Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: rząd ułatwia budowę nowych biogazowni. Rolnicy zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Polski?

Nowe przepisy ułatwią budowę biogazowni oraz produkowanie w wyniku ich działalności energii elektrycznej, ciepła czy biogazu. Rząd twierdzi, że biogaz to nie tylko stabilne OZE pożądane w krajowym miksie energetycznym, ale także wsparcie dla branży rolniczej.


Obszar legislacyjny

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych ma na celu zwiększenie w polskim miksie energetycznym odnawialnych źródeł energii, które są odporne na uwarunkowania meteorologiczne (stabilne).

Ścieżka legislacyjna

Projekt został przyjęty 2 maja br. przez Radę Ministrów i skierowany do I czytania w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Alert europejski: Nowy cel OZE na poziomie 45%. Zakończyły się trylogi dyrektywy RED III

Najważniejsze informacje

Wg projektu ustawy podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych będą m.in. osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwa rolne, producenci win czy spółdzielnie energetyczne. W biogazowniach trzeba będzie wykorzystywać substrat powstający w takich gospodarstwach.

Biogazownie będą mogły dysponować mocą na poziomie 3,5 MW lub 10,5 MW osiągalnej cieplnej w skojarzeniu albo mieć roczną wydajność produkcji biogazu rolniczego nieprzekraczającą 14 mln m sześc. lub roczną wydajność produkcji biometanu z biogazu rolniczego nieprzekraczającą 8,4 mln m sześc.

Poza tym projekt zawiera szereg ułatwień w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę i warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci oraz w zakresie wykorzystywania produktu pofermentacyjnego, gdyż wymieniony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej.

Alert legislacyjny: rząd wprowadza spółdzielnie energetyczne. Czas na dzielenie się energią

Co z tego wynika?

Rozwiązania zaproponowane w projekcie z pewnością ułatwią budowę biogazowni rolniczych oraz obrót produktami wytworzonymi przez instalację, co w konsekwencji może się przełożyć na większą samorządność gmin w wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła lub biogazu.

Przepisy sprzyjają także wzmacnianiu niezależności energetycznej Polski. Nie można jednak zakładać, że wprowadzenie tego typu zmian w krótkiej perspektywie zaowocuje niższymi cenami energii, gdyż popyt na nią jest zbyt wielki. Ponadto energia elektryczna w Polsce jest wciąż wytwarzana głównie z węgla, którego wydobycie jest coraz droższe i przez to coraz mniej opłacalne.

Wydaje się, że głównym założeniem nowych przepisów jest wsparcie sektora rolniczego, którego znaczenie polityczne w roku wyborczym jest bardzo duże. Biogazownie z pewnością nie będą stanowić alternatywy dla energetyki wiatrowej i słonecznej w osiąganiu celów OZE.

udostępnij: