Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: Specustawa jądrowa weszła w życie. Duży atom ma łatwiej, a mały atom pod górkę

Specustawa jądrowa, która właśnie weszła w życie znacznie skraca wiele z procesów inwestycyjnych i powinna przyśpieszyć realizację projektów jądrowych opartych o duże bloki generacji III +. W nowych przepisach zabrakło jednak ułatwień dla budowy małych reaktorów modułowych, które chce rozwijać PKN Orlen czy KGHM.


Obszar legislacyjny

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw ma na celu przyspieszenie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych, zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego oraz zwiększenie i uszczelnienie nadzoru państwa nad tego typu inwestycjami.

Ścieżka legislacyjna

Ustawa weszła w życie 13 kwietnia 2023 r.

Najważniejsze informacje

Ustawa wprowadza szereg zmian przede wszystkim w ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Rządzący zdecydowali się na wprowadzenie w życie nowej instytucji jaką jest wstępny raport lokalizacyjny poprzedzający wydanie tzw. decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji jądrowej.

Zmianie ulegnie także decyzja zasadnicza, która będzie wydawana przed uzyskaniem decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji, a nie po jej wydaniu tak jak to miało miejsce dotychczas. Będzie ona podstawą wydania kolejnych decyzji administracyjnych mających na celu realizacje inwestycji.

Alert europejski: Parlament Europejski pracuje nad reformą rynku energii. Regulacje mają zabezpieczyć odbiorców przed rosnącymi cenami energii w sezonie 2023/24

Poza tym w nowym stanie prawnym możliwe będzie wystąpienie przez inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji, której wydanie jest związane z decyzją wydawaną na wcześniejszym etapie inwestycyjnym, a która jeszcze wydana nie została. W efekcie jeszcze przed wydaniem konkretnej decyzji możliwe będzie wszczęcie postępowania w zakresie decyzji dotyczącej kolejnego etapu inwestycyjnego co ma przyspieszyć proces inwestycyjny. Takie ułatwienie dotyczy m.in. wydania tzw. decyzji lokalizacyjnej.

Warto także nadmienić, że ustawodawca standardowo wyłączył stosowanie przepisów niektórych ustaw w stosunku do inwestycji jądrowej. W związku z tym np. pozwolenie wodnoprawne wydane w ramach realizacji inwestycji jądrowej nie będzie podlegało wszystkim rygorom przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo wodne.

Alert ESG: Pepco wdraża zasady ESG na "czwórkę"

Co z tego wynika?

Wejście w życie ustawy w zestawieniu z przygotowanym projektem ustawy o świadczeniach socjalnych dla górników i pracowników sektora energetycznego oznacza, że rząd na poważnie podchodzi do tematu wygasza kopalń, budowy infrastruktury jądrowej i w efekcie przestawiania gospodarki na gospodarkę zeroemisyjną.

Alert legislacyjny: rząd chce wprowadzić „urlop energetyczny”. To zapowiedź zamykania elektrowni węglowych i kopalń

Specustawa jądrowa znacznie skraca wiele z procesów (np. wydanie decyzji lokalizacyjnej) inwestycyjnych i powinna przyśpieszyć realizację projektów jądrowych opartych o duże bloki generacji III +. Co ciekawe w nowych przepisach zabrakło ułatwień dla budowy małych reaktorów modułowych, które chce rozwijać PKN Orlen czy KGHM.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 roku, a w 2033 roku zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2–3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW.

udostępnij: