Przełom w Ambrze?! Po dobrych wynikach, możliwe akwizycje | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
15 wrz 2017, 09:41

Przełom w Ambrze?! Po dobrych wynikach, możliwe akwizycje

Do tej pory Ambra była postrzegana w oczach inwestorów jako spółka defensywna, płacąca dywidendę w okolicy 5-6% ceny akcji. Jako spółka poprawiająca systematycznie swoje zyski wraz z niewielką dynamiką przychodów oraz systematycznie obniżającym się poziomem długu netto.

Analitycy często wskazywali fakt, że dopóki po spółce nie można oczekiwać skokowgo wzrostu skali działalności, to kurs akcji może nadal dostosowywać się do poziomu lekko rosnącej rok do rok dywidendy. Jednak teraz pojawiła się szansa na wyjście z tego impasu. Na konferencji wynikowej zarząd zapowiedział, że zaczął w większym stopniu poszukiwać celów akwizycyjnych.

„Stajemy się aktywni na rynku przejęć. Poszukujemy celów akwizycyjnych w Polsce i zagranicą. Chcemy jednak być konserwatywni przy inwestycjach i będziemy je ostrożnie wybierać. Mamy już doświadczenie w akwizycjach” – usłyszeliśmy na konferencji wynikowej od przedstawicieli zarządu Ambry.

Podstawą do odważniejszych poczynań Ambry w zakresie przejęć jest bardzo dobra kondycja finansowa. Analizując raport finansowy za rok 2016/2017 widać, że spółka ponownie obniżyła poziom zadłużenia netto, a utrzymując dotychczasowe tempo spłat kredytów, za rok mogłaby już pochwalić się nadwyżką finansową, czyli większą ilością posiadanych środków pieniężnych od sumy kredytów i pożyczek.

Zobacz także: Czat z grupą Ambra

Bardzo dobre wyniki roku obrotowego 2016/2017

Wyniki zakończonego roku obrotowego 2016/2017 pokazały kontynuację dobrych tendencji wzrostowych z lat poprzednich. Przychody ze sprzedaży pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe wzrosły rok do roku o 9,1% przy wzroście sprzedaży w przeliczeniu na butelki 0,75l o 3,6%. To co najważniejsze z punktu widzenia analizy fundamentalnej, Ambra poprawiła swoją rentowność na każdym poziomie. Poprawę widać już na poziomie pierwszych marż – marża na sprzedaży wzrosła o 20 mln zł do 199 mln zł. Po uwzględnieniu pozostałych kosztów operacyjnych, amortyzacji i wynagrodzeń, zysk ze sprzedaży był wyższy rok do roku o 16 mln zł. Ostatecznie zysk EBITDA był wyższy o 8 mln zł i wyniósł 53,2 mln zł, a EBIT wzrósł również o taką samą wartość i wyniósł 42 mln zł. Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 23 mln zł wobec 17,9 mln zł rok wcześniej.

Wykres 1: Kurs akcji Ambra S.A. rok 2017

Wykres 1: Kurs akcji Ambra S.A. rok 2017

Taki wynik daje zysk netto na akcję w wysokości 0,92 zł przy kursie rynkowym w okolicy 11,4 zł, co przekłada się na wskaźnik C/Z=12,4. Jednak tutaj warto wskazać zdarzenia jednorazowe, które wpłynęły negatywnie na wynik netto ostatniego roku obrotowego. Do najważniejszych należało oszustwo na szkodę spółki z grupy - Soare Sekt a.s., na którą zawiązano rezerwę w kwocie 3,9 mln zł (spółka dochodzi swoich praw i liczy na odzyskanie środków, co może skutkować rozwiązaniem rezerwy w przyszłości). Oprócz tego wynik obciążyło rozpoznanie roszczeń dotyczących poprzednich okresów w kwocie 1,6 mln zł, a pozytywnie na wynik wpłynęło 0,6 mln zł z tytułu dodatkowej ceny sprzedaży nieruchomości w Rumunii. Skorygowany o efekt zdarzeń jednorazowych zysk netto dla akcjonariuszy Ambry w roku 2016/2017 byłby wyższy rdr o 10,8 mln zł wobec 5,2 mln zł. Po korekcie o zdarzenia jednorazowe, wskaźnik C/Z zbliżyłby się do poziomu 10.

Najważniejsze dane finansowe Gkrupa Kapitałowa Ambra S.A.

(tys.)Rok obrotowy 2016/2017Rok obrotowy 2015/2016Zmiana %
Sprzedaż (w tys. Średni butelek 0,75l)70 61768 1833,60%
Przychody ze sprzedaży netto460 485422 2399,10%
Marża ze sprzedaży199 021179 27811,00%
Zysk brutto ze sprzedaży159 289138 95414,60%
Zysk ze sprzedaży47 58131 63950,40%
EBITDA53 16945 25617,50%
EBIT42 03933 98523,70%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej23 07317 86929,10%
Zysk na jedną akcję0,920,7129,10%
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej51 84034 83148,80%
Dług netto19 14939 037-50,90%

Źródło: Sprawozdanie finansowe Ambra S.A za rok obrotowy 2016/2017

Wśród czynników, które przyczyniły się do wzrostu zyskowności Ambry w zakończonym roku obrotowym, spółka wskazała wzrost rynku wina w Polsce o 7% w ostatnim roku, na czym sama skorzystała jeszcze więcej (przychody grupy wzrosły o 9,1%). W Polsce rosły wszystkie kategorie z oferty firmy. Na konferencji prasowej prezes Ambry podkreślił korzystny dla firmy efekt dźwigni operacyjnej. Pomimo szybkiego wzrostu sprzedaży koszty marketingu, dystrybucji i prowizji spadły o 0,6 mln zł. Bardzo dobrze rozwijała się też sprzedaż w Rumunii, na którym to rynku spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 6,8 mln zł przy 62,8 mln zł sprzedaży. Pewnym problemem dla grupy jest rosnąca presja na wynagrodzenia. Część z tej „presji” była już widoczna w opublikowanym wyniku finansowym, ale efekt ten będzie widoczny w kolejnych okresach. Spółka poszukuje wzrostu efektywności w działaniach operacyjnych, by zminimalizować efekt kosztowy podwyżki płac.

Ambra wzrost inwestycji i plany na kolejne okresy

Jednym ze sposobów na wzrost efektywności działania są planowane inwestycje. Ich wzrost wyniesie rok do roku 30%, a całkowity CAPEX wzrośnie w bieżącym roku do 17 mln zł z 13 mln zł rok wcześniej. Główne inwestycje zostaną poczynione w dwóch zakładach spółki – w Biłgoraju i Bukareszcie. Zostaną uruchomione dwie nowe linie produkcyjne, które mają właśnie przyczynić się do wzrostu efektywności produkcji. Pozostała część inwestycji dotyczy inwestycji odtworzeniowych majątku (głównie maszyn).

Produkty pod marką Cydr Lubelski zgodnie z założeniami osiągnęły już poziom break even i to pomimo słabszego poziomu sprzedaży rok do roku. Marka umocniła jednak swój udział w swojej kategorii.

„Wprowadziliśmy nowe rodzaje cydru do sprzedaży m.in. Niefiltrowany, Miodowy, Antonówka czy Perry. Nowe produkty są o 30% droższe wobec klasycznego cydru i mimo to potrafią osiągać udział sprzedaży naszej oferty na poziomie 20-30% w punkcie handlowym. Cydr Lubelski jest na dobrej drodze, aby mieć wzrostową kontrybucję do wyników grupy ” – powiedział prezes Ambry Robert Ogór.

Wśród założeń na rok obrotowy 2017/2018 jest utrzymanie stabilnego wzrostu sprzedaży, czemu sprzyjać ma nadal utrzymująca się dużą różnica między średnim spożyciem wina w Polsce na tle krajów Zachodniej Europy. Głównego źródła wzrostu zarząd upatruje w winach stołowych oraz kontynuacji wzrostów na rynku rumuńskim. Spodziewane jest też utrzymanie niższej dynamiki wzrostu kosztów działalności operacyjnej na tle dynamiki sprzedaży. Silną kondycję finansową mają wspierać nadal wysokie przepływy z działalności operacyjnej. Podsumowując, zarząd Ambry spodziewa się kontynuacji dobrych trendów, które były widocznie w ostatnio zakończonym roku obrotowym.

Rosnąca dywidenda – jedna z wyższych średnich stóp dywidendy na GPW w przedziale 5%-6%

Przez ponad 10 lat od debiutu giełdowego Ambra wypracowała prawie 200 mln zł zysków. Łączna wartość wypłaconych dywidend wyniosła 90 mln zł, czyli ponad 1/3 obecnej kapitalizacji. Z dużym prawdopodobieństwem, dywidenda za 2016/2017 rok wyniesie 0,6 zł na jedną akcję, gdyż tak zakłada propozycja zarządu. Przy obecnej cenie akcji na poziomie 11,3 zł, stopa dywidendy wyniesie 5,3%. W poprzednim roku Ambra wypłaciła 0,52 zł na akcję, a jeszcze rok wcześniej 0,5 zł. W scenariuszu utrzymania korzystnych trendów zarówno w sprzedaży jak i generowanych zysków, jest spora szansa, że spółce uda się utrzymać również rosnący poziom dywidendy w przyszłości.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.