Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2023 r.

Obroty energią elektryczną na rynku spot wzrosły w kwietniu br. o 58,6 proc. r/r, do poziomu 4 701 380 MWh. Natomiast łączny wolumen obrotu na tym rynku od początku roku przekroczył już 20 TWh, do czego w poprzednich latach dochodziło najwcześniej w lipcu.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2023 r. 11 150 690 MWh, co oznacza spadek o 9,2 proc. w stosunku do kwietnia 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu br. na poziomie 580,97 zł/MWh i jest to wzrost o 3,10 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w kwietniu 2023 r. 763,22 zł/MWh, co stanowi wzrost o 24,57 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu 2023 r. transakcje o wolumenie 8 571 610 MWh, co stanowi wzrost r/r o 12,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 222,28 zł/MWh, co stanowi spadek o 3,13 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w kwietniu br. 292,33 zł/MWh, czyli o 25,61 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w kwietniu 2023 r. na poziomie 2 104 371 MWh, co stanowi spadek r/r o 38,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 198,86 zł/MWh i jest to spadek o 15,73 zł/MWh względem marca 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w kwietniu 2023 r. o 9,0 proc. r/r, do poziomu 8 297 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 148,78 zł/toe, co oznacza wzrost względem marca br. o 57,36 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w kwietniu 2023 r. 3 734 846 MWh, co stanowi wzrost o 10,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 10,93 zł/MWh i stanowi  to spadek o 0,07 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W kwietniu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

tge wyniki 1

 

tge wyniki 2

Tagi

udostępnij: