Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

TGE podsumowuje działalność w maju: wysokie obroty gazem ziemnym i spadek cen energii elektrycznej

Obroty gazem ziemnym na TGE utrzymują się na wysokim poziomie. W maju 2023 r. na rynku terminowym wyniosły one 8,2 TWh, co – pomimo spadku r/r – było jednocześnie wartością wyższą niż w kwietniu br. czy też w niektórych miesiącach wiosennych i letnich roku 2022. Pozwoliło to przekroczyć na RTPG w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku 50 TWh, co jest wartością wyższą niż wolumen w analogicznym okresie rekordowego roku 2021.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2023 r. 10 309 290 MWh, co oznacza spadek o 10,3 proc. w stosunku do maja 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju br. na poziomie 493,07 zł/MWh i jest to spadek o 87,90 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w maju 2023 r. 701,17 zł/MWh, co stanowi spadek o 62,05 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2023 r. transakcje o wolumenie 9 527 163 MWh, co stanowi spadek r/r o 22,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 158,60 zł/MWh, co stanowi spadek o 63,68 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w maju br. 256,95 zł/MWh, czyli o 35,38 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w maju 2023 r. na poziomie 2 762 627 MWh, co stanowi spadek r/r o 12,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 196,91 zł/MWh i jest to spadek o 1,95 zł/MWh względem kwietnia 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w maju 2023 r. o 26,7 proc. r/r, do poziomu 9 725 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 248,88 zł/toe, co oznacza wzrost względem kwietnia br. o 100,10 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w maju 2023 r. 2 900 952 MWh, co stanowi spadek o 6,8 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 20,21 zł/MWh i stanowi to wzrost o 9,28 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W maju 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

tgetge

 

Tagi

udostępnij: