Debiut Polskie Inwestycje Technologiczne ASI. Co warto wiedzieć o spółce i IPO? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
19 cze 2018, 10:57

Debiut Polskie Inwestycje Technologiczne ASI. Co warto wiedzieć o spółce i IPO?

Na NewConnect wybiera się nietypowa spółka inwestująca w projekty z sektora nowych technologii. Polskie Inwestycje Technologiczne ASI zamierza zebrać z rynku kapitał na dalsze inwestycje. Czym różni się spółka od funduszy inwestycyjnych i private equity? Jakie spółki ma w portfelu? Co zamierza zaoferować inwestorom? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Co to jest ASI - Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Polskie Inwestycje Technologiczne ASI jest dopiero trzecią, zarejestrowaną spółką o takim statucie. Jednocześnie pierwszą, która przeprowadza ofertę publiczną. Jest to konstrukcja prawna stworzona z potrzeby rynku, podobna do funduszy inwestujących w start-upy, jednak działająca jako spółka akcyjna.

Co istotne, spółka działa pod nadzorem KNF w ramach prowadzonego rejestru alternatywnych spółek inwestycyjnych. Inwestuje w projekty z sektora nowych technologii, czyli biotechnologii, telekomunikacji, informatyki, ochrony zdrowia i edukacji z szansą na dynamiczny rozwój i wejście na rynki globalne.

Spółka pozyskuje kapitał poprzez emisję akcji na inwestycje w spółki. Jednak, w odróżnieniu od funduszy private equity, PIT ASI zainteresowane jest przede wszystkim inwestycją w mniejsze podmioty we wczesnej fazie rozwoju, które pozostają poza kręgiem zainteresowań większych funduszy. Wyjście z inwestycji planowane jest po kilku latach poprzez sprzedaż pakietu inwestorowi branżowemu albo poprzez wprowadzenie firmy na giełdę. Drugim czynnikiem wyróżniającym PIT ASI jest mniejsze zaangażowane w inwestycje. Spółka zamierza być w nich udziałowcem mniejszościowym, zaś fundusze private equity często przejmują pełną kontrolę. Takie podejście pozwala na zdywersyfikowanie portfela i, oczywiście, mniejsze potrzeby kapitałowe.

Jakie inwestycje w portfelu mają Polskie Inwestycje Technologiczne

Od początku tego roku, czyli od powstania, PIT ASI zaangażował się w dwa projekty.

Portfel inwestycyjny

Pierwszym jest Advanced Cinema Robotic Systems (ok. 14% akcji w portfelu PIT ASI). Firma jest producentem najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie żyroskopowych, trójosiowych, stabilizatorów kamer. Produkty spółki były wykorzystywane w produkcji hitów kinowych Hollywood oraz reklam i w wielu programach TV, czy teledyskach.

Gimble

Drugim projektem, w którym PIT ASI ma ok. 24% akcji jest F1 Pharma. Jest to firma farmaceutyczna, która prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Spółka pracuje m.in. nad lekami na raka płuc, piersi i nerek oraz nad lekiem hamującym chorobę Alzheimera. Co ciekawe, spółka jest rentowna i w 2017 roku wygenerowała ok. 900 tys. zł przychodu i 262 tys. zł zysku. Według memorandum informacyjnego, w 2019 roku możemy spodziewać się debiutu F1 Pharma na GPW.

F1 Pharma Portfolio

PIT ASI zamierza wyceniać i podawać do publicznej wiadomości wartość swojego portfela co kwartał.

Cel wejścia na NewConnect

Spółka zamierza pozyskać 2 mln zł na dokapitalizowanie spółek portfelowych i zaangażowanie w kolejne projekty z branży nowych technologii. Według szacunku zarządu, środki z debiutu powinny wystarczyć na inwestycje w trzy podmioty przeprowadzone prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

W następnych latach spółka planuje angażować się w nie więcej niż 5-6 wyselekcjonowanych projektów rocznie. Kapitał inwestycyjny zamierza pozyskiwać między innymi z kolejnych emisji akcji.

- Nasza strategia inwestycyjna obejmuje docelowo inwestowanie w nie więcej niż 5-6 wyselekcjonowanych projektów rocznie, z takich branż jak np. biotechnologia, ochrona zdrowia czy IT. Wierzymy, że dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w transakcjach, doradztwie dla start-upów oraz pozyskiwaniu finansowania, a także dostępowi do szerokiej listy potencjalnych projektów inwestycyjnych odniesiemy spory sukces - mówi Łukasz Piasecki, prezes zarządu Polskie Inwestycje Technologiczne ASI.

Akcje dotychczasowych inwestorów nie będą sprzedawane. Właściciele spółki mają podpisane umowy lock-up na 18 miesięcy od debiutu. Członkowie zarządu także posiadają pakiety (mniejszościowe) akcji. Spółka zamierza zadebiutować na NewConnect w III lub IV kwartale tego roku.

Polityka dywidendowa

Oczywiście na pierwszą dezinwestycję musimy poczekać. Dopiero po otrzymaniu środków ze sprzedaży spółki portfelowej może być mowa o wypłacie dla akcjonariuszy. Z jednej strony w memorandum informacyjnym PIT ASI zaznacza, że nie przyjął polityki dywidendowej. Z drugiej strony spółka nie wyklucza wypłat, ale dopiero po spełnieniu określonych warunków:

„Jeśli wartość portfela inwestycyjnego Spółki osiągnie lub przekroczy wartość 75.000.000,00 zł w ciągu danego roku obrotowego, Zarząd będzie rozważał przyjęcie decyzji o wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu wypłacenia dywidendy w wysokości minimum 30% od uzyskanego zysku z przeprowadzonej dezinwestycji.” - czytamy w memorandum informacyjnym

Czynniki ryzyka

PIT ASI jest pewnego rodzaju funduszem, który inwestuje w spółki z różnych branż. W założeniu inwestycje na wczesnym etapie rozwoju powinny wygenerować w przyszłości znaczące stopy zwrotu. Jednak, jak każdy biznes o potencjalnie dużej stopie zwrotu, także i ten obarczony jest ryzykiem. Warto więc przyjrzeć się działowi „czynniki ryzyka” w memorandum informacyjnym.

Przede wszystkim, na rynkach kapitałowych działa wiele większych funduszy i innych podmiotów zarządzających portfelami. Stanowią one silną konkurencję. By zminimalizować to ryzyko, PIT ASI angażuje się: „w mniejsze podmioty we wczesnej fazie rozwoju tj. startupy, które pozostają poza kręgiem zainteresowań większych funduszy i innych instytucji finansowych.” - czytamy w memorandum

Z punktu widzenia inwestora, istotnym czynnikiem ryzyka jest krótka historią działalności emitenta i jego wczesny etap rozwoju. Spółka zawiązana została w listopadzie 2017 r. a zarejestrowana została w marcu 2018 r.

„Wiąże się to z niską wartością zarządzanych aktywów, a także z długim okresem oczekiwania na zwrot z inwestycji. Ponadto Spółka nie posiada jeszcze ugruntowanej pozycji rynkowej i dopiero pracuje nad rozpoznawalnością firmy.” - czytamy w memorandum.

Krótka historia to także niska wartość zarządzanych aktywów, a także długi okres oczekiwania na zwrot z inwestycji. Jednak mimo działalności od zaledwie kilku miesięcy PIT ASI posiada w portfelu udziały i akcje dwóch podmiotów i podejmuje niezbędne kroki w celu realizacji trzech kolejnych inwestycji, jeszcze w II połowie 2018 roku.

Dane finansowe

Spółka działa dopiero od kilku miesięcy. Nie ma więc historii finansowej ani wyników. Z dokumentów opublikowanych przez zarząd wynika, że dwie pierwsze inwestycje już teraz są wyceniane znacznie wyżej. Zarząd szacuje, że rentowność jego portfela w okresie od lutego do maja tego roku wzrosła o 343%, zaś zysk netto wyliczony na tej podstawie wynosi 7,4 mln zł.

„Należy mieć na uwadze, że inwestycja trwa mniej więcej od 3 do 7 lat w zależności od rodzaju podmiotu, zatem na pierwsze wyniki inwestycyjne należy jeszcze poczekać.” - czytamy w memorandum

Przy zaproponowanej cenie 1 zł na akcję całkowita kapitalizacja spółki wyniesie po debiucie ok. 34 mln zł.

WIDEO: ACR System i F1 Pharma. Odwiedziliśmy spółki portfelowe alternatywnej spółki inwestycyjnej Polskie Inwestycje Technologiczne, która rozpoczęła IPO

Harmonogram i przydatne odnośniki

Tabela 1. Harmonogram oferty publicznej Polskie Inwestycje Technologiczne ASI

DataEtap
18 - 28 czerwca 2018 r.Przyjmowanie zapisów na akcje
18 - 28 czerwca 2018 r. Przyjmowanie wpłat na akcje
3 lipca 2018 r.Przydział akcji
III/IV kw. 2018Spodziewany debiut na NewConnect

Zobacz także: Lista spółek, które zadebiutowały na GPW w 2018 roku 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.