Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zmiany w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii

5 września 2023 r. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. powołała Pana Jarosława Ziębca w skład Zarządu Spółki obecnej kadencji powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu.


Zmiana w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., polegająca na powołaniu Jarosława Ziębca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Jarosław Ziębiec

Od 25 lat specjalizuje się w tworzeniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju rynków finansowych i towarowych. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył m.in. we współpracy z krajowymi i zagranicznymi organami nadzoru. Posiada dobre zrozumienie procesów i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia kluczowych inicjatyw w zakresie funkcjonowania organizacji, a także zarządzania dużymi zespołami projektowymi.

W latach 1998-2010 związany był z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie jako Dyrektor ds. Instrumentów Pochodnych był odpowiedzialny za uruchomienie, rozwój i marketing rynku finansowych instrumentów pochodnych, a także za stworzenie rynku produktów strukturyzowanych oraz wprowadzenie pierwszego funduszu ETF.

W latach 2011-2013 pracował w Bloomberg LP w Londynie, gdzie w ramach Exchange Business Management Team odpowiadał za współpracę i relacje z giełdami Europy Środkowo-Wschodniej.

Z Towarową Giełdą Energii związany jest od marca 2014 r. Jako menedżer wysokiego szczebla i Doradca Zarządu odpowiadał m.in. za utworzenie rynku regulowanego oraz przygotowanie TGE do wdrożenia MIFiD II, w tym uzyskanie licencji dla zorganizowanej platformy obrotu (OTF). Od 2015 r. jest członkiem grupy roboczej ds. rynków finansowych w europejskim stowarzyszeniu giełd energii (Europex Working Group on Financial Markets, Integrity & Transparency – WG FM). W latach 2016-2018 był członkiem grupy konsultacyjnej ds. towarowych instrumentów pochodnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych  (ESMA Commodity Derivatives Task Force Consultative Working Group).

Jarosław Ziębiec od lipca 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Strategii i Projektów w Towarowej Giełdzie Energii, gdzie odpowiedzialny jest za tworzenie i realizację strategii spółki oraz koordynację realizowanych projektów. Jest członkiem Komitetu Zarządzania Ryzykiem TGE.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w 1993 r. ukończył studia na kierunku ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego. W latach 1993-1998 był pracownikiem naukowym Instytutu Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim.

W swojej karierze prowadził wiele wykładów i seminariów na temat rynków finansowych oraz instrumentów pochodnych dla różnych grup odbiorców, w tym brokerów, banków, profesjonalistów rynku finansowego i studentów. 

udostępnij:
0