Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Rekordowe obroty na rynku energii elektrycznej: analiza listopada 2023

Listopad był miesiącem rekordowych obrotów na rynku spot energii elektrycznej, których wolumen wyniósł 6 247 097 MWh. Stanowi on wzrost o 128,4 proc. r/r oraz o 1,1 proc. względem rekordowego dotychczas stycznia br. Decydujące okazały się obroty na Rynku Dnia Następnego, które wyniosły 5 980 902 MWh i które przekroczyły wolumen ze stycznia br. o 7,3 proc.


Obroty na rynku terminowym energii elektrycznej (RTPE) drugi miesiąc  z rzędu wzrosły o kilkadziesiąt procent rok do roku. W listopadzie wyniosły 7 897 403 MWh – nieznacznie mniej niż w październiku br. i o 55,6 proc. więcej niż w listopadzie roku 2022.

Energia elektryczna 

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2023 r. 14 144 500 MWh,  co oznacza wzrost o 81,1 proc. w stosunku do listopada 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w listopadzie br. na poziomie 471,63 zł/MWh i jest to wzrost  o 12,87 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w listopadzie 2023 r.  546,40 zł/MWh, co stanowi spadek o 53,73 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu  w październiku br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w listopadzie 2023 r. transakcje o wolumenie 16 867 591 MWh, 
co stanowi wzrost r/r o 9,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała 
się na poziomie 211,37 zł/MWh i jest o 2,46 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. 
Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła 
w listopadzie br. 228,46 zł/MWh, czyli o 22,99 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował  się w listopadzie 2023 r. na poziomie 1 026 248 MWh, co stanowi spadek r/r o 42,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 66,04 zł/MWh  i jest to wzrost o 19,01 zł/MWh względem października 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w listopadzie 2023 r.  o 2,9 proc. r/r, do poziomu 7 555 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła  2 064,86 zł/toe, co oznacza spadek względem października br. o 10,44 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w listopadzie 2023 r. 1 694 189 MWh, co oznacza spadek o 40,4 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji  dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 21,93 zł/MWh  i stanowi to spadek o 2,73 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W listopadzie 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Tagi

udostępnij: