Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Unia Europejska: Od 2030 r. ostra redukcja emisji CO2 dla ciężarówek, autobusów, przyczep

W dzisiejszym komunikacie Komisja Europejska wyraziła zadowolenie z osiągnięcia porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą Europejską w sprawie zaostrzenia norm emisji CO2 dla nowych ciężkich pojazdów wprowadzanych na rynek UE od 2030 roku. To kluczowe porozumienie obejmuje ambitne cele redukcji emisji, rozszerzenie zakresu regulacji, oraz plany dotyczące ciężarówek, autobusów miejskich, przyczep i naczep.


Cele redukcji emisji

Porozumienie zakłada surowe cele redukcji emisji CO2 dla nowych ciężkich pojazdów, które obejmują:
•    Redukcję o 45% w latach 2030–2034.
•    Redukcję o 65% w latach 2035–2039.
•    Redukcję o aż 90% od 2040 roku, w porównaniu do poziomów z 2019 roku.

Te ambitne cele mają wesprzeć transformację sektora transportu drogowego w kierunku bezemisyjnej mobilności.

Ciężarówki i autobusy z redukcją emisji CO2

Normy emisji będą miały zastosowanie nie tylko do ciężarówek, ale także do pojazdów specjalistycznych, autobusów miejskich, dalekobieżnych. Wprowadzono również cele redukcji emisji dla przyczep (7,5%) i naczep (10%) od 2030 roku. Ponadto, porozumienie obejmuje małe samochody ciężarowe, otwierając nowe możliwości regulacyjne.

Zobacz także: Alert europejski: Zeroemisyjne budynki mieszkalne? Tak! Już od 2030 r.

Niskoemisyjna mobilność miejska

W kontekście przyspieszenia przejścia na bezemisyjny transport publiczny, nowe autobusy miejskie będą zobowiązane do redukcji emisji o 90% od 2030 roku. Wszystkie nowe autobusy miejskie muszą być w pełni bezemisyjne do 2035 roku, co stanowi zdecydowany krok w kierunku zielonej i zrównoważonej mobilności miejskiej.

Przegląd skuteczności regulacji do 2027 r.

Zaplanowano przegląd skuteczności i wpływu wprowadzonych regulacji do 2027 roku, obejmujący rozważenia dotyczące małych ciężarówek, rejestracji pojazdów napędzanych paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 oraz metodyki określania emisji CO2 w całym cyklu życia nowych pojazdów ciężkich. To podejście umożliwi dostosowanie przepisów do najnowszych technologii i potrzeb rynku.

Zobacz także: Nowy podatek od emisji obejmie polskie domy i samochody. Będziemy płacić więcej, aby ochronić planetę

Co z tego wynika?

Dzisiejsze porozumienie stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych UE do 2030 roku oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku. Producentów, przewoźników i użytkowników pojazdów ciężkich zachęca się do inwestycji w innowacyjne, bezemisyjne technologie, co powinno pobudzić rozwój infrastruktury ładowania i tankowania. Teraz Parlament Europejski i Rada muszą oficjalnie zatwierdzić to porozumienie, a nowe przepisy wejdą w życie, dając początek nowej ery zrównoważonej mobilności w Europie.

Kwestia ta ma duże znaczenie dla Polski, która ma największą flotę ciężarówek w Unii europejskiej. Pytanie czy utrzymamy swoją pozycję po wdrożeniu nowych przepisów?

udostępnij: