanym terminie poinformujemy Państwa raportem bieżącym. Proszę o obserwowanie naszej strony internetowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel_b

Dziś na konferencji mówił Pan o zbieraniu informacji o ewentualnej lokalizacji atomu. Kiedy podzielicie się szczegółami?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Tak jak wspominałem podczas wczorajszego spotkania/transmisji, jesteśmy w trakcie prac i zbierania danych, również pod kątem potencjalnej lokalizacji. W odpowiednim momencie przekażemy Państwu szczegóły.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry. Z czego wynika tak duża strata w IV kwartale?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Jeśli o chodzi o wynik netto, to Grupa KGHM w IV kwartale 2022 r. odnotowała stratę na poziomie -493 mln PLN, głównie z powodu różnic kursowych, które za Q4 2021 były dodatnie, a w Q4 2022 ujemne.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry. Jaka cena miedzi jest założona w budżecie? Prognozujecie Państwo koszt produkcji tony Miedzi na ponad 8000 $/t, więc produkcja w Polsce jest na granicy opłacalności.

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Zgodnie naszą polityką ujawnień, nie publikujemy prognoz wyników finansowych i ścieżek cenowych. To czym możemy się podzielić, to są opublikowane wybrane elementu budżetu KGHM na 2023 rok.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ceny energii elektrycznej oraz gazu drastycznie spadły na giełdach. Czy KGHM zakontraktował energie elektryczną oraz gaz w zeszłym roku po rekordowo wysokich cenach czy wg bieżących stawek na giełdzie?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Na zakupy czynników energetycznych patrzymy w całości, z uwagi na zróżnicowanie źródeł energii wykorzystywanych przez GK KGHM. Zabezpieczyliśmy pewien wolumen energii elektrycznej i gazu głównie w IV kwartale ub. roku. Aktualnie kupujemy gaz i energię elektryczną, realizując w/w kontrakty terminowe oraz zakupy spotowe, które przeważają w całym koszyku nośników energii.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy podtrzymujecie Państwo swoją politykę dywidendową tj.przeznaczenie 1/3 zysku na dywidendę? Jak wynika z zysków za rok 2022 to daje 7-8zł dywidendy na akcję?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Tak jak wspominałem, na ten moment nie mamy jeszcze ani rekomendacji Zarządu ani terminu Walnego Zgromadzenia, które podejmuje ostateczną decyzję o podziale zysku. Wszelkie informacje na ten temat będziemy Państwu komunikować na bieżąco.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jak bardzo przesunąć się mogą terminy pełnej dekarbonizacji w celach klimatycznych grupy przez sytuację międzynarodową?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

W raporcie bieżącym 5/2023 z 8 marca 2023 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. poinformował o podjęciu uchwały sprawie przyjęcia zaktualizowanej treści „Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.”. Zmianie uległ termin przygotowania Programu Dekarbonizacji GK KGHM, a tym samym termin wyznaczenia celów klimatycznych dla GK KGHM, który uległ przesunięciu z połowy 2023 na koniec 2024 roku. Decyzja o przesunięciu terminu została podjęta ze względu na niestabilną sytuację na rynkach energii, nieprzewidywalną sytuację gospodarczą na świecie oraz całościowy wpływ agresji Rosji na Ukrainę na sytuację międzynarodową.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Jak spółka ocenia sytuację na rynku miedzi zwłaszcza w kontekście odblokowania gospodarki Chin?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Liczymy na to, że spodziewany wzrost aktywności gospodarczej w Chinach przełoży się na utrzymanie i wzrost notowań cen miedzi. Oczywiście trudno jest przesądzić prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza.

Obrazek użytkownika Anonim
P.

Jak KGHM ocenia nową strategię przemysłową UE? Chodzi o tzw. „Net-Zero Industry Act”

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Analizujemy założenia tego aktu przedstawione przez Komisję Europejską.

Obrazek użytkownika Anonim
P.

Czy obecność SMRów w „Net-Zero Industry Act” wpłynie pozytywnie na realizację projektu SMRowego w grupie kapitałowej?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Jak wyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie koszty związane ze sprzedażą najbardziej wzrosły w 2022 r. że mimo zwiększenia przychodów zysk ze sprzedaży spadł. Czy w tym roku koszty te będą dalej rosły?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Wzrost kosztów związany jest głównie ze wzrostem kosztów materiałów, paliw i energii. Szczegóły prezentujemy w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 r. (jednostkowym i skonsolidowanym) w nocie 4.1. Zgodnie z naszą polityką ujawnień nie prezentujemy prognoz.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Czy tendecje spadkowe w produkcji Sierra Góra będą się dalej pogłębiać, jakie są państwa oczekiwania względem kosztu C1 tej kopalni?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Plan na 2023 przewiduje mniejszy poziom produkcji niż w roku ubiegłym, natomiast na wyniki produkcyjne należy patrzeć w perspektywie wieloletniej. Wieloletni block-model oparty jest o charakterystykę złoża i dostępne rozwiązania technologiczne nad doskonaleniem których ciągle pracujemy. Szerzej na ten temat wypowiedział się wiceprezes Mirosław Kidoń podczas wczorajszej konferencji wynikowej. Zapisy konferencji dostępne są na stronie korporacyjnej KGHM.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Czy można się spodziewać w tym roku spłat pożyczek z Serra Gorda. W jaki sposób będzie to wpływać na sytuację finansową grupy?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Cieszymy się bardzo, że w ostatnich latach kopalnia Sierra Gorda zaczęła spłacać dług wobec Właścicieli i naszą intencją jest, aby ten proces był kontynuowany. Jest to jednak ściśle związane z sytuacją makroekonomiczną oraz finansowo-operacyjną kopalni, gdyż takie czynniki mają istotny wpływ na decyzje, czy i ile w danym roku kopalnia może spłacić.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Jak państwo oceniają presję kosztową w obszarze dzialalnosci KGHM w Polsce, na 2023 rok?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Chcielibyśmy powiedzieć, że najgorsze jest za nami, ale rok 2023 na pewno będzie wyzwaniem. W dalszym ciągu mierzymy się z silną presją kosztową, praktycznie w każdym obszarze naszej działalności. Wdrażamy inicjatywy oszczędnościowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Majk

W jaki sposób do 2030 r. zamierza grupa osiągnąć połowiczną niezależność energetyczną

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Już posiadamy istotne aktywa produkcyjne, których potencjał może zaspokoić ponad 20 proc. naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Rozpoznajemy możliwości pozyskiwania szerokiego spectrum projektów OZE, zarówno w wyniku akwizycji jak i uczestnictwa w procesie projektowym/inwestycyjnym. Pracujemy także nad projektem SMR.

Obrazek użytkownika Anonim
Majk

Jaki odsetek energii zużywanej pochodzi z OZE (własnego wytwórstwa i kupowanego )

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Obecnie jesteśmy na etapie prac nad zwiększeniem udziału energii z OZE w naszym miksie energetycznym. Z najnowszych informacji, w 2023 roku KGHM będzie odbiorcą energii z nowej elektrowni słonecznej Żuki w województwie wielkopolskim, to przeszło 5,3 GWh z blisko 10 tys. modułów fotowoltaicznych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień Dobry. Na jakim etapie są projekty związane z wydobyciem niklu w Sudbury w Kanadzie. Jaki docelowy udział będzie miało planowane wydobycie niklu w przychodach firmy?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Kontynuowane są prace na terenie projektu, związane z etapem advanced exploration.

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Serdecznie dziękuję za udział w czacie i wszystkie zadane pytania. Zapraszam do śledzenia informacji Spółki i kontaktu z nami – https://kghm.com/pl/inwestorzy

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Dziękujemy wszystkim za udział w czacie i za zadane pytania, a naszemu Gościowi za udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiamy i życzmy miłego popołudnia.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.