Dywidenda w spółce Budimex 2019 może obniżyć poziom i tak spadającej gotówki
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
26 kwi 2019, 12:34

Poziom gotówki w spółce Budimex coraz niższy, a może spaść jeszcze bardziej ze względu na planowaną wypłatę dywidendy w 2019 roku

Wyniki finansowe pod silną presją rosnących kosztów realizacji z zyskami głównie generowanymi w segmencie deweloperskim. Tak w skrócie można podsumować wyniki Budimex w I kwartale 2019. Uwagę zwraca mocny spadek gotówki na kontach spółki, który może spaść jeszcze bardziej. Spółka planuje bowiem w połowie czerwca wypłacić dywidendę w wysokości 6,3 zł na akcję.

Poziom gotówki w Budimex coraz niższy

Topnieje ilość gotówki na kontach Budimeksu. Na koniec marca 2019 r. jej stan wyniósł 870 mln zł wobec 1 409 mln zł rok wcześniej. Natomiast nadwyżka gotówki nad sumą zobowiązań oprocentowanych (ujemny dług netto) spadła o ponad połowę - do 513 mln zł wobec 1 170 rok wcześniej. Dodajmy też, że wśród wykazanych środków pieniężnych w ostatnim bilansie, ok. 100 mln zł jest kwotą o tzw. ograniczonej możliwości dysponowania.

Są to najczęściej środki konsorcjów w części przypadającej na współkonsorcjantów, stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowych, a także wartość rachunków powierniczych w części deweloperskiej oraz środki na rachunkach płatności podzielonej. Na spadek stanu gotówki w firmie, w I kw. 2019 r. najbardziej przyczyniła się spłata zobowiązań handlowych oraz zmniejszenie kaucji (-322 mln zł), zmiana stanu wyceny kontraktów budowlanych oraz rezerw na straty na nich (-171 mln zł) oraz zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (-113 mln zł). Dodajmy jednak, że ujemne przepływy z działalności operacyjnej w I kw. roku kalendarzowego są w przypadku Budimeksu niemal „regułą”, co wynika ze specyfiki rozliczeń w branży.

Dywidenda w spółce Budimex 2019

Zarząd spółki proponuje wypłatę dywidendy w kwocie 6,3 zł na jedną akcję. Jest to blisko połowa zysku netto osiągniętego w 2018 roku, który wyniósł 321,6 mln zł. Po wypłacie dywidendy, wartość gotówki na kontach spółkach może nadal się zmniejszać. Bez wzrostu rentowności może to oznaczać presję na dywidendę w kolejnych latach.

- Rekomendacja zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy połowy wypracowanego zysku za rok 2018 uwzględnia aktualną trudną sytuację na rynku budowlanym oraz planowane wydatki inwestycyjne Grupy Budimex - napisano w komunikacie.

Budimex wykres

Zobacz także: Budimex rekomenduje wypłatę 6,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Wyniki finansowe spółki Budimex w I kwartale 2019

Budimex w I kw. 2019 roku zarobił na czysto 28,8 mln zł wobec 63,3 mln zł rok wcześniej. Opublikowane wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami rynkowymi i po ich publikacji notowania akcji otworzyły się na neutralnym poziomie.

(mln zł)I kw. 2019 r.I kw. 2018 r.
Przychody1380,31338,8
Zysk brutto ze sprzedaży106,0140,2
Zysk operacyjny50,083,9
Zysk brutto45,380,9
Zysk netto28,863,3

Źródło: Budimex S.A.

Zobacz także: Budimex miał 28,54 mln zł zysku netto, 49,97 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Przychody Budimeksu w I kw. 2019 wyniosły 1 380 mln zł i były o 3% wyższe r/r. Segment działalności budowlanej odpowiadał za 1 193 mln zł, a działalność deweloperska za 187 mln zł. W ślad za wyraźnymi spadkami w ostatnich kwartałach marży brutto ze sprzedaży w całej branży budowlanej, trudno było oczekiwać, aby początek tego roku przyniósł zmianę tendencji. W przypadku Budimeksu wyniosła ona 7,7% wobec 10,5% rok wcześniej. Co ciekawe, patrząc na podział segmentów – zysk netto z działalności budowlanej przyniósł jedynie 5,7 mln zł, a deweloperka „zarobiła” 22,4 mln zł. Spółce udaje się nadal utrzymywać na bardzo niskim poziomie (na tle skali przychodów) koszty sprzedaży i zarządu. W I kw. 2019 r. wyniosły one odpowiednio 6,8 mln zł oraz 52,7 mln zł, co jest poziomem niższym o kilka procent na tle okresu porównawczego. Zysk operacyjny był o 34 mln zł niższy niż rok wcześniej i wyniósł 50 mln zł. Zdecydowanie wyższa, efektywna stopa podatku dochodowego wpłynęła na spadek zysku netto do 28,8 mln zł wobec 63,3 mln zł rok wcześniej na tle zysku brutto odpowiednio 45,3 mln zł i 80,9 mln zł.

Na spadek zyskowności Budimeksu nadal w największym zakresie wpływa wzrost cen usług podwykonawców oraz wzrost cen materiałów budowlanych.

- W pierwszym kwartale 2019 roku wyniki Grupy Budimex były słabsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek rentowności dotyczył segmentu budowlanego i wynikał przede wszystkim z postępującej inflacji kosztowej w branży budowlanej. Grupa Budimex realizuje kontrakty długoterminowe, których zapisy umowne w większości przypadków nie przewidują waloryzacji wynagrodzenia. Dlatego też dynamiczne zmiany cen usług podwykonawczych w ostatnim czasie przełożyły się na pogorszenie marży, szczególnie na kontraktach podpisanych 2-3 lata temu – napisano w raporcie spółki.

Portfel podpisanych kontraktów Grupy Budimex na koniec marca 2019 r. miał wartość 10,48 mld zł. W okresie I kw. 2019 r. zawarto nowe umowy na kwotę 1,2 mld zł, w tym kontrakt na modernizację linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Nałęczów o wartości 616 mln zł netto. W kwietniu, czyli już po ostatnim okresie sprawozdawczym, Budimex wygrał przetarg na budowę gazociągu Strachocina-Granica RP z ofertą o wartości 521,5 mln zł netto oraz zawarł umowę z PKN Orlen na budowę centrum badawczo-rozwojowego za 167 mln zł.

Zobacz także: PKN Orlen zrealizuje centrum B+R za 184 mln zł, ma umowę z Budimex na 167 mln zł

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.