Debiut Cherrypick Games: Analiza IPO. Czy warto kupić akcje spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
22 sie 2017, 08:28

Debiut Cherrypick Games: Analiza IPO. Czy warto kupić akcje spółki?

Swój debiut na NewConnect planuje spółka z branży gamingowej Cherrypick Games. W trakcie IPO zamierza pozyskać kapitał na produkcję nowych gier i wsparcie sprzedaży. W czym specjalizuje się spółka? Czym wyróżnia się na tle innych deweloperów gier już notowanych na giełdzie? Jakie perspektywy rozwoju ma przed sobą? Czy warto kupić ich akcje?

Kilkanaście gier, wszystkie rentowne

Cherrypick Games jest dość młodą spółką działającą od 2014 roku. Jej założyciele mają jednak kilkanaście lat doświadczenia zawodowego w branży gamingowej, co przełożyło się na wypuszczenie na rynek w tym czasie, aż 16 gier przeznaczonych na urządzenia mobilne. Każda okazała się rentowna.

Największym sukces komercyjny do tej pory osiągnęła gra "My Hospital", która została wydana w styczniu tego roku. Jest to gra typu „free to play” komercjalizowana głównie przez mikropłatności. Znajduje się w pierwszej dziesiątce pobieranych gier w USA, Holandii, RPA i Australii.

Ilustracja 1. Gry studia deweloperskiego Cherrypick Games

Ilustracja 1. Gry studia deweloperskiego Cherrypick Games

Ponadto spółka wydaje gry innych producentów, korzystając z doświadczenia zdobytego na własnych produkcjach.

"Wykorzystujemy najnowsze techniki angażowania graczy, dzięki czemu umiemy świetnie monetyzować nasze projekty. Jesteśmy na początku drogi, a naszym celem jest pozycja wydawcy, który liczy się na międzynarodowym rynku"

Powiedział Marcin Kwaśnica, główny akcjonariusz i prezes zarządu Cherrypick Games

Wejście na NewConnect Cherrypick Games tylko „na chwilę”

Dotychczasowi główni akcjonariusze nie będą sprzedawać akcji na debiucie. Zostaną zaoferowane tylko akcje nowej emisji. Niestety oferta będzie stosunkowo mała (6,2 mln zł), a spółka, mimo wyceny około 70 mln zł, zdecydowała się wejść na rynek NewConnect.

Teraz zadebiutujemy na NewConnect, ale naszym celem jest główny parkiet. Już jesteśmy w dużym stopniu przygotowani na GPW. Zamierzamy przejść na rynek regulowany w przyszłym roku.

Dodaje Marcin Kwaśnica

Spółka zapowiada transzę dla inwestorów indywidualnych w wysokości 15% emitowanych akcji. Zapisy rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają do 30 sierpnia.

Pozyskanie środków na kolejne gry

Spółka ma zamiar pozyskać z rynku około 6,2 mln zł. Przeznaczy je na stworzenie i marketing trzech nowych gier, które, jak poprzednie tytuły, będą z segmentu free2play i zostaną skierowane do dobrze poznanej grupy docelowej graczy „My Hospital” i innych gier studia.

Pierwsza gra pod tytułem roboczym „Friends” ma zostać wydana jeszcze w tym roku. Dwa kolejne tytuły w 2018 i 2019 r.

Polityka dywidendowa Cherrypick Games

Cherrypick Games nie planuje wypłaty dywidendy w najbliższych latach.

Emitent w najbliższych latach planuje przeznaczać wypracowany zysk na rozwój swojej działalności. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy zostanie określona przez Emitenta w odrębnie przygotowanym regulaminie.

Czytamy w memorandum informacyjnym

Czynniki ryzyka

Najważniejszym czynnikiem ryzyka z punktu widzenia przyszłych inwestorów jest struktura przychodów spółki. Obecnie za zdecydowaną większość przychodów odpowiada gra „My Hospital”, która zadebiutowała w styczniu 2017 roku. Zarząd szacuje cykl życia gry na 3-4 lata. Dlatego też intensywnie pracuje nad kolejnymi, projektami.

Istotnym ryzykiem jest uzależnienie wyników finansowych od zmienności kursów walutowych. Koszty wytworzenia gier ponoszone są głównie w złotówkach, natomiast zdecydowana większość przychodów jest realizowana jest w euro i dolarach. Słaba złotówka sprzyja zwiększeniu przychodów spółki, ale negatywne zmiany na rynku walutowym mogą bezpośrednio odbić się na wysokości wyników i możliwości realizacji prognoz.

Sposobem zabezpieczenia przed skutkami tego zjawiska jest wybieranie do realizacji projektów o oczekiwanych wysokich poziomach rentowności, co powinno przełożyć się na osiąganie zysków nawet przy założeniu niższych przychodów przy niekorzystnych kursach walutowych.

Czytamy w memorandum

Warto też zwrócić uwagę na ryzyka związane z sektorem gier. Cherrypick Games działa w silnie konkurencyjnej i zmieniającej się branży, która charakteryzuje się ogólnoświatowym zasięgiem i - co istotne - znacznym rozdrobnieniem. Spółka konkuruje więc ze wszystkimi światowymi producentami gier o podobnym profilu. Jest też narażona na przejęcie przez większe studia deweloperskie.

Szanse na dalszy rozwój

Cherrypick Games skupia się na najszybciej rosnącym segmencie rynku gier. Według badań App Annie Market Forecast 2016–2021 w ciągu najbliższych pięciu lat ilość pobrań gier mobilnych będzie rosła średnio o 19% rocznie. Przekłada się to na wzrost przychodów o średnio 18% rocznie.

Ilustracja 2. Prognoza wzrostu ilości pobrań i przychodów z aplikacji mobilnych do 2021 roku w regionach Ameryki, Azji-Pacyfik (APAC) i Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

Ilustracja 2. Prognoza wzrostu ilości pobrań i przychodów z aplikacji mobilnych do 2021 roku w regionach Ameryki, Azji-Pacyfik (APAC) i Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

By skorzystać na rozwoju branży, spółka zamierza usprawnić system sprzedaży gier. Dlatego też zarząd zapowiedział założenie biur marketingowych w USA i Singapurze. Cherrypick Games zamierza też rozwinąć segment gier przeglądarkowych, popularny zwłaszcza w Azji.

Mamy zamiar być globalnym wydawcą, który produkuje duże gry o lekkiej i przystępnej stylistyce, dopasowanych do naszych graczy.

Mówi Marcin Kwaśnica

Oprócz, wspomnianych wyżej nowych gier własnej produkcji, Cherrypick Games zamierza też wydać we współpracy z Red Bull pierwszą grę na PlayStation4. Spółka będzie odpowiedzialna głównie za strategię marketingową. Ponadto studio realizuje projekt „CherryStream” przy wsparciu NCBiR. Celem Projektu jest opracowanie kompleksowego systemu do produkcji gier wideo umożliwiających interakcję pomiędzy streamerem, publicznością oraz środowiskiem gry.

Dane finansowe i cena akcji Cherrypick Games

Cherrypick Games od powstania w 2014 roku wykazuje rentowność. Spółka prognozuje, że do końca 2017 roku osiągnie EBITDA w wysokości 4,4 mln zł. Niestety nie podano prognoz przychodów i zysków. Trudno też oszacować te wartości na podstawie danych z poprzednich lat, gdyż dopiero w tym, czyli 2017 roku, nastąpił gwałtowny skok przychodów dzięki komercjalizacji gry „My Hospital”.

Spółka ogłosi cenę ostateczną przed startem zapisów na akcje. Możemy spodziewać się ceny w okolicach 60 zł za akcję licząc na podstawie spodziewanej kwoty do pozyskania i ilości wyemitowanych akcji. Jeśli porównamy cenę pomnożoną przez ilość akcji do EBIDTA to otrzymamy wartość równą 17. Podobną wysokość takiego wskaźnika ma spółka Artifex Mundi, która także ma zamia wejść na rynek gier free2play (18,2). Zaś spółka T-Bull, która jest podobna pod względem profilu działalności ma ten wskaźnik na poziomie 25,6.

Kapitalizacja spółki przy cenie 60 zł na akcję wyniesie około 73 mln zł.

Znaki zapytania i plusy oferty

Na NewConnect wybiera się spółka z branży gamingowej . Zamierza pozyskać fundusze na stworzenie i wypromowanie nowych tytułów. Zbierzmy więc razem najważniejsze elementy oferty, na które warto zwrócić uwagę w przypadku IPO spółki Cherrypick Games.

  • Rynek NewConnect – Spółka zdecydowała się na debiut na rynku nieregulowanym, choć zarząd zapowiada przejście na GPW w przyszłym roku.
  • Rentowne projekty – Mimo krótkiego okresu działalności, Cherrypick Games wypuściło na rynek kilkanaście gier, które okazały się rentowne.
  • Brak dywidend – spółka nie zamierza wypłacać dywidend w najbliższych latach.
  • Duży tytuł – Jeden tytuł „My Hospital” odpowiada obecnie za znaczącą część przychodów spółki.
  • Uzależnienie wyników od kursów walut – Spółka narażona jest na ryzyko walutowe, gdyż większość przychodów ma w euro i dolarze, a koszty w polskiej walucie.
  • Konkurencyjna branża – Cherrypick Games działa w silnie konkurencyjnej i dynamicznie zmieniającej się branży.
  • Szybko rosnący rynek – gry mobilne są najszybciej rosnącą gałęzią sektora gier.
  • Plany ekspansji – spółka zamierza umocnić swoją pozycję w Ameryce i Azji poprzez założenie przedstawicielstw handlowych.

Debiut Cherrypick Games: harmonogram oferty

Tabela 1. Harmonogram oferty Cherrypick Games

22-23 sierpnia 2017r.Proces budowy Księgi Popytu (tzw. BookBuilding)
23 sierpnia 2017r. (do końca dnia)Ustalenie ceny emisyjnej akcj
24 –30 sierpnia 2017r.Przyjmowanie zapisów na akcje
1 września 2017r.Zakończenie oferty publicznej

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.