Neuca zamierza zostać globalnym liderem transformacji cyfrowej sektora badań klinicznych. Zapowiada też wyższą dywidendę w 2023 r.
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
08 lut 2023, 08:30

Neuca zamierza zostać globalnym liderem transformacji cyfrowej sektora badań klinicznych i podtrzymuje politykę dywidendową

Neuca widzi potencjał do wzrostów i kładzie mocny nacisk na dalszy rozwój sektora badań klinicznych. Jednocześnie prezes Piotr Sucharski, na czacie inwestorskim, wskazuje na pozytywne i negatywne zmiany na rynku hurtowni leków w Polsce, i wyjaśnia jak na tym tle wypada Neuca. Podkreśla też chęć utrzymania polityki dywidendowej i wzrostu nominalnej wartości wypłat.

W czacie inwestorskim z udziałem Piotra Sucharskiego, prezesa zarządu Neuca, omówione zostały kluczowe wnioski dotyczące rynku hurtowego. Prezes zapowiedział, że spodziewa się wzrostu rynku hurtu w 2023 roku o 6-10%. Wpływ inflacji będzie tutaj decydującym czynnikiem, choć jednocześnie może ograniczać wzrost pod względem wolumenu sprzedaży.

Prezes odniósł się też do znaczących wzrostów wartości rynku w ostatnim kwartale 2022 r.:

„W IV kw. 2022 roku dynamika wartości rynku hurtowego wyniosła niemal 10% (w tym ponad 20% w grudniu). Było to związane z kolejną falą zwiększonych sezonowych zachorowań na choroby wirusowe” - powiedział prezes.

Sucharski odniósł się też do niedoborów leków na rynku. Prezes wyjaśnił, że kłopoty te są powodowane głównie przez pandemię COVID, kryzys energetyczny oraz wczesne i silne natężenie sezonu przeziębieniowo-grypowego.

Jednak wpływ niedoborów leków dotyczy głównie sposobu prowadzenia biznesów klientów spółki. Zaś ten negatywny wpływ na biznes Neuki jest ograniczony:

„Niedobory w większym stopniu wpływają na sposób konkurowania naszych klientów na rynku, niż na skalę biznesu Grupy, a głównym ryzykiem jest nierównomierna redystrybucja deficytów do aptek, z przewagą kanału sieciowego. NEUCA dzięki najszerszemu dostępowi do rynku gwarantuje proporcjonalną dystrybucję leków deficytowych do wszystkich aptek w Polsce i za ich pośrednictwem do pacjentów” - wyjaśnia Piotr Sucharski.

Zobacz także: „Naszą przyszłość opieramy na wsparciu naszych klientów strategicznych” - relacja czatu z prezesem zarządu Grupy NEUCA 

Ustawa refundacyjna oczekiwana przez rynek

Neuca oczekuje na nowelizację ustawy refundacyjnej, która jest aktualnie procedowana i czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Zmiany te są konieczne, ponieważ wzrost kosztów operacyjnych negatywnie wpływa na rentowność hurtowni farmaceutycznych i aptek.

„Nowelizacja zakłada m.in. wzrost urzędowej marży hurtowej wobec urzędowej ceny zbytu o 1% (pamiętajmy, iż w ciągu 8 lat obowiązywania ww. ustawy, marża urzędowa na leki refundowane nie była zmieniana i nadal wynosi 5%)” - zwraca uwagę prezes Sucharski.

Cały rynek farmaceutyczny oczekuje zmian, gdyż są one kluczowe dla stabilizacji dystrybucji leków do pacjentów.

„Brak tej decyzji może wpłynąć na poważne problemy dla wielu mniejszych i średnich hurtowni. Szczególnie dla nich już dzisiaj dystrybucja leków refundowanych jest nierentowna” - dodaje Sucharski.

Realizacja strategii rozwoju obszaru badań klinicznych

Prezes, Piotr Sucharski, podkreślił na czacie inwestorskim konsekwentne realizowanie długoterminowej strategii rozwoju obszaru badań klinicznych. Celem firmy jest umacnianie pozycji i skali ośrodków badań klinicznych, a także poszerzenie dotarcia do pacjentów. NEUCA inwestuje w rozwijanie kompetencji zarządzania i doradztwa w organizacji projektów klinicznych, co jest widoczne m.in. w inwestycji w spółkę OncoBay czy przejęciu udziałów w spółce Agati.

Kolejnym ważnym obszarem strategii Neuki jest zarządzanie danymi i technologia. Elementy te łączą cały proces badania klinicznego od pacjenta do końcowych wyników badań klinicznych.

„Rozwijamy obecnie kilkadziesiąt własnych podsystemów, które jak wierzymy, w przyszłości całkowicie zmienią paradygmat prowadzenia Badań Klinicznych. (…) wierzymy, że jesteśmy w stanie - w perspektywie długoterminowej - zrealizować nasze ambitne plany i zostać globalnym liderem transformacji cyfrowej sektora badań klinicznych” - podkreśla Piotr Sucharski.

Jednocześnie prezes podtrzymuje szacunkowe wyniki dla OncoBay:

„Podtrzymujemy szacunki przychodów OncoBay na 2023 rok w wys. 70 mln USD i 16,6 mln USD zysku EBITDA w 2024 roku, jak podaliśmy w raporcie bieżącym z 28 grudnia 2022 r.” - podaje prezes.

Zobacz także: Neuca przejmuje OncoBay i staje się jednym z największych klinicznych CRO Europy, którego przychody w 2023 roku mogą przekroczyć 500 mln zł 

Polityka dywidendowa utrzymana

Inwestorzy zainteresowani polityką dywidendową powinni być zadowoleni z wypowiedzi prezesa, który zapewnił, że Neuca kontynuuje dotychczasową politykę redystrybucji zysków do akcjonariuszy. Zarząd zamierza utrzymać dotychczasowe praktyki, tj. wypłaty dywidend i prowadzenie cyklicznych skupów akcji własnych. Sucharski zapewnił, że polityka dywidendowa pozostaje bez zmian i w 2023 roku spółka planuje wypłacić dywidendę z zakładanym wzrostem o 10-15% rocznie.

„Wypłacamy dywidendy nieprzerwanie od 2005 roku jako jedna z dwóch spółek o najdłuższej historii tych wypłat na GPW. W latach 2005-2022 wypłaciliśmy przeszło 400 mln zł dywidend” - podkreśla Sucharski.

Regularnie są też uchwalane skupy akcji własnych w celu umorzenia, które, w tej formie, można też uznać za formę wypłaty zysku do inwestorów. Jednocześnie skupy równoważą efekt rozwodnienia kapitału powodowanego przez realizację programu motywacyjnego dla menedżerów.

„Nabyte akcje w ramach skupu są umarzane, a kapitał zakładowy jest obniżany. Suma wydatków na buy back w latach 2012-22 wyniosła niemal 350 mln zł” - kończy prezes
 

Kurs akcji Neuca od 2021 roku

Neuca

Zobacz także: Czaty inwestorskie, relacje w Strefie Inwestorów 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.