Debiut ML System: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
22 maj 2018, 08:57

Debiut ML System: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?

Na debiut na giełdzie przygotowuje spółka z rynku fotowoltaiki. ML System zamierza pozyskać w ramach IPO ok. 35 mln zł na ekspansję i wdrożenie do sprzedaży ogniwa III generacji opartego o kropki kwantowe. Zapisy dla inwestorów indywidualnych już ruszyły i potrwają do poniedziałku 28 maja. Czym zajmuje się spółka? Jak zamierza zmienić rynek fotowoltaiki? Jakie czynniki ryzyka i szanse stoją przed nią? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Spis treści

BIPV, czyli zamiana materiałów budowlanych w generator prądu

Spółka ML System specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu systemów służących pozyskiwaniu prądu z nasłonecznienia, które są integrowane z budynkami (BIPV). Innymi słowy, oferuje rozwiązania oparte na własnych technologiach będące zamiennikami tradycyjnych materiałów budowlanych takich jak szkło, czy aluminium, ale posiadających funkcję pobierania energii ze słońca.

produkty1

ML System ma w ofercie fotowoltaiczne lampy, szyby zespolone, osłony przeciwsłoneczne, fasady, balustrady, zabudowy tarasów, wiaty przystankowe, słupki informacyjne czy zadaszenia parkingów i wiele innych rozwiązań generujących prąd ze słońca. Firma łączy też systemy wytwarzania energii z systemami zarządzania energią i z technologią „Smart City” zwiększającą interaktywność i wydajność infrastruktury miejskiej.

produkty2

Kropki kwantowe

Oprócz podstawowej działalności, ML System posiada też dział R&D, w którym prowadzi badania w zakresie fotowoltaiki na potrzeby rozwoju własnych rozwiązań oraz badania zlecone. Co ciekawe, ten dział nie wymaga nakładów inwestycyjnych, gdyż utrzymuje się ze zleceń firm zewnętrznych.

Najważniejszym projektem, nad którym pracuje obecnie spółka, są ogniwa III generacji oparte o kropki kwantowe. Są to zerowymiarowe (o grubości mierzonej w nanometrach) struktury półprzewodnikowe. Można je nanieść na szyby, które, zachowując przeźroczystość, ale mogą w ten sposób generować prąd. Niewidoczna warstwa kropek kwantowych na szybie posiada funkcję zamiany szkodliwego promieniowania ze słońca na energię, zaś światło widzialne jest przepuszczane do pomieszczeń.

- W czerwcu 2016 r. zakończone zostały prace badawcze pozwalające na podjęcie decyzji o komercjalizacji produktu i zgłoszenia rozwiązania do ochrony patentowej. Prace dotyczące ulepszenia produktu będą jednak sukcesywnie kontynuowane do momentu szczegółowego sparametryzowania zakupu urządzeń produkcyjnych – czytamy w prospekcie emisyjnym.

QDSC

Spółka planuje zakończenie projektu na 2019 r. zaś przedsprzedaż w 2020 r.

- Dziś jesteśmy na etapie technologicznym, który pozwala na przeskalowanie produkcji. Naszym celem jest osiągniecie pewnego udziału w rynku szyb zespolonych. Atrakcyjna cena dla klienta końcowego jest do osiągnięcia – tak wynika z naszych szacunków – mówi prezes i założyciel ML System, Dawid Cycoń.

Oferowane akcje i cele emisji ML System

Głównym celem emisji akcji jest pozyskanie środków na wdrożenie do seryjnej produkcji modułu fotowoltaicznego opartego o wspomniane wyżej kropki kwantowe (QDSC) – transparentnej szyby generującej prąd. Spółka zamierza też przeznaczyć część środków na rozwój sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych (w Europie i Australii). Ponadto sfinansuje też rozbudowę zaplecze R&D i wdroży do produkcji ultralekkie systemy paneli fotowoltaicznych.

ML System spodziewa się pozyskać z emisji akcji ok. 35 mln zł, zaś resztę kapitału potrzebnego do realizacji projektów planuje pozyskać z dotacji. Oprócz akcji nowej emisji, zostaną też zaoferowane pakiety należące do obecnych właścicieli (ok. 10% wszystkich akcji po emisji).

Polityka dywidendowa

Przede wszystkim ML System zamierza skupić się na zapewnieniu kapitału potrzebnego do zakończenia realizacji planowanych inwestycji. Dlatego też nie wypłaci dywidendy w 2018 r. Zaś w następnych latach podzieli się zyskiem, ale tylko częściowo: zarząd zamierza rekomendować wypłatę ok. 20% - 25% skonsolidowanego zysku netto na dywidendę. Dopiero po zakończeniu realizacji inwestycji możemy spodziewać się zwiększenia dywidendy do co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto.

Czynniki ryzyka i szanse rozwoju ML System

Spora część czynników ryzyka opisanych w prospekcie jest związana z projektami badawczo-rozwojowymi spółki. Istnieje ryzyko opóźnień we wdrażaniu nowych technologii, zwiększenia ich kosztów lub mogą one ostatecznie nie osiągnąć wszystkich zakładanych celów.

Warto też zwrócić uwagę na wysokie zadłużenie oraz na ryzyko niewystarczającego finansowania nowych przedsięwzięć zwłaszcza w przypadku nie osiągnięcia wystarczających wpływów z oferty publicznej.

- Poziom zadłużenia Grupy Emitenta należy oceniać jako wysoki (wskaźnik ogólnego zadłużenia na 31 grudnia 2017 r. wynosi 74%). Jest on związany z dynamicznym wzrostem skali działalności oraz zrealizowanymi inwestycjami. W związku z ciągłym rozwojem działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz badawczo-rozwojowej zadłużenie z tytułu kredytów oraz może znacząco wzrosnąć – czytamy w prospekcie emisyjnym.

Część przychodów jest realizowana w oparciu o długoterminowe kontrakty z ustaloną ceną dostawy. Zdecydowana większość przychodów jest realizowana w złotówkach. Zaś spółka nabywa materiały i podzespoły głównie płacąc w dolarach oraz euro. Ponadto, jak czytamy w prospekcie: „… w związku z planami wdrożenia nowych produktów, wartość zakupów w walucie obcej może ulec znacznemu zwiększeniu”. Dlatego też ewentualne zmiany wartości tych walut w stosunku do złotówki mogą wpłynąć negatywnie na marże ML System.

- Grupa Emitenta nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym związanym z USD, EUR czy też innych walut. (…) W związku z powyższym zmiany kursowe w tym zakresie mogą istotnie wpływać na poziom zadłużenia, koszt realizowanych projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych, koszty i przychody finansowe, ogólną sytuację finansową lub perspektywy Grupy Emitenta – czytamy dalej. 

Z drugiej strony, rynek, na którym działa spółka, rośnie i jest coraz więcej wart. Odnotowuje się wyraźny spadek kosztów części fotowoltaicznych, a to z kolei przekłada się na szybszy zwrot z inwestycji w urządzenia wytwarzające prąd i tym samym większe zainteresowanie produktami spółki. Otoczenie prawne także ma niebagatelny wpływ. Dyrektywy unijne promują energię odnawialną i budownictwo efektywne energetycznie. W zamówieniach publicznych nie stosuje się już kryterium najniższej ceny, a punktowane są rozwiązania innowacyjne o lepszych parametrach i stopach zwrotu.

Według badań „Global Building Integrated Photovoltaics Market 2016-2021” szacuje się, że nastąpi podwojenie wartości rynku do 2021 r. w porównaniu do 2016 r.

Prognoza zainstalowanej mocy w sektorze BIPV (MW)

Prognoza zainstalowanej mocy w sektorze BIPV

Źródło: Global Building Integrated Photovoltaics Market 2016-2021

- Zgodnie z szacunkami renomowanych jednostek analitycznych, globalny rynek BIPV będzie rósł w latach 2017-2021 ze średniorocznym tempem w wysokości 10-12 proc., by w 2021 r. osiągnąć wartość 4,3 mld USD (w 2017 r. było to 2,4 mld USD) – czytamy w materiałach emitenta.

Sytuacja finansowa ML System

Spółka przedstawiła dane za cztery ostatnie lata. Rekordowe zyski ze sprzedaży ML System zanotował w 2015 roku (12,5 mln zł). Także zysk netto był wtedy rekordowy (3,17 zł na akcję). W następnym roku wyniki znacznie się pogorszyły. Spadły przychody o 32%, zaś zyski ze sprzedaży aż o 93%. Spółka tłumaczy ten wyniki pożarem w fabryce oraz pracami legislacyjnymi i zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych, co ograniczyło istotnie liczbę ogłoszeń nowych zamówień publicznych w 2016 r. W 2017 roku spółka zanotowała znów poprawę wyników i powróciła do poziomu przychodów sprzed dwóch lat. Wynikało to przede wszystkim ze znaczącego ożywienia w segmencie zamówień publicznych. Warto jednak zauważyć, że w 2017 roku nastąpił mocny spadek wartości dolara i euro względem polskiej waluty. Jak wynika z prospektu emisyjnego te zjawisko powinno mocno sprzyjać wynikom finansowym, zwłaszcza po stronie marży.

Wybrane dane finansowe ML System

wyniki finansowe

Spółka nie publikuje prognoz, ale podała wartość backlog na 2018 rok. Jest on wyjątkowo wysoki i wynosi 113,3 mln zł, czyli ponad dwa razy więcej niż przychody w 2017 r. Ponadto ML System podał program motywacyjny zarządu. Wynika z niego utrzymanie tempa wzrostu EBITDA oraz przychodów o ok. 20% - 25% rocznie poczynając od wartości zbliżonej do tegorocznego backlogu.

Cena maksymalna akcji spółki została ustalona na 29 zł. Przekłada się to na wartość wskaźnika C/Z = 27. Aktualnie średni wskaźnik C/Z na rynku to 13.

Debiut ML System, znaki zapytania i plusy oferty

Na giełdę wybiera się spółka z rynku fotowoltaiki. Zamierza pozyskać w ramach IPO ok. 35 mln zł na ekspansję i wdrożenie do sprzedaży ogniwa III generacji  Zbierzmy więc najważniejsze informacje na temat tego IPO:

 • BIPV - ML System specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu systemów służących pozyskiwaniu prądu z nasłonecznienia, które są integrowane z budynkami.
 • Wdrożenie do sprzedaży w 2020 r. innowacyjnego rozwiązania – Spółka pracuje obecnie nad projektem ogniw III generacji opartych o kropki kwantowe. 
 • Dwa cele wejścia na GPW – ML System zamierza pozyskać środki na wdrożenie do seryjnej produkcji modułu fotowoltaicznego QDSC oraz rozwinąć sprzedaż produktów na rynkach zagranicznych (w Europie i Australii). 
 • Oferowany pakiet 10% akcji istniejących – dotychczasowi właściciele także sprzedają akcje (ok. 10% wszystkich akcji po emisji). 
 • Dywidenda za rok – pierwsza dywidenda zapowiadana jest na 2019 rok w wysokości ok. 20% - 25% skonsolidowanego zysku netto.
 • Ryzyka związane z nowymi technologiami - projekty badawczo-rozwojowe niosą ryzyko opóźnień, zwiększenia ich kosztów lub mogą one ostatecznie nie osiągnąć wszystkich zakładanych celów.
 • Wysokie zadłużenie - Wskaźnik ogólnego zadłużenia na 31 grudnia 2017 r. wynosi 74%
 • Ryzyko walutowe – koszty materiałów i podzespołów są kupowane w dolarach oraz euro.
 • Spadek kosztów części fotowoltaicznych – Spadek kosztów przekłada się na szybszy zwrot z inwestycji w urządzenia wytwarzające prąd.
 • Otoczenie prawne -  Dyrektywy unijne promują energię odnawialną i budownictwo efektywne energetycznie.
 • Duży backlog na 2018 r. - Backlog na 2018 rok jest on wyjątkowo wysoki i wynosi 113,3 mln zł, czyli ponad dwa razy więcej  niż przychody w 2017 r.

Harmonogram i przydatne odnośniki

18 - 28 maja 2018 r.Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych
do 29 maja 2018 r.Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej
30 maja - 5 czerwca 2018 r.Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych
do 11 czerwca 2018 r.Planowany przydział akcji

Zobacz także: Lista spółek, które zadebiutowały na GPW w 2018 roku 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.