Relacja z czatu z zarządem Selvity: „Zakładamy, że do 2023 roku, Selvita przeznaczy na M&A między 150-200 milionów złotych”
Obrazek użytkownika Czaty
26 maj 2020, 14:08

„Zakładamy, że do 2023 roku, Selvita przeznaczy na M&A między 150-200 milionów złotych” - relacja z czatu z zarządem spółki

We wtorek, 26 maja 2020 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Selvity, Bogusławem Sieczkowskim, wiceprezesem zarządu, Miłoszem Grucą i członkiem zarządu, Dawidem Radziszewskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o wpływ pandemii COVID-19 na działalność spółki, możliwe akwizycje, planowaną emisję akcji oraz nową strategię. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem - udział wzięło 1150 osób, a zarząd odpowiedział na ponad 50 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z zarządem Selvity - prezesem, Bogusławem Sieczkowskim, wiceprezesem, Miłoszem Grucą oraz członkiem zarządu, Dawidem Radziszewskim. Porozmawiamy o wynikach finansowych spółki za I kwartał 2020 roku, backlogu projektów, nowej strategii, planach rozwoju oraz finansowaniu inwestycji.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 26 maja 2020 r. o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na naszym czacie. Zapraszamy do śledzenia dyskusji i zadawania pytań. Jesteśmy do Waszej dyspozycji przez najbliższe 1,5 godziny.

Obrazek użytkownika Anonim
Robert

Backlog póki co rośnie o ponad 40%. Wcześniej wspominaliście o oczekiwanej dynamice przychodów w całym roku na poziomie 30%. Czy jednak jest szansa na większa dynamikę przychodów w tym roku niż pierwotne zapowiedzi?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Dużo zależy od tego jak będzie rozwijała się sytuacja związana z pandemią do końca roku. Z obiecanymi 30% czujemy się bezpiecznie, jest zupełnie realne że tradycyjnie osiągniemy cel z z nadwyżką :)

Obrazek użytkownika Anonim
Monika C.

Jak COVID-19 wpłynął na prowadzone przez Państwa badania kliniczne? Jakie narzędzia planujecie Państwo wprowadzić, aby przygotować się na podobne okoliczności w przyszłości?

Obrazek użytkownika Miłosz Gruca
Miłosz Gruca

Selvita nie prowadzi badań klinicznych. W Selvicie wprowadziliśmy wiele modyfikacji w codziennej pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników. Mówimy tu o wprowadzeniu pracy w trybie zdalnym, uruchomieniu dwóch nienachodzących na siebie zmian dla osób pracujących w wybranych laboratoriach oraz zwiększeniu ilości pomieszczeń wykorzystywanych to tzw. „pracy cichej”. W efekcie zmniejszyliśmy ilość osób pracujących jednocześnie w naszych laboratoriach efektywnie zmniejszając ryzyko potencjalnych zakażeń. Dodatkowo na terenie budynków w których znajdują się nasze laboratoria, wprowadzono obowiązkowy pomiar temperatury ciała (przy wejściu), cykliczne sterylizacje pomieszczeń: laboratoriów i pomieszczeń wspólnych oraz znacznie zwiększyliśmy dostępność środków dezynfekcyjnych oraz maseczek. Jest to lekcja, z której jako organizacja dużo wynieśliśmy i cześć naszych doświadczeń, zostanie z nami na pewno na przyszłość w postaci procedur, które wykorzystywać będziemy w przyszłości.

Obrazek użytkownika Anonim
Giełdowiec

Na ile oceniacie prawdopodobieństwo, że do pierwszych akwizycji dojdzie w tym roku? Jak wygląda status rozmów z potencjalnymi celami przejęć

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Tak jak wskazywaliśmy wcześniej mamy nadzieję, że pierwszą akwizycję uda nam się przeprowadzić jeszcze w tym roku. Niestety z uwagi na regulacje MAR nie możemy ujawniać statusu rozmów z potencjalnymi targetami. To co możemy zdradzić, to że prowadzimy w tym momencie rozmowy z kilkoma podmiotami i bacznie analizujemy rynek.

Obrazek użytkownika Anonim
Robert

W pierwszym kwartale pokazaliście duży wzrost na rentowności EBITDA? jaka jest szansa na utrzymanie tego poziomu? Jaka jest perspektywa na dalszy wzrost tego poziomu?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Jesteśmy dobrze zakontraktowani, pracujemy tak jak w poprzednich kwartałach. Obecnie dużo zależy od czynników związanych z pandemią, nad którymi nie mamy pełnej kontroli. Na pewno pomagają nam wysokie kursy walut. Pamiętajmy że jesteśmy w okresie dynamicznego wzrostu a to na pewno nie pomaga rentowności

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego emisja akcji nie będzie też skierowana do inwestorów indywidualnych?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Emisja jest skierowana jedynie do inwestorów kwalifikowanym, aby uniknąć wielomiesięcznego procesu zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF. Niestety nie mogliśmy uwzględnić inwestorów indywidualnych, mając na względzie chęć efektywnego przeprowadzenia emisji.

Obrazek użytkownika Anonim
Barbara

Kiedy spółka planuje przeprowadzić emisję akcji?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

W dniu dzisiejszym Akcjonariusze zadecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego. Jeżeli uchwała w sprawie emisji zostanie przyjęta, proces budowania księgi popytu zostanie rozpoczęty niezwłocznie.

Obrazek użytkownika Anonim
makler

Na jak długo starczy Wam obecnych zasobów w zakresie dostępu do laboratoriów. Na ile wystarczy spółce powierzchni w laboratoriach w które chcecie zainwestować? Czy firmy z którymi rozmawiacie o przejęciach mają własne laboratoria czy wynajmują?

Obrazek użytkownika Miłosz Gruca
Miłosz Gruca

W chwili obecnej dysponujemy 4500m2 powierzchni badawczej w dwóch lokalizacjach w Krakowie i Poznaniu. Na kolejne dwa lata działalności zabezpieczyliśmy kolejne 1500m2 powierzchni laboratoryjnej dostępnej dla nas w tych samych lokalizacjach. Jest to powierzchnia która zapewni nam możliwość dalszego organicznego wzrostu w kolejnych latach. Kolejnym dużym krokiem w rozwoju spółki, będzie inwestycja we własny budynek (Centrum Usług Laboratoryjnych). Liczymy na to, iż inwestycja ta zakończy się na przełomie 2022/2023 roku zwiększając nasze zaplecze laboratoryjne o kolejne 4000m2
Jeśli chodzi o zaplecze laboratoryjne potencjalnych celów akwizycyjnych to mamy do czynienia z rożnymi scenariuszami zarówno powierzchnią własną jak i laboratoriami wynajmowanymi.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak duży wpływ na wzrost przychodów w ostatnim czasie ma wzrost notowań USD i EUR?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

W naturalny sposób hedgujemy przychody w walutach przez ponoszenie kosztów również w walutach. Około 1/3 zmiany kursu przenosi się na nasz wynik.

Obrazek użytkownika Anonim
analityk

Co zmieniło się przez ostatni miesiąc w postrzeganiu 2020 roku? Czy nowe kontrakty są pozyskiwane (tak jak może to sugerować zmiana backlogu) czy może pojawiły się jakieś nowe ryzyka?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Widzimy jak Europa i Stany odmrażają się. W ostatnim miesiącu pozyskaliśmy kilkanaście milionów nowych kontraktów na 2020r. Bardziej optymistycznie patrzymy w 2020r.

Obrazek użytkownika Anonim
Alonso

Selvita pokazuje, że rośnie mocno w USA. W jakim stopniu może zwiększyć się udział tego rynku w przychodach?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Oczekujemy, że udział z przychodów z rynku amerykańskiego w całkowitych przychodach Selvity będzie nadal rósł. Jest to największy rynek outsourcingu usług badawczych i powinien oscylować w ok. 40-50% naszych przychodów

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Czy w wynikach spółki jest jakaś sezonowść?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Do tego roku wydawało nam się, że pierwszy kwartał jest zawsze najsłabszy :)

Obrazek użytkownika Anonim
Liberator

Macie przedwstępną umową na działkę. Jakie są dalsze kroki związane z inwestycją w laboratorium?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Zgadza się. W tym momencie pracujemy na kilku frontach związanych z naszą Inwestycją. Po pierwsze rozpoczęliśmy prace koncepcyjne aby jak najszybciej przygotować projekt i rozpocząć budowę, ale co równie istotne, pracujemy obecnie nad wnioskiem dotacyjnym w konkursie grantowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Chcielibyśmy pozyskać około 39 milionów złotych dotacji w ramach tego grantu infrastrukturalnego. Zakładamy ukończenie inwestycji 2022/2023.

Obrazek użytkownika pstaniszewski
pstaniszewski

W pierwszym kwartale rentowność EBIT osiągnęła 15%. Czu uważacie Panowie, że jest ona do utrzymania w kolejnych kwartałach oraz 2021 roku?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

nie chcemy rozbudzać oczekiwań wysokiej rentowności w sytuacji gdy przede wszystkim budujemy swoją pozycję na świecie, każda zauważalna nadwyżka ponad 10% jest dla nas satysfakcjonująca w sytuacji gdy rośniemy prawie 40%

Obrazek użytkownika Anonim
Dawid

W strategii do 2023 roku macie Państwo zapisany cel utrzymania marży EBITDA na stałym poziomie. Czy mimo dodatkowych kosztów, które musicie ponieść ze względu na wymogi bezpieczeństwa związane z pandemią, cel ten będzie osiągalny również w tym roku?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Dodatkowe koszty związane z pandemią to przede wszystkim wysiłek naszych pracowników aby dopasować się do ograniczeń jakie musieliśmy sobie narzucić więc nie wpływa to na nasze wyniki bezpośrednio tak długo jak realizujemy projekty na bieżąco.. Pandemia jest dla nas bardziej zagrożeniem w zakresie potencjalnej konieczności kwarantanny.

Obrazek użytkownika Anonim
Padre

Ile planujecie przeznaczyć na akwizycję a ile na wzrost organiczny. Ile z emisji pójdzie na przejęcia, ale ile na laboratoria?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Planujemy pozyskać z emisji ok 90 milionów złotych z czego 20 milionów złotych zainwestujemy we wzrost organiczny - w szczególności stworzenie i wyposażenie nowych laboratoriów. Jeśli chodzi o nasze plany akwizycyjne, zakładamy, że do 2023 roku, Selvita przeznaczy na M&A między 150-200 milionów złotych, z czego ok 70 milionów będzie pochodzić z emisji akcji, zaś pozostała część ze środków własnych oraz finansowania dłużnego.

Obrazek użytkownika Anonim
JVC

Kiedy spodziewacie się uzyskać kredyt bankowy na inwestycje?

Obrazek użytkownika Miłosz Gruca
Miłosz Gruca

W chwili obecnej jesteśmy na etapie uzyskiwania promesy kredytowej, która jest niezbędna do złożenia wniosku dotacyjnego. Kredyt zostanie uruchomiony w momencie rozpoczęcia inwestycji. W celu uzyskania najlepszej oferty prowadzimy rozmowy z kilkoma bankami.

Obrazek użytkownika pstaniszewski
pstaniszewski

Podajecie Państwo backlog w kwocie 95 mln zł - czy to oznacza, że są to kontrakty to realizacji wciągu najbliższych 12 miesięcy czy również w dłuższej ramie czasowej?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Podajemy backlog do końca 2020 r, czyli kontrakty na ten rok.

Obrazek użytkownika pstaniszewski
pstaniszewski

Informujecie Państwo, że zanotowaliście wzrost zainteresowania świadczonymi usługami od podmiotów zagranicznych poszukujących zastępstwa i dywersyfikacji. Czy ma to już przełożenie na podpisane jakiś istotniejszych umów czy na razie jest to raczej faza rozmów i negocjacji?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Tak. Najlepiej widać to na dynamice backlogu 2020 oraz ilości komunikatów bieżących dot podpisania znaczących kontraktów w br.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy możecie powiedzieć Państwo coś więcej o tym, jaki profil podmiotów was interesuję jeśli chodzi o M&A? Czy to maja być takie mniejsze Selvity (ten sam segment), czy raczej firmy z obszarów obok (inne segmenty)?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Selvita preferować będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze Drug Discovery, w szczególności in vivo ADME/DMPK oraz usług regulacyjnych, chcemy uzupełniać naszą ofertę o te usługi w procesie okrywania i rozwoju leków, których obecnie nie posiadamy (inne komplementarne segmenty). W drugiej kolejności będziemy również patrzeć na spółki pozwalające zwiększyć skalę działalności (te same segmenty).

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W celach nowej strategii pojawia się stwierdzenie "Gotowość do realizacji skomplikowanych wysokomarżowych projektów". O co dokładnie chodzi i czy spółka już tego rodzaju zlecenia realizuje?

Obrazek użytkownika Miłosz Gruca
Miłosz Gruca

Jednym z preferowanych przez nas modeli współpracy z klientami działającymi w obszarze drug discovery są projekty zintegrowane. Są to projekty wykorzystujące wszystkie kompetencje naukowe znajdujące obecnie w spółce. Projekty te charakteryzują się wysoką marżowością i są to zazwyczaj współprace długoterminowe. Największe firmy farmaceutyczne działające w tym obszarze, są zainteresowane współpracą z firmami mogącymi świadczyć tego typu usługi na zasadzie: one-stop-shop. Aby nawiązywać tego typu współprace musimy uzupełnić portfolio naszych usług, tak aby oferować możliwie najszerszy zakres badań.

Obrazek użytkownika Anonim
Paw

Proszę opowiedzieć o wskaźnikach przychody na pracownika; obecnie oraz jakie są planowane vrs to co ma kokurencja.
Kiedyś pokazywaliście takie zestawienie na prezentacji.

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Obecnie ok 280kzł, ostatni rok to kilkanaście procent wzrostu. Jesteśmy cały czas poniżej ok. 30% średniej z największych CRO. Liczymy na wzrost w kolejnych latach

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy Selvita realizuje usługi dla Ryvu? Jaki jest ich orientacyjny udział w wynikach?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Realizujemy usługi w zakresie obsługi administracyjnej. Ostatni kwartał to ok 1,4Mzł przychodów.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

W jakim zakresie Selvita może skorzystać z IP BOX?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Na obecnym etapie korzystamy z ulgi b+r, strefy ekonomicznej. IP BOX to jest temat na przyszłość jak uda nam się wypracować patentowalną wartość dodaną jaką będziemy wykorzystywać/sprzedawać wraz z naszymi usługami

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Z nowej strategii wynika, że zamierzacie umacniać swoją pozycję w obszarze badań przedklinicznych, ale czy obecna zadyszka w badaniach klinicznych wywołana przez Covid nie będzie powodować okazji inwestycyjnych w obszarze kliniki? (Mam tu na myśli spółki do przejęcia)

Obrazek użytkownika Miłosz Gruca
Miłosz Gruca

Nasza obecna strategia zakłada umocnienie pozycji Selvity w obszarze badań przedklinicznych. W średnioterminowym scenariuszu, nie przewidujemy rozbudowy oferty spółki w obszarze badań klinicznych. Obecna strategia akwizycyjna nie przewiduje targetów z tego obszaru.

Obrazek użytkownika Anonim
Paw

Re emisja: czy rozmawiacie już z nowymi/potencjalnymi investorami? Czy oferta wzbudza zainteresowanie zagranicą? Jak docieracie potencjalnych inwestorów zagranica?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Rozmawiamy w ramach non-deal roadshow zarówno z naszymi długoletnimi Inwestorami jak i potencjalnymi nowymi Inwestorami (w tym Inwestorami z zagranicy). Cieszy nas, że emisja wzbudza zainteresowania również wśród funduszy zagranicznych, natomiast zobaczymy czy któryś z nich weźmie w niej udział z uwagi na niewielki rozmiar transakcji. To zagraniczni Inwestorzy docierają do nas śledząc rynek oraz naszą spółkę (na ogół od jakiegoś czasu).

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ile w tej chwili osób kandyduje na jen wolny etap w Selvicie i jak to się zmienia w czasie? Czy spółka obserwuje wzrost liczby studentów na kierunkach związanych z jej działalnością?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Obserwujemy duże zainteresowanie, otrzymujemy tysiące aplikacji. Zatrudniamy średnio co 20 osobę kandydującą do pracy w Selvicie. Obserwujemy rosnące zainteresowanie kierunkami life science, szczególnie specjalnościami, które współtworzymy z Uniwersytetem

Obrazek użytkownika Anonim
Grzech

Czy w ramach obecnie obowiązującej strategii spółka planuje rozwijać swoje kompetencje również w obszarze leków biologicznych?

Obrazek użytkownika Miłosz Gruca
Miłosz Gruca

Spółka od wielu lat realizuje z dużym powodzeniem projekty związane z rozwojem leków biologicznych. Większość projektów które realizowaliśmy dotyczyła obszaru badań regulacyjnych związanych z tymi produktami. W dalszym ciągu inwestujemy w naszą platformę badań leków biologicznych poprzez inwestycje sprzętowe, oraz wprowadzanie nowych metod badawczych.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzech

Czy planowana budowa Centrum Usług Laboratoryjnych zakłada dalszy potencjał rozbudowy jak to ma miejsce w przypadku Ryvu czy od razu będziecie budować docelową wielkość laboratoriów?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Tak, na działce, którą kupujemy docelowo może powstać jeszcze drugi budynek podobnej wielkości.

Obrazek użytkownika pstaniszewski
pstaniszewski

Jeśli spojrzymy na dynamikę wzrostu świadczeń pracowniczych (+45%) to jest ona porównywalna z dynamiką przychodów ze sprzedaży (+47%) i dynamiką przychodów z działalności operacyjnej razem (+41 proc.). Czy tego typu zasada (w miarę proporcjonalny wzrost wynagrodzeń do sprzedaży) dla spółek z segmentu CRO i można zakładać, że w przyszłości również tak będzie?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Wzrost świadczeń pracowniczych to jest wzrost zatrudnienia + wzrost płac. Myślę, że podobną korelację z wzrostem przychodów będzie można u nas obserwować jeszcze przez kolejne lata dynamicznego wzrostu.

Obrazek użytkownika Anonim
Paw

Dawna Selvita kupiła dzialkę na 3 budynki. Zbudowano 1 (jako etap1 z 3) , dlaczego nowa Selvita nie korzysta z działki Ryvu?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Chcielibyśmy podkreślić, że pomimo wspólnych korzeni Selvita i Ryvu są dwoma niezależnymi spółka i każda z nich ma osobną strategię. Działka stanowi majątek Ryvu i Selvita nie może z niej tak po prostu korzystać. Natomiast oczywiście cieszymy się, że udało nam się pozyskać działkę w bezpośrednim sąsiedztwie Ryvu oraz obecnych laboratoriów Selvity.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w jakimś zakresie "skorzystaliście" na zmianach rynkowych przez pandemię?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Pandemia wzmocniła trendy jakie obserwowaliśmy na rynku od dłuższego czasu. Od 4 lat pracujemy naszą obecnością na rynkach zagranicznych a pandemia przyśpieszyła procesy decyzyjne u klientów, którzy chętniej zlecają usługi do europejskich dostawców.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy przewidujecie Państwo komercyjną realizację testów na COVID? Wydaje się, że ze strony biznesu będzie duże zapotrzebowanie na to?

Obrazek użytkownika Miłosz Gruca
Miłosz Gruca

Nie mamy takich planów. Jesteśmy przekonani, iż istnieją jednostki naukowe / firmy dużo lepiej przygotowane do wykonywania tego typu analiz.

Obrazek użytkownika pstaniszewski
pstaniszewski

Selvita raportuje część kontraktów lub ich rozszerzeń, które podpisuje. Jaką przyjęliście Panowie praktykę – przekroczenie jakiegoś poziomu wartości kontraktu? W stosunku do kapitałów własnych czy sprzedaży za rok poprzedni?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Zarząd Selvity przyjmuje za umowę znaczącą umowę, której wartość realizowana w ciągu 12 miesięcy przewyższa kwotę EUR 1mln.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzech

Na jakim poziomie zaawansowania (w procentach) są realizowane platformy technologiczne Ardigen? Czy Selvita planuje w najbliższym czasie szerzej zaprezentować zarząd spółki zależnej i pokazać w większym zakresie realizowaną przez nią działalność?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Ardigen mocno pracuje nad swoimi platformami. Nie mierzymy tego %, czekamy na wymierne efekty. Liczymy na to, że w kolejnych okresach będziemy meli jeszcze dużo dobrych informacji w tym obszarze.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy możecie Państwo powiedzieć jaki procent backlogu udaje się realizować w danym roku, czy to jest zawsze 100%, czy trochę mniej? Jak to szacować?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Backlog = przychody jakie spółka ma zakontraktowane na dany okres. Pozwala prognozować jak przychody w danym okresie będą wyglądać na tle poprzedniego okresu.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzech

Kiedy ostatecznie Ryvu zwolni przestrzeń laboratoryjną w obecnym budynku i przeniesie się do nowego? Na ile organicznego wzrostu ta przestrzeń wystarczy i jakie są plany odnośnie laboratoriów w Poznaniu?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Tak jak zapowiadało Ryvu, do końca H1 przestrzeń powinna być dla nas udostępniona. Oprócz Krakowa planujemy również rozwój powierzchni w Poznaniu.

Obrazek użytkownika pstaniszewski
pstaniszewski

Jaka jest podstawowa różnica z punktu widzenia spółki (biznes, zyskowność, rachunkowość) pomiędzy projektami opartymi na FFS (Fee For service) a FTE (Full Time Equivalent)?

Obrazek użytkownika Miłosz Gruca
Miłosz Gruca

Projekty z obszaru badań nad nowymi lekami są realizowane w oparciu o model FTE. Są to projekty długoterminowe, charakteryzujące się wysoką marżowością. Ten model współpracy jest przez nas preferowany . W przypadku badań regulacyjnych standardem jest zlecanie projektów w oparciu o wyceny FFS. Ze względu na specyfikę tych badań charakteryzują się one niższa marżowością, ale z reguły mocno wiążą firmy zlecające ze spółka. Przekłada się to bezpośrednio na przychody generowane z tego obszaru działalności.

Obrazek użytkownika Anonim
akcjonariat

Czy zakładając dynamiczny rozwój Spółki i możliwość osiągnięcia jej celów strategicznych na 2023 rok, czy przy tak optymistycznym wariancie możliwe wypłacenie przez Spółkę dywidendy już w 2024 roku ?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Zakładamy, że w średnioterminowym horyzoncie Selvita będzie Spółką dywidendową. Z zastrzeżeniem, że Zarząd w kolejnej perspektywie nie będzie potrzebował wygenerowanego zysku na realizacje strategii w celu dalszego wzrostu wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy, możliwy jest scenariusz, że w 2024 r. Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę części zysku w formie dywidendy.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciek Pasik

Dzień dobry, w raporcie rocznym bardzo lakonicznie i ogólnie opisali Państwo Przewagi Selvity nad konkurencja jak: Doświadczenie ekspertów, kompetencje, elastyczność. Czy są Państwo w stanie dopercyzowac temat? Jaka jest obecna pozycja na rynku globalnym i europejskim w stosunku do konkurencji? Dlaczego inne firmy będą zlecać badania akurat Selvicie? Dziękuję

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Trudno w krótkiej wypowiedzi to doprecyzować. Obecnie jesteśmy "mocnym średniakiem" i dokładamy starań aby nasza pozycja rosła. Klienci doceniają zaangażowanie, otwarte podejście do rozwiązywania problemów pojawiających się w projektach. Naukowcy w Selvicie wiedzą, że o każdego klienta, każdy projekt musimy walczyć. Jesteśmy dobrze zorganizowani, zmotywowani do tego aby pomagać we wprowadzaniu nowych leków, zarabiać godne pieniądze ...

Obrazek użytkownika Princman
Princman

Czy spółka planuje dodatkowe emisje akcji/skup akcji własnych?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Spółka nie planuje dodatkowych emisji ani skupu akcji własnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzyś

Co myślicie na temat aktualnego kursu akcji i wyceny spółki?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Kurs dobrze odzwierciedla bardzo dobre bieżące wyniki Selvity, tempo rozwoju do tej pory, pomysł/plany na przyszłość spółki i perspektywy dla sektora

Obrazek użytkownika Princman
Princman

Czy sytuacja związana z koronowirusem, zamknięciem gospodarki, przekłada się na wyniki finansowe Selvity w II kwartale i jaki sposób?

Obrazek użytkownika Miłosz Gruca
Miłosz Gruca

Nie widzimy bezpośredniego wpływu obecnej sytuacji na zmiany w wynikach finansowych w II kwartale. Liczymy na to, iż najgorszy etap pandemii mamy już za sobą i od strony biznesowej będzie już tylko lepiej.

Obrazek użytkownika pstaniszewski
pstaniszewski

W strategii celem jest osiągnięcie w horyzoncie średnioterminowym pozycji w TOP 10 w CRO na świecie. Jaką mniej więcej pozycję obecnie zajmuje Selvita, jak chcecie to mierzyć (po przychodach, po liczbie zatrudnionych?) i co to oznacza średnioterminowy horyzont? Rozumiem, ze horyzont wybiega poza rok 2023 ale czy to jest 5 czy 10 lat od 2020?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Selvita z obecną skalą działalności jest poza czołówką firm światowych, razem z dużą grupą chińskich dostawców. Aby wejść do TOP10 trzeba osiągać przychody na poziomie 1 miliarda zł rocznie. Proszę poczekać na strategię jaką ogłosimy w 2023 ale myślę, że licząc od dzisiaj to jest jakieś 8-10 lat.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

I ostatnie, bardziej długoterminowo. Wiadomo, że w modelu usługowym, co jakiś czas pracownicy wpadają na pomysły nowych usług, a czasem mogą z tego powstać też niezależne produkty. Czy jeśli coś takiego się pojawi, to takie pomysły będą rozwijane w Selvicie, czy mają trafiać do Ryvu?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Chcielibyśmy aby w przyszłości z niektórych naszych usług powstały produkty/platformy, które będą mogły być sprzedawane jako dodatkowa wartość poza usługami. Pozostaną one w grupie Selvita.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Czy ten trend wzrostu wyników ma szansę na kontynuację w kolejnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Liczymy na utrzymanie trendu wzrostowego w kolejnych kwartałach. Dzisiaj zaraportowaliśmy backlog na rok 2020 w wysokości 96 mln zł (na 21.05), który jest o 41 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu przy tych wolumenach w dalszych latach jest trudne i miedzy innymi dlatego zdecydowaliśmy się na wkroczenie na ścieżkę akwizycji.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzech

Gratuluję świetnych wyników. Czy z racji planowanego wzrostu spółka zakłada budowanie swoich biur w nowych destynacjach nawet na tych samych rynkach?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Nie mamy na ten moment takich planów w zakresie biur. To gdzie jeszcze powstaną jeszcze nasze laboratoria zależy również od tego gdzie dokonamy akwizycji.

Obrazek użytkownika pstaniszewski
pstaniszewski

Rentowność EBIT segmentu bioinformatycznego jest zauważalnie (9% vs 15%) niższa niż segmentu usługowego w Q1 2020. Czy jest to związane ze sporą mniejsza skalą działalności czy są jakieś inne przyczyny?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Część osób Ardigenie pracuje nad platformami, te prace są tylko dofinansowane z grantów co wpływa na obniżenie rentowności całego segmentu

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ardigen:
Proszę o więcej info co tam się dzieje, i dziać będzie.
Nad jakimi produktami pracuje Ardigen (czy to są SaaS-y?), Jakie są rokowania dotyczące terminów ich sprzedaży.
Obiecywaliście kiedyś zaprosić prezesa Ardigen na spotkanie/ czata, Prośba zróbcie to.

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Ardigen pracuje nad plaformami immunologiczną i mikrobiomową. Przychody powinny pojawić się bardziej w ramach pojedynczych dealów technologicznych niż masowych usług SaaS. Podtrzymujemy, że zaprosimy prezesa Ardigen na kolejne spotkania/prezentacje Selvity :)

Obrazek użytkownika Maciej Dzwonnik
Maciej Dzwonnik

Czy jesteście Państwo w stanie przyjąć kolejne zlecenia na 2020 rok czy obecnie zakontraktowany backlog wyczerpuje Państwa możliwości?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Cały czas jeszcze podpisujemy zlecenia z realizacją w 2020.

Obrazek użytkownika pstaniszewski
pstaniszewski

Jak szacujecie Panowie o ile osłabienie kursu PLN w stosunku do EUR, USD i GBP w Q1 2020 wpłynęło pozytywnie na wynik operacyjny porównując r/r. W szczególności dotyczy to marca i jego końcówki. Czy Selvita fakturuje sprzedaż raz w miesiąca na jego koniec, czy jest to różnie?

Obrazek użytkownika Miłosz Gruca
Miłosz Gruca

Spółka hedguje przychody w walutach poprzez ponoszenie kosztów (również w walutach, w szczególności najem). Około 1/3 zmiany kursu przenosi się na wynik spółki. W przypadku projektów FFS fakturujemy zgodnie z warunkami kontraktu. W przypadku FTE fakturowanie odbywa się na koniec miesiąca.

Obrazek użytkownika Maciej Dzwonnik
Maciej Dzwonnik

Jesteście Państwo bardzo skuteczni w pozyskiwaniu finansowania grantowego. Jaki jest tego sekret?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Jesteśmy mocni merytorycznie w tym co robimy. Mocny zespół naukowy + dobre zaplecze organizacyjne to jest cały sekret.

Obrazek użytkownika MaciejBdg
MaciejBdg

czy firma planuje przejęcia?

Obrazek użytkownika Dawid Radziszewski
Dawid Radziszewski

Tak, firma planuje przejęcia :)

Obrazek użytkownika Anonim
Jan

Jakie korzyści może odnieść spółka z projektu, w którym macie otrzymać dotacje od NCBiR (informacja z wczoraj). Gdybyście w kilku zdaniach powiedzieli jakie rozwiązanie ma wdrożyć Ardigen?

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Na dzisiaj cieszymy się z sukcesu Ardigenu. Prace zaczną się w lipcu. Jeśli chodzi o zakres odsyłamy do naszego komunikatu.

Obrazek użytkownika Bogusław Sieczkowski
Bogusław Sieczkowski

Bardzo dziękujemy za wszystkie pytania i zainteresowanie Selvitą. Udało nam się odpowiedzieć chyba na wszystkie Gdyby pojawiły się kolejne zapraszamy do kontaktu mailowego.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.