GK Immobile pokazało wyniki: rosną przychody i zyski spółki
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
18 kwi 2019, 13:39

GK Immobile nadal zwiększa przychody i zyskowność. W 2019 przychody mogą przekroczyć 500 mln zł

GK Immobile w 2018 roku zgodnie z zapowiedziami i strategią dynamicznie zwiększyła poziom przychodów ze sprzedaży. Ich dynamika względem 2017 roku wyniosła 33%. W parze ze wzrostem sprzedaży, grupa zwiększyła zyskowność na każdym poziomie.

Największe wzrosty przychodów zanotowały „najmłodsze” segmenty grupy – developing połączony z usługami konsultingu budowlanego przyniósł 47,7 mln zł przychodów wobec 8,7 mln zł rok wcześniej, a segment budownictwa przemysłowego dołożył 76,9 mln zł wobec 20 mln zł rok wcześniej. Natomiast segment przemysłowy oraz najem aktywów odnotowały nieco niższe przychody na tle 2017 roku. Piąty i ostatni segmentu grupy – hotelarstwo, mogło pochwalić się zwiększeniem przychodów o 21%.
 

Wybrane elementy rachunku zysków i strat GK Immobile w latach 2017-2018

(mln zł)2018r.2017r.
Przychody ze sprzedaży346,9260,5
Zysk brutto ze sprzedaży77,761,5
Zysk operacyjny21,314,5
Zysk netto8,67,6
Zysk netto akcjonariuszy j.d.6,75,8

Źródło: GK Immobile S.A.
 

Przychody ze sprzedaży GK Immobile w latach 2017-2018 (tys. zł)

przychody

Źródło: GK Immobile S.A.

Zysk operacyjny grupy kapitałowej w 2018 r. wyniósł 21,3 mln zł i był wyższy o 6,8 mln zł w ujęciu rok do roku. Mimo, że marża brutto ze sprzedaży spadła do 22,4% z poziomu 23,6% to wzrost zyskowności grupa zawdzięcza dużej dyscyplinie kosztowej na poziomie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Na tle 33% dynamiki przychodów, wzrosły one odpowiednio o 20% i 12%.

Zobacz także: Immobile miało 6,73 mln zł zysku netto, 21,33 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Dużo zdarzeń jednorazowych

Na poziomie zysku netto, wzrosty nie są już tak wyraźne na pierwszy rzut oka, gdyż różnica wynosi „jedynie” 1 mln zł. Jednak zysk operacyjny i netto zarówno w 2018 jak i 2017 roku były pod dużym wpływem zdarzeń jednorazowych. Wynik finansowy z 2017 r. „skorzystał” z one off-ów więcej niż jego następca.
 

oneoffy

Źródło: GK Immobile S.A.
 

W 2017 r. należy wskazać cztery najważniejsze zdarzenia jednorazowe. Wśród pozostałych przychodów operacyjnych, grupa rozpoznała 1,6 mln zł z tytułu wzrostu wyceny nieruchomości inwestycyjnej oraz 0,9 mln zł zysku ze sprzedaży zakładu w Sępólnie Krajeńskim. Kolejne 6,2 mln zł pochodziło z tytułu okazyjnego nabycia. Jedynym „ujemnym” one off-em było rozpoznanie oczekiwanych strat kredytowych w kwocie 2,3 mln zł.

Z kolei w 2018 roku w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych, zdarzeń jednorazowych było więcej. Największymi „dodatnimi” one off-ami była wycena nieruchomości inwestycyjnej w górę o 5,9 mln zł oraz rozwiązanie rezerw na kwotę 1,1 mln zł. Negatywnie na wynik finansowy wpłynęła wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w dół o 4,1 mln zł, odpis na środki trwałe o 3,1 mln zł oraz strata ze sprzedaży jednostek zależnych w wysokości 3,4 mln zł.

Podsumowując wymienione zdarzenia jednorazowe - w 2017 r. miały one saldo +6,4 mln zł, a w 2018 r. wyniosło one -3,6 mln zł. Pozostałe one off-y (liczone w „małych” setkach tysięcy złotych) nie miały już tak znaczącego wpływu na wynik finansowy.

Do kluczowych wydarzeń w GK Immobile w 2018 roku należy zaliczyć:

  • kontynuacja restrukturyzacji w Projprzemie i poprawa wyników finansowych tej spółki;
  • uruchomienie 2 nowych hoteli w Sopocie i Poznaniu oraz dobre wyniki sprzedażowe pozostałych hoteli;
  • efektywna sprzedaż mieszkań z I etapu Osiedla Platanowy Park;
  • sukcesywne rozszerzani działalności w budownictwie przemysłowym oraz powiększanie portfela zleceń;
  • dalszy rozwój i budowa portfela zamówień systemów parkingowych Modulo.

W 2019 roku należy spodziewać się dalszego rozwoju GK Immobile

Na przestrzeni bieżącego roku należy spodziewać się otwarcia hotelu w Lublinie oraz możliwych inicjatyw w zakresie budowy lub akwizycji kolejnych hoteli. W segmencie deweloperskim zaplanowana jest sprzedaż mieszkań z II etapu Osiedla Platanowy Park oraz I etapu Osiedla Uniwersyteckiego. Fabryka w Koronowie dzięki realizacji szeregu inwestycji, powiększy swoje moce produkcyjne, a to z kolei powinno się przełożyć na wzrost przychodów segmentu przemysłowego.

Zobacz także: Immobile ujawnia kluczowe liczby zawarte w strategii na lata 2018-2022

Giełdowy Atrem może dołączyć do Grupy Immobile

Bydgoska spółka kontynuuje skutecznie realizowaną politykę akwizycyjną. W 2017 r. do grupy dołączył Projprzem, a już niedługo może dojść do zakupu kontrolnego pakietu akcji w Atremie. Od kilku tygodni trwa wezwanie ogłoszone przez GK Immobile na akcje tej spółki. W naszej ocenie istnieje duża szansa, że akwizycja zostanie zakończona sukcesem.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w 2018 r. Atrem osiągnął przychody o wartości 133 mln zł, co odpowiadało 38% przychodów GK Immobile. Oznacza to, że przy ewentualnej konsolidacji wyników Atremu, przychody GK Immobile w 2019 roku mogą przekroczyć poziom 500 mln zł.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.