eDoktor24 prowadzi ofertę publiczną i zamierza zadebiutować na NewConnect. Co warto wiedzieć
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
18 sty 2022, 09:00

eDoktor24 prowadzi ofertę publiczną i zamierza zadebiutować na NewConnect. Co warto wiedzieć

Trwa oferta akcji eDoktor24 International, spółki z branży telemedycznej, właściciela platformy eDoktor24.pl. Spółka zamierza pozyskać 4 mln zł na przyspieszenie rozwoju. W planach debiut na NewConnect już w II kwartale 2022 r.

eDoktor24 jest kompleksową platformą do świadczenia usług telemedycznych. Oferuje usługi dla bazy ponad 35 tys. pacjentów, co miesiąc udziela ponad 2 tys. świadczeń medycznych.

„Potrafimy kompleksowo obsłużyć każdego pacjenta. Zawsze zaczynamy od zdalnej konsultacji, a dzięki naszym partnerom możemy także skierować klienta na stacjonarne badania laboratoryjne i obrazowe, a nawet umówić zaawansowane zabiegi medyczne. Sprzedajemy nasze usługi bezpośrednio oraz poprzez partnerów. Generujemy powtarzalne przychody 2019 vs 2020 x6 wzrost przychodów.” - podaje spółka.

eDoktor24

Rozliczanie konsultacji następuje indywidualnie poprzez platformę telemedyczną lub przez umowy partnerskie. eDoktor24 oferuje także grupowe pakiety medyczne dla partnerów w modelu B2B i B2B2C. Ponadto, od 2020 r., działa telecentrum opisowe badań KTG. Oferowany jest całodobowy telemonitoring dla kobiet w ciąży i usługi dodatkowe m.in. zdalna opieka poporodowa.

W planach rozwoju jest rozszerzanie zakresu usług telecentrum m.in. o dyżury psychologiczne, internistyczne, czy też pediatryczne.

Plany rozwoju eDoktor24: pakiety profilaktyczne

Kolejnym silnym segmentem biznesu mają być, obecnie opracowywane, pakiety profilaktyczne. Szybkie rozwinięcie sprzedaży pakietów, głównie w modelu B2B, jest głównym celem spółki.

Oferta ma obejmować pakiety profilaktyczne zawierające szerokie pakiety medyczne dotyczące najpopularniejszych schorzeń i dolegliwości cywilizacyjnych.

„Duża część prac jest już gotowa np. materiały poszczególnych programów. Jesteśmy na zaawansowanym etapie prac technicznych. Planujemy uruchomić sprzedaż nie później niż w drugiej połowie II kwartału 2022 r.” - mówi Mateusz Flis, prezes zarządu i udziałowiec eDoktor24 International.

Pakiety profilaktyczne są skierowane przede wszystkim do firm w modelu abonamentowym. Zainteresowane podmioty będą je z kolei oferować swoim pracownikom jako benefity.

„Dostępne raporty pokazują, że firmy muszą dbać o swoich pracowników, a wszelkiego rodzaju benefity są w obszarze ich zainteresowania. Nasza oferta zapewnia większą kompleksowość niż to, co obecnie proponuje rynek medyczny. Łączymy kilka usług, które dziś oferowane są osobno oraz wzmacniamy ich efektywność dzięki technologii.” - wyjaśnia Flis.

„Nie chcemy walczyć ceną, ale koszt naszej usługi dla pracodawców nie będzie jednostkowo wysoki, a da osobom objętym naszą opieką wiele możliwości. Dlatego liczymy, że wielu pracodawców podpisze z nami umowy jako uzupełnienie pakietów medycznych jakie już posiadają dla swoich pracowników. Liczymy na to, że z czasem obdarzą nas większym zaufaniem.” - dodaje.

W średnim terminie nowa oferta pakietów profilaktycznych ma odpowiadać za ok 45% przychodów.

Prognozowana struktura przychodów eDoktor24

Spółka nie wyklucza też oferowania w przyszłości pakietów pacjentom indywidualnym, ale w pierwszym etapie stawia na model B2B.

Sprzedaż systemu do rozwiązań telemedycznych

eDoktor24 zamierza też rozwijać ofertę sprzedaży systemu do rozwiązań telemedycznych.

„Spółka posiada własny zespół IT. Umożliwia dostosowanie swoich rozwiązań informatycznych do potrzeb klienta. Oferuje API, które umożliwia przezroczystą integrację z serwisami klientów B2B. Pacjent korzysta z telekonsultacji przez dedykowany klientowi Portal.” - podaje spółka.

Oferta w postaci abonamentu kierowana jest przede wszystkim do małych i średniej wielkości prywatnych podmiotów leczniczych.

„W przypadku dużych placówek rozważamy oferowanie naszych produktów przy współpracy z partnerami - dużymi firmami, które są już obecne na tym rynku od wielu lat. Domyślny model sprzedaży naszych usług to abonament. W przypadku współpracy z dużymi partnerami te warunki mogą się nieco różnić” - mówi Mateusz Flis.

Dane finansowe i projekcje finansowe

Spółka wykazuje rosnące przychody. W 2019 r. zaraportowała 175 tys. zł przy stracie netto na poziomie 105 tys. zł. Zamknięcie roku 2020 było już dużo lepsze: przychody z działalności podstawowej wyniosły 905 tys. zł, a zysk netto 248 tys. zł.

eDoctor24 osiągnął już rentowność operacyjną. W trzech pierwszych kwartałach 2021 r. spółka wypracowała blisko 2 mln zł przychodu. Zarząd szacuje, na podstawie bieżących umów, całkowite przychody za 2021 r. na poziomie ok. 2,6 mln zł. Natomiast EBIT ma spaść z 0,27 mln zł w 2020 r. do 0,1 mln zł w 2021 r. Wynika to z rozpoczęcia działań inwestycyjnych. Zarząd szacuje ponowny Break Even Point na koniec 2022 r. kiedy już zostaną wdrożone wszystkie planowane działania rozwojowe.

Grupa przedstawia też projekcje finansowe do 2025 r.

Prognozy finansowe eDoktor24

Motorem wzrostu wyników ma być rozwój segmentów działalności charakteryzujących wysoką rentownością oraz zwiększenie marżowości usług poprzez wykorzystanie dźwigni operacyjnej.

„Zdrowie ludzkie jest jedną z podstawowych potrzeb. Wydatki na ten obszar będą bardzo rosły w kolejnych latach. Do tego podmioty lecznicze z powodu wzrostu oczekiwań pacjentów jak i deficytu lekarzy będą zmuszone do inwestycji w cyfryzację służby zdrowia. Mamy tutaj na myśli prawdziwą zdalną opiekę medyczną, a nie wprowadzenie "prostego" elektronicznego rekordu pacjent czy kalendarza on-line, co już dziś jest powszechne” - wymienia szanse na wzrost prezes zarządu.

„Raporty pokazują, że liczba zdalnych konsultacji z 5% wzrośnie do 50% do 2030 roku. Z danych GUS można odczytać, że rocznie konsultacji medycznych tylko w Polsce jest ponad 300 milionów. Do tego uważamy, że nasze produkty wypełniają istniejącą lukę. Działamy na bardzo perspektywicznym rynku, a przychody jakie planujemy w najbliższych latach oznaczają, że będziemy stanowili niewielki procent obecnego rynku zdrowia.” - dodaje.

Oferta akcji, cele emisyjne i plany giełdowe eDoktor24

Spółka planuje pozyskać do 4 mln zł na dalszy rozwój działalności. W tym celu emituje akcje, które stanowić będą do 22,1% wszystkich akcji spółki. Zapisy już się rozpoczęły i potrwają do 26 stycznia 2022 r.

Ponad połowa zebranego kapitału (55%) posłuży rozwinięciu działu sprzedaży, działań marketingowych oraz oferty produktów. Kolejne 30% przeznaczone zostanie na rozwój technologiczny.

Cele emisyjne eDoktor24

Cena jednej akcji została ustalona w wysokości 1,20 zł. Przekłada się to na wycenę pre money w wysokości 14 mln zł.

Minimalny cel realizacji oferty to sprzedaż 2 mln akcji o łącznej wartości 2,4 mln zł. Zebranie niższej kwoty od maksymalnej (4 mln zł) nie zmieni planów spółki, lecz ich czas osiągnięcia może się wydłużyć. eDoktor24 skupi się przede wszystkim na realizacji dwóch pierwszych celów:

„Priorytetem – niezależnie od rezultatu emisji – będzie dokończenie prac nad nowymi produktami, uruchomienie aplikacji mobilnej oraz zbudowanie działu sprzedaży. Rynek jest bardzo perspektywiczny, my mocno zdeterminowani. Do tego prowadzimy rozmowy z partnerami na temat realizacji dedykowanych projektów, które pozwolą zasilić spółkę w kapitał. Liczba realizowanych projektów oraz ich zakres będzie powiązana z rezultatem emisji” - podsumowuje Mateusz Flis.

Zapisy na akcje prowadzone są przez NWAI Dom Maklerski eNWAI.pl i DM BOŚ.

Po zakończeniu oferty publicznej eDoctor24 zamierza podjąć kroki w kierunku szybkiego debiutu na NewConnect. Spółka planuje wejść na giełdę za ok. 3-4 miesiące od zakończenia emisji, czyli w II kwartale 2022 r.

Zobacz także: Debiuty w 2022 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.