Oferta akcji Urteste. Biotechnologiczna spółka przechodzi na GPW z NewConnect - co warto wiedzieć
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
08 kwi 2023, 09:52

Biotechnologiczna spółka Urteste startuje z ofertą akcji i przechodzi na GPW z NewConnect. Co warto wiedzieć o jej działalności

Trwa oferta akcji Urteste, spółki rozwijającej technologię do wykrywania nowotworów na wczesnym etapie. Zapisy na akcje spółki z sektora MedTech rozpoczną się 11 kwietnia i potrwają do 20 kwietnia. Pozyskane środki mają przede wszystkim posłużyć dokończeniu prac związanych z realizacją projektu PANURI. Urteste jest już notowana na rynku NewConnect od października 2021 r. Teraz zamierza przejść na rynek główny GPW.

Urteste jest spółką z sektora biotechnologicznego i zajmuje się tworzeniem oraz rozwijaniem innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych we wczesnych stadiach ich rozwoju. Technologia firmy opiera się na pomiarze aktywności enzymów obecnych w moczu.

Spółka produkuje testy diagnostyczne do stosowania w diagnostyce in vitro. Rozwija platformę, która pozwoli, z analizy jednej próbki moczu, wykrywanie wielu rodzajów nowotworów. Platforma ma zastosowanie w diagnostyce oraz monitorowaniu postępów leczenia. Detekcyjna metoda stosowana przez spółkę oparta jest na enzymatycznej metodzie wykrywania nowotworów, czyli na szybkości rozkładu związków peptydowych (biomarkerów) przez enzymy specyficzne dla danego nowotworu. Jest to nowy sposób podejścia do diagnostyki i, według spółki, ta technologia nie jest jeszcze stosowana we wprowadzonych na rynek wyrobach medycznych.

Na świecie 1 na 6 zgonów jest powodowany przez choroby nowotworowe. Przewiduje się, że dalszy wzrost zachorowań wzrośnie ze stanu 19 mln osób w 2020 r. do 28 mln w 2040 r. a z kolei liczba zgonów z tej przyczyny wzrośnie ze stanu 10 mln w 2020 r. do 16,3 mln w 2040 r.
 

Liczba zgonów spowodowanych nowotworami w 2020 r.

Zgony wywołane nowotworami w 2020 r.
Źródło: Raport Global Cancer Statistics z 2020 r.
 

Objawy nowotworu pojawiają się zwykle w późnych stadiach rozwoju. Nierzadko wtedy występują już przerzuty do innych części ciała, co znacząco zmniejsza możliwości walki z chorobą i uniknięciem śmierci.

Dzięki platformie rozwijanej przez Urteste będzie możliwe wykrycie wielu nowotworów w ich wczesnym stadium rozwoju. To z kolei znacząco zwiększa szansę na skuteczne leczenie, a nawet, w niektórych przypadkach, całkowite wyleczenie choroby nowotworowej.

Większość firm konkurencyjnych do Urteste prowadzi badania dotyczące obecności enzymów protolitycznych w próbkach biologicznych. Spółka natomiast zajmuje się oceną aktywności tych enzymów w próbkach moczu. Pod wpływem moczu osoby chorej na nowotwór związki opracowane przez Urteste ulegają rozpadowi. Ten proces skutkuje uwolnieniem cząsteczki, która powoduje zmianę koloru testu.

„W naszej firmie jest zasada, czy też przekonanie że każdy nowotwór ma swoją specyficzną aktywność enzymatyczną, którą my nazywamy unikalnym podpisem enzymatycznym. Jesteśmy przekonani że stosunkowo niedługo będziemy w stanie powiedzieć, że testy Urteste będą spełniały wszystkie cechy testów przesiewowych, które z definicji powinny być tanie, bezinwazyjne, oraz charakteryzować się wysokimi parametrami czułości i swoistości” – wyjaśnia prof. Adam Lesner, współzałożyciel i przewodniczący rady naukowej Urteste.

Od czasu IPO na NewConnect, w październiku 2021 r. Urteste znacząco rozwinął autorską technologię. Najbardziej zaawansowanym projektem jest PANURI, czyli test na raka trzustki, który jest najgorzej rokującym nowotworem.

„Dlatego też diagnostyka tego nowotworu na wczesnym etapie jest niezbędna, ponieważ wówczas możliwe jest jeszcze leczenie operacyjne. Na rynku obecnie nie ma niestety dostępnych testów które charakteryzowałyby się dużą czułością i swoistością i nadawałyby się przy okazji jako testy przesiewowe” – mówi dr Natalia Gruba, współzałożyciel i członek rady naukowej Urteste.

Skuteczność testów spółki na raka trzustki i prostaty, osiągane poziomy czułości i swoistości w testach zostały potwierdzone w badaniach na pacjentach przeprowadzonych przez zewnętrzną spółkę CRO. W zakończonym eksperymencie, projekt PANURI uzyskał wysokie parametry czułości i swoistości na poziomach, odpowiednio, 95,5% oraz 95,6%.

Wybrani też zostali kandydaci na kolejne testy wykrywania raka wątroby, płuca i jelita grubego. Obecnie Urteste wskazuje 15 celów diagnostycznych, a każdy z nich może stać się samodzielnym projektem badawczym rozwijanym przez spółkę.
 

Obszary diagnostyczne Urteste

Obszary diagnostyczne Urteste

Źródło: spółka
 

Drugim projektem, po PANURI, jest projekt MULTI-CANCER. Ma on wykonywać jednoczesną diagnostykę kilkunastu rodzai nowotworów. W przyszłości do tego projektu może być też włączony test na nowotwór trzustki rozwijany w ramach projektu PANURI.

Zobacz także: Okienko transakcyjne jest już otwarte. Na liście potencjalnych partnerów Urteste jest większość największych firm diagnostycznych na świecie – Grzegorz Stefański CEO i Tomasz Kostuch CFO

Strategia rozwoju Urteste do 2027 r. i model biznesowy

Jednym z kluczowych elementów strategii Urteste jest komercjalizacja zaawansowanych testów diagnostycznych, w tym projektu PANURI, który jest jednym z flagowych przedsięwzięć spółki. Ponadto, Urteste zamierza skupić się na opracowaniu nowych, innowacyjnych wyrobów medycznych, czyli testów diagnostycznych, umożliwiających wczesne wykrycie najczęściej występujących nowotworów. Wszystkie te działania będą prowadzone we współpracy z międzynarodowymi i doświadczonymi partnerami.

Urteste jest rozwijającą się spółką biotechnologiczną, opracowującą nową technologię. Tak jak i w przypadku wielu innych tego typu mniejszych spółek, celem nadrzędnym nie jest samodzielne wdrożenie gotowych produktów do sprzedaży. Byłoby to nieoptymalne i bardzo trudne. Urteste zamierza sprzedawać pełne prawa lub licencje na technologie na etapie przed badaniem klinicznym lub po jego zakończeniu.

Szanse na komercializację

Na świecie rośnie nacisk na inwestycje przede wszystkim we wczesną diagnostykę. Ponieważ stanowi ona jeden z najważniejszych elementów w procesie poprawy rokowania i wskaźników przeżywalności w chorobach nowotworowych.

„Wiemy że wczesna terapia daje dużo lepsze efekty kliniczne oraz ekonomiczne ponieważ jest wielokrotnie tańsza niż leczenie późnych stadiów choroby. Platforma Urteste do wczesnej diagnostyki nowotworów bardzo dobrze wpisuje się w ten ogólny, globalny trend” - mówi dr. n. med. Jarosław Bliński, przewodniczący rady nadzorczej.

Według badań globalny rynek testów onkologicznych Next Generation Sequencing ma rosnąć średnio o 27% rocznie i osiągnąć poziom 75 mld USD do 2035 r.

Rynek testów onkologicznych Next Generation Sequencing

Rynek testów onkologicznych


Spółce zależy by uzyskać ze sprzedaży PANURI co najmniej 50 mln EUR przed uzyskaniem certyfikacji zgodności testu na raka trzustki. Jeśli sprzedaż nastąpić ma po certyfikacji – co najmniej 100 mln EUR.

Z kolei w raporcie przygotowanym przez DM BOŚ zostały wskazane inne przykładowe transakcje testów nieinwazyjnych (in vitro diagnostics). Największymi transakcjami było przejęcie Gralia przez Iluminę za 8 mld USD; Ancestry przez Blackstone za 4,7 mld USD i Thrive Early Detection przez Exact Sciences o wartości do 2,2 mld USD. Rynek jest więc duży, a zapotrzebowanie na wczesną diagnostykę znaczne.

Polityka dywidendowa

Na obecnym etapie działalności Urteste stara się kumulować gotówkę w celu doprowadzenia do komercjalizacji jej projektów.

Spółka jednak ma politykę dywidendową. Według niej zarząd będzie rekomendować, by inwestorzy mogli otrzymać od 40% do 60% zysku netto uzyskanego z komercjalizacji technologii w danym roku obrotowym.

Cele emisji i oferta akcji

Urteste oferuje 395.286 akcji nowej emisji serii E. Cena emisyjna została ustalona w wysokości 110 zł za akcję. Oznacza to, że spółka pozyska 43,5 mln zł brutto z oferty akcji.

Dotychczasowi akcjonariusze nie będą oferować do sprzedaży akcji własnych w trwającej ofercie. Zobowiązują się także do niesprzedawania akcji (umowa Lock-up) w ciągu 12 miesięcy od debiutu na GPW.
 

Kurs akcji Urteste od debiutu na NewConnect

Urteste akcje


Pozyskane środki w ramach oferty publicznej zostaną w zdecydowanej większości przeznaczone na kontynuację i dokończenie prac związanych z realizacją projektu PANURI i posłużą też prowadzeniu dalszych prac związanych realizacją projektu MULTI-CANCER.

Ponadto część środków zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów uzyskania i utrzymania ochrony patentowej oraz laboratorium wraz z wynagrodzeniami zespołu. Finansowanie te ma być wystarczające do końca 2025 r.

Zobacz także: Oferta publiczna akcji Urteste i plany rozwoju [Webinar z zarządem]

Harmonogram zapisów na akcje

Zapisy na akcje ruszą 11 kwietnia i potrwają do 20 kwietnia. Są prowadzone przez Dom Maklerski BOŚ. Szczegóły dotyczące zapisów i oferty są dostępne na stronach:

Dla inwestorów indywidualnych zostanie przeznaczone 10% oferty akcji.

Przydział akcji nastąpi 26 kwietnia, a przeniesienie notowań nastąpi ok. 3 tygodni od przydziału akcji. Giełda Papierów Wartościowych podejmie uchwałę o przeniesieniu notowań Urteste na główny parkiet, i określi konkretną datę zmiany rynku. Urteste będzie notowane pod niezmienioną skróconą nazwą „URTESTE” i tickerem „URT”.
 

Harmonogram oferty akcji Urteste (aktualizacja 19 kwietnia 2023 r.)

TerminCzynność
11 kwietnia - 4 maja do godz. 17:00Zapisy na Akcje Serii E w transzy inwestorów detalicznych
11 kwietnia - 4 maja do godz. 17:00Zapisy na akcje oferowane w transzy dużych inwestorów
9 maja 2023 r.Przydział akcji oferowanych
Około 3 tygodnie od przydziału Akcji OferowanychPrzewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji istniejących i praw do akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Zobacz także: Debiuty w 2023 r., artykuły, analizy IPO w Strefie Inwestorów https://strefainwestorow.pl/artykuly/debiut-ipo

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.