Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Styczeń 2024 na TGE: Rekordowe obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej, spadki cen i zmiany na rynku gazu ziemnego

Styczeń był miesiącem rekordowych obrotów gwarancjami pochodzenia  dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniosły one 7 355 017 MWh,  co oznacza wzrost o 74,8 proc. r/r oraz o 12,9 proc. względem rekordowego dotychczas czerwca 2023 r. Wolumen obrotu gazem na rynku spot był w styczniu br. najwyższy  od listopada 2022 r. i wyniósł 3 379 498 MWh (wzrost r/r o 79,1 proc.).


Energia elektryczna 

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2024 r. 10 399 948 MWh,  co oznacza spadek o 16,5 proc. w stosunku do stycznia 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu br. na poziomie 423,41 zł/MWh i jest to wzrost  o 46,88 zł/MWh w porównaniu do grudnia ub.r. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego  z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w styczniu 2024 r. 473,16 zł/MWh,  co stanowi spadek o 57,17 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu 2024 r. transakcje o wolumenie 13 440 452 MWh,  co stanowi spadek r/r o 3,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała  się na poziomie 160,80 zł/MWh i jest o 14,88 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego.  Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła  w styczniu br. 173,40 zł/MWh, czyli o 19,64 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu ub.r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował  się w styczniu br. na poziomie 1 237 354 MWh, co stanowi spadek r/r o 16,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 65,64 zł/MWh  i jest to wzrost o 5,35 zł/MWh względem grudnia 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w styczniu br. o 23,6 proc. r/r, do poziomu 8 123 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 115,00 zł/toe, co oznacza wzrost względem grudnia ub.r. o 17,53 zł/toe.

Zobacz także: TGE: Rok 2023 był rekordowy pod względem wielkości spotowych obrotów energią elektryczną, a także obrotów gwarancjami pochodzenia

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w styczniu 2024 r. 7 355 017 MWh, co oznacza rekordowy miesięczny wolumen obrotu i zarazem wzrost  o 74,8 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 14,91 zł/MWh i stanowi to spadek o 7,62 zł/MWh w stosunku  do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W styczniu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Tagi

udostępnij: