Relacja z czatu z prezesem zarządu Sescom: Na akwizycje zagraniczne planujemy przeznaczyć 80 mln zł. Pierwsze przejęcie poza Polską zrealizujemy w 2021 r.
Obrazek użytkownika Czaty
01 paź 2020, 14:31

„Na akwizycje zagraniczne planujemy przeznaczyć 80 mln zł. Pierwsze przejęcie poza Polską zrealizujemy w 2021 r.” - relacja z czatu z prezesem zarządu Sescom

W czwartek, 1 października 2020 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Sescom, Sławomirem Halbrytem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o nowej strategii spółki. Inwestorzy zadawali również pytania o sytuację finansową, plany akwizycyjne oraz zaangażowanie w rynek fotowoltaiki. W spotkaniu wzięło udział około 400 osób. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu spółki Sescom, na którym porozmawiamy o nowej strategii oraz planach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 1 października 2020 r. o godz. 10:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dzień dobry. Zapraszam serdecznie do zadawania pytań. W ciągu najbliższych 60 minut postaram się odpowiedzieć na jak największą ich liczbę.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy Pana zdaniem ogłaszanie strategii na 10-lat nie jest obarczone zbyt duża dozą niepewności? Wydaje się, że w ciągu 10 lat wiele może się zmienić i strategię będzie trzeba rewidować 3-4 razy.

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Zamierzamy aktualizować naszą strategię co roku, natomiast nasza strategia oparta jest na scenariuszu, który jest opisany przez 2 megatrendy: ochronę klimatu oraz zrównoważony rozwój i intensywny rozwój technologii. Ustanowienie strategii na 10 lat to dla mnie mocna jej strona. Długa perspektywa czasowa daje nam pewność, że wszystkie decyzje podejmowane w tym czasie doprowadzą nas do ostatecznego celu.

Obrazek użytkownika Anonim
xyz

Czy zakładany cel EBITDA na koniec 2024/25 uwzględnia już planowane akwizycje i inwestycje?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Tak cel EBITDA uwzględnia wzrost organiczny, inwestycje w technologie do zwiększenia efektywności i skalowalności biznesu oraz planowane przejęcia.

Obrazek użytkownika Anonim
Greg

Gratuluję wzrostu marży EBITDA - jak Pan ocenia, czy jest tutaj jeszcze miejsce na dalszą poprawę? Na ile była to sytuacja jednorazowa?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Poprawa marży EBITDA, szczególnie w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 (okres od kwietnia do czerwca), została osiągnięta dzięki optymalizacji kosztów: zmniejszyliśmy zużycie materiałów i energii (w III kw. o 0,8 mln pln r/r) oraz zredukowaliśmy koszt usług obcych (-4,1 mln zł r/r). Trzeba jednak zauważyć, że w tym czasie wzrosło również zapotrzebowanie na nasze usługi w dyskontach i sklepach wielkopowierzchniowych. Pojawił się również popyt na zupełnie nowe usługi, które mogliśmy zaoferować.

Obrazek użytkownika Anonim
Robert

Planowana rentowność w 2025 to 35 mln, jak oceniają Państwo lata poprzedzające, 2021/2022?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Do 35 mln zł EBITDA w 2025 r. będziemy dochodzić stopniowo. Nie publikujemy jednak prognoz dla poszczególnych lat.

Obrazek użytkownika Anonim
H1

Jaki system motywacyjny dla kadry zarządczej obowiązuje w Sescom?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dla kluczowej kadry managerskiej przygotowany został Program motywacyjny oparty o akcje Sescom. Natomiast rada nadzorcza, opierając się o Regulamin wynagradzania organów Sescom S.A., wyznaczyła zarządowi cel: osiągnięcie kursu akcji na poziomie 160 pln w dniu 30.09.2025 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Robert

Co kryje się w obszarze wzmocnienia kapitału ludzkiego ? 13 mln na 5 lat to dość znaczna kwota.

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Planujemy realizację 5 programów:
- Program pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych kadr,
- Program podnoszenia kompetencji i kwalifikacji,
- Program motywacji i partycypacji,
- Zarządzanie i rozwój talentów,
- Program sukcesji na stanowiskach w strukturze organizacyjnej.
Programem będą objęte również spółki, które dołączą do grupy kapitałowej Sescom. Zamierzamy również pozyskać dotacje na rozwój kadr.

Obrazek użytkownika Anonim
AB

Jakie znaczenie ma fotowoltaika w Państwa strategii?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

To poszerzenie zakresu usług naszej oferty Energy, do tej pory skoncentrowanej na pomiarach, analityce i optymalizacji zużycia energii elektrycznej. W ramach realizacji nowej strategii wchodzimy w fotowoltaikę poprzez dostarczanie źródła energii odnawialnej oraz działania integratorskie polegające na umożliwieniu wykorzystania PV w kompleksowych projektach efektywności energetycznej. Będziemy też serwisować PV.

Obrazek użytkownika Anonim
Ewa

Spółka w strategii mówi o planie akwizycji. Jakie podmioty i kiedy zamierzacie przejmować?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Na akwizycje zagraniczne, planujemy przeznaczyć 80 mln zł. Pierwsze przejęcie poza Polską zrealizujemy w 2021 r.
Planujemy akwizycje firm o kompetencjach techniczno-technologicznych, wzmacniających naszą pozycję na rynkach zagranicznych, główne: brytyjskim, DACH oraz w obszarze Beneluksu. Chcemy, żeby naszymi partnerami zostały spółki zdolne do dalszego wzrostu na lokalnych rynkach, które pozytywnie wpłyną na wartość sprzedaży Grupy oraz poziom zysku.

Obrazek użytkownika Anonim
Izabel

Czy Sescom planuj przejęcia w Polsce?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Nie wykluczamy przejęć na rynku polskim, natomiast skupiamy się na rynkach zagranicznych. Dzięki przejęciom wzmocnimy naszą pozycję poza granicami Polski.

Obrazek użytkownika Anonim
Greg

Czy korzystaliście z jakichś form wsparcia państwowego w celu zmniejszenia wpływu pandemii?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dwie mniejsze spółki zależne z naszej grupy kapitałowej skorzystały ze wsparcia (Sestore, DT), natomiast w Sescom S.A. nie było takiej potrzeby. Sytuacja finansowa spółki jest dobra.

Obrazek użytkownika Anonim
H1

Jak idzie projekt HGaas? Kiedy można się spodziewać komercjalizacji?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Projekt wzbudza duże zainteresowanie. W tym roku obrotowym przewidujemy rozpoczęcie projektów pilotażowych. W ciągu 2 lat zrealizujemy pierwsze wdrożenie komercyjne. Moim zdaniem rynek technologii wodorowych ma olbrzymi potencjał, w ciągu dekady powinien uzyskać podobną dynamikę wzrostu, co rynek fotowoltaiki.

Obrazek użytkownika Anonim
Greg

Czy biorąc pod uwagę dobrą sytuację i strategię rozważacie Państwo emisję akcji?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Nie planujemy emisji akcji w celu realizacji celów strategicznych. Dodatkowa, niewielka emisja może zostać wykorzystana w celu realizacji Programu motywacyjnego dla kadry managerskiej Sescom. Na program przeznaczymy maksymalnie 105.000 sztuk akcji, z czego 50.815 sztuk akcji własnych, nabytych przez Sescom w minionym roku obrotowym.

Obrazek użytkownika Anonim
Mariusz

kiedy zostaną wdrożone pierwsze usługi fotowoltaniczne?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Planujemy wdrożenie pierwszych usług w I półroczu obecnego roku obrotowego (2020/2021). Przypominam, że nasz rok obrotowy trwa od października do września kolejnego roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ilu klientów ma obecnie Sescom? Ilu klientów rocznie musicie pozyskiwać, żeby osiągnąć cel 10 tys. w 2030 r?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Liczbę 10 tys. firm należy rozumieć jako ekosystem techniczno-technologiczny, czyli sieć naszych partnerów i podwykonawców.
Do 2030 r. zamierzamy połączyć 10 tys. firm w techniczno-technologicznym ekosystemie, który będzie dostarczać nowe technologie i kompleksowe usługi Facility Management, wpływając na poprawę sprawności operacyjnej, efektywności i konkurencyjności naszych klientów.
Obecnie nasz ekosystem (liczba dostawców/podwykonawców) liczy ok. 2.500 podmiotów.
Co do liczby klientów: w ostatnim roku obrotowym z naszych usług skorzystało ponad 300 odbiorców.

Obrazek użytkownika Anonim
GM

Jak Pan ocenia rozwój rynku facility management przy widocznym gołym okiem spadku trafficu w galeriach? Czy nie obawia się Pan, że realizacja nowej strategii będzie bardzo trudna, jeśli wraz ze wzrostem popularności e-commerce i spadkiem ruchu w centrach handlowych, kolejne nie będą powstawać w takim tempie jak dotychczas, a być może branżę czeka restrukturyzacja i zamknięcia niektórych lokalizacji?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

W Sescom Facility Management definiujemy jako zapewnienie sprawności i ciągłości biznesu szerzej - nie tylko poprzez usługi świadczone bezpośrednio w sklepach tradycyjnych. W ramach realizacji nowej strategii jeszcze mocnej wchodzimy w nowe technologie wspierające procesy operacyjne i pomocnicze wspierające omnichannel, w tym logistykę, która okazała się być sporym wyzwaniem w trakcie pandemii i intensyfikacji zakupów online. Jeżeli chodzi o sklepy tradycyjne, widzimy przed nimi dobre perspektywy, będą ewoluować, mocniej wykorzystywać nowe technologie oraz intensyfikować integrację z kanałami online. Jesteśmy gotowi wspierać wszystkie te obszary.

Obrazek użytkownika Anonim
Greg

Nie było wypłaty dywidendy za 2018/2019, co było w marcu decyzją zrozumiałą. Ale od tamtego czasu się trochę zmieniło i spółka zrobiła dobry wynik. WZA dało zarządowi możliwość wypłaty dywidendy zaliczkowej. Czy zarząd zamierza z takiej możliwości skorzystać?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Pomimo ogłoszenia nowej strategii, z którą wiąże się szereg projektów inwestycyjnych, nie chcemy rezygnować z dywidendy. Opierając się o naszą Politykę dywidendy oraz bieżącą kondycję finansową, będziemy rekomendować wypłatę części wypracowanego zysku.

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dziękuję Państwu za udział w naszym czacie. Mam nadzieję, że udało się wyjaśnić Państwu wiele kwestii dotyczących naszego biznesu. W przypadku dalszych pytań zapraszam do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich (ir[at]sescom[dot]eu) oraz do udziału w kolejnych, organizowanych przez Sescom wydarzeniach.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.