Dywidenda z PZU w 2019 wyższa niż w ubiegłym roku
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
17 kwi 2019, 06:30

Dywidenda z PZU w 2019 roku będzie wyższa niż w ubiegłym

W 2018 r. Grupa PZU wypracowała rekordowe wyniki. Skłoniło to zarząd do zarekomendowania dywidendy aż o 30 groszy wyższej niż w poprzednim roku. Akcjonariusze otrzymają wypłatę 2,80 zł na jedną akcję. Stopa dywidendy jest jedną z najatrakcyjniejszych na GPW i wynosi 6,6%. Propozycję zarządu zatwierdziła już rada nadzorcza.

Coraz wyższe dywidendy PZU

W 2018 roku przychody Grupy wzrosły o 4,7%, zaś skonsolidowany zysk netto o 28%. Skonsolidowany zysk netto przypisany jednostce dominującej wzrósł o 11%. Tak dobre wyniki skłoniły zarząd do kontynuowania polityki coraz wyższych wypłat dywidend. W ramach polityki dywidendowej na lata 2016 – 2020, grupa PZU zamierza zatrzymywać w spółce co najmniej 20% zysku, zaś pozostałą część przeznaczać na dywidendę. W 2017 r. akcjonariusze otrzymali wypłatę 1,40 zł na akcję, czyli ok. 62% zysku, zaś rok później dywidenda została zwiększona do 74% tj. 2,50 zł na akcję. W tym roku akcjonariusze otrzymają jeszcze większy odsetek zysku w postaci wypłaty 2,40 mld zł, czyli 2,80 na jedną akcję.

– Realizacja strategii #nowePZU przyniosła nam w 2018 roku rekordowe wyniki. Chciałbym w imieniu całego zarządu podziękować naszym akcjonariuszom za zaufanie i potwierdzić, że równolegle do kontynuacji naszych inwestycji w dalszy rozwój i strategię do 2020 roku, postanowiliśmy przekazać im większość wypracowanego zysku na akcję na poziomie znacznie wyższym niż w ubiegłym roku. To bardzo dobra wiadomość i dowód na to, że realizujemy założenia strategii i obietnice złożone akcjonariuszom – powiedział prezes zarządu Paweł Surówka.
 

pzu


Dniem dywidendy jest 14 sierpnia, czyli, by uczestniczyć w wypłacie, należy posiadać akcje na rachunku po sesji w dniu 12 sierpnia. Wypłata nastąpi 5 września.

Zobacz także: Dywidendy PZU

Przyszła dywidenda PZU, z zysków za 2019 r., może być pod presją wypłaty z PEKAO

Istotny wpływ na dywidendę PZU ma wypłata zysków z zależnego banku PEKAO. Grupa PZU sprawuje kontrolę nad 20% akcji PEKAO i tym samym otrzymuje znaczącą część wypłacanych przez bank zysków. W zeszłym roku wypłata z PEKAO dla PZU stanowiła do 21% wielkości dywidendy grupy.

W tym roku KNF znacznie ograniczył możliwość wypłaty dywidendy przez PEKAO do 75% zysku netto. Wpłynie to realnie na wysokość przyszłorocznej dywidendy PZU. Co więcej, bank zapowiada, że i przyszłe wypłaty mogą być ograniczane. W przyszłych latach bank ma zamiar rekomendować przeznaczanie od 60% do 80% zysku na dywidendę. Wpłynie to z rocznym opóźnieniem na potencjał dywidendowy PZU.

Zobacz także: 9 spółek z wyjątkowo wysoką stopą dywidendy powyżej 8%, w tym cztery powyżej 10%

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.