Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zielony briefing 14 grudnia [codziennie o 7.00 rano]. Historyczne porozumienie na COP28? Nowy rząd zastanawia się nad NABE, powrót obligo giełdowego, Chiny kontrolują globalny rynek dóbr pośrednich

Informacja dnia

Jak twierdzą światowe media szczyt klimatyczny COP28 kończy się parafowaniem „historycznego porozumienia”.  Niemal 200 krajów podpisało porozumienie, które pierwszy raz w historii i to w ujęciu globalnym wzywa wszystkie narody do stopniowego wycofania paliw kopalnych, aby zatrzymać zmiany klimatu. To piękna odezwa, jednak nie towarzyszą jej żadne sankcje, w razie gdyby część państw wolała jednak ograniczyć swoje działania do sfery deklaratywnej. No dobrze, dość pesymizmu!

20 krajów zadeklarowało na COP28 potrojenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 r. 22 kraje chcą natomiast potroić produkcję energii elektrycznej z energii jądrowej do 2050 r. To też deklaracje, ale krzepiące.

Nagłówki warte uwagi

PAP podaje, że nowy minister aktywów państwowych, Borys Budka, podczas briefingu zadeklarował, że nie będzie na razie decyzji o kontynuowaniu projektu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). 

NABE miała przejąć od grup energetycznych (PGE, Tauron, Enea) aktywa węglowe, co się jednak nie udało mimo szumnych zapowiedzi ówczesnego szefa MAP, Jacka Sasina. W zamyśle NABE miało doprowadzić do znaczącego impulsu inwestycyjnego tych koncernów i ich uwolnienia od majątku, który wraz z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 sukcesywnie traci rentowność. Co do zasady pomysł odseparowania od siebie aktywów nisko i wysokoemisyjnych był chwalony. Dużo bardziej kontrowersyjny był pomysł jak to zrobić. Chodzi tu przede wszystkim o uregulowanie dwóch najważniejszych aspektów: co z długiem przejmowanych przez NABE elektrowni węglowych? A także: czy potencjał majątkowy energetyki pozbawionej majątku opartego na węglu jest wystarczający do szybkiego rozwoju nowych inwestycji?

Rok temu ustawą został zlikwidowany obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę. Krótkoterminowo miało to poprawić sytuację związaną z szybko rosnącymi cenami energii dzięki „ręcznemu sterowaniu” i de facto likwidacji rynku. Jednak długoterminowo oznaczałoby to monopol i wzrost cen, które dyktowaliby producenci wykorzystując fakt, że droższy prąd przestaje gościć na czołówkach gazet i portali. Nowa koalicja rządząca zapowiada powrót obligo. To dobra informacja!

„Rząd Mateusza Morawieckiego na ostatniej prostej zaplanował dofinansowanie spółek górniczych 7 mld złotych, mimo że te mają za sobą bardzo dobry kolejny rok finansowy” – pisze fundacja Instrat.

Z analizy Instratu wynika, że „sama Polska Grupa Górnicza osiągnęła w 2022 r. pozytywny wynik EBITDA na poziomie blisko 4,5 mld zł. Nie przyczyniło się to jednak do spłaty przez nią zobowiązań na kwotę prawie 1,9 mld zł względem PFR i ZUS zaciągniętych jeszcze w latach poprzednich”. 

X files

Ciekawy wątek mBank Research, pokazujący, że po trzydziestu latach ustępowania „pola gry” przez kraje zachodnie, Chiny zdominowały globalną produkcję przemysłową w zakresie dóbr pośrednich. Dziś walka toczy się o dobra finalne.

udostępnij: