Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zielone światło KNF dla Jarosława Ziębca na stanowisko wiceprezesa w TGE

Komisja Nadzoru Finansowego 11 października 2023 r. udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Towarowej Giełdy Energii, polegającej na powołaniu w skład zarządu Jarosława Ziębca. Jarosław Ziębiec będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. rozwoju biznesu.


11 października br. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na włączenie Jarosława Ziębca w skład zarządu spółki obecnej kadencji.

Obecnie zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. funkcjonuje w składzie:

  • Piotr Zawistowski – prezes zarządu,
  • Piotr Listwoń – wiceprezes zarządu ds. operacyjnych,
  • Jarosław Ziębiec – wiceprezes zarządu ds. rozwoju biznesu.

Jarosław Ziębiec

Od 25 lat specjalizuje się w tworzeniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju rynków finansowych i towarowych. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył m.in. we współpracy z krajowymi i zagranicznymi organami nadzoru. Posiada dobre zrozumienie procesów i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia kluczowych inicjatyw w zakresie funkcjonowania organizacji, a także zarządzania dużymi zespołami projektowymi.

W latach 1998–2010 był związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie jako dyrektor ds. instrumentów pochodnych był odpowiedzialny za uruchomienie, rozwój i marketing rynku finansowych instrumentów pochodnych, a także za stworzenie rynku produktów strukturyzowanych oraz wprowadzenie pierwszego funduszu ETF.

W latach 2011–2013 pracował w Bloomberg LP w Londynie, gdzie w ramach Exchange Business Management Team odpowiadał za współpracę i relacje z giełdami Europy Środkowo-Wschodniej.

Z Towarową Giełdą Energii jest związany od marca 2014 r. Jako menedżer wysokiego szczebla i doradca zarządu odpowiadał m.in. za utworzenie rynku regulowanego oraz przygotowanie TGE do wdrożenia MIFiD II, w tym uzyskanie licencji dla zorganizowanej platformy obrotu (OTF). Od 2015 r. jest członkiem grupy roboczej ds. rynków finansowych w europejskim stowarzyszeniu giełd energii (Europex Working Group on Financial Markets, Integrity & Transparency – WG FM). W latach 2016–2018 był członkiem grupy konsultacyjnej ds. towarowych instrumentów pochodnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych  (ESMA Commodity Derivatives Task Force Consultative Working Group).

Jarosław Ziębiec od lipca 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Strategii i Projektów w Towarowej Giełdzie Energii, gdzie był odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii spółki oraz koordynację realizowanych projektów. Jest członkiem Komitetu Zarządzania Ryzykiem TGE.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w 1993 r. ukończył studia na kierunku ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego. W latach 1993–1998 był pracownikiem naukowym Instytutu Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.

W swojej karierze prowadził wiele wykładów i seminariów na temat rynków finansowych oraz instrumentów pochodnych dla różnych grup odbiorców, w tym brokerów, banków, profesjonalistów rynku finansowego i studentów. 

Tagi

udostępnij: