Na giełdach rośnie znaczenie spółek technologicznych i rynków wschodzących – zwraca uwagę firma MSCI
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
02 gru 2019, 06:30

Na giełdach rośnie znaczenie spółek technologicznych i rynków wschodzących – zwraca uwagę firma MSCI

Rośnie znaczenie spółek technologicznych i rynków wschodzących, a szczególnie atrakcyjną inwestycją mogą być właśnie tego rodzaju biznesy z emerging markets – podkreślają eksperci firmy MSCI w raporcie „Stan globalnego inwestowania” („The state of global investing”).

W trakcie ostatnich kilku dekad globalizacja sprawiła, że doszło do dynamicznego wzrostu gospodarczego w niemal wszystkich zakątkach świata, na wszystkich rynkach. Stały się one również o wiele silniej połączone. W związku z tym resort finansów Norwegii – którego fundusz emerytalny posiadający 1 bln USD aktywów jest jednym z najważniejszych inwestorów na świecie - zlecił firmie MSCI sporządzenie raportu o stanie światowych giełd. W ten sposób powstał raport „The state of global investing”. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych wniosków wynikających z lektury tegoż dokumentu.

Warto podkreślić, że MSCI to jedna z najważniejszych firm w świecie inwestycyjnym, dostawca indeksów i narzędzi analitycznych obecny na niemal wszystkich giełdach świata. Firma MSCI zatrudnia około 3,5 tys. ludzi, w 2017 roku miała 1,3 mld USD przychodu i 303 mln USD zysku. Jeśli zlecać komuś tego rodzaju raport, to właśnie firmie MSCI.

Trzeba mieć w portfelu rynki wschodzące

Pierwszy i najważniejszy wniosek jest taki, że szanujący się inwestor powinien mieć w portfelu akcje z rynków wschodzących. Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że mimo rosnącej globalizacji i finansjalizacji wszystkich rynków, to indeksy giełdowe emerging markets są jednak słabo skorelowane z indeksami developed markets. Poza tym, indeksy z rożnych regionów „nowego świata” są również słabo skorelowane między sobą, co pokazuje poniższa tabelka. To oznacza, że zainwestowanie np. na giełdzie pakistańskiej, rumuńskiej, filipińskiej i peruwiańskiej da świetną dywersyfikację portfela w części emerging markets. Analizując poniższą tabelkę warto zwrócić uwagę na dużą korelację giełd europejskich i giełdy amerykańskiej z kanadyjską.
 

1. Tabela korelacji między rynkami giełdowymi

1


Drugi powód jest taki, że znacznie giełd wschodzących z roku na rok rośnie. „Co prawda giełdy emerging markets dostarczają jedynie 12% światowego free floatu, ale odpowiadają za 24% globalnej kapitalizacji, za 39% światowego PKB i 42% globalnych przychodów firmowych, to stan na koniec lutego 2019 roku. Po tych danych widać włączenie się rynków wschodzących w globalną gospodarkę” – podkreślają eksperci MSCI.
 

2. Udział poszczególnych kategorii rynków w przychodach firm

2

Zobacz także: Debiuty i IPO na giełdzie w USA to w tym roku prawdziwa loteria

Rola spółek technologicznych coraz bardziej rośnie

Kolejnym ważnym wnioskiem z raportu MSCI jest ten dotyczący roli spółek technologicznych na światowych giełdach. Jest ona coraz bardziej doniosła, znaczą one coraz więcej zarówno dla giełd jako klienci, jak i dla inwestorów jako aktywo. Chodzi tu głównie o amerykańskie akcje FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) oraz chińskie BAT (Baidu, Alibaba, Tencent). Akcje FAANG w lutym 2019 roku odpowiadały za 10% kapitalizacji amerykańskich giełd, a akcje BAT za 30% kapitalizacji MSCI China Index.

Gdyby usnąć akcje FAANG z amerykańskich indeksów, straciłyby one na wycenie 1% średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat. Gdyby usnąć akcje BAT z MSCI China Index, to ten wskaźnik urósłby o 3% mniej średniorocznie w ostatnich 5 latach – wynika z obliczeń MSCI. To pokazuje, jak ważne stały się duże spółki technologiczne (tzw. Big Tech) dla giełd.
 

3. Udział FAANG w indeksie MSCI USA

3

4. Udział BAT w indeksie MSCI China

4


“Rynki finansowe są z natury nieprzewidywalne, podlegają nagłym zmianom i wahaniom na skutek pojedynczych zdarzeń, co generuje radykalną niepewność. Zmiany w polityce pieniężnej banków centralnych, konflikty handlowe czy zmiana klimatu – oto czynniki które potęgują wyzwania stojące przed inwestorami. Analiza danych historycznych może dostarczyć ważnych informacji na temat długoterminowych czynników kształtujących rynki finansowe oraz sygnałów ostrzegawczych dla długoterminowych inwestorów” – podsumowali swój raport eksperci MSCI.

Zobacz także: Dwóch programistów z JPMorgan otrzymało licencję na trading akcjami w USA i UK – to może być początek rewolucji na rynku kapitałowym

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.