Relacja czatu z prezesem zarządu Grupy NEUCA: Naszą przyszłość opieramy na wsparciu naszych klientów strategicznych
Obrazek użytkownika Czaty
07 lut 2023, 14:32

„Naszą przyszłość opieramy na wsparciu naszych klientów strategicznych” - relacja czatu z prezesem zarządu Grupy NEUCA

We wtorek, 7 lutego 2023 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy NEUCA, Piotrem Sucharskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o planach na 2023 rok. Inwestorzy zadawali również pytania o sytuację finansową oraz rynek hurtu.

W spotkaniu wzięło udział ponad 420 osób, a prezes zarządu odpowiedział na blisko 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu grupy Neuca Piotrem Sucharskim, na którym rozmawiać będziemy o aktualnych wydarzeniach i planach rozwoju spółki.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 7 lutego 2023 r. o godz. 10:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Dzień dobry, witam Państwa na czacie inwestorskim. Jestem do Państwa dyspozycji w ciągu najbliższej godziny i zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Dzień dobry. Jakie są Pana przewidywania do trendów i perspektyw rynku hurtu w 2023 roku? Czy dynamiki obserwowane w ostatnich mies. mogą się utrzymać?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

W IV kw. 2022 roku dynamika wartości rynku hurtowego wyniosła niemal 10% (w tym ponad 20% w grudniu). Było to związane z kolejną falą zwiększonych sezonowych zachorowań na choroby wirusowe.

 

Spodziewamy się, że w 2023 roku rynek hurtu wzrośnie o 6-10%. Decydujące znaczenie, podobnie jak w całym 2022 roku będzie odgrywać czynnik inflacyjny, który może ograniczać ilościowe wzrosty sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
pablo

Czy niedobory leków wpływają na obniżenie skali biznesu w segmencie hurtu? Jak wygląda obecnie sytuacja?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Problem braków leków w Polsce nie jest zjawiskiem nowym i wynika z wielu obiektywnych i głównie zewnętrznych czynników. Europejski rynek jest silnie uzależniony od produkcji substancji czynnych wytwarzanych w Azji. Problemy produkcyjne na tych rynkach powoduje pandemia COVID, która ma też olbrzymi wpływ na zakłócenia logistyczne. Do tego dochodzą kłopoty wywoływane kryzysem energetycznym. W ostatnim okresie widoczny jest również bardzo duży wpływ sezonu przeziębieniowo-grypowego, który zaczął się wcześniej i ma wysokie natężenie.

 

Niedobory w większym stopniu wpływają na sposób konkurowania naszych klientów na rynku, niż na skalę biznesu Grupy, a głównym ryzykiem jest nierównomierna redystrybucja deficytów do aptek, z przewagą kanału sieciowego. Neuca dzięki najszerszemu dostępowi do rynku gwarantuje proporcjonalną dystrybucję leków deficytowych do wszystkich aptek w Polsce i za ich pośrednictwem do pacjentów.

Obrazek użytkownika Anonim
pablo

Jak z Państwa perspektywy wygląda aktualny status procedowania ustawy refundacyjnej?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Nowelizacja ustawy jest aktualna, obecnie projekt czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.

 

Zasadność zmian jest bezapelacyjna - wzrosty kosztów operacyjnych (paliwo, energia, wynagrodzenia itd.) negatywnie wpływają na rentowność hurtowni farmaceutycznych i aptek. Nowelizacja zakłada m.in. wzrost urzędowej marży hurtowej wobec urzędowej ceny zbytu o 1% (pamiętajmy, iż w ciągu 8 lat obowiązywania ww. ustawy, marża urzędowa na leki refundowane nie była zmieniana i nadal wynosi 5%).

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Czy dalsze opóźnienia w procedowaniu ustawy refundacyjnej, a co za tym idzie podniesieniu marzy na leki refundowane, może zagrozić rentowności biznesu hurtowego? I ciągłości dostaw leków do aptek?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Brak tej decyzji może wpłynąć na poważne problemy dla wielu mniejszych i średnich hurtowni. Szczególnie dla nich już dzisiaj dystrybucja leków refundowanych jest nierentowna.

 

Decyzja dot. podniesienia marży jest oczekiwana przez cały rynek (zarówno hurtowni, jak i aptekarzy), ponieważ jest jednym z głównych czynników stabilizujących dystrybucję leków do pacjentów.

Obrazek użytkownika Anonim
Tedi

Czy udział aptek niezależnych w całości rynku nadal maleje? Jak takie trendy wpływają na Grupę, czy strategicznie rozważacie przyjęcie większej uwagi na wzrost w sieciach?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Segment aptek niezależnych systematycznie traci udziały w całym rynku dystrybucji leków, jednak dynamika spadku po wejściu ustawy Apteka dla Aptekarza znacząco się zmniejszyła. Równocześnie segment ten jest istotnym beneficjentem dynamiki całego rynku, a jego nominalny wzrost wyniósł w 2022 r. blisko 10%. Jednocześnie rosną nasze udziały w segmencie aptek niezależnych, osiągając na koniec roku historycznie najwyższe poziomy.

Obrazek użytkownika Anonim
Ola

Jak spółka mierzy się z problemem inflacji w kontekście wynagrodzeń pracowników? Czy pracownicy otrzymują regularne podwyżki w związku z inflacją?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

W październiku 2022 roku odnotowaliśmy najwyższy w historii (i znacząco wyższy niż rynkowy) poziom zaangażowania pracowników w wys. 63%, w którym jedną ze składowych jest satysfakcja z poziomu wynagradzania i doceniania (55%, tj. +7pp r/r + 20 pp do średniego poziomu w Polsce za I półrocze 2022 roku), W 2023 roku Grupa zakłada kolejne zwiększenie funduszu płac – o 45 mln zł wobec minionego roku.

 

Kontynuujemy nasze działania, które sukcesywnie przyczyniają się do wzrostu kluczowych wskaźników. Zaktualizowaliśmy siatki płac dla poszczególnych obszarów w oparciu o wartościowanie stanowisk oraz praktyki rynkowe w poszczególnych rodzinach zawodów. Reagujemy na bieżąco na zmiany organizacyjne. W najbardziej adekwatny sposób porównujemy nasze stanowiska do rynku z uwzględnieniem złożoności organizacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Tedi

Czy dynamika liczby aptek w programach może w najblizsyzch kw. nadal rosnąć w tempie dwucyfrowym?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Zależy nam na stałym wzroście liczby uczestników wszystkich naszych programów partnerskich IPRA, Partner/Świat Zdrowia. Na koniec 2022 r. notowaliśmy odpowiednio 2250 i 1708 uczestników ww. programów. Różnorodność oferty w programach, jaką proponujemy aptekom niezależnym daje możliwość dostosowania się do indywidualnych potrzeb wszystkich naszych klientów.

Obrazek użytkownika Anonim
Amgine

Dzień dobry .
Neuca szczyci się największym zaufaniem aptek indywidualnych, którą zbudowała na nieposiadaniu własnych, hasłach typu Bezpieczny Partner polskich aptek. Równolegle zbudowała pozycje lidera dostaw do części dużych sieci aptecznych. Biznesowy model wyprzedza konkurencję, jednakże to za mało w obecnym modelu, coś się kończy. Obecna sytuacja ekonomiczna aptek indywidualnych daje natchnienie do pomysłów biznesowych. Neuca zawsze chce być o dwa kroki do przodu, stąd moje pytanie. Czy Neuca najlepiej znająca rynek indywidualnego aptekarza, posiadająca jego największy portfel i znająca jego zawartość podejmie to ryzyko i rozpocznie akwizycję aptek indywidualnych, małych sieci aptecznych ? Przesiewając rynek, wybierając złoto z sita przedefiniuje swoją pozycję otwierając nowa kartę w swojej historii.

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Fundamentem strategii Grupy NEUCA jest niekonkurowanie ze swoimi klientami aptecznymi, czyli nieposiadanie własnych aptek. Naszą przyszłość opieramy na wsparciu naszych klientów strategicznych, czyli segmentu aptek niezależnych i na partnerskiej współpracy z aptekami sieciowymi.

Obrazek użytkownika Anonim
pablo

Dzień dobry, mam prośbę o komentarz do ostatniej transakcji w USA - jakie są oczekiwania Zarządu co do rozwoju tego obszaru oraz czy w tym roku możliwe są kolejne akwizycje?

 

Z drugiej strony, pod kątem wynikowym czy zasadne są szacunki sprzedaży segmentu badań klinicznych tj. niski kilkudziesięciu % wzrost 2023 vs 2022 + czy aktualne są szacunki przychodów OncoBay z raportu bieżącego?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Staramy się być konsekwentni w realizacji długoterminowej strategii rozwoju Obszaru Badań Klinicznych. Patrzymy na niniejszy obszar w sposób kompleksowy - od Pacjenta po końcowe dane wynikające z przebiegu całego procesu badania klinicznego, tj. końcowego raportu rejestracyjnego (danych). Na jego bazie Sponsor (firma biotechnologiczna) może złożyć wniosek rejestracyjny do regulatora w danym kraju/regionie. Patrząc z tej perspektywy, zależy nam na umacnianiu pozycji oraz skali Ośrodków Badań Klinicznych, poszerzając tym samym dostęp i możliwości dotarcia do Pacjentów.

 

Jesteśmy elastyczni pod kątem modeli tworzenia takich miejsc - mogą to być dedykowane ośrodki Badań Klinicznych, jakie znamy z naszej działalności np. w Polsce, czy w Niemczech. Mogą to być również różnego rodzaju modele hybrydowych partnerstw z podmiotami publicznymi, po nawet zdalne/wirtualne ośrodki z dużym zaangażowaniem telemedycyny i technologii w procesie opieki nad Pacjentem.

 

Rozwijając dalej naszą strategię, równolegle staramy się stale rozwijać kompetencje zarządzania i doradztwa w organizacji projektów klinicznych, umacniając osiągniętą pozycję u naszych partnerów biznesowych. Inwestycja w amerykańską spółkę OncoBay, czy przejęcie udziałów w spółce Agati są dobrymi przykładami tworzenia synergii w tym zakresie. W większości przypadków są to celowane inwestycje z partnerami, z którymi mamy już dłuższe doświadczenie w prowadzeniu wspólnych projektów.

 

Nie bez znaczenia pozostaje aspekt kulturowy, dzielenia wartości i wizji rozwoju organizacji. Długoterminowo to najważniejszy element sukcesu naszej organizacji i przykładamy do tego szczególną uwagę.

 

Trzecia odnoga naszej strategii to zarządzanie danymi i technologia, które łączą w całość proces od Pacjenta po końcowe wyniki Badania Klinicznego (Od Pratii po Clinscience). Rozwijamy obecnie kilkadziesiąt własnych podsystemów, które jak wierzymy, w przyszłości całkowicie zmienią paradygmat prowadzenia Badań Klinicznych. Dzięki naszej unikatowej strukturze, w której posiadamy zarówno wiedzę z obszaru prowadzenia badania klinicznego na poziomie ośrodka/lekarza poprzez zarządzanie projektami klinicznymi w ramach CRO i analizą danych, wierzymy, że jesteśmy w stanie - w perspektywie długoterminowej - zrealizować nasze ambitne plany i zostać globalnym liderem transformacji cyfrowej sektora badań klinicznych.

 

Pod kątem geografii naszych działań dziś skupiamy się na łączeniu Europy z USA i Indiami. Prowadzimy również projekty w regionie APAC na podstawie zawartych partnerstw.

 

Podtrzymujemy szacunki przychodów OncoBay na 2023 rok w wys. 70 mln USD i 16,6 mln USD zysku EBITDA w 2024 roku, jak podaliśmy w raporcie bieżącym z 28 grudnia 2022 r.

Obrazek użytkownika Anonim
lukasz

Neuca posiada bardzo wiele placówek medycznych oraz wiele usług dla pacjenta (badania kliniczne, ubezpieczenia). Strona swiatzdrowia.pl to relikt przesłości. Portal Heydoc to tylko artykuły. Już teraz dogonienie konkurencji może być niemożliwe. Jakie są plany w rozwoju usług cyfrowych dla pacjentów?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Zdajemy sobie sprawę, że transformacja cyfrowa jest kluczowym elementem biznesu i nie jest trendem, a koniecznością. W Obszarze Pacjenta to proces który rozpoczął się na długo przed wdrożeniem konkretnych rozwiązań, ponieważ aby był efektywny, musiał zostać przemyślany, przetestowany i przygotowany.

 

Przez ostatnie lata rozwój w Obszarze Pacjenta opierał się na prowadzeniu i rozwijaniu wielu komplementarnych biznesów i projektów, eksperymentów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, aby w pewnym momencie zacząć je integrować w ramach jednego, kompleksowego gracza na rynku prywatnej opieki medycznej.

 

Nasza wizją jest zbudowanie zintegrowanej opieki medycznej w wyniku połączenia dystrybutora produktów zdrowotnych i operatora medycznego. Głównymi naszymi założeniami są:

 

a) Kompleksowa oferta w zakresie opieki zdrowotnej (profilaktyka, diagnostyka, leczenie)
b) Całościowe zarządzanie ofertą zdrowotną (ubezpieczenia, abonamenty, medycyna pracy, programy profilaktyczne, programy lekowe)
c) Zintegrowana sprzedaż dopasowująca formę i kształt produktu do potrzeb klienta
d) Całościowe zarządzanie wiedzą i doświadczeniem pacjenta
e) Szeroka sieć medyczna (fizyczna i zdalna, własna i współpracująca) zapewniająca pełen zakres usług, zintegrowana informatycznie, z wdrożonymi mechanizmami kontroli kosztów medycznych i jakości obsługi
f) Spójne standardy medyczne
g) Jedna marka w obszarze opieki zdrowotnej
h) Jednolite narzędzia IT

 

Aktualnie wiemy, na które linie biznesowe stawiać, skupiamy się na integracji i doskonaleniu procesów oraz modeli obsługowych, a także na optymalizacji struktur. Wychodząc od strategii dalszego rozwoju biznesu zaprojektowaliśmy i rozpoczęliśmy budowę cyfrowego ekosystemu zdrowotnego dla każdego pacjenta Grupy NEUCA.

 

Frontem ekosystemu będzie portal pacjenta łączący funkcjonalności z zakresu diagnostyki i leczenia, profilaktyki i wellbeing. Dopełnieniem będzie marketplace zdrowotny. Kluczowym wyróżnikiem naszego ekosystemu będzie model spersonalizowanej, proaktywnej i skoordynowanej opieki zdrowotnej. Na backoffice naszego ekosystemu składa się wiele już wdrożonych komponentów takich jak: system produktowy, narzędzia do obsługi infolinii medycznej i koordynacji opieki zdrowotnej, zintegrowane grafiki lekarskie kluczowych podmiotów medycznych, z których korzystają nasi pacjenci, system do konsultacji stacjonarnych oraz zdalnych, mechanizmy e-commerce.

 

Budując nowe rozwiązania i udoskonalając procesy pamiętamy nie tylko o pacjencie cyfrowym, a także analogowym, oferując mu wsparcie opiekunów pacjenta na naszej infolinii medycznej.

 

Nasze działania są prowadzone w sposób przemyślany, konsekwentnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, a pierwsze odsłony nowego ekosystemu nasi pacjenci zobaczą jeszcze w tym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestorka

Działam w branży cyfrowej i przyglądam się z zainteresowaniem działaniom nełki w obszarze cyfrowych usług dla pacjenta. Czy jest pomysł na wygenerowanie synergii i połączenie tych usług w jakiś spójny system? Póki co, to widzę znaczne inwestycje w dosyć oderwane od siebie działania i nie współpracujące produkty, które znacząco odbiegają technologicznie od rynkowych standardów cyfrowych (np.strony Hey Doc, czy świat Zdrowia, które UXowo zatrzymały się na wczesnych latach 00, brak aplikacji, telekonsultacje b2C i nagłe ich wyłączenie). Czy jest plan na poukładanie tego w system generujący synergie pomiędzy poszczególnymi obszarami działalności, jak badania kliniczne, przychodznie, ubezpieczenia, czy apteki niezależne?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Mamy nadzieję, że wyczerpująco udzieliliśmy informacji w odpowiedzi na poprzednie pytanie.

Obrazek użytkownika Anonim
Analityk tech

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące niedawnego rozszerzenia zarządu - z czego wynika powołanie funkcji wiceprezesa ds. it? obserwuje nauce od bardzo dawna i jest to bardzo zaskakujący ruch. Zwykle takie stanowiska pojawiają się dużych firmach technologicznych, gdzie corem biznesu jest właśnie działalność it. Czy Neuca ma w planach jakieś nowe działania rozwojowe, do których się przygotowujecie powołując takie stanowisko w zarządzie?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Technologia ma bardzo ważne znaczenie w naszym podstawowym obszarze dystrybucji leków, szczególnie przy zachowaniu ciągłości, poprawie efektywności oraz budowie satysfakcji klientów z oferowanego serwisu i oferty handlowej.

 

Jednocześnie technologia ma krytyczne znaczenie w budowie narzędzi i rozwiązań w obszarze pacjenckim i badań klinicznych, które szerzej opisaliśmy w odpowiedziach na poprzednie pytania.

Obrazek użytkownika Paweł Warpechowski
Paweł Warpechowski

Bardzo interesują mnie dywidendy.
Jestem bardzo zainteresowany Państwa polityką dywidendową.

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Planujemy kontynuować dotychczasową politykę redystrybucji zysków do akcjonariuszy NEUCA w zakresie wypłat dywidend i prowadzonych cyklicznie skupów akcji własnych. Nasza polityka dywidendowa (zakładająca wzrost dywidendy na akcje o 10-15% rocznie) nie zmieniła się i w 2023 roku zamierzamy ją utrzymać.

 

Wypłacamy dywidendy nieprzerwanie od 2005 roku jako jedna z dwóch spółek o najdłuższej historii tych wypłat na GPW. W latach 2005-2022 wypłaciliśmy przeszło 400 mln zł dywidend.

 

Realizujemy też regularnie skup akcji własnych. Jego celem jest równoważenie efektu rozwodnienia kapitału emitowanego na potrzeby programu motywacyjnego dla menedżerów. Nabyte akcje w ramach skupu są umarzane, a kapitał zakładowy jest obniżany. Suma wydatków na buy back w latach 2012-22 wyniosła niemal 350 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
bart

Witam! Jak wyglądają źródła finansowania nabycia OncoBay? Czy to środki kredytowe? Pytanie pod kątem ekspozycji na koszty finansowe.

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Zakup OncoBay został sfinansowany ze środków pochodzących z bieżących linii kredytowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Edward_T

Panie Prezesie, jak obecnie wygląda sytuacja ze wzrostami kosztów operacyjnych w porównaniu z Waszymi prognozami z minionego roku? Jak należy pod tym kątem estymować 2023 rok?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Szacując koszty w 2022 roku nie spodziewaliśmy się ich wzrostu w obserwowanej skali (wywołanego inflacją i agresją Rosji na Ukrainę) i dopiero w sierpniu podaliśmy po raz pierwszy prognozę, która weryfikowała planowane koszty na II połowę roku.

 

W 2023 roku nadal będziemy pod duża presją wzrostu kosztów głównie w obszarze wynagrodzeń, nośników energii, kosztów obsługi zadłużenia i ryzyka kursowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Witam, czy możemy poznać kwoty zakładanych nakładów inwestycyjnych na 2023 r.? Czy nie wpłyną one na wypłaty dywidendy i skup akcji własnych?

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

W 2023 roku planujemy niższe niż w ostatnich latach nakłady inwestycyjne. Skupimy się głównie na inwestycjach odtworzeniowych, które będą zbliżone do ubiegłorocznych.

Obrazek użytkownika Piotr Sucharski
Piotr Sucharski

Bardzo dziękuję Państwu za obecność i przesłane pytania. Zachęcam do obserwacji spółki i bieżącego kontaktu pod mailem: kamila.mazur[at]neuca[dot]pl. Pozdrawiam serdecznie.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.