Debiut Novaturas: Analiza IPO. Czy warto kupić akcje spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
28 lut 2018, 10:04

Debiut Novaturas: Analiza IPO. Czy warto kupić akcje spółki?

Pierwszy debiut w 2018 roku na głównym rynku GPW przeprowadzi litewski operator turystyczny Novaturas. Do środy 7 marca, można zapisywać się na akcje spółki. Novaturas po IPO zamierza kontynuować umacnianie pozycji lidera w regionie, a inwestorów zachęca bardzo wysoką dywidendą. Czym się zajmuje spółka? Jakie są ryzyka i szanse stojące przed nią? Jak prezentuje się od strony finansowej? Czy cena jest odpowiednia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Spis treści

Największy operator turystyczny w krajach bałtyckich

Novaturas, zarówno pod względem sprzedaży, jak i liczby pasażerów, jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii. Zamierza kontynuować ekspansję także na Białorusi poprzez lokalnych partnerów. Spółka po pięciu latach działalności, w 2004 r. osiągnęła pozycję lidera w regionie. Novaturas posiada około 44% udziału w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Koncentruje się przede wszystkim na turystyce wyjazdowej. Aranżuje podróże do ponad 30 kierunków na całym świecie.

- Naszym strategicznym celem jest utrzymanie pozycji lidera na atrakcyjnym rynku turystycznym Litwy, Łotwy i Estonii oraz dalsza ekspansja geograficzna na perspektywicznym rynku białoruskim – powiedział Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas.

Udział w rynku w krajach bałtyckich Novaturas

udział w rynku

Dlaczego Novaturas planuje debiut na GPW?

Oferta akcji Novaturas w ramach IPO będzie skierowana do inwestorów z kilku krajów (Polska, Estonia i Litwa). Docelowo akcje będą notowane jednocześnie na GPW oraz na Nasdaq w Wilnie. Spodziewanym pierwszym dniem notowań będzie 21 marca.

Przy okazji debiutu na giełdzie, spółka nie zamierza emitować nowych akcji, ani pozyskiwać kapitału od inwestorów. Głównym jej udziałowcem jest dobrze znany na GPW fundusz private equity Enterprise Investors, który planuje częściowo wyjść z inwestycji. Zaoferuje on ponad połowę swoich akcji. Część posiadanych udziałów sprzedadzą też dwaj, z trzech pozostałych udziałowców.

Jeżeli oferta dojdzie do skutku to free float po debiucie będzie stosunkowo duży – minimum 50%. Co więcej, w przypadku dużego zainteresowania ze strony rynku, fundusz Enterprise Investors zaoferuje zwiększony pakiet (free float może wzrosnąć do 66%). Cała oferta może więc osiągnąć wartość nawet 290 mln zł.

Struktura akcjonariatu przed i po IPO

struktura akcjonariatu

Inwestorzy indywidualni będą mogli objąć do 10% akcji oferowanych po cenie maksymalnej w wysokości 13,5 euro (56,11 zł). Co ciekawe, cena dla inwestorów instytucjonalnych może być nawet wyższa od tej kwoty. Oznacza to, że w przypadku dużego popytu na akcje, inwestorzy indywidualni znajdą się na uprzywilejowanej pozycji.

Polityka dywidendowa Novaturas

Spółka wypłaca duże dywidendy już od kilku lat. Utrzymanie dotychczasowej polityki regularnych dywidend jest jednym z kluczowych elementów strategii Novaturas. Ma to też być zachęta do kupna jej akcji. Zarząd zapowiada, że w następnych latach będzie rekomendował wypłatę na poziomie 70-80% zysku netto.

Nowi akcjonariusze już w tym roku otrzymają pierwszą dywidendę. Zapowiedziana została wypłata zaliczki w wysokości 6 mln euro na podstawie wyników za I półrocze 2018 r. Spółka proponuje wypłatę 6 mln euro. W zestawieniu z ceną 13,50 euro za jedną akcję, stopa dywidendy wyniesie aż 5,69%

Możliwość wypłaty dużej części zysków i jednoczesne utrzymanie tempa wzrostu, jest możliwe dzięki niskiemu poziomowi majątku trwałego.

- Nasz model biznesowy charakteryzuje się wysokimi przepływami operacyjnymi i niskim nakładami inwestycyjnymi. Nie inwestujemy w aktywa trwałe, takie jak biura, hotele, samoloty czy autobusy, lecz skupiamy się na podstawowej działalności, a wypracowywanymi zyskami wolimy regularnie dzielić się z akcjonariuszami –  dodaje Linas Aldonis

Szanse i czynniki ryzyka

W przypadku Novaturas większość ryzyk dotyczących spółki, dotyczy też całej branży turystycznej. Przede wszystkim duży wpływ na przychody spółki ma sytuacja ekonomiczna potencjalnych klientów. Kraje bałtyckie są małymi, otwartymi gospodarkami o łącznej populacji 6,2 mln ludzi i tym samym są podatne na zawirowania finansowe i gospodarcze w Unii i na świecie. Mogą one być powodem spowolnienia gospodarczego, wzrostu cen czy bezrobocia. To z kolei może przełożyć się na spadek zainteresowania usługami turystycznymi.

Niezależne od spółki są też ryzyka związane ze spadkiem zainteresowania niektórymi lokalizacjami turystycznymi. Nie tylko ze względu na potencjalne pogorszenie sytuacji politycznej i bezpieczeństwa, ale też ze względu na możliwość zwiększenia cen biletów lotniczych czy cen zakwaterowania.

Istotnym czynnikiem ryzyka jest możliwość zwiększenia się konkurencji. Co prawda Novaturas ma wiodącą i silną pozycję na rynku krajów bałtyckich, ale nie jest wykluczone, że może zostać ona zagrożona przez wejście na rynek innych, dużych graczy z zagranicy.

Z drugiej strony wzrost gospodarczy w krajach bałtyckich przyspiesza. Według badań Międzynarodowego Funduszu Walutowego średni realny wzrost gospodarczy w latach 2014 - 2017 był zbliżony do 3%, a w 2017 r. powinien wynieść ok. 4%. Wzrasta popyt krajowy i dochód rozporządzany. Jednocześnie kraje bałtyckie charakteryzują się wciąż stosunkowo małą penetracją rynku usług turystycznych.

Prognozowane wydatki na turystykę i procent osób wyjeżdżających za granicę

wydatki na turystykę

Ponadto, Novaturas rozpoczął sprzedaż swoich usług na Białorusi, która jest rynkiem o populacji 9,5 miliona ludzi. Co ciekawe, spółka nie zamierza inwestować w stacjonarne biura w tym kraju. Sprzedaż będzie prowadzona głównie przez pośredników, internet i biura w Wilnie.

Sytuacja finansowa spółki

Spółka podała dane finansowe za trzy poprzednie lata. Zanotowała wzrost przychodów aż o 39% w 2017 r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 83%. Choć należy zauważyć, że wzrosty w poprzednich latach nie były tak dynamicznie. Ponadto Novaturas ma niski poziom zadłużenia. Wskaźnik długu netto do EBITDA wynosi tylko 0,4.

Wyniki finansowe Novaturas

Wyniki finansowe

Bieżący rok także zapowiada się obiecująco, co potwierdzają wyniki przedsprzedaży na sezon letni 2018 r.:

- Popyt na oferowane przez grupę wycieczki zagraniczne dynamicznie rośnie, nawet porównując z bardzo dużą aktywnością klientów w minionym roku. Z ofert typu first minute, sprzedanych do końca 2017 r., skorzystało o 84% klientów więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej – czytamy w komunikacie spółki.

Cena akcji Novaturas

Novaturas określił cenę maksymalną na poziomie 13,50 euro czyli 56,11 zł za jedną akcję. Czy to dużo, czy mało?

Niestety na GPW, oprócz Rainbow Tours, nie ma podobnych spółek do porównania, gdyż dwie pozostałe spółki turystyczne, czyli Orbis i Tatry Mountain Resorts działają co prawda również w branży turystycznej, ale w zupełnie innym segmencie.

Jeśli zestawimy cenę 13,50 euro za akcję z zyskami, to otrzymamy wskaźnik C/Z w wysokości 13, czyli nieco niższym niż dla Rainbow Tours (C/Z = 16). Wartość wskaźnika C/WK także jest podobna, około 7,5. Obie spółki wykazują też podobny poziom rentowności. Wskaźnik zysku netto w stosunku do aktywów (ROA) wynosi w przypadku Novaturas 16%, wartość wskaźnika zysku do kapitałów własnych (ROE) wynosi 56%. W spółce Rainbow Tours te wartości wynoszą odpowiednio 18% i 46%.

Wskaźniki rentowności Novaturas zwiększyły się jednak znacząco w ostatnim roku. Na koniec 2016 r wartość ROA wynosiła 10% , a ROE 28%. Może się to wydać co najmniej podejrzane, w szczególności jak się weźmie pod uwagę chęć wejścia na giełdę. Lecz także w porównywanej przez nas spółce Rainbow te wskaźniki zmieniły się w ostatnim roku podobnie: ROA w 2016 r = 11%, zaś ROE = 30%. Krótko mówiąc dobra koniunktura w gospodarce sprzyja tej branży i to widać we wskaźnikach.

Debiut Novaturas, znaki zapytania i plusy oferty

  • Największy operator – Novaturas jest największym operatorem turystycznym w krajach bałtyckich.
  • Umocnienie pozycji – Spółka zamierza dalej umacniać pozycję na Litwie, Łotwie i Estonii oraz wejść na rynek białoruski.
  • Dual listing – Akcje będą notowane jednocześnie na GPW oraz na Nasdaq w Wilnie.
  • Brak emisji akcji - Przy okazji debiutu na giełdzie, spółka nie zamierza emitować nowych akcji.
  • Duży free float – Po debiucie nowi inwestorzy znajdą się w posiadaniu od 50% do 66% akcji.
  • Duże dywidendy – Spółka zamierza wypłacać od 70% do 80% zysku netto.
  • Wpływ sytuacji ekonomicznej - Duży wpływ na przychody spółki ma dalszy rozwój sytuacji ekonomicznej w krajach bałtyckich.
  • Ryzyko konkurencji - Istotnym czynnikiem ryzyka jest możliwość wejścia na rynek zagranicznej konkurencji.
  • Wzrost przychodów i zysków – W ostatnim roku Novaturas zanotował duży wzrost przychodów i zysków.

Harmonogram oferty publicznej Novaturas i przydatne odnośniki

Tabela 1. Harmonogram oferty publicznej Novaturas

DataEtap
27 lutego – 7 marca 2018 r.Przyjmowanie zapisów wśród inwestorów indywidualnych
8 marca 2018 r.publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji
około 21 marca 2018 r.pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i na Nastaq w Wilnie

Zobacz także: Dział IPO w Strefie Inwestorów: Analizy, komentarze, debiutujące spółki.

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.