Relacja czatu z zarządem Cloud Technologies: Skupiamy się przede wszystkim na największych światowych rynkach reklamowych
Obrazek użytkownika Czaty
06 wrz 2022, 13:04

„Skupiamy się przede wszystkim na największych światowych rynkach reklamowych” - relacja czatu z zarządem Cloud Technologies

We wtorek, 6 września 2022 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Cloud Technologies, Piotrem Prajsnerem oraz CFO i członkiem zarządu, Piotrem Soleńcem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych i planach rozwoju spółki. Inwestorzy zadawali również pytania o strategię na lata 2021-2023, przejście na główny rynek GPW oraz planowane inwestycje.

W spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób, a zarząd odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Cloud Technologies, Piotrem Prajsnarem oraz CFO i członkiem zarządu, Piotrem Soleńcem. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych spółki i dalszych planach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 6 września 2022 r. o godz. 10:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zaczynamy drugą część spotkania, zapraszamy do udziału w czacie w formie tekstowej i do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy i w jakim stopniu korzystacie na mocnym USD? Czy w jakiś sposób zabezpieczacie przychody w USD, jakiś hedge?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Tak, korzystamy na umocnieniu się USD, ponieważ większość naszych przychodów jest właśnie w tej walucie, natomiast znaczna część kosztów jest rozliczana w PLN.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy rozważacie długoterminowe zahedgowanie USD z tego poziomu?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Nie, gdyż według najnowszych analiz możliwe jest dalsze umacnianie się USD.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Spółka ma duże środki finansowe. Jak zamierzacie je zagospodarować, czy rozważacie jakieś przejęcia w tym roku, jeśli tak, to w jakich obszarach?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Obecnie realizujemy strategię rozwoju na lata 2021 - 2023. W jej ramach planujemy zainwestować do 50 mln zł na konkretne wskazane w strategii cele, m.in. na skup akcji w ramach programu motywacyjnego, akwizycje międzynarodowe, zakup technologii. Obecny poziom gotówki stanowi zabezpieczenie tych działań i umożliwi nam realizację strategii w najbliższych kwartałach.

Obrazek użytkownika Anonim
GB

Jak Pan ocenia drugie półrocze 2022 względem pierwszego?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

W ramach strategii na lata 2021 - 2023 postanowiliśmy skoncentrować naszą działalność wokół wysoce rentownego segmentu sprzedaży danych, jednocześnie ograniczając naszą ekspozycję w pozostałych segmentach. W konsekwencji przychody w segmencie sprzedaży danych wzrosły aż o 46% kwartał do kwartału. Udział przychodów z tego segmentu w przychodach ogółem wynosi już 71%, co należy traktować jako duży sukces. W drugim półroczu spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów oraz rentowności w kluczowym dla spółki segmencie. Na chwilę obecną nie dostrzegamy czynników, które mogłyby wpłynąć na spowolnienie rozwoju biznesu, aczkolwiek otoczenie makroekonomiczne zmienia się w sposób dynamiczny.

Obrazek użytkownika Anonim
GB

Czy widoczne spowolnienie gospodarcze, zwłaszcza spadek konsumpcji jakoś istotnie wpływa na Waszą działalność?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Na chwilę obecną nie dostrzegamy czynników, które mogłyby wpłynąć na spowolnienie rozwoju biznesu. Prognozy dla rynku reklamy online i programmatic nie zostały zmienione. Wzrost globalnych wydatków na reklamę cyfrową w 2022 r. wyniesie 14% r/r. Największy wkład we wzrost wydatków na reklamę będzie miał rynek w USA, gdzie prognozowany wzrost ma wynieść 80 mld USD w latach 2021 - 2024. To kluczowy dla Cloud Technologies rynek generujący obecnie ponad 80% przychodów spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
A K

Na jakim etapie jest procedowanie prospektu w KNF?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Zgodnie z przyjętą strategią na lata 2021 - 2023, realizujemy cel przejścia na rynek główny GPW. Na początku sierpnia złożyliśmy wniosek do KNF w związku z planem przejścia na główny rynek. Wniosek jest procedowany zgodnie ze standardami KNF.

Obrazek użytkownika Anonim
A K

Czy przejście na główny rynek będzie razem z emisją akcji?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Przejście na rynek główny GPW, czyli jeden z naszych celów strategicznych na lata 2021 - 2023, planujemy jako przejście techniczne, a więc bez emisji akcji. Przejście na główny rynek GPW zwiększy ekspozycję Cloud Technologies na rynku i poszerzy grono inwestorów, w szczególności instytucjonalnych, do których możemy dotrzeć.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

W jaki sposób realizowana jest zapisana w strategii globalizacja biznesu? Jakie są w związku z tym przewidziane działania w najbliższym kwartale?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Motorem napędowym rozwoju spółki jest segment sprzedaży danych, czyli segment skalowalny, szybko rosnący, o zasięgu globalnym. Naszym celem strategicznym jest rozwój segmentu sprzedaży danych na rynku globalnym, co realizujemy poprzez wzmocnienie naszych przychodów na kluczowych z naszej perspektywy rynkach: USA, Wielkiej Brytanii i rynkach Europy Zachodniej. Stale rozwijamy bazę klientów oraz rozszerzamy asortyment danych w celu zwiększania przychodów w kluczowym dla nas segmencie działalności.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jakim stopniu nabycie przed wakacjami Linea1 MKT może wpłynąć na tegoroczne wyniki?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Przejęcie TL1 umożliwi nam większą ekspozycję naszych danych u kluczowych klientów, w tym na rynkach hiszpańskojęzycznych. Konsolidację TL1 rozpoczniemy od sierpnia 2022 roku, więc wpływ tej inwestycji w Q3 2022 nie będzie jeszcze pełny. Dodatkowo jest to spółka o obecnie niewielkiej skali działalności, natomiast z bardzo dużymi możliwościami rozwoju, dlatego też na jej potencjał trzeba patrzeć bardziej w ujęciu długoterminowym.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy obecnie trwają jakieś prace regulacyjne, które mogłyby być ryzykiem dla spółki?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Znaczenie dla naszego biznesu mają regulacje związane z szeroko rozumianą prywatnością danych, które mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na dalszy rozwój całego rynku. W szczególności należy zwrócić uwagę na już obowiązujące przepisy, takie jak GDPR na terenie UE oraz CCPA w USA, które dotychczas nie miały negatywnego wpływu na naszą działalność.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy jesteście Państwo zadowoleni z wyceny rynkowej, biorąc pod uwagę fundamenty - wynik i pozycję gotówkową?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Biorąc pod uwagę nasze coraz lepsze wyniki finansowe, perspektywy i dynamikę rozwoju oraz branżę w której działamy obecna wycena rynkowa spółki na poziomie 7x EBITDA nie jest adekwatna, zwłaszcza w kontekście prognoz rozwoju branży, w której działamy. Między innymi dlatego wolimy kupować akcje z rynku zamiast emitować nowe dla potrzeb przyszłego programu motywacyjnego.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy dostajecie propozycje przejęcia całej spółki przez większe podmioty? Czy taki scenariusz w ogóle rozważacie?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Koncentrujemy się na realizacji strategii na lata 2021 - 2023 i aktualnie nie analizujemy takiego scenariusza.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W których krajach będziecie w pierwszej kolejności intensyfikować sprzedaż

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Rozwijając nasz strategiczny segment sprzedaży danych skupiamy się przede wszystkim na największych światowych rynkach reklamowych. Jest to przede wszystkim rynek USA, z którego generujemy ponad 80% przychodów w segmencie sprzedaży danych, oraz rynek brytyjski i rynki Europy Zachodniej. Obecnie ponad 90% przychodów ze sprzedaży danych pochodzi z zagranicy, głównie z USA i Europy Zachodniej.

Obrazek użytkownika Anonim
PawełG

Jaką przestrzeń widzicie do pobicia wyniku pierwszego półrocza w aktualnym półroczu?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Zgodnie z typową sezonowością rynku reklamy internetowej drugie półrocze jest lepsze, niż pierwsza połowa roku. Taką charakterystykę obserwujemy w naszych historycznych wynikach finansowych i spodziewamy się utrzymania tego trendu w przyszłości.

Obrazek użytkownika Anonim
PawełG

Jak duże występują różnice między danymi, które pojawiają się co miesiąc, a potem tymi raportowanymi? Jakie czynniki mogą wpływać na te różnice?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Publikowane co miesiąc szacunki wyliczamy bezpośrednio w USD, a docelowo sprzedaż raportujemy w PLN, więc różnice kursowe wpływają na raportowaną kwartalnie dynamikę. Po drugie, szacunki dotyczą sprzedaży do głównych kontrahentów, a nie wszystkich.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak duży udział w kosztach, mają u Państwa koszty energii elektrycznej? Czy to istotny czynnik kosztowy?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Elektryczność jest jedną ze składowych kosztów infrastruktury technicznej, więc w przypadku istotnych wzrostów na rynku energii, liczymy się z potencjalnym wzrostem kosztów obsługi serwerów. Biorąc pod uwagę strukturę kosztów nie powinno mieć to istotnego znaczenia dla naszych przyszłych wyników finansowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy planowane przejście na rynek główny GPW może wiązać się z tym, że będziecie myśleli o pozyskaniu kapitału na rozwój, czy jednak Wasze środki są wystarczające?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Tak jak wspomnieliśmy przejście na rynek główny GPW, czyli jeden z naszych celów strategicznych na lata 2021 - 2023, planujemy jako przejście techniczne, a więc bez emisji akcji. Obecność na GPW faktycznie da nam jednak dużo szersze możliwości pozyskania większego kapitału, jeśli w przyszłości pojawi się taka potrzeba.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jak szybko ma rosnąć segment sprzedaży danych i czy drugi segment będzie dalej ograniczany?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Motorem napędowym rozwoju spółki jest segment sprzedaży danych i zgodnie z przyjętą strategią na lata 2021 - 2023, segment ten zakładamy, iż dalej będzie dynamicznie się rozwijał. W pierwszym półroczu w segmencie sprzedaży danych osiągnęliśmy wzrost ponad 50% w ujęciu rok do roku. Pozostała działalność obejmuje natomiast zarówno działalność, którą stopniowo ograniczamy, ale również nowe produkty, które chcemy rozwijać.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jakie są szanse na utrzymanie dynamiki wyników w następnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Sukcesywnie pozyskujemy nowych klientów oraz zwiększamy wolumen dostarczanych danych. Rynek reklamy internetowej cały czas dynamicznie się rozwija i najnowsze prognozy pozostają pozytywne. Na tej podstawie spodziewamy się dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży danych. Odnosząc się jednak do procentowej dynamiki sprzedaży danych to będzie ona najprawdopodobniej maleć, ze względu na rosnącą bazę historyczną.

Obrazek użytkownika Anonim
Kania

Jakie będą następne cele akwizycyjne i kiedy usłyszeć możemy o następnej akwizycji

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju, zgodnie z przyjętymi celami i założeniami, zwłaszcza w obszarze polityki akwizycyjnej. Jej fundamentem jest koncentracja na spółkach dających maksymalną synergię i posiadających własne sieci dystrybucyjne. Stawiamy więc na jakość i efektywność. Niedawno objęliśmy 100% udziałów w TL1, mimo, że wcześniejsza umowa zakładała maksymalnie 60%. Niezależnie od tego na bieżąco śledziliśmy i śledzimy rynek akwizycji i analizujemy poszczególne podmioty, koncentrując się na niewielkich firmach z własną siecią dystrybucji danych, z rynków USA i Europy Zachodniej. Niezwłocznie będziemy informowali rynek o kolejnych akwizycjach.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Czy są fundusze zainteresowanie wejściem do akcjonariatu spółki po przejściu na główny parkiet rynku GPW? Jeśli tak o jakim zaangażowaniu mówimy rzędu kilku procent, kilkunastu czy kilkudziesięciu?

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Jednym z powodów dla których chcemy przejść na GPW jest poszerzenie grona inwestorów do których możemy dotrzeć. W szczególności zależy nam na takich inwestorach instytucjonalnych, których polityka inwestycyjna uniemożliwia zaangażowanie kapitałowe na NewConnect.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Dzień dobry,
Kiedy planowane jest uruchomienie kolejnej transzy skupu akcji z rynku NC?
Pozdrawiam
Akcjonariusz

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Skup akcji jest realizowany zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2021 - 2023. W celu realizacji przyszłego programu motywacyjnego planujemy skupić 250 000 akcji do końca przyszłego roku. Ze względu na atrakcyjną cenę rynkową wolimy przeprowadzić skup akcji, zamiast nowej emisji.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Czy z związku z małą płynnością na rynku nie lepiej by było zamiast skupować akcje w obecnej formie podczas sesji dokonać wezwania na powiedzmy 5% akcji i zaproponować cenę przykładowo 60 złotych? Wydaje się że wówczas spółka szybciej osiągnęłaby swój cel polegający na skupie akcji pod potrzeby programu motywacyjnego.

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Skup akcji jest realizowany zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2021 - 2023. Planujemy skupić 250 000 akcji do końca 2023 roku.

Obrazek użytkownika Cloud Technologies
Cloud Technologies

Dziękujemy za udział w spotkaniu i zadane pytania. Prezentacja inwestorska oraz dane i informacje o spółce są dostępne na naszej stronie https://www.cloudtechnologies.pl/pl/dla-inwestorow

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.