Relacja czatu z wiceprezesem zarządu PCC Rokita: Przede wszystkim zamierzamy budować swoją wartość rynkową poprzez zwiększanie wolumenu obecnie wytwarzanych produktów
Obrazek użytkownika Czaty
01 kwi 2021, 12:45

„Przede wszystkim zamierzamy budować swoją wartość rynkową poprzez zwiększanie wolumenu obecnie wytwarzanych produktów” - relacja czatu z wiceprezesem zarządu PCC Rokita

W czwartek, 1 kwietnia 2021 r. odbył się czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Rokita, Rafałem Zdonem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za 2020 rok. Inwestorzy zadawali również pytania o wpływ pandemii na działalność spółki, rynek poliuretanów oraz wypłatę dywidendy.

W spotkaniu wzięło udział 350 osób, a wiceprezes zarządu odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Rokita, Rafałem Zdonem. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych za 2020 rok oraz planach rozwoju spółki.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 1 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Dzień dobry, witam Państwa na czacie. Zachęcam do zadawania pytań i śledzenia dyskusji.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Tradycyjnie, zanim rozpoczniemy odpowiadanie na pytania, chciałbym przytoczyć kilka najważniejszych informacji na temat spółki. PCC Rokita SA jest firmą chemiczną, od 2011 roku obecną na rynku regulowanym Catalyst jako emitent obligacji korporacyjnych. Od 2014 roku na tym samym rynku notowane są także akcje Spółki. Nasza działalność operacyjna skupia się na produkcji i dystrybucji szerokiej gamy produktów i formulacji chemicznych. PCC Rokita SA wraz z ponad 30 spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową PCC Rokita. Działalność podzielona jest na 5 segmentów, przy czym trzy główne segmenty to Poliuretany, Chloropochodne oraz Inna działalność chemiczna.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak podsumuje Pan rok 2020?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Rok 2020 był okresem bardzo szczególnym, nie tylko dla nas. Działalności Spółki towarzyszyły zmienne warunki rynkowe, wywołane w głównej mierze przez pandemię i spowodowane przez nią spowolnienie gospodarki. Mimo tych okoliczności, Grupa wypracowała zysk EBITDA na poziomie 332,1 mln zł, czyli o ponad 15% wyższy w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto osiągnął poziom 117,4 mln zł i był wyższy o około blisko 26% w stosunku do roku 2019.

Obrazek użytkownika Anonim
SR

Z czego wynika tak dobra kondycja Segmentu Poliuretany?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Przez większość ubiegłego roku na rynku poliuretanów panowały bardzo dobre nastroje. W drugim półroczu, a w szczególności w ostatnim kwartale roku 2020 zauważalny był wzrost zamówień na pianki elastyczne z rynku meblarskiego. Można było zaobserwować, że brak kosztownych wyjazdów wakacyjnych, skutkował oszczędnościami w domowych budżetach. Te z kolei przeznaczone zostały na remonty mieszkań i domów oraz na zakupy wyposażenia wnętrz. Tym samym zwiększył się też popyt m.in. na meble, materace. Poluzowanie obostrzeń doprowadziło do kumulacji zamówień, wstrzymanych wcześniej w związku z ograniczeniem pracy europejskich fabryk największych koncernów wskutek pandemii.

Obrazek użytkownika Anonim
SR

Czy sytuacja z czwartego kwartału była jednorazowym wyskokiem? Nie należy już oczekiwać takich wyników w tym roku?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Sytuacja pod koniec roku 2020 była podyktowana niespodziewanym, silnym popytem i mocno ograniczoną podażą. Ceny, a w konsekwencji rentowność polioli wzrosła do poziomów dotychczas nieobserwowanych. Obecnie wciąż ma miejsce znacznie ograniczona dostępność polioli polieterowych na rynku. Oczywiście nie można zakładać, że taka sytuacja utrzyma się w dłuższym okresie. Wszystko jednak zależy od rynku, popytu a także dalszego rozwoju pandemii i restrykcji z nią związanych.

Obrazek użytkownika Anonim
Sławomir

Co sądzą Państwo o zeszłotygodniowych obostrzeniach? Czy jakoś wpływają na biznes?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Ostatnie dni przyniosły przywrócenie pewnych obostrzeń, w tym zamknięcie wielkopowierzchniowych marketów budowlanych i sklepów meblowych. Jak już wspomniałem, już w zeszłym roku można było zaobserwować, że firmy meblarskie nie nadążały z realizacją zamówień. Obecnie popyt jest względnie stały. Ponadto od początku pandemii obserwujemy rozwój sprzedaży on-line, również wśród produktów meblarskich. Widzimy też, że dużym powodzeniem cieszy się forma sprzedaży przez markety budowlane i sklepy meblarskie polegająca na zamawianiu własnym i odbiorze własnym.

Obrazek użytkownika Anonim
Sławomir

Czy obserwowana już trzecia fala zachorowań przysparza Wam problemów z dostępnością pracowników?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Niezmiennie już od ponad roku podejmujemy wiele działań o charakterze profilaktycznym oraz zabezpieczającym. Obecnie liczba zachorowań wśród pracowników rośnie, ale analogicznie do statystyk odnotowywanych w całym kraju. W ramach utrzymania wysokich standardów bezpiecznej pracy, przestrzegamy rygorystycznych obostrzeń sanitarnych dla pracowników administracyjnych, jak i osób zatrudnionych na instalacjach produkcyjnych. Pracownicy administracyjni nadal pracują zdalnie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Wykorzystujemy, w ramach bieżących badań, rekomendowane przez WHO testy antygenowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak w czasie pandemii wygląda płynność finansowa PCR?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Pomimo trwającej ponad rok pandemii, w dalszym ciągu nie odnotowujemy istotniejszych opóźnień w spływie należności. Jest to zasługa wprowadzonych przez nas metod ubezpieczania i monitorowania płatności, które z równym powodzeniem sprawdzały się także we wcześniejszych okresach. Wpływ na to ma również fakt, że nasi kluczowi klienci to przeważnie firmy o dobrej kondycji finansowej. Pomaga nam to w utrzymaniu niskiego poziomu przeterminowań. Zadbaliśmy również o zapewnienie sobie bezpiecznego, wysokiego poziomu dostępnej gotówki lub limitów kredytowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Kr77

W ostatnich raportach informowaliście Państwo o znaczącej inwestycji w postaci linii pilotażowej. Jaki jest stan prac nad tą inwestycją?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W drugim kwartale 2020 r. przeprowadziliśmy rozruch instalacji pilotażowej do produkcji fosforanów i fosforynów. Trzeci kwartał w całości poświęciliśmy na jej fazę testową. W ostatnim kwartale ubiegłego roku zakończyliśmy ten etap, nastąpiło również ustabilizowanie i optymalizacja procesów. Dzięki nowej instalacji możliwe jest przetestowanie kilkunastu innowacyjnych technologii. Docelowo ukończenie tej inwestycji zwiększy możliwości produkcyjne wysoce specjalistycznych produktów fosforowych o blisko 3 tys. ton rocznie.

Obrazek użytkownika Anonim
Kr77

Spółka wykupiła w grudniu 2 kolejne serie obligacji. Co z nowymi emisjami?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Decyzje o ewentualnych nowych emisjach podejmujemy między innymi po analizie naszych potrzeb oraz innych dostępnych źródeł finansowania. Aktualnie nie mamy podstawy do szybkiej emisji obligacji w postaci czynnego prospektu.

Obrazek użytkownika Skimixa
Skimixa

Jaką dywidendę za 2020 Pan by rekomendował?
Czy spółka ma aspiracje do dywidendowych arystokratów?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Nasza firma od wielu lat corocznie wypłaca dywidendę. Jej poziom był jednak zróżnicowany i wahał się w granicach od 60 do 100% wypracowanego zysku netto. Średnia wypłata dywidendy w ostatnich 5 latach wyniosła blisko 6,5 PLN/akcję. Decyzja zależna będzie od akcjonariuszy. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasową historię, można sądzić, że ewentualna dywidenda będzie dostosowana do sytuacji finansowej spółki oraz ryzyk związanych z jej działalnością i otoczeniem, szczególnie w ujęciu trwającej pandemii.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co oznacza, że w długofalowej strategii uwzględniacie kwestie środowiskowe? Jak to się przekłada na biznes?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Wdrażamy produkty zgodne z trendami tzw. zielonej chemii. Ten kierunek intensywnie rozwija się na rynku chemikaliów. Oznacza to między innymi nacisk na zrównoważone produkty, z uwzględnieniem ich zdolności do biodegradacji i emisji oraz ograniczanie produkcji odpadów. Zielona chemia to także wykorzystywanie zielonej energii w procesach technologicznych. Oferta produktów z linii GREENLINE spełnia wszelkie aspekty zielonej chemii. Patrząc na łańcuch dostaw, stwarzamy tym samym naszym odbiorcom możliwość realizowania idei zrównoważonego rozwoju w ich działalności.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak cena ropy będąca jednym z głównych surowców może przełożyć się na wyniki poszczególnych segmentów?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W ubiegłym roku, w miesiącach czerwiec – wrzesień, ceny tlenku propylenu rzeczywiście wzrastały w ślad za wzrastającymi cenami ropy naftowej. Tlenek propylenu jest bazowym surowcem dla produkcji polioli. Dobre nastroje na rynku pozwoliły nam uwzględnić w cenach sprzedaży polioli wzrost cen tego surowca. Podsumowanie I kwartału przed nami, 12 maja publikacja kolejnego raportu okresowego zatem będzie okazja do odniesienia się do sytuacji na rynku surowców.

Obrazek użytkownika Anonim
Krystian Brymora (DM BDM)

Ceny i marże w segmencie Poliuretany w 1Q’21 wydają się wyraźnie lepsze niż w 4Q’20, kiedy spółka osiągnęła rekordowe 64 mln PLN EBITDA w tym obszarze. Czy 1Q’21 może być lepszy? Kiedy dojdzie do normalizacji marż ?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Rzeczywiście w ostatnim kwartale ubiegłego roku wystąpił wręcz niespodziewanie wysoki popyt na poliole polieterowe. Równocześnie istotnie ograniczona dostępność polioli i braki zapasów na rynku przyczyniły się do wzrostów cen rynkowych. W konsekwencji uzyskiwane marże ze sprzedaży były rekordowe. Dostęp do polioli polieterowych na rynku nadal jest ograniczony. Dalszy rozwój sytuacji zależy jednak od wielu czynników. Nie tylko od zachowań rynku, ale także od przebiegu pandemii, a zwłaszcza od wprowadzanych ograniczeń.

Obrazek użytkownika Anonim
Krystian Brymora (DM BDM)

Czy ceny alkaliów w 1Q’21 spadły q/q ? Czy spółka uważa że osiągnęły one dołek cenowy w związku z podwyżkami konkurencji ? Jak na wyniki segmentu wpłynie duży postój Anwilu w 2Q’20 ?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W ostatnich latach na wyniki segmentu Chloru bardzo duży wpływ miały spadki cen alkaliów oraz rosnące ceny energii elektrycznej. Historycznie ceny ługu i sody charakteryzowały się widoczną cyklicznością. Po kilkuletnich okresach wysokich cen następowały ich spadki Ceny ługu i sody spadają już od około 3 lat i dziś trudno stwierdzić kiedy te spadki się zakończą. Profesjonalne serwisy zajmujące się analizami rynku alkaliów, zwracają jednak uwagę że popyt na ług i sodę będzie wzrastał, a aby mogły powstawać nowe moce produkcyjne, ceny muszą wzrosnąć, gdyż obecna ich wartość nie zapewnia racjonalnego okresu zwrotu z inwestycji.

Obrazek użytkownika Anonim
Krystian Brymora (DM BDM)

Czy producenci pianek dalej cierpią z powodu niedoborów polioli/TDI ? Czy brak innych surowców do pian wpłynie na wolumen sprzedaży Rokity w 1Q’21 ?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Ubiegłoroczny popyt faktycznie przewyższał zdolności produkcyjne Spółki, a sytuację spotęgowały przestoje remontowe i awarie u naszych dużych konkurentów. Obecnie wciąż obserwujemy ograniczoną dostępność polioli polieterowych na rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
Krystian Brymora (DM BDM)

W związku ze wzrostem cen CO2 jakiej rekompensaty kosztów z tyt. wsparcia dla energochłonnych za 2020 rok spodziewa się spółka ? Za 2019 rozliczyła 20,6 mln PLN z tego tytułu;

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W obecnym roku wciąż obowiązuje ustawa, wg której PCC Rokita otrzymała rekompensatę w roku 2019. W formule brana jest pod uwagę cena uprawnień do emisji CO2 których cena pomiędzy latami wzrosła o około 50%. Można zatem łatwo wyliczyć, że spodziewana rekompensata będzie odpowiednio większa. Oczywiście może ona ulec proporcjonalnej redukcji, jeżeli kwota przewidziana przez ustawodawcę ulegnie wyczerpaniu. Stąd nie możemy być do końca pewni przyznania pełnej wnioskowanej kwoty, ale sam mechanizm rekompensat nie powinien być zagrożony.

Obrazek użytkownika Anonim
Krystian Brymora (DM BDM)

Proszę o podanie planu CAPEX na 2021-2022 rok ze wskazaniem kluczowych inwestycji? Czy spółka myśli o swoich projektach energetycznych (OZE ?) ?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Zmiany w polityce klimatycznej Unii Europejskiej zakładają redukcję emisji CO2 do 2030 roku. Stąd nie możemy wykluczyć inwestycji w alternatywne źródła energii cieplnej (para technologiczna, woda grzewcza) oraz energię elektryczną.

Obrazek użytkownika Anonim
Krystian Brymora (DM BDM)

Skąd wynika tak duża względnie poprawa wyniku w obszarze innej działalności chemicznej ? Czy jest trwała ? w 4Q’20 EBITDA wyniosła rekordowe 6,7 mln PLN jak z reguły to było 2-3 mln PLN kwartalnie.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Sytuacja surowcowa oraz logistyczna na rynku azjatyckim spowodowała zmniejszenie dostępności uniepalniaczy z Azji w czwartym kwartale 2020 r. Tym samym zwiększył się popyt na produkty segmentu Inna działalność chemiczna. Zwiększyły się wolumeny kilku grup produktowych, a to przełożyło się na wzrost sprzedaży. Na wyniki wpłynęły także korzystne ceny surowców. Jeśli chodzi o wyniki samego czwartego kwartału, to wpływ miał bardzo dobry grudzień. Dotychczas w tym okresie popyt na produkty segmentu był znacząco ograniczony.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jakie przewidujecie Państwo kierunku rozwoju?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Przede wszystkim zamierzamy budować swoją wartość rynkową poprzez zwiększanie wolumenu obecnie wytwarzanych produktów. Jednocześnie dążymy do stałej dywersyfikacji naszego portfela. Wprowadzamy nowe specjalistyczne, wysokomarżowe i innowacyjne produkty. Zależy nam na zwiększaniu udziału tych produktów w ogólnej sprzedaży. Odpowiadamy na stale rosnący popyt i jednocześnie poszukujemy nisz rynkowych w celu wykorzystania możliwości, jakie one dają.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Dziękuję bardzo za udział w czacie i zadane pytania. W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z naszym działem relacji inwestorskich pod adresem: https://pcc.rokita.pl/relacje-inwestorskie/ lub poprzez e-mail ir.rokita[at]pcc[dot]eu.

 

Życzę Państwu Spokojnych Świąt!

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.