Debiut Moonlit: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o tej spółce gamingowej? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
28 maj 2018, 13:43

Debiut Moonlit: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o tej spółce gamingowej?

Na NewConnect wybiera się producent i podwykonawca z branży gamingowej. Moonlit zamierza pozyskać z emisji akcji 2 mln zł na produkcje własnych gier. To spółka, w której udziały ma dobrze znany inwestorom PlayWay. Jaki model biznesowy i strategię rozwoju ma Moonlit? Jakie ma plany na przyszłość? Jakie są ryzyka i szanse stojące przed spółką? Na te pytania i wiele innych postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Dwa filary działalności

Moonlit przede wszystkim zajmuje się podwykonawstwem projektów gier. Całość przychodów pochodzi właśnie z tej części działalności. Drugim, dopiero rozwijanym, filarem ma być produkcja własnych gier.

Moonlit jest na rynku od 4 lat. W ramach podwykonawstwa współpracuje z wydawcami i deweloperami gier zarówno z Polski jak i z zagranicy. Do tej pory Moonlit brał udział w realizacji 16 produkcji dla takich firm jak Bloober, Slitherine, Matrix Games, Fat Dog Games czy Ultimate Games. Obecnie spółka posiada ponad 20 klientów. Jak nam powiedzieli przedstawicieli spółki, ten segment działalności ma być kontynuowany. Krakowska spółka przekonuje, że do tej pory koncentrowała się na zdobywaniu doświadczeń i zadowolonych klientów. W tej chwili, gdy już to ma, kolejne projekty zamierza realizować na wyższej marży.

Jeśli zaś chodzi o drugi filar, to Moonlit zakłada w planie wydawniczym ukończenie 6 produkcji i wdrożenie jednej technologii (Angular Light) do końca 2021 roku.

Plan wydawniczy Moonlit S.A.

plan wydawniczy

Gry mają być skierowane przede wszystkim do użytkowników głównych platform gamingowych, czyli na komputery PC i konsole Playstation oraz Xbox. Pod koniec 2018 roku studio wyda swoją pierwszą, autorską grę przygodową POK. Następnie w 2019 ma być ukończona gra Neo Noir. Na ten projekt Moonlit dostał dofinansowanie z programu GameInn w wysokości ponad 400 tys zł, a cały budżet gry ma wynieść około 900 tys. zł.

Warto jeszcze raz podkreślić, że spółka, nie zamierza rezygnować z realizacji projektów na zlecenie. W ten sposób zmniejsza znacząco ryzyko problemów finansowych w przypadku niepowodzenia sprzedaży własnych produktów. Według przyjętej strategii własne produkcje docelowo mają odpowiadać za większość uzyskiwanych przychodów, zaś sama spółka ma się stopniowo uniezależniać od wydawców.

Akcjonariat i cele emisji akcji

Moonlit zamierza pozyskać z rynku do 2 mln zł na rozwój działalności związanej z produkcją i wydawnictwem własnych gier. W tym celu emituje do miliona akcji, które stanowić będą 20% wszystkich akcji spółki.

Obecnie w akcjonariacie największy udział ma giełdowa spółka PlayWay, która posiada 30% akcji. Podczas oferty publicznej nie będą sprzedawane akcje należące do obecnych właścicieli. Mają oni, oprócz PlayWay, lock-up na dwa lata od wprowadzenia spółki na NewConnect.

Struktura akcjonariatu Moonlit S.A.

Struktura akcjonariatu

Warto zwrócić uwagę, że akcje są od razu oferowane po cenie emisyjnej, a nie po cenie maksymalnej. Jest to korzystne dla inwestorów indywidualnych, gdyż wiedzą na czym stoją. Nie ma też ustalonego z góry podziału na transze. Same zapisy na akcje są wyjątkowo długie: trwają do 12 czerwca.

Przydział akcji nastąpi dwa dni po zakończeniu zapisów, ale nie spodziewajmy się ich szybkiego wprowadzenia na rynek. Historia poprzednich debiutów pokazała, że trzeba uzbroić się w cierpliwość. Spółka zakłada, że wejście na NewConnect nastąpi w czwartym kwartale tego roku.

Polityka dywidendowa Moonlit

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wypłat dywidend. W memorandum informacyjnym nie ma też podanych żadnych zakładanych przyszłych planów podziału zysku lub też planów jego zatrzymania w spółce.

Czynniki ryzyka i szanse na rozwój

Tak jak w przypadku innych producentów gier, główne czynniki ryzyka skupiają się wokół globalnego zasięgu ich produktów.

Mnogość producentów i globalny zasięg gier sprawia, że rynek ten jest wysoko konkurencyjny. Należy jednak zaznaczyć, że w zakresie działalności związanej z pracą na zlecenie, która jest podstawowym źródłem przychodów Moonlit, konkurencja jest niewielka. Jeśli chodzi o produkcję gier, spółka minimalizuje ryzyka związane z wysoką konkurencją skupiając się na niszach rynkowych.

- Na platformę Steam tylko w 2017 r. wydano 7.672 gry, oznacza to, że w ciągu roku, dziennie odbywało się średnio 21 premier. Jednakże, należy wskazać, że Spółka będzie tworzyła gry w niszach rynkowych. Wg. Spółki w konkretnych niszach wydawanych jest ok 50 tytułów w skali roku – czytamy w memorandum informacyjnym.

Z wysoką konkurencyjnością jest też związane zjawisko konsolidacji branży. Zwiększa ona siłę przebicia się z ofertą większych podmiotów względem mniejszych. Może to utrudniać funkcjonowanie na rynku małym studiom deweloperskim.

Oczywiście warto też pamiętać o ryzyku kursowym. Już teraz spółka otrzymuje część wynagrodzenia w walutach obcych. Jeśli zaś wprowadzenie na rynek własnych gier zakończy się sukcesem, z pewnością zwiększy udział przychodów pochodzących z zagranicy.

Z drugiej strony, sam rynek rozwija się dynamicznie. Według szacunków Newzoo, globalny rynek gier jest wart około 116 mld dolarów i zwiększyć się ma do 2020 r. o ok. 24%.

Prognoza wartości rynku gier wideo na lata 2016 - 2020

Wartość rynku gier wideo

Warto też wspomnieć o tym, że Moonlit nie działa sam. W 2016 roku zainwestował w jej akcje PlayWay. Oprócz dokapitalizowania spółki, umożliwia jej dostęp do dużej bazy klientów gier, a także dostęp do kontaktów z innymi twórcami oraz wydawcami gier.

Dane finansowe i wartość Moonlit

Spółka działa od 4 lat. Udostępniła dane finansowe za 2016 i 2017 r. Wynika z nich, że obecnie studio generuje koło 700 tys zł rocznego przychodu przy zysku w wysokości ok. 100 tys zł. Pozyskane dwa miliony zł z debiutu na NewConnect mają wystarczyć na realizację całego planu wydawniczego do końca 2021 r.

Wybrane dane finansowe za 2016 i 2017 r.

Dane finansowe

Spółka emituje akcje w cenie 2 zł. Oznacza to, że jej kapitalizacja na debiucie wynieść może 10 mln zł. Dla porównania studio 7Levels tworzące gry na platformę Nintendo i jednocześnie będące testerem gier na zlecenie wyceniło się na 39 mln zł. The Dust tworzący na zlecenie gry reklamowe i zamierzający wydawać aplikacje pod własną marką – na 16 mln zł. Zaś deweloper Creepy Jar tworzący własną grę w gatunku „survival simulation” - na 52,5 mln zł.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

Harmonogram oferty Moonlit

DataEtap
24 maja - 12 czerwca 2018 r.Przyjmowanie zapisów na akcje
14 czerwca 2018 r.Przydział akcji
IV kwartał 2018 rokuPlanowany termin wprowadzenia akcji na NewConnect

Zobacz także: Lista spółek, które zadebiutowały na GPW w 2018 roku

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.