KGHM zmaga się ze wzrostem kosztów produkcji. Silny dolar wygenerował dodatkowe zyski
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
21 lis 2022, 12:20

Silny dolar poprawił wyniki KGHM. Spółka zmaga się jednak ze wzrostem kosztów produkcji w Polsce i zagranicą

Grupa KGHM w III kw. 2022 r. zanotowała wzrost przychodów o 7% w ujęciu rok do roku do 7,77 mld zł. W strukturze rachunku zysków i strat widać jednak istotne zdarzenia jednorazowe, które utrudniają efektywne porównanie do okresu sprzed roku.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej wzrosły w raportowanym okresie o 15%, czyli znacznie szybciej niż przychody (7%). Przełożyło się to na niższy o 38% wynik netto na sprzedaży, który osiągnął wartość 655 mln zł wobec 1 065 mln zł rok wcześniej. Wyraźne spadki widać też w skorygowanej EBITDA, która wyniosła 1,64 mld zł wobec 2,42 mld zł rok wcześniej. Sam wynik netto był jednak wyższy r/r o 5% i osiągnął wartość 1,09 mld zł. Najważniejszymi zdarzeniami jednorazowymi było ujęcie dodatnich różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie w kwocie 1,22 mld zł, ujemnych różnice kursowe z wyceny długu w walucie obcej (314 mln zł) oraz wyższy podatek CIT (464 mln zł), którego relacja do zysku brutto wyniosła niemal 30%.

Zobacz także: Wyniki finansowe Grupy KGHM za III kwartał 2022 roku – czat z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych, Andrzejem Kensbokiem

Podstawowe wyniki finansowe KGHM w 3 kwartale 2022

KGHM wyniki

Źródło: KGHM

Rynki finansowe nie pomagały wynikom KGHM

Otoczenie makroekonomiczne nie sprzyjało spółce w okresie III kwartału 2022 r. Najważniejsze trzy surowce dla grupy były tańsze na tle porównywalnego okresu. Średnia cena miedzi w zakończonym kwartale była o ponad 17% niższa niż w tym samym okresie roku 2021. Średnia cena srebra spadła o 21% r/r, a średnia cena molibdenu była niższa o ponad 16%. Jednak te spadki były zamortyzowane przez spadek wartości złotówki do dolara amerykańskiego o blisko 22%. Dzięki temu średnia cena miedzi wyrażona w polskiej walucie była niemal na tym samym poziomie co rok wcześniej.

Grupa utrzymała stabilny poziom produkcji miedzi płatnej, który był bardzo zbliżony do uzyskanego w ubiegłym roku. Nieco wyższą produkcję odnotowano w spółce dominującej - KGHM Polska Miedź S.A., dzięki m.in. większej dostępności wsadów obcych oraz dyspozycyjności ciągów technologicznych. Natomiast aktywa zagraniczne (Sierra Gorda i KGHM International) notują w bieżącym roku nieco niższą produkcję.

Produkcja miedzi w KGHM

produkcja miedzi

Źródło: KGHM

Struktura skorygowanej EBITDA Grupy KGHM po 9 miesiącach 2022 r. pokazuje zwiększenie udziału zysków generowanych przez spółkę dominującą. Udział ten wyniósł 64%. Słabiej wynikowo wypadły w tym okresie Sierra Gorda i KGHM International, na co wpływ miała wspomniana niższa produkcja oraz niższe ceny surowców.

EBITDA KGHM

Źródło: KGHM

Zobacz także: Ceny miedzi już nie spadają, bo eksperci przewidują jej niedobory. KGHM jawi się jako okazja inwestycyjna

Zadłużenie KGHM pod kontrolą

Dług netto w ciągu 9 miesięcy 2022 r. wzrósł o 734 mln zł, jednak patrząc przez pryzmat wskaźnika długu netto do EBITDA (0,7) Grupa KGHM wciąż zachowuje zdrowy poziom zadłużenia. Głównymi czynnikami do wzrostu zadłużenia w tym roku są m.in. podatek od wydobycia niektórych kopalin (2,3 mld zł), wypłata dywidendy (0,6 mld zł), wydatki inwestycyjne (2,9 mld zł).

Zadłużenie Grupy KGHM

KGHM zadłużene

Źródło: KGHM

Nowy prezes KGHM Tomasz Zdzikot na konferencji prasowej zapowiedział zamiar dokonania przeglądu strategii spółki. Jego intencją jest to, by w ramach projektów inwestycyjnych grupa koncentrowała się na podstawowej działalności. Podtrzymał realizację inwestycji w obszarze energetycznym, w tym OZE. Prezes dodał też, że trwają prace nad budżetem na rok 2023. Wyzwaniem jest pogodzenie presji kosztowej z realizacją ambitnej strategii i planów inwestycyjnych. Podtrzymał plany wysokich nakładów inwestycyjnych. Inwestorzy obserwujący KGHM z punktu widzenia wypłacania dywidendy, zostali zapewnieni słowami nowego prezesa, że nie ma planów na zmiany w polityce dywidendowej.

Zobacz także: TotalEnergies chce z KGHM zrealizować w tej dekadzie projekt offshore o mocy 2 GW (wywiad)

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.