3 plusy i 3 minusy w wynikach ABC Data po III kw. 2017 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
10 lis 2017, 11:00

3 plusy i 3 minusy w wynikach ABC Data po III kw. 2017 roku

ABC Data opublikowała raport finansowy za III kwartał 2017 roku. Wyniki finansowe nie były zaskoczeniem dla inwestorów, gdyż spółka podała już 23 października br. wstępne dane dotyczące przychodów i zysków. Jednak dopiero teraz mogliśmy zapoznać się z pełnym sprawozdaniem finansowym. Wybraliśmy z niego 3 największe plusy i 3 minusy.

Tab. 1. Wybrane dane finansowe skonsolidowane ABC Data


(tys. zł)
III kw. 2017 r.III kw. 2016 r.I-III kw. 2017 r.I-III kw. 2016 r.
Przychody ze sprzedaży1 117 2571 091 3433 031 2933 315 237
Zysk brutto ze sprzedaży66 89161 780187 005175 332
EBITDA/EBITDA skorygowana*15 6616 88930 81625 422/19 002
Zysk netto/Zysk netto skorygowany*9 2492 85514 00413 102/7 902

*Zysk z tyt. wyceny udziałów w BizneslinkCO Sp. z o.o.

Źródło: ABC Data S.A.

Plus nr 1: Duży wzrost zyskowności

ABC Data już dawno nie pokazała tak dużych dynamik wzrostowych praktycznie na każdym poziomie zysków. Zestawiając sam III kw. 2017 r. do tego samego okresu rok wcześniej widzimy, że zysk na poziomie EBITDA wzrósł ponad dwukrotnie – z 6,9 mln zł do 15,7 mln zł, zysk operacyjny skoczył o podobny „procent” do góry – z 6,3 mln zł do 14,3 mln zł, a zysk netto potroił się – wzrósł z 2,9 mln zł do 9,2 mln zł. Mniej okazale, ale nadal spore dynamiki wzrostowe ma okres trzech pierwszych kwartałów tego roku na tle porównywalnego okresu w roku ubiegłym – EBITDA wzrosła o 62% (z 19,0 mln zł do 30,8 mln zł), zysk operacyjny poszedł w górę o 57% (z 17,2 mln zł do 26,9 mln zł), a zysk netto był wyższy o 77% (z 7,9 mln zł do 14,0 mln zł).

Gdzie należy upatrywać czynników, dzięki którym wzrosły zyski? Na pierwszy plan w rzis III kw. 2017 r. wysuwają się dwie rzeczy tj. wzrost zysku brutto na sprzedaży z 61,8 mln zł do 66,9 mln zł (zwiększenie marży brutto) oraz spadek kosztów sprzedaży z 47,3 mln zł do 41,4 mln zł. ABC Data obniżyła koszty działalności poprzez optymalizację struktury produktowej np. poprzez rezygnację z najmniej rentownych linii produktowych oraz dokonała optymalizacji kanałów sprzedaży. Dzięki temu łączne koszty sprzedaży i zarządu, nawet po konsolidacji przejętej spółki S4E, były w III kw. br. niższe w ujęciu rok do roku.

Przed spółką czwarty kwartał roku kalendarzowego, czyli zdecydowanie najlepszy sezonowo kwartał. Szanse na wypełnienie prognoz finansowych na cały 2017 rok są duże. Po 9 miesiącach tego roku, Grupa ABC Data osiągnęła 68% planowanych na cały rok przychodów, 61% zysku EBITDA i 51% zysku netto.

prognoza

Źródło: ABC Data S.A.

Plus nr. 2: Wysoka marża brutto i poprawa wskaźników rotacji

ABC Data kontynuuje trend utrzymywania bardzo wysokiego poziomu marży brutto na sprzedaży, czyli relacji zysku na sprzedaży wobec przychodów ze sprzedaży. W III kw. 2017 r. wyniosła ona 6,0% wobec 5,7% rok wcześniej. Z kolei w okresie I-III kw. 2017 r. marża brutto była jeszcze wyższa, bo 6,2% na tle 5,3% w tym samym czasie roku ubiegłego. Prezes spółki Ilona Weiss stwierdziła na konferencji wynikowej, że jest to najwyższy poziom marży brutto wśród konkurencyjnych firm z branży z naszego regionu. Wśród działań zwiększających marże, spółka wymieniła eliminację niskomarżowych transakcji, skuteczne zarządzanie rentownością sprzedaży w tradycyjnym modelu broadline oraz wzmocnienie obszaru VAD charakteryzującego się wyższym poziomem marży.

Wykres 1. Wybrane wskaźniki rotacji ABC Data w okresie I-III kw. 2016 i 2017 roku

wskaz

Źródło: ABC Data S.A.

Wyniki nie robią się samie – stwierdziła na konferencji prezes Weiss i miała w tym wiele racji.

Duża i skuteczna praca została zrobiona w spółce pod kątem zarządzania i rotacją majątku, co widać przy analizie bilansu na koniec III kw. 2017 roku. Przede wszystkim uwagę zwraca znacznie niższy poziom zapasów, które na ostatni dzień września 2017 r. miały wartość 433,6 mln zł. Rok wcześniej było to 491,1 mln zł na tle zbliżonej wartość przychodów ze sprzedaży. Tym samym wskaźnik obrotu zapasami spadł o niemal 2 dni do 41,1. Poprawie uległ też cykl konwersji gotówki, który zmniejszył się o 3 dni.

Plus nr. 3: Wysokie zyski niemal przesądzają wypłatę dywidendy zaliczkowej

ABC Data nie wypłaciła dywidendy za 2016 rok. Wcześniej należała do ścisłych liderów wśród wszystkich spółek z GPW pod względem stopy dywidendy. Średnia wartość stopy dywidendy w latach 2011-2015 wyniosła 9,9%. W tych latach spółka wypłaciła sumarycznie 189 mln zł na dywidendę.

Wykres 2. Dywidenda w ABC Data w latach 2011-2016

dyw

Źródło: ABC Data S.A.

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy, środki z osiągniętego zysku za rok 2016 r. pozostały w spółce, a część z nich miała zostać przeznaczona na skup akcji własnych. Pod koniec maja 2017 r. ABC Data poinformowała o zamiarze wypłaty zaliczkowej dywidendy w wysokości 10 mln zł, czyli 8 gr. na akcję, nie później niż do 31 grudnia 2017 r. w przypadku spełnienia określonych warunków. Głównym z nich było wypracowanie nie mniej niż 10 mln zł jednostkowego zysku netto w okresie I-III kwartałów 2017 roku. Ten cel udało się wypełnić z dużą nawiązką, gdyż zysk ten wyniósł 27,8 mln zł. Pozostałe warunki również zostały spełnione, a należały do nich:

  • zgoda rady nadzorczej
  • uzyskanie zysku netto w I półroczu 2017 r.
  • zgoda walnego zgromadzenia i utworzenie kapitału rezerwowego na poczet zaliczki
  • decyzja walnego zgromadzenia i rejestracja zmiany statutu w KRS.

Prawdopodobieństwo tego, że tę dywidendę do końca roku wypłacimy jest bardzo duże – powiedziała prezes Weiss podczas konferencji wynikowej.

Minus nr. 1: Spadek przychodów ze sprzedaży w okresie I-III kw. 2017 r. o 9%

To co najbardziej może niepokoić akcjonariuszy to brak wyraźnie rosnących przychodów ze sprzedaży. W samym III kw. 2017 r. sprzedaż co prawda była wyższa w ujęciu rok do roku, ale jedynie o 2,4%. To wartość niewiele wyższa od inflacji w Polsce. Licząc okres I-III kw. tego roku, przychody spadły o 9%.

W pierwszych 9 miesiącach 2017 roku sprzedaż spadła o 9% (253 mln PLN) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Powodem spadku jest przede wszystkim niższa o 21% sprzedaż eksportowa – napisano w raporcie finansowym ABC Data S.A.

Tab. 2. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ABC Data

przych

Niższa sprzedaż na pozostałych rynkach może martwić szczególnie, jeśli przypomnimy sobie duże ambicje ABC Daty w zakresie ekspansji zagranicznej. Była ona poparta znacznymi kwotami wydanymi w poprzednich okresach na inwestycje w budowę struktur i kanałów sprzedażowych zagranicą. Szansę na poprawę sprzedaży grupy, a także wzrost sprzedaży eksportowej w przyszłych kwartałach, może dać rozwój sprzedaży produktów marki Xiaomi. ABC Data systematycznie poszerza portfolio oferowanych produktów od tego producenta (m.in. odświeżacze powietrza, ładowarki samochodowe, słuchawki Bluetooth, inteligentne wagi), rozpoczęła dystrybucję w Rumunii, buduje kanały sprzedaży w kolejnych krajach regionu CEE. Z kolei w Polsce, produkty Xiaomi pojawią się w sklepach Carrefour.

Minus nr. 2: Rosnący dług netto

Skonsolidowane zadłużenie netto rośnie trzeci rok z rzędu, biorąc pod uwagę wartości bilansowe na koniec III kwartału ostatnich lat. Na koniec września tego roku, dług netto wyniósł 109,4 mln zł wobec 96,6 mln zł rok wcześniej. Dzięki rosnącej EBITDA, relacja długu netto/EBITDA pozostała na tym samym poziomie jak rok wcześniej – 2,4. Udział kapitału własnego w sumie bilansowego jest niski i wynosi zgodnie z ostatnim bilansem 25%.

Wykres 3. Zadłużenie Grupy ABC Data

dług

Źródło: ABC Data S.A.

Prezes ABC Data w odniesieniu do rosnącego długu netto stwierdziła, że spółka odczuwa zmniejszony poziom finansowania szczególnie od strony ubezpieczycieli. Z tego względu firma musi sięgać w większym zakresie po finansowanie kredytowe.

Minus nr. 3: Słabe wyniki finansowe S4E

W połowie listopada 2016 r. ABC Data sfinalizowała przejęcie 81,3% akcji S4E – krajowego lidera dystrybucji VAD. Kwota transakcji w zależności od spełnienia celów biznesowych ma wynieść od 19,8 do 25,4 mln zł. Dzięki temu grupa miała zwiększyć udział dystrybucji z wartością dodaną. Zgodnie z raportem finansowym, S4E w okresie I-III kw. 2017 r. miała ujemny wynik finansowy netto w kwocie 1,6 mln zł wobec zysku netto 0,6 mln zł w tym samym okresie 2016 roku. Ujemny był też wynik na poziomie operacyjnym, który wyniósł 0,4 mln zł wobec 1 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej. S4E zanotowała jednak duży wzrost przychodów do 150 mln zł po trzech kwartałach tego roku wobec 110,1 mln zł rok wcześniej. Nadzieją pozostaje fakt, że ostatni kwartał roku to zazwyczaj okres rozliczenia wielu kontraktów, co może przyczynić się do poprawy ostatecznego wyniku finansowego całego 2017 roku. Jednak jak widać po zyskach osiągniętych przez całą Grupę ABC Data, gorsze wyniki S4E nie przeszkodziły w wykazaniu dużych dynamik wzrostowych.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.