Augebit FIZ jest gotowy zainwestować środki z ABB Selvity w emisję Ryvu Therapeutics

Augebit FIZ jest gotowy zainwestować środki z ABB Selvity w emisję Ryvu Therapeutics

Paweł Przewięźlikowski wraz z Augebit FIZ poinformowali o sprzedaży w ABB spółki Selvita 1 mln akcji po 78,7 zł. Tadeusz Wesołowski, który reprezentuje Augebit FIZ, potwierdza, że podobnie jak Przewięźlikowski jest gotowy dominującą kwotę z pozyskanych dzisiaj środków zainwestować w SPO Ryvu Therapeutics.    

W przeprowadzonym dzisiaj ABB spółki Selvita 800 tys. akcji sprzedał Paweł Przewięźlikowski, największy akcjonariusz Selvity, oraz 200 tys. akcji zaoferował Augebit FIZ, fundusz kojarzony ze znanym branżowym inwestorem Tadeuszem Wesołowskim. Przewięźlikowski w ramach oferty otrzymał za sprzedane akcje około 63 mln zł, a Augebit FIZ około 16 mln zł. Jak udało nam się Augebit FIZ, podobnie jak Przewięźlikowski, ma bardzo konkretne plany na co przeznaczyć pozyskane środki.  

Zobacz także: Akcjonariusze Selvity sprzedali w ABB 5,45 proc. akcji spółki po 78,70 zł za sztukę

Zamiana akcji spółki Selvita na Ryvu Therapeutics

Paweł Przewięźlikowski, założyciel i główny akcjonariusz spółek Selvita i Ryvu Therapeutics, już na początku listopada poinformował, że jest gotowy zamienić część akcji firm CRO na spółkę zajmującą się drug discovery. Jak udało nam się ustalić drugi z oferujących dzisiaj akcje Selvity, w ramach ABB, ma takie same plany. Augebit FIZ, podobnie jak Paweł Przewięźlikowski, jest gotowy przeznaczyć kapitał ze sprzedaży akcji na SPO Ryvu Therapeutics. 

- Podobnie jak Paweł Przewięźlikowski, fundusz Augebit FIZ w którym jestem członkiem komitetu inwestycyjnego, zdecydował się sprzedać niewielką część swojego pakietu w Selvicie aby być gotowym do wsparcia spodziewanej oferty Ryvu. W obu spółkach Augebit FIZ pozostaje długoterminowym inwestorem a ja osobiście nadal podtrzymuję swoje przekonanie o wysokim potencjale każdej z nich. Niemniej Ryvu potrzebuje dziś wsparcia w realizacji swoich ambitnych planów w zakresie rozwoju leków. W związku z tym fundusz zdecydował, że weźmie udział w oczekiwanym podniesieniu kapitału Ryvu. Jest gotowy przeznaczyć dominującą część pozyskanych w ABB środków na akcje nowej emisji Ryvu. Ostateczny udział Augebit FIZ w ofercie może być w pewnym stopniu zależny od popytu na akcje ze strony innych inwestorów. - mówi Strefie Inwestorów Tadeusz Wesołowski

Zobacz także: Paweł Przewięźlikowski planuje sprzedać część akcji Selvity, aby wziąć udział w emisji Ryvu Therapeutics

Udane ABB na akcje spółki Selvita zwiększa sukces na SPO Ryvu Therapeutics

Sukces ABB na akcje Selvity istotnie zwiększa szansę na udaną ofertę Ryvu Therapeutics. W październiku akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydowali o emisji do 4,76 mln akcji do której może dojść pomiędzy listopadem, a marcem przyszłego roku. Po dzisiejszej transakcji, uwzględniając potencjalne podatki od transakcji, prezes Ryvu będzie dysponował ok. 50 mln zł, które jest gotowy przeznaczyć na inwestycję w swoją spółkę.
 


Biorąc pod uwagę, że Ryvu planuje wyemitować do ok. 4,5 mln akcji oraz obecny kurs na poziomie ok. 40 zł, wartość oferty spółki przy tych parametrach mogłaby wynieść ok. 180 mln zł. To oznacza, że prawie 30% oferty ma już pokrycie. Gotowość zaangażowania się Augebit FIZ w SPO tylko zwiększa te wartości.

Zobacz także: Ryvu Therapeutics w ramach planów rozwoju na lata 2022-24 chce zainwestować ok. 535 mln zł, planuje emisję akcji

Emisja akcji na rozwój kliniczny RVU 120

W ostatnim podniesieniu kapitału w 2020 r. Ryvu pozyskało 143 mln zł przy wycenie 60 zł za akcję. Od tamtej pory spółka zrobiła duże postępy w rozwoju swoich projektów. Jej flagowy projekt RVU120, do którego spółka zachowuje pełnię praw, jest obecnie w I fazie badań klinicznych w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) lub zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka (HR-MDS). Wg ostatnich dostępnych wyników badań podanie związku RVU120, jako monoterapii, wykazało jedną całkowitą odpowiedź (ang. complete response, CR) oraz stabilizację choroby (ang. stable disease, SD) u dziesięciu pacjentów z nawracającą/oporną na leczenie AML lub HR-MDS.

W sierpniu br. spółka zaprezentowała plany rozwoju na lata 2022-2024. Wśród kluczowych celów spółka wskazała: szeroki rozwój RVU120 (z potencjalną strategią szybkiego wprowadzenia RVU120 na rynek w AML/HR-MDS), wprowadzenie jednego programu przedklinicznego do fazy I badań klinicznych, wzmocnienie platformy syntetycznej śmiertelności, przyspieszenie rozwoju portfolio projektów na wczesnym etapie rozwoju, kamienie milowe w trwających współpracach (Grupa Menarini, Galapagos, Exelixis), zawieranie co najmniej jednej umowy partneringowej rocznie.
 

Kurs akcji Ryvu Therapeutics od początku 2022 roku

Ryvu Therapeutics (2)


Niedługo wcześniej Ryvu poinformowało o uzyskaniu od Europejskiego Banku Inwestycyjnego ponad 100 mln zł wsparcia finansowego przeznaczonego na przyspieszenie prac badawczych nad nowatorskimi terapiami nowotworów hematologicznych oraz guzów litych, w tym na dalszy rozwój RVU120.

Zobacz także: Musimy powoli odchodzić od myślenia, że wszystko co wymyślimy trzeba sprzedawać jak najszybciej i to co ma największy potencjał rozwijać jak najdłużej – Paweł Przewięźlikowski

#rvu

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.