Mówimy o rosnącym rynku o wartości 7,6 mld zł - Tomasz Tomczyk, prezes K2 Internet na czacie inwestorskim | StrefaInwestorow.pl

Mówimy o rosnącym rynku o wartości 7,6 mld zł - Tomasz Tomczyk, prezes K2 Internet na czacie inwestorskim

W czasie ostatnich 12 miesięcy kurs akcji spółki K2 Internet wzrósł o ponad 100%. Spółka dynamicznie się rozwija, między innymi dzięki inwestycji w sektor usług w chmurze, funkcjonujący pod marką OCTAWAVE. Stabilnie rośnie też podstawowy biznes grupy, czyli szeroko rozumiana reklama i media, znane jako Agencja K2, K2 Media i K2 Search. W tym roku zarząd spółki proponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.

W sumie w czacie wzięło udział ponad 350 osób. Uczestnicy dyskusji, która trwała blisko 2 godziny, pytali m.in. o wyniki Grupy K2 za 2015 r., plany spółki na 2016 rok, rozwój podstawowego biznesu oraz wzrost przychodów ze sprzedaży usług w chmurze. Były też oczywiście pytania o rentowność, wycenę spółki i dywidendę. Cieszymy się, że spółka jest otwarta na inwestorów indywidualnych i zdecydowała się na taki sposób komunikacji. Zapraszamy do lektury zapisu całego czatu inwestorskiego oraz do zapoznania się ze zdjęciami z siedziby spółki, skąd prowadzony był czat.

2
3
4

Zdjęcia z siedziby spółki na warszawskim Mokotowie, skąd prowadzony był czat inwestorski.

Zapis historii czatu z prezesem K2 Internet, Tomaszem Tomczykiem, który odbył się 6 kwietnia 2016 r. 

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat z Prezesem K2 Internet S.A.– Tomaszem Tomczykiem, w trakcie którego nasz gość chętnie odpowie na wszystkie pytania na temat Grupy K2 Internet, sytuacji finansowej, wyzwań na 2016 r., planach ekspansji zagranicznej Oktawave oraz trendach na rynku chmury obliczeniowej. Spotkanie rozpocznie się w środę, 6 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na czacie. Zapraszam do zadawania pytań dotyczących Grupy K2 Internet. W pierwszej kolejności odpowiem na pytania przesłane przez użytkowników serwisu strefainwestorów.pl przed rozpoczęciem czatu.

Obrazek użytkownika Anonim
PiotrM

Jak wygląda dynamika przychodów w Octawave od jej uruchomienia do 2015 r.? Czy spółka jest już w stanie samodzielnie się utrzymać?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Przychody z działalności chmurowej kształtowały się następująco: 2013 – 1,3 mln, 2014 – 3,9 mln (+300%), 2015 – 8mln (+200%). W 2015 roku do wyników segmentu infrastrukturalnego oprócz OKTAWAVE został dosumowany hosting zarządzalny świadczony przez K2 Internet SA (około 3mln przychodu). W związku z tym, cały segment miał wartość około 11 mln w 2015 roku. Biznes chmurowy jest już samodzielny finansowo od 2015 roku, zarówno w zakresie bieżącej działalności jako i rozwoju produktów i inwestycji w sprzęt (rozbudowa centrum danych).

Obrazek użytkownika Anonim
PiotrM

Czy planujecie Państwo debiut Octawave na giełdzie? Wydaje się, że tak innowacyjna, jak na Polskę spółka mogłaby się cieszyć dużym zainteresowaniem...

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Jednym ze scenariuszy dalszego rozwoju Oktawave jest debiut na giełdzie. O tym, czy do niego dojdzie zadecyduje wynik przeglądu opcji strategicznych oraz wyniki działalności Oktawave w roku 2016 i perspektywy na rok 2017.

Obrazek użytkownika Anonim
Desert98

Czy mógłby Pan w kilku słowach wyjaśnić na czym polega główna działalność spółki? Kurs zachowuje się ostatnio bardzo dobrze, ale od strony fundamentów pojawia się pytanie, związane ze spadkiem rentowności. Np. marża zysku netto wynosi obecnie ok. 2%, podczas gdy w 2014 roku było to ponad 6%. Co się stało, że ten wynik się tak zmienił???

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Działalność spółki dzieli się obecnie na trzy główne segmenty. Pierwszy to szeroko rozumiana reklama i media (Agencja K2, K2 Media, K2 Search), drugi to produkcja oprogramowania (FABRITY), a trzeci to działalność w obszarze hostingu i przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (segment infrastrukturalny, OKTWAVE). Zysk netto w 2014 zawiera wyniki dwóch zdarzeń jednorazowych: wynik na jednorazowej transakcji zbycia udziałów w AUDIOTEKA SA oraz odpisy na trwałą utratę wartości w kwocie nieco ponad 1,5 mln zł. W związku z tym zysk netto i marża netto jest stosunkowo słabym miernikiem kondycji firmy przy porównaniu lat 2015-2014. Dodatkowym elementem, który należy wziąć pod uwagę to inwestycje w OKTAWAVE przekładające się na wysoką amortyzację, która rośnie skokowo po ich uruchomieniu co miało miejsce w roku 2015. Z drugiej strony przez linię sprzedaży przepływa znaczna cześć środków jakie Klienci powierzają K2 na zakup powierzchni reklamowych, licencji i odsprzedawanych usług obcych, ale na których nie jest realizowana marża lub jest ona znikoma (w analizie segmentów wydzieliliśmy te koszty i dodatkowo ujawniliśmy poziom sprzedaży z usług własnych). Dlatego naszym zdaniem relatywnie najlepszym wskaźnikiem porównawczym pokazującym zyskowność działalności jest marża EBITDA na przychodach z usług własnych. Jest to szerzej opisane w raporcie rocznym oraz w prezentacji podsumowującej wyniki 2015 z 05.04.2016 dostępnej na stronie dla inwestorów: http://www.k2.pl/inwestorzy/_files/K2w2015oraz2016.pdf

Obrazek użytkownika Anonim
HG

Od jakiegoś czasu przyglądam się spółce K2, rozumiem podstawową działalność i usługi w chmurze, ale nie wiem na czym polega działalność Fabrity. Czy moglibyście w kilku zdaniach przybliżyć te kwestie?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

FABRITY zajmowało się do tej pory głównie produkcją oprogramowania na zamówienie. W szczególności w zakresie analizy, projektowania i oprogramowania procesów wewnętrznych i czy obiegu dokumentów w dużych korporacjach. Zajmuje się głównie wdrożeniami systemów w oparciu o oprogramowanie światowego lidera Business Process Management– firmę Sourcecode. Dysponuje największym w Europie Środkowo-Wschodniej zespołem certyfikowanych programistów tej platformy. Aktualnie skupi się na eksporcie know-how za granicę z powodu słabości polskiego rynku w tym zakresie i olbrzymiego potencjału osiągnięcia wyższej sprzedaży i rentowności. Zapraszam do lektury sprawozdania zarządu za rok 2015. Szczegółowo Fabrity opisujemy od strony 22. http://www.k2.pl/inwestorzy/_files/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_w_2015...

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

czy jest jakaś długoterminowa strategia spółki, czy jest wizja jak k2 może wyglądać za 3-5 lat?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Długoterminowa strategia Grupy jest oparta na wzroście biznesów mediowo-reklamowych i wzmocnieniu pozycji na polskim rynku poprzez rozbudowę aliansów strategicznych takich jak Newnited i być może przejęć. Równolegle Grupa będzie mocno inwestowała w rozwój oferty chmurowej OKTAWAVE oraz jej ekspansję zagraniczną. Wynik przeprowadzanego przeglądu opcji strategicznych może w oczywisty sposób zmienić tą strategię.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość3

Od czego zależy uruchomienie Octawave w Wielkiej Brytanii? Co się musi stać, żeby decyzja była na nie? Rozważacie jakieś inne lokalizacje, czy chodzi o coś innego?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Decyzja o uruchomieniu OKTAWAVE w Wielkiej Brytanii zależy od realizacji założeń biznes planu w Polsce. Ta inwestycja ma być finansowana ze środków generowanych przez samą spółkę – stąd zależność biznesowa do wyników w Polsce. Na tą chwilę rozważamy wyłącznie Wielką Brytanie. Na ten kraj wskazuje szeroka analiza dostępnych opcji zakończona w 2015 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
M6

Jak wygląda sytuacja w zamówieniach po wyborach? Czy w K2 odczuliście już efekty DobrejZmiany, czy portfel klientów jest wystarczająco zdywersyfikowany i gotowy na to ryzyko??

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Grupa K2 pracuje praktycznie dla większości liczących się spółek Skarbu Państwa ale sumarycznie nie mają one pozycji dominującej w portfelu zamówień. Zdecydowanie silniej reprezentowane są spółki prywatne z Polski oraz międzynarodowe korporacje zarządzające wieloma markami. Na tą chwilę widzimy pewne spowolnienie w postępowaniach przetargowych i opóźnienie niektórych projektów ale nie jest to poziom, który można nazwać alarmującym. Mimo, że jesteśmy firmą rdzennie polską i jesteśmy z tego dumni, nie liczymy z tego powodu na specjalną przychylność spółek Skarbu Państwa ale na kontynuację partnerskich i merytorycznych relacji biznesowych.

Obrazek użytkownika Anonim
M6

Czy macie jakieś sygnały, że jacyś kluczowi klienci z firm państwowych mogą chcieć zrezygnować z waszych usług? Czy takie info może się pojawić w 2016?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Nie. Na tę chwilę nie mamy takich sygnałów. Natomiast trwają postępowania przetargowe, które możemy zakończyć sukcesem lub porażką. Jak co roku.

Obrazek użytkownika Anonim
JanP

Czy przychody spółki są bardzo sezonowe, jak to wygląda i od czego zależy? Czy któryś kwartał zawsze jest jakoś lepszy od innych?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Tak, od wielu lat obserwujemy wyraźną sezonowość przychodów. Jest ona związana z aktywnością Klientów, która w drugiej połowie roku wykazuje dużo większą dynamikę. Zwykle 4-ty kwartał jest najsilniejszy, natomiast 1-szy kwartał jest zwykle najsłabszy. Spółka nie jest w stanie regulować zatrudnienia w cyklach kwartalnych, utrzymanie i rekrutacja najlepszych specjalistów jest bardzo długotrwała i kosztowna. To momentami może się więc przełożyć nawet na lokalną stratę wygenerowaną w danym kwartale. Inaczej zachowuje się segment infrastrukturalny (OKTAWAVE), gdzie notujemy stały, dynamiczny, wzrost, mniej zależny od kwartałów, co coraz mocniej będzie stabilizować wyniki całej Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
JanP

Jak wyglądają liczby klientów w poszczególnych spółkach grupy? Czy wzrosły jakoś znacząco? W 2015 roku mówił Pan o 50 klientach w K2, 100 w segmencie mediowym, 20 w Fabrity i ponad 1000 w Oktawave. Jak to się zmieniło? Biorąc pod uwagę kurs akcji, to chyba znacząco, prawda?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Większość wzrostu Grupy K2 (80-85%) generowana jest z rozszerzania współpracy z obecnymi Klientami, którzy kupują coraz bardziej zaawansowane projekty, czy prowadzą większe kampanie. Podobnie w OKTAWAVE, zanotowaliśmy istotny wzrost wydatków w ramach już obsługiwanych Klientów oraz rozszerzenie bazy aktywnych klientów do ok. 1100. Zatem w 2015 pod względem ilości obsługiwanych Klientów może w uproszczeniu przyjąć podobne ilości w poszczególnych segmentach. W ujęciu 2 lat będzie widać większe zmiany (po wynikach 2016).

Obrazek użytkownika Anonim
JanP

Jak wygląda rentowność w segmencie mediowym? Czy coś ma szansę się tutaj poprawić, czy nadal będzie to ciągnąć ogólny wynik w dół?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Rentowność segmentu mediowego za 2015 była drugą najlepszą zaraz po OKTAWAVE. Oceniamy ją jako “zdrową” (ale przeliczając marże do EBITDA przez przychody ze sprzedaży usług własnych). Takie spojrzenie jest szerzej omówione w raporcie rocznym i prezentacji podsumowującej wyniki 2015 z dnia 05.04.2015 dostępnej na stronie dla Inwestorów: http://www.k2.pl/inwestorzy/_files/K2w2015oraz2016.pdf (slajd 12). Potencjał do poprawy ma jeszcze segment agencyjny (w 2015 poniżej 10%), oraz oczywiście segment rozwiązań IT (FABRITY), który wykazał zerową rentowność po zakończeniu współpracy z kluczowym Klientem. W tym segmencie podobnie jak agencyjnym i mediowym kluczowe jest utrzymanie zespołu najlepszych specjalistów. Świadomie podjęliśmy decyzje o redukcji marży do zera, aby w 2016 rok, wejść z mocnym fundamentem pod planowaną sprzedaż za granicę.

Obrazek użytkownika Anonim
Janek

Czy inwestuje Pan na giełdzie, oprócz pracy w firmie?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Jestem akcjonariuszem K2 i posiadam 4,2% akcji. Niestety nie starcza mi czasu na aktywne inwestowanie w akcje innych podmiotów.

Obrazek użytkownika Anonim
ZB

Dlaczego zyski ze sprzedaży w 2015 były niższe niż w poprzednim mimo wzrostu przychodów?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Jednym z powodów zmniejszenia zysku i marży brutto jest dynamiczny wzrost segmentu mediowego – z roku na rok coraz większą część wydatków stanowią usługi obce związane z zakupami mediów, które niejako przepływają przez K2. Ponadto od początku roku do kosztów sprzedanych usług weszła zwiększona amortyzacja wynikająca z uruchomienia nowych inwestycji zrealizowanych z dofinansowaniem UE. To oczywiście tylko część obrazu, bo istotnym czynnikiem jest wciąż pozostawiający wiele do życzenia poziom rentowności Grupy, do obniżenia którego w roku 2015 mocno przyczyniły się wyniki Fabrity i zmiana modelu działania S3. Zachęcamy do analizy rentowności per segment ponieważ występują istotne różnice pomiędzy nimi ze względu na różne usług i rynki na jakich działają firmy.

Obrazek użytkownika Anonim
ZB

Według planu chcecie poprawić rentowność z działalności reklamowej, w jaki sposób?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

W Mediach są to nowe produkty i usługi takie jak analityka danych i modelowanie atrybucyjne. Ponadto liczymy na udział w większych przetargach dzięki aliansowi NEWNITED. W części agencyjnej dzięki działalności K2 Disruptive Lab rozszerzamy segment wysokomarżowych projektów konsultingowych dla zarządów, gdzie spotykamy się z istotnie mniejszą konkurencją.

Obrazek użytkownika Anonim
ZB

Najważniejsze pytanie! Dlaczego zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł która przewyższa zysk netto i wymaga podjęcia środków z kapitału zakładowego

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Wypłata 1 zł na akcję jest odpowiedzią na oczekiwania inwestorów po uwzględnieniu potrzeb inwestycyjnych związanych głównie z OKTAWAVE. Wypłata będzie realizowana z wyniku roku bieżącego i zysków lat poprzednich. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest to plan rekomendacji, a ostateczna decyzja zawsze należy do WZA.

Obrazek użytkownika Anonim
SlowInwestor

Jak szacujecie obecnie wycenę Oktawave i udział procentowy w polskim rynku chmury?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Szacujemy, że wartość biznesu OKTAWAVE znacznie przekroczyła już nasze inwestycje. Udział w rynku IaaS liczony przychodami segmentu infrastrukturalnego to ok. 10%.

Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
Paweł Biedrzycki

Dzień dobry, Czy można Pan Prezes wskazać spółkę z GPW będącą bezpośrednim albo pośrednim konkurentem K2I, do kogo wam najbliżej?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Z giełdowych w zasadzie tylko MediaCap pamiętając jednocześnie o tym, że w Grupie K2 jest OKTAWAVE a MediaCap prowadzi działalność w zakresie badań rynkowych. W związku z tym porównywanie wyników całych Grup K2 i MediaCap może być mylące.

Obrazek użytkownika Anonim
M7

Witam serdecznie, Gratuluje zmiany polityki informacyjnej i strategicznego planowania rozwoju firmy.

OKTAWAVE

1. Dlaczego skłaniacie się w kierunku budowy OKTA UK z własnych środków?

2. Kiedy będzie odpowiedź nt. złożonego wniosku patentowego?

K2 MEDIA

1. Czy środki pozyskane z ewentualnej sprzedaży tej części działalności będą przeznaczone na dalszy rozwój OKTA czy wypłacicie dywidendę?

S2

Brakuje informacji o rozwoju tej marki. Działania i wyniki partnerstwa z home.pl są niewidoczne. Strona S3 jest mało konkurencyjna, brakuje casów dla MSP i oferty na "nowe" kanały: snapchat, twitter, vsco. Profil FB nieaktywny od grudnia 2015. Słabe pozycjonowanie S3 w wyszukiwarce Google.

1.Czy dostaliście dostęp do bazy klientów home.pl, a jeżeli tak to czy do całej bazy home.pl czy tylko do nowych? Dlaczego opis Waszych usług jest mało doprecyzowany.

2.Na stronie www.s3.pl istnieje tylko jeden warszawski adres. Co się dzieje z biurami w Łodzi, Gdańsku (i chyba we Wrocławiu) i dlaczego nie są pokazywane na stronie?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Dziękujemy za miłe słowa. Cieszymy się, że nasze działania spotykają się z uznaniem, jakkolwiek wiemy, że są jeszcze obszary to poprawy. Odpowiadając na pytania:

OKTAWAVE

1. Dlaczego skłaniacie się w kierunku budowy OKTA UK z własnych środków?
ODP: Estymacje kosztów wejścia do UK pokazują na możliwość samodzielnego finansowania pierwszej fazy polegającej na budowie i uruchomieniu centrum danych. W kolejnych turach nie wykluczamy innego sposobu finansowania, którym będziemy chcieli przyspieszyć rozwój biznesu w UK.

2. Kiedy będzie odpowiedź nt. złożonego wniosku patentowego?
ODP: Wniosek patentowy został niestety odrzucony i nie przewidujemy na tym etapie procedury odwoławczej i zgłaszania nowych patentów. Mimo odrzucenia wniosku, testy wydajnościowe i szybkości prowadzące przez zewnętrzne firmy nadal potwierdzają naszą przewagę nad konkurencją w wielu kategoriach produktowych.

3. K2 MEDIA Czy środki pozyskane z ewentualnej sprzedaży tej części działalności będą przeznaczone na dalszy rozwój OKTA czy wypłacicie dywidendę?
ODP: Na tym etapie przeglądu opcji strategicznych trudno przewidywać wystąpienie ewentualnego zysku a tym bardziej decyzje walnego w zakresie ewentualnego podziału zysku.

4. S3: ODP: Traktujemy usługi świadczone po marką S3 jako uzupełnienie oferty K2 Search w obszarze mikro i małych przedsiębiorstw. W związku ze zmianą modelu pozyskania klientów zlikwidowaliśmy biura regionalne i skupiliśmy się na współpracy z Home.pl, gdzie wspólnie pracujemy nad ofertą dla klientów. Zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości komunikacji marketingowej S3 i sukcesywnie będziemy ją poprawiać.

Obrazek użytkownika Anonim
Witold

Czy nie byłoby dla spółki lepszym rozwiązaniem zamiast dywidendy uchwalić buy back około 5-6% akcji w cenie obecnych notowań, to by ustabilizowało notowania ?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Zamierzamy realizować przyjętą politykę dywidendową niemniej jednak ostateczną decyzję o podziale zysku podejmuje WZA. Ponadto zmniejszenie liczby akcji w obrocie mogłoby negatywnie wpłynąć na płynność.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy alians NEWNITED zrealizował już jakąś kampanię

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Działalność zakupowa jest prowadzona od początku roku. Jesteśmy w trakcie realizacji pierwszego projektu dla klienta i aktualnie jesteśmy w 4 dużych postępowaniach przetargowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Witold

czy przebieg dzisiejszego czatu, treść zapytań i odpowiedzi, ukaże się w prasie ?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Ukaże się w serwisie strefainwestorow.pl oraz w sekcji inwestorskiej serwisu K2.pl.

Obrazek użytkownika Anonim
Leszcz

jak duży jest rynek na którym działacie gdzie znajduje się sufit

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Sufit jest bardzo wysoko. Mówimy o rosnącym rynku o wartości 7,6 mld zł, co obejmuje wszystkie kanały marketingowe z TV i internetem na czele. Zachęcamy do lektury sprawozdania zarządu gdzie szerzej opisujemy otoczenie rynkowe: http://www.k2.pl/inwestorzy/_files/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_w_2015...

Obrazek użytkownika Anonim
Leszcz

aha no i oczywiście jaki macie udział w rynku?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

W poszczególnych segmentach rynku mamy różne udziały i w niektórych są one trudniej mierzalne, dlatego skalę naszej działalności porównujemy raczej do innych podmiotów na polskim rynku. Z większą dokładnością możemy określić udziały OKTAWAVE w segmencie usług chmurowych IaaS na poziomie ok.10%.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy spółka planuje jakieś akwizycje w tym roku?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Trwa przegląd opcji strategicznych. Jednym z jego efektów potencjalnie może być akwizycja lub inna forma połączenia. Równolegle pracujemy nad rozbudową aliansu NEWNITED poprzez dołączenie kolejnego partnera.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario

Z tego co widzę spółka miała rekordowe zyski w 2011 2.50 zł na akcję i w 2010 2.11 zł na akcję. Z czego one wtedy wynikały i jak się zmienił rynek w stosunku do tamtych czasów?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

2011 był rekordowy pod względem efektów generowanych przez biznesy podstawowe czyli Agencję, Media i dzisiejsze Fabrity oraz Grupa nie była obciążona startującymi inwestycjami tj. OKTAWAVE. Jednocześnie silnie zmieniły się marże oraz zwiększyła konkurencja.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Po co spółce data center w Wielkiej Brytanii?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Da nam to zarówno dostęp do atrakcyjnego rynku jak i georedundancję (drugie centrum danych, które replikuje dane). Pierwszym potencjalnym efektem uruchomienia drugiego centrum danych w UK możne być zwiększenie sprzedaży do dużych klientów w Polsce, którzy oczekują określonej minimalnej odległości między centrami danych.

Obrazek użytkownika Anonim
M7

Czy czyta Pan forum bankier.pl i parkiet .pl poświęconego K2?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Tak, staram się regularnie zaglądać.

Obrazek użytkownika Anonim
Kacper

Czy na forum jest Pan Kacprem?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. ;-)

Obrazek użytkownika Anonim
Robert

Na rynku chmury obliczeniowej macie mega konkurencję na świecie. Dlaczego ta wasza spółka Octave ma szanse w tym starciu?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Na razie konkurujemy na rynku PL. Nasze przewagi to:
- wydajność infrastruktury klasy enterprise,
- centrum danych zlokalizowane w PL (podlegające pod polskie regulacje prawne),
- efektywny zespół wsparcia oraz sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy mógłby Pan przybliżyć działalność K2 Disruptive Lab? Czym w praktyce ma się zajmować ten podmiot? Pojawiały się informacje, że aktualnie trwają już prace nad 2-3 projektami - czy może Pan powiedzieć co to za projekty? Na czym polegają? Na początku roku K2DL poszukiwał innowacyjnych spółek dla Klienta FMCG. Czy to jeden z tych projektów?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

K2 Disruptive Lab pomaga koncernom tworzyć nowatorskie produkty i usługi, współpracując ze światem startupów. Spotkamy się z dużym zainteresowaniem. Już mamy dwa aktywne projekty, a trwają prace nad kilkoma kolejnymi. Współpracujemy w tym zakresie bezpośrednio z Zarządami spółek.

@Na początku roku K2DL poszukiwał innowacyjnych spółek dla Klienta FMCG. Czy to jeden z tych projektów?
Tak. Co do pozostałych projektów nie możemy się podzielić dalszymi informacjami ze względu na strategiczny charakter tych projektów dla Klientów.

Obrazek użytkownika Anonim
Robert

Ogólnie zastanawia mnie też to czy wchodzenie w chmurę to nie jest rozmywanie strategii firmy czyli tego z czego się wywodzi?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

OKTAWAVE wywodzi się z usług hostingu klasycznego zarządzalnego świadczonego przez lata w K2. Ponadto usługi OKTAWAVE są komplementarne do usług agencyjnych. Większość naszych rozwiązań projektowych i kampanii wymaga wysokowydajnych i skalowanych rozwiązań hostingowych, a usługi OKTAWAVE wpisują się tutaj idealnie.

Obrazek użytkownika Anonim
ZB

"Ponadto liczymy na udział w większych przetargach dzięki aliansowi NEWNITED. W części agencyjnej dzięki działalności K2 Disruptive Lab rozszerzamy segment wysokomarżowych projektów konsultingowych"

A czy są już jakieś efekty czy to na razie projekty?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

powyżej już odpowiedziałem na to pytanie

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy i jak „DobraZmiana” wpływa na działalność K2I?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo powyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Telesfor

Kiedy zostanie uruchomiony projekt Oktawave Horizon?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Prace nad projektem być może wystartują w tym roku czyli uruchomienie samej usługi może mieć miejsce w ciągu kolejnych 2 lat.

Obrazek użytkownika Anonim
Leszcz

"Sufit jest bardzo wysoko. Mówimy o rosnącym rynku o wartości 7,6 mld zł, co obejmuje wszystkie kanały marketingowe z TV i internetem na czele."

A ile z tego tortu to spółki Skarbu Państwa i zlecenia od administracji publicznej?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Zakładamy, że pytanie dot. przychodów Grupy K2. Przychody ze sprzedaży usług własnych do spółek Skarbu Państwa nie przekraczają 20%.

Obrazek użytkownika Anonim
Kris

Jaki % przychodów pochodzi od producentów leków OTC? Dzisiaj pojawiła się informacja o możliwym zakazie ich reklamowania, głównie chyba chodzi o suplementy diety.

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

W zasadzie nie prowadzimy działań dla klientów w tym segmencie rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz Wilk

K2I miało rekordowe przychody w 2015 i przez to kurs akcji jest prawie na historycznych maksimów. Jest problem z rentownością. Jak duże były inwestycje w 2015, chodzi mi o to jaka byłaby rentowność gdyby je ograniczyć?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Zwracam uwagę na sposób liczenia rentowności od przychodów ogółem vs do przychodów z usług własnych. Owszem inwestycje miały wpływ na rentowność EBIT ale poczynione przed 2015 rokiem - w roku 2015 amortyzacja wzrosła o ok. 750 tys. zł. i związane to jest z uruchomieniem na początku roku projektów realizowanych przy udziale funduszy z EU. Najbezpieczniej jest porównywać zyskowność Grupy przez pryzmat wyniku EBITDA (również do przychodów z usług własnych), który nie zawiera efektu zdarzeń jednorazowych. Widać to dobrze na slajdzie 12 prezentacji http://www.k2.pl/inwestorzy/_files/K2w2015oraz2016.pdf (ostatni wiersz).

Obrazek użytkownika Anonim
Mario

"2011 był rekordowy pod względem efektów generowanych przez biznesy podstawowe czyli Agencję, Media i dzisiejsze Fabrity oraz Grupa nie była obciążona startującymi inwestycjami tj. OKTAWAVE. Jednocześnie silnie zmieniły się marże oraz zwiększyła konkurencja."

A koniunktura w gospodarce nie ma wpływu, w 2011 rozpoczął się kryzys PIIGS?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Tak, oczywiście. Stąd problemy w roku 2012 i 2013 dodatkowo spotęgowane stratami generowanymi przez OKTAWAVE.

Obrazek użytkownika Anonim
Andrzej Knigawka

Jaka część przychodów grupy K2 pochodziła w 2015 od instytucji finansowych? Czy klienci finansowi K2 sygnalizują cięcia wydatków marketingowych bądź technologicznych ze względu na podatek bankowy?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

OK. 20%. Na ten moment nie mamy sygnałów o ewentualnych cięciach budżetów.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Zostało 10 minut na zadawanie pytań. Jeżeli na jakieś pytanie nie będzie odpowiedzi, to prezes K2I, Tomasz Tomczyk udzieli jej w ramach relacji z dzisiejszego czatu.

Obrazek użytkownika Anonim
Witold

DM Vestor wycenił akcję K2I na 29zł. Czy w Pana ocenie wg obecnych notowań spółka jest znacznie niedowartościowana?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Aktualnie wycena jest znacznie bliższa rzeczywistości jednak wciąż widzimy potencjał do dalszych wzrostów. Potencjał poszczególnych biznesów jest bardzo duży i oceniam szacunek Vestora jako racjonalny.

Obrazek użytkownika Anonim
W

A tak z czystej ciekawości może na koniec. W sprawozdaniu zauważyłem, że chwalicie się współpracą z KGHM co dla nich robiliście?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Niestety zakres projektów objęty jest klauzulą poufności.

Obrazek użytkownika Anonim
Marian

Jak z perspektywy czasu ocenia Pan sprzedaż udziałów w Audiotece?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Temat uważam za zamknięty. Teraz jesteśmy skupieni na bieżącej działalności i rozwoju Grupy.

Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
Paweł Biedrzycki

Jakie nowe trendy widzą Państwo w swoje działalności (chodzi mi głównie o agencję i reklamę)? Gdzie widzicie największy wzrost i najlepsze perspektywy na rozwój?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Zacieśniamy współpracę z zarządami spółek na projektach bardziej strategicznych i długoterminowych niż taktycznych. Widzimy duże tempo wzrostu w zakresie tworzenia treści na urządzenia mobilne oraz postępujące zaawansowanie technologiczne projektów marketingowych, co stawia nas w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do konkurencji. Stąd wprowadzenie do oferty takich usług jak programmatic buying i modelowanie atrybucyjne.

Obrazek użytkownika Anonim
Leszek

Z tego co Pan Prezes przedstawia wynika iż duży wzrost przychodów jest pochodną "przepływania" usług obcych. Widać iż skala jest duża. Jakie ryzyka są z tym związane i czy wystąpiły już negatywne zdarzenia w tym zakresie (kapitał obrotowy, jakość/rękojma, itd)?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Rzeczywiście rosnące szybko przychody i koszty stawiają przed nami szereg wyzwań. Myślę jednak, że jesteśmy dobrze przygotowani. Jednym z elementów jest np. dedykowany zespół i autorski system informatyczny do zarządzania outsourcingiem usług. Po stronie mediowej alians NEWNITED daje nam szereg korzyści również pozytywnie wpływających na kapitał obrotowy. Na ten moment nie widzimy wprost negatywnych zdarzeń związanych z szybkim wzrostem kosztów usług zewnętrznych. Szybki wzrost kosztów usług zewnętrznych jest w dużej mierze związany z szybszym niż rynek wzrostem segmentu mediowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Hetman

Co to jest za usługa to modelowanie atrybucyjne?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Modelowanie atrybucyjne przypisuje wagę poszczególnym kanałom/miejscom kontaktu konsumentów z reklamą i produktem na jego ścieżce zakupowej. W ten sposób nadaje się wagi poszczególnym punktom kontaktu i określa zwrot z inwestycji zakupu poszczególnych kanałów czy mediów. Wszystko to służy optymalizacji mediamiksu w ramach prowadzonych kampanii i uzyskaniu maksymalnych efektów przy optymalnych kosztach.

Obrazek użytkownika Anonim
MarketingFan

Pytanie o przyszłość rynku. Jaka będzie Pana zdaniem następna duża rzecz w marketingu po AdWords, YouTube, Facebook, Twitter? Czy sądzi Pan że to może być Snapchat, czy może coś innego?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Co roku pojawiają się dziesiątki nowych BIG-THINGs. Naszym zadaniem jako Agencji nie jest przewidywanie przyszłości tylko umiejętne wykorzystanie wszystkich narzędzi i kanałów, które przekładają się na wyniki dla klientów. Poruszanie się w chmurze tysięcy tego typu rozwiązań jest dla nas największym wyzwaniem na kolejne lata.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jaki sposób OKTA pozyskuje nowych klientów. Czy będzie prowadzona kampania reklamowa, czy jak to tej pory raczej bazujecie na poczcie pantoflowej i dobrej opinii na rynku?

Czy będzie wyznaczona specjalna osoba, która będzie śledzić rynek i okazje do współpracy, typu budowa centrum danych dla polskiego przemysłu kosmicznego CREOTECH: http://creotech.pl/pl/polskie-firmy-coraz-aktywniejsze-w-kosmosie-beda-p... ?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Cykl pozyskania nowego klienta zaczyna się od tzw. pierwszego kontaktu, czyli albo działania reklamowego online lub bezpośredniego kontaktu z wykorzystaniem działu sprzedaży (eventy, bazy klientów, LinkedIn). W zależności od scoringu lead trafia do jednego z systemów:

1. marketing automation (leady online), gdzie staramy się doprowadzić do konwersji za pomocą promocji, kodów oraz content marketingu,
2. sprzedaż konsultacyjna, gdzie staramy się doprowadzić do konwersji poprzez wsparcie techniczne, pomoc w migracji i optymalizację procesów klienta.

OKTAWAVE posiada dedykowane i stale rozbudowywane działy sprzedaży i sprzedaży konsultacyjnej z uwagi na stopień skomplikowania usługi.

Na bieżąco monitorujemy wszystkie nowe inicjatywy i chętnie bierzemy w nich udział.

Obrazek użytkownika Anonim
jzoks

Niedawno na rynku pojawiała się informacja, że szukacie kupca na biznes mediowy, to prawda?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Ta informacja została przekazana przez prasę w nieco niewłaściwy sposób. Już w listopadzie 2015 r. informowaliśmy, że rozpoczęliśmy przegląd opcji. Nadal bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe rozwiązania. Szukamy potencjalnego partnera, rozważamy jego całkowite lub częściowe wejście do spółki, myślimy także o akwizycji. Wybraliśmy doradcę z Wielkiej Brytanii, który pomoże nam w wyborze ewentualnego partnera. To jednak nie znaczy, że jakieś decyzje zapadły, bądź są bliskie sfinalizowania. Równolegle rozwijamy biznes zgodnie z naszymi planami na lata 2016-2018. Jesteśmy już po restrukturyzacji i wszystkie najtrudniejsze kroki zostały zrealizowane. Te działania mają już swoje odzwierciedlenie w wynikach Grupy, które wykazują pozytywny trend, co z kolei przekłada się na notowania akcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Pit

Kiedy będzie wiadomo coś w sprawie przeglądu opcji strategicznych?

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

W marcu br. wybraliśmy doradcę, który pomoże nam w wyborze nowego partnera. W ciągu najbliższych dwóch-trzech miesięcy będą trwały spotkania z różnymi podmiotami, głównie zagranicznymi. W połowie roku chcemy poinformować rynek jaka jest nasza decyzja. Jeśli wiązałaby się ona z jakąś transakcją, to wówczas chcielibyśmy ją zamknąć do końca roku.

Obrazek użytkownika Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Dziękuję wszystkim za udział w czacie oraz zachęcam do zapoznania się z prezentacją z wczorajszej konferencji, dostępną pod linkiem http://www.k2.pl/inwestorzy/_files/K2w2015oraz2016.pdf oraz z raportem zarządu oraz ze sprawozdaniem z działalności zarządu, link: http://www.k2.pl/inwestorzy/_files/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_w_2015... .

W naszym czacie wzięło udział ponad 350 osób i udało nam się odpowiedzieć na WSZYSTKIE Państwa pytania.

Serdecznie dziękuję

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.