Relacja czatu z zarządem Grupy AMBRA: Na 4 głównych rynkach naszej działalności stale zwiększamy potencjał rozwoju przez wchodzenie lub kreowanie nowych segmentów rynkowych
Obrazek użytkownika Czaty
11 maj 2022, 17:15

„Na 4 głównych rynkach naszej działalności stale zwiększamy potencjał rozwoju przez wchodzenie lub kreowanie nowych segmentów rynkowych” - relacja czatu z zarządem Grupy AMBRA

W środę, 11 maja 2022 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy AMBRA, Robertem Ogórem oraz wiceprezesem, Piotrem Kaźmierczakiem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za III kwartał 2021/2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o sytuację na rynku wina, rozwój produktów, politykę dywidendową oraz otoczenie rynkowe.

W spotkaniu wzięło udział 560 osób, a zarząd odpowiedział na blisko 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z zarządem Grupy AMBRA: prezesem, Robertem Ogórem oraz wiceprezesem, Piotrem Kaźmierczakiem. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych za III kwartał 2021/2022 roku.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 11 maja 2022 r. o godz. 14:30. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Serdecznie witamy na kolejnym czacie po publikacji wyników i zapraszamy do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Bernard
Bernard

Proszę o komentarz dotyczący spadku sprzedaży w ostatnim kwartale - czy w kolejnym kwartale także będzie spadek sprzedaży?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Jednym z czynników rdr niższej sprzedaży kwartału było przesunięcie terminu świąt wielkanocnych. Drugim podwyżki cen oraz wzrost akcyzy obowiązujący od początku roku. Wraz z efektem zwiększonych zakupów grudniowych realizowanych przez hurtowników i sieci detaliczne powstała sytuacja skumulowanych czynników negatywnie wpływających na wynik sprzedaży. Oczekujemy w kolejnych okresach zmniejszenia negatywnych czynników na wyniki sprzedażowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Mysciak

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale w ostatnim kwartale zarząd mówił, że podwyżki nie pokryją wszystkich kosztów i należy spokojnie podnosić koszty, żeby nie stracić udziałów w rynku. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale w tym kwartale będą kolejne podwyżki? "Rosnące koszty zakupu stanowią wyzwanie dla rentowności naszej działalności. Dlatego wprowadzamy znaczące podwyżki cen sprzedaży naszych produktów"
Co się zmieniło od tego czasu ? Koszty wzrosły dużo bardziej niż zarząd zakładał i są potrzebne kolejne podwyżki, żeby nie było straty? Co w takim razie z udziałami w rynku nad którymi zarząd tak się obawiał kwartał temu? Nie ucierpią?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Informowaliśmy, że wprowadzane podwyżki mogą nie pokryć wszystkich kosztów. Przyspieszony wzrost kosztów zakupu rozpoczął się na jesieni ubiegłego roku, kiedy wyraźnie podrożało np. wino na głównych rynkach zakupu. W kolejnych okresach miejsce miały narastające zakłócenia w łańcuchach dostaw, gwałtowny wzrost kosztów energii i gazu, wzmocnione dodatkowo przez wojnę w Ukrainie. Te nowe impulsy spowodowały dalszy wzrost kosztów, co wymaga kolejnej korekty cen sprzedaży. Dotyczy to oczywiście wszystkich uczestników rynku i nie powinno mieć wpływu na udziały w rynku.

Obrazek użytkownika Al2022
Al2022

Dzień dobry, czy planujecie Państwo rozszerzenie asortymentu w zakresie alkoholi wysokoprocentowych typu whisky, rum, gin?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Aktualnie prowadzimy szereg projektów rozwojowych w obszarze alkoholi mocnych premium wprowadzonych już na rynek. Wykazują one dobrą dynamikę sprzedaży i dalszy potencjał wzrostu.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin P.

Z czego wynika dużo gorszy r/r cash flow operacyjny w III kw. ?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

W sytuacji niepewności na rynkach zakupu podjęliśmy decyzję o zwiększeniu zapasów, co chroni przed ryzykiem braków zarówno towarów jak i materiałów i surowców. Było to głównym czynnikiem pogorszenia przepływów operacyjnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Mysciak

Na poprzedniej konferencji wynikowej powiedzieli państwo, że podwyżki cen produktów nie pokryją w całości wzrostu kosztów. Co oznacza, że ucierpią marże i moje pytanie jest takie czy należy spodziewać się tych niższych marż w krótkoterminowej i długoterminowej perspektywie czy też mają państwo jakieś pomysły na ich powrót na wyższe poziomy i kiedy można się tego spodziewać?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Na możliwość krótkoterminowej obniżki marż wskazywaliśmy w poprzednich informacjach. Dobre wyniki projektów rozwojowych o ponadprzeciętnych marżach powinny pozwolić w średnim terminie na skompensowanie obciążeń wynikających z aktualnego "naporu" kosztowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof Karpiński

Jakie zagrożenia stoją przed grupą w obecnej sytuacji makroekonomicznej , rynkowej ?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Głównym zagrożeniem wydaje się inflacja, która będzie negatywnie oddziaływać na konsumpcję zmniejszając siłę nabywczą konsumentów. Dzięki dużej dywersyfikacji portfela produktów zarówno w kategorii premium jak i dużym udziałem segmentu mainstream, w tym popularnym markom win takim jak DORATO czy FRESCO jesteśmy dobrze zabezpieczeni na ryzyko przesuwania się zakupów konsumenckich do niższych segmentów cenowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Mysciak

Wydaje się, że próba podnoszenia cen ze względu na zwiększone koszty spotyka się z pogorszeniem nastrojów konsumenckich ponieważ można zaobserwować spadki sprzedaży w kilku kategoriach.
W związku z tymi trudnościami inflacyjnymi i projektem podnoszenia akcyzy rokrocznie o 5%
1) Czy spółka będzie podnosić ceny rokrocznie ze względu na planowanie rokroczne zwiększanie akcyzy
2) Czy spółka spodziewa się dalszego pogorszenia nastrojów konsumenckich co w konsekwencji może prowadzić w kolejnych kwartałach do dalszego spadku sprzedaży r/r wolumenowo, (bo zakładam, że przychody mogą być nieco wyższe ze względu na wprowadzone podwyżki nie wiem czy słusznie)

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Poziom stawek podatku akcyzowego traktujemy, podobnie jak nasi odbiorcy, jako składnik pozabiznesowy i w naturalny sposób również w przyszłości będziemy nasze ceny sprzedaży korygować o stawki podatku. Pogorszenie nastrojów konsumenckich wpływa na warunki i otoczenie działań rynkowych i sprzedaży. W przeszłości kategoria wina wykazywała relatywnie dużą odporność na osłabienie koniunktury konsumpcji. Dywersyfikacja naszego portfela produktów włącznie z ofertą w niższych segmentach cenowych powinna pozwolić na dobrą reakcję naszych wyników sprzedaży na zmieniające się warunki.

Obrazek użytkownika Anonim
Konrad

Jak duży wpływ na wyniki kwartalne miały kursy walut? Jakie tendencje odnotowuje spółka w tym zakresie i czy spółka stosuje hedging?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Rosnące kursy walut miały istotny wpływ na wyniki, kurs EURPLN w kwartale był wyższy o około 8 groszy niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego, czyli blisko 2%. Większość zakupu win, a także surowców i materiałów dokonujemy w EUR. Spółka zabezpiecza częściowo zakup walut stosując kontrakty forward, na okresy kilkumiesięczne, co obniża zmienność marż i kosztów zakupu. W dłuższych okresach hedging walut nie jest stosowany, a zmiany kursy EUR znajdują odzwierciedlenie w cenach zakupu, a następnie w cenach sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof Karpiński

Czy podmioty w których Ambra SA ma udziały wypłacają jej dywidendę ?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Podmioty zależne wypłacają regularnie dywidendę w zależności od osiąganych wyników i planów inwestycyjnych. W raporcie rocznym publikujemy informację na temat wielkości uzyskanych przychodów z tytułu dywidend od spółek zależnych w nocie do przychodów finansowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Czy w 2022 wprowadzili już Państwo podwyżki cenników i czy spółka ma sprzedażowe umowy długoterminowe po ustalonych cenach?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Pierwsza tura podwyżek była wprowadzana od stycznia 2022 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Jaki jest aktualny stan zaawansowania budowy farmy fotowoltaicznej i kiedy można się spodziewać jej uruchomienia? W jakim stopniu uniezależni to od wzrostu cen energii?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Jesteśmy aktualnie w trakcie procedur administracyjnych związanych z uruchomieniem instalacji. Farma pokryje ok. 30% zapotrzebowania na energię elektryczną w Zakładzie Produkcyjnym.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Jak bieżące wyniki mogą wpłynąć na planowaną dywidendę? Czy Ambra planuje stworzenie polityki dywidendowej oraz czy rozważa większą częstotliwość wypłat np. kwartalną?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Nasze wyniki za trzy kwartały narastająco są lepsze o ponad 16% na poziomie EBIT i 21% na poziomie zysku netto i nie stanowią zagrożenia dla dotychczasowego trendu wypłaty dywidendy. Podobnie jak w poprzednich latach decyzje dotyczące poziomu wypłaty dywidendy będą podejmowane po zakończeniu roku obrotowego. Nie jest planowane zwiększenie częstotliwości wypłaty dywidendy.

Obrazek użytkownika Anonim
Pablo

Czy jako firma regularnie płacąca i do tego coraz wyższą dywidendę Ambra rozważa przejście np. na model kwartalny wypłat?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Nie planujemy takiej zmiany. Jest to spowodowane między innymi dużą sezonowością naszego biznesu, co powoduje, że wyniki finansowe i przepływy pieniężne nie rozkładają się równomiernie na poszczególne kwartały.

Obrazek użytkownika Al2022
Al2022

Czy w tym roku planujecie Państwo wejść na nowe rynki czy raczej skupiacie się na utrzymaniu aktualnych poziomów sprzedaży?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Na 4 głównych rynkach naszej działalności stale zwiększamy potencjał rozwoju przez wchodzenie lub wręcz kreowanie nowych segmentów rynkowych. Aktualne kwartalne wyniki sprzedażowe i wyzwania dotyczące całej branży spożywczej oceniamy jako krótkoterminowe wyzwanie, które nie zmienia i nie ogranicza potencjału i perspektyw rozwoju naszej Grupy na rynkach.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof Karpiński

Jaki przewidujecie państwo poziom dywidendy i czy będzie on rosnący w następnych latach ?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Jesteśmy przekonani o dobrych perspektywach spółki i rozwoju biznesu w następnych latach. Chcemy pozostać spółką dywidendową.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Czy widać jakiś wpływ na wolumen sprzedaży od momentu wybuchu wojny?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

W tak krótkim okresie oraz przy współwystępowaniu tak wielu zmiennych i dynamicznych czynników wyodrębnienie wpływu wydarzeń w Ukrainie jest dla nas na tę chwilę niemożliwe.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Czy w "obecnych czasach" możliwe jest utrzymanie polityki dywidendowej w takiej formie jak teraz?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Obecnie nie proponujemy kwoty wypłaty dywidendy za bieżący rok obrotowy, jak wspominaliśmy zrobimy to po zakończeniu roku obrotowego. Mocne fundamenty spółki nie zagrażają korzystnym wypłatom dywidend.

Obrazek użytkownika Anonim
ML

Jaki procent Państwa umów to umowy powyżej 1 roku? W jakim odstępie czasu renegocjujecie Państwo warunki z odbiorcami a w jakim odstępie z dostawcami?

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Nie mamy umów z odbiorcami z okresem obowiązywania powyżej 1 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

1. Jakie inwestycje spółka planuje w najbliższym czasie (poza wyżej wspomnianą farmą fotowoltaiczną) w celu optymalizacji kosztów?
2. W jakich segmentach rynkowych widzą państwo szanse na nowe, dodatkowe źródła dochodu dla spółki?

Obrazek użytkownika Piotr Kaźmierczak
Piotr Kaźmierczak

Farma fotowoltaiczna to jeden z elementów strategii obniżania energochłonności produkcji. Kolejne inwestycje związane są m.in. z przechodzeniem na pojazdy elektryczne (zarówno samochody osobowe jak i wózki widłowe), czy zakup urządzeń o większej efektywności chłodzenia i ogrzewania. Inwestycje te istotnie również zmniejszają nasze emisje CO2.

Obrazek użytkownika Robert Ogór
Robert Ogór

Dziękujemy za ciekawe pytania i zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu po publikacji wyników rocznych we wrześniu.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.