Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Parlament Europejski pracuje nad reformą rynku energii. Regulacje mają zabezpieczyć odbiorców przed rosnącymi cenami energii w sezonie 2023/24

W połowie marca br. Komisja Europejska zaprezentowała pakiet regulacji zmieniających strukturę rynku energii w UE). Ich celem jest zabezpieczenie odbiorców indywidualnych, MŚP oraz przemysłu przed rosnącymi cenami energii, które związane były z obserwowanym w ostatnim półroczu zachwianiem stabilności rynku paliw. Regulacje mają przyspieszyć proces transformacji energetycznej i poprawić bezpieczeństwo energetyczne UE.


Obszar legislacyjny:

Reforma struktury rynku energii zawiera pakiet zmian przepisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie energii elektrycznej (UE) 2019/943, dyrektywie w sprawie energii elektrycznej (UE) 2019/944 i rozporządzeniu (UE) nr 1227/2011 (REMIT).

Celem Komisji Europejskiej w tym zakresie jest przyspieszenie rozwoju OZE i wycofywania z użycia gazu, a także redukcja zależności wysokości rachunków płaconych przez konsumentów od niestabilnych cen paliw kopalnych. Inicjatywa ma związek z kryzysem energetycznym, szczególnie widocznym na europejskim rynku energii w sezonie 2022/23, który pokazał, że funkcjonujące dotąd rozwiązania chroniące zarówno konsumentów indywidualnych, jak i MŚP oraz tzw. „duży przemysł” okazały się niewystarczające.

Alert europejski: Komisja Europejska chce zmienić cel klimatyczny na 2040 r.

Ścieżka legislacyjna:

Konsultacje publiczne zestawu regulacji, organizowane przez Komisję Europejską trwały w okresie styczeń-luty br. Obecnie na poziomie Komisji trwa zbierania ostatecznych uwag, jednak sam pakiet zawierający poprawki do poszczególnych regulacji został zaprezentowany dnia 14 marca br. i skierowany do prac w Parlamencie Europejskim. Komisarz ds. energii, Kadri Simson przedstawiła założenia projektowanych regulacji podczas pierwszego posiedzenie właściwej Komisji ITRE w tym zakresie, które odbyło się w dniach 27-28 marca br. Z uwagi na możliwy powrót kryzysu na europejskim rynku energii w najbliższym sezonie zimowym prace Parlamentu Europejskiego będą prowadzone w sposób dynamiczny, który w założeniu Komisji pozwoli na przyjęcie ostatecznych treści zmian do rozporządzeń przed zimą 2023/2024.

Alert legislacyjny: rząd chce wprowadzić „urlop energetyczny”. To zapowiedź zamykania elektrowni węglowych i kopalń

Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie propozycji nowelizacji rozporządzeń była Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ENER). W Parlamencie dokumentami zajmują się 4 komisje: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) [komisja przewodząca pracom], Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), Komisja Budżetu (BUDG) oraz Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). Kluczowymi osobami w przypadku w/w regulacji są: Maria da Graça Carvalho (EPP), Morten Petersen (Renew), Paolo Borchia (Tożsamość i Demokracja) oraz Marina Mesure (Grupa Lewicy).

Alert ESG: Pepco wdraża zasady ESG na „trójkę z plusem”

Co z tego wynika?

W proponowanych regulacjach znajduje się szereg zapisów mających fundamentalne znaczenie dla przyszłości europejskiego rynku energii. Wśród nich znajdują się przepisy dot. m.in.:

Konsument indywidualny:

  • Szerokiego wyboru umów i jasnych informacji w celu zagwarantowania długoterminowych cen i uniknięcia możliwych niekorzystnych zmian związanych z potencjalnym kryzysem.

 

  • Umów opartych na „dynamicznych cenach” (rozwiązania m.in. dla samochodów elektrycznych i pomp ciepła).

 

  • Zobowiązania państw członkowskich do ustanowienia dostawców energii elektrycznej z urzędu (w celu walki z ubóstwem energetycznym).

 

  • Rozszerzenia regulowanych cen detalicznych na gospodarstwa domowe oraz MŚP (w sytuacji kryzysu).

 

  • Wspólnego korzystania z OZE (możliwość dzielenia się nadwyżką energii elektrycznej pochodzącej z PV z sąsiadem).

 

Przemysł oraz operatorzy:

  • Możliwości wprowadzenia nowych systemów wsparcia mających na celu rozwój magazynowania energii.

 

  • Możliwości wdrożenia przez operatorów narzędzi redukujących zapotrzebowanie w godzinach szczytowych.

 

  • Ułatwienia w zakresie wdrażania kontraktów PPA.

 

  • Dwukierunkowych kontraktów różnicowych, z których nadwyżki będą musiały być kierowane do konsumentów.

 

  • Kontraktów terminowych typu „forward” (w długim horyzoncie czasowym).

 

Opracował Michał Partyka: ekspert w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej oraz doradca strategiczny sektora energetycznego, ciepłowniczego oraz przemysłowego. Absolwent trzech kierunków studiów związanych z: bezpieczeństwem narodowym, zarządzaniem strategicznym oraz energetyką (SGH). Obecnie uczestnik studiów MBA na INE PAN.

udostępnij: