Od debiutu na NewConnect UNIMOT wzrósł o 600%. Teraz jest gotowy na parkiet główny GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
11 maj 2016, 13:10

Od debiutu na NewConnect UNIMOT wzrósł o 600%. Teraz jest gotowy na parkiet główny GPW

Inwestorzy, poszukujący interesujących spółek, najczęściej pierwsze kroki kierują na rynek główny GPW. Czasem warto jednak spojrzeć przychylniejszym okiem na rynek NewConnect, gdzie znajduje się ponad 40 spółek, które już mogłyby być na podstawowym parkiecie. To spółki na tyle duże z punktu widzenia kapitalizacji i generowanych wyników, że prędzej czy później NewConnect będzie dla nich za ciasny. Jednocześnie są to firmy na tyle dojrzałe, że pod wieloma względami mogą już konkurować z emitentami z parkietu głównego.

Jedną z takich spółek jest UNIMOT, który jeszcze w tym roku planuje zmienić parkiet z New Connect na rynek główny i chce to połączyć z emisją nowych akcji. Jest to jedna z największych spółek pod względem kapitalizacji na NewConnect. W ciągu ostatnich trzech i pół roku jej wartość rynkowa wzrosła ponad 11-krotnie.

Czym zatem zajmuje się UNIMOT i skąd wziął się ten dynamiczny rozwój? Jak wyglądają jej finanse i perspektywy rozwoju? Czy spółka wypłaca dywidendę i czy warto zainteresować się nią już teraz, zanim przejdzie na rynek główny? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

6 krotny wzrost przychodów i aktywów w ciągu 3,5 roku

Spółka weszła na rynek alternatywny we wrześniu 2012 roku, jako mały podmiot z kapitalizacją rzędu 10 mln zł. Do dziś, przez te trzy i pół roku, zdążyła powiększyć aktywa oraz przychody sześciokrotnie. Także zysk netto zwiększył się proporcjonalnie. Dość szybko wartość rynkowa spółki zwiększyła się o rząd wielkości - do 116 mln zł. W ten sposób UNIMOT z łatwością przekroczył próg 48 mln zł, wymagany do przejścia na rynek główny.

Spółka złożyła prospekt emisyjny i ubiega się o zezwolenie na przejście na rynek regulowany. Przy okazji debiutu na GPW ma być przeprowadzona emisja nowych akcji, której celem jest pozyskanie kapitału na dalszy rozwój.  

Powody dynamicznego wzrostu, czyli czym zajmuje się UNIMOT

Na rynek NewConnect spółka wchodziła pod nazwą UNIMOT Gaz SA. Nazwa ta dobrze oddawała charakter działalności spółki w tamtym czasie, ponieważ od około 20 lat UNIMOT działa w branży LPG. Głównym obszarem była więc dystrybucja gazu ciekłego dla samochodów, przemysłu, a także do gospodarstw domowych.

Za sprawą poczynionych inwestycji i konsekwencji w realizowaniu strategii, UNIMOT dość szybko zaczął wchodzić w nowe obszary dystrybucji paliw. Spółka w 2014 roku zmieniła nazwę na UNIMOT SA, gdyż obecnie jest to nie tylko spółka z branży gazowniczej, ale rosnąca grupa multienergetyczna, do której oferty trafiły biopaliwa, gaz ziemny, olej napędowy i energia elektryczna.

Nasza działalność rynkowa już dawno wykroczyła poza obszar branży gazowniczej. Poprzez Spółki celowe inwestujemy w infrastrukturę służącą do dystrybucji gazu ziemnego oraz do wytwarzania skroplonego gazu ziemnego (LNG) za pośrednictwem własnej instalacji.

mówił po zmianie nazwy w 2014 roku Przemysław Podgórski, ówczesny prezes zarządu UNIMOT SA

UNIMOT postawił przede wszystkim na handel olejem napędowym, który jest najbardziej perspektywicznym z filarów działalności spółki. Pozostałe kluczowe obszary działalności firmy to gaz ziemny, LPG, biopaliwa i energia elektryczna. Ich rozwój zależy w dużej mierze od zmian legislacyjnych, ale też od sytuacji rynkowej.

Obecnie jesteśmy jednym z największych, niezależnych dystrybutorów paliw płynnych w kraju, a naszą ambicją jest być krajowym liderem na wszystkich polach naszej multienergetycznej oferty. Chcemy być najbardziej aktywnym graczem na rynku paliwowo-energetycznym w Polsce, tworzyć trendy i wyznaczać kierunki jego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że uda nam się osiągnąć ten cel dzięki inwestycjom w ludzi oraz nowe technologie

to fragment listu do akcjonariuszy Roberta Brzozowskiego - prezesa zarządu UNIMOT SA

Kurs i dane finansowe UNIMOTU

Przez trzy i pół roku na giełdzie, kurs spółki urósł z 3 zł do około 19 zł. Jest to bardzo duży wzrost, wynoszący ok. 600% (Wykres 1). Nie można jednak powiedzieć, że jest to wzrost spekulacyjny, ponieważ jest on odzwierciedleniem tego, co znajdziemy w danych finansowych UNIMOTU z ostatnich lat.

Wykres 1. Kurs spółki UNIMOT SA na NewConnect
Wykres 1. Kurs spółki UNIMOT SA na NewConnect, lata 2012 - 2016, interwał tygodniowy.

Spółka od debiutu zwiększyła znacząco przychody i zyski. Zwiększały się też jej aktywa, kapitał własny oraz, proporcjonalnie do rozwoju, zadłużenie (Tabela 1).

 2015 r.2014 r.2013 r.2012 r.
Przychody ze sprzedaży1 381 035666 236302 170218 007
Zysk netto12 4383 8381 1351 541
Aktywa ogółem216 201120 60036 41835 405
Kapitał własny63 28647 71014 50514 140
Zobowiązania ogółem152 91572 89019 83719 764

Tabela 1. Wybrane dane finansowe w ostatnich 4 latach działalności spółki UNIMOT SA, w tys. zł. Źródło: Sindicator.net.

Kilkukrotny wzrost przychodów w ostatnich latach wynika głównie z realizowania strategii i przerzucenia priorytetów ze sprzedaży LPG na rozwojowy rynek handlu olejem napędowym. Zmiana strategii była konieczna, ze względu na to, że rynek LPG jest już dojrzały, a spółka osiągnęła na nim silną pozycję. W sumie, obecnie, handel olejem napędowym oraz LPG stanowi około 80% przychodów UNIMOT.  

Co istotne, spółka stopniowo zwiększa też rentowność. Obecnie wskaźnik ROA ma wartość 5,75%, a ROE 19,65%. Jednocześnie, zadłużenie spółki jest bardzo zbliżone do średniej w branży handlu hurtowego i wynosi 70,73% (stosunek zadłużenia całkowitego do aktywów). Wskaźniki płynności płatniczej są trochę poniżej prawidłowych wartości, ale jest to charakterystyczne dla tej branży.

Jeśli zaś chodzi o wskaźniki wartości rynkowej, to są one bardzo zbliżone do średniej z branży i niższe od tych dla indeksu WIG. C/Z ma obecnie wartość 8,58; C/WK to 1,69 natomiast C/ZO to 6,25. Dla porównania mediana dla indeksu WIG wygląda następująco: C/Z 10,97; C/WK 1,12; C/ZO 8,57. Można więc uznać, że UNIMOT jest wyceniony ostrożnie, i nie jest przewartościowany w stosunku do innych spółek. Tym bardziej, że spółka jest wciąż relatywnie mała w stosunku do swoich największych konkurentów i może się dalej dynamicznie rozwijać.

WskaźnikŚrednia branży2015 r.2014 r.2013 r.2012 r.
C/Z8,898,5822,7915,816,24
C/WK0,761,691,831,240,68
C/ZO5,986,2512,797,933,61
ROA2,96%5,75%3,18%3,12%4,35%
ROE8,31%19,65%8,04%7,82%10,90%
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)1,271,211,141,231,25
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)0,750,570,911,061,15
Wskaźnik ogólnego zadłużenia68,64%70,73%60,44%54,47%55,82%

Tabela 2. Wybrane wskaźniki finansowe spółki UNIMOT SA w ostatnich 4 latach. Źródło: Sindicator.net.

Polityka dywidendowa, a inwestycje w rozwój

Dwa miesiące temu, spółka zapowiedziała, że zamierza rozszerzyć działalność handlu energią i planuje przejąć podmiot specjalizujący się właśnie w handlu energią elektryczną. Będzie to już druga akwizycja spółki z tej branży, zrealizowana przez UNIMOT. W zeszłym roku zostało sfinalizowane kupno spółki Energogas.

Akwizycje będą przeprowadzane głównie ze środków własnych. Pozwala na to polityka dywidendowa spółki. Jej posiadanie przez spółkę to rzadkość na rynku NewConnect. UNIMOT wypłaca dywidendę od 2013 roku, czyli od początku swojej obecności na giełdzie. W tym roku zarząd także zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 68 groszy na akcję, co przy obecnym kursie daje stopę dywidendy w wysokości 3,72%.

Na dywidendę spółka przeznacza więc około 30% zysków i jak zapewnia prezes, taka polityka będzie kontynuowana w przyszłości. Pozostawianie w spółce większości zysku netto pozwoli na kontynuowanie akwizycji na rynku paliwowym i inwestowanie w rozwój głównie własnych środków. To prawdopodobnie najlepszy model równowagi pomiędzy wypłatą zysków, a zatrzymaniem środków na dalszy wzrost wartości.

Dodatkowym motorem rozwoju spółki ma być zapowiedziana emisja akcji i przejście na rynek główny GPW. O szczegółach emisji i IPO będziemy w przyszłości pisać w Strefie Inwestorów. Oferty publicznej możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach.

Niebawem wyniki za pierwszy kwartał, a po nich czat inwestorski z prezesem zarządu UNIMOT SA, Robertem Brzozowskim

W najbliższy piątek, 13 maja 2016 r. spółka opublikuje wyniki za pierwszy kwartał 2016 roku. W czwartek, 19 maja 2016 r., o godz. 11:00 odbędzie się natomiast czat inwestorski z prezesem zarządu UNIMOT SA, Robertem Brzozowskim. Spotkanie będzie poświęcone planowanemu przejściu na rynek główny GPW i emisji akcji, omówieniu rezultatów z pierwszego kwartału 2016 r., a także dalszym planom spółki. Będzie to doskonała okazja, aby dopytać o wszelkie aspekty działalności UNIMOTU i jego dalszy rozwój. O szczegółach będziemy wkrótce informować na łamach Strefy Inwestorów.


Artykuł opublikowany w otwartej części Strefy Inwestorów (materiał sponsorowany), przygotowany we współpracy ze spółką UNIMOT.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.