Relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG: Staramy się pozyskiwać kontrakty o dużej wartości
Obrazek użytkownika Czaty
15 lut 2023, 15:12

„Staramy się pozyskiwać kontrakty o dużej wartości” - relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG

W środę, 15 lutego 2023 r. odbył się czat inwestorski z prezesem Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za IV kwartał 2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o wpływ cen energii na działalność spółki, udział w przetargach oraz nową strategię rozwoju.

W spotkaniu udział wzięło ponad 220 osób, a prezes zarządu odpowiedział na blisko 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki finansowe spółki za IV kwartał 2022 roku oraz perspektywy rozwoju na najbliższe miesiące.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 15 lutego 2023 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Witam wszystkich serdecznie, na pierwszym w 2023 roku czacie inwestorskim. Dziś porozmawiamy o wynikach Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kw. 2022 roku oraz w ujęciu narastającym za cały 2022 rok. Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej Państwa pytań. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W IV kwartale wzrost cen energii był oczywistością i to zwiększało zainteresowanie produktami LUG. Jak jest w tym kwartale, kiedy ceny energii istotnie spadły, czy to coś zmienia?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Czynnikiem pobudzającym popyt na rynku oświetleniowym obok wysokich cen energii jest również ich zmienność, która wywołuje niepewność i utrudnia zarządzanie kosztami. Ustawa o środkach nadzwyczajnych ograniczyła działanie mechanizmów rynkowych w ustalaniu cen energii elektrycznej w 2023 roku. Nikt nie wie jednak jak sytuacja będzie wyglądała w kolejnych latach. Poza tym należy pamiętać, że obecnie podrożało zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami cen, z którego do tej pory korzystali duzi odbiorcy energii. Zatem patrząc perspektywicznie trend w zakresie cen energii będzie rosnący, a ich stabilizacja w 2023 roku nie wyeliminuje pozostałych czynników gospodarczych skłaniających naszych klientów do poszukiwania oszczędności. W tej chwili w biznesie poszukiwaną wartością nie jest stabilizacja kosztów funkcjonowania, lecz ich aktywne obniżanie, a to realnie jest możliwe dzięki modernizacji oświetlenia.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Gratuluję wyników IV kwartału. Jak Pan ocenia obecnie trwający kwartał pod kątem realizacji strategii, czy wszystko idzie zgodnie z jej założeniami, czy jednak są jakieś presje związane z docelową marżowością spółki na poziomie 40%?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Obecnie realizowana przez LUG strategia znajduje się w fazie schyłkowej i zgodnie z zapowiedziami jeszcze w marcu zaprezentujemy Państwu nasze nowe strategiczne kierunki rozwoju. Jednakże nie planujemy istotnych zmian w zakresie przyjętego celu marżowości, a strategiczne 40% oceniam jako adekwatne założenie na kolejne lata. Nieuchronnie odczuwamy presje związaną z pogarszającymi się warunkami prowadzenia biznesu. Ceny komponentów, transportów, energii istotnie wpływały na naszą rentowność i utrudniały nam realizację tego celu w 2022 roku. Powoli dostrzegamy symptomy stabilizacji cen wybranych komponentów, co dobrze prognozuje na kolejne miesiące.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jakim stopniu za zeszłoroczny wzrost przychodów odpowiada wzrost zainteresowania produktami spółki a w jakim zmiana cennika? Czy w tym roku przewidujecie wzrost cen produktów?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Nasza blisko 17-procentowana dynamika przychodów ze sprzedaży w 2022 roku to efekt dużego portfolio zamówień i wielu projektów infrastrukturalnych, które zwiększyły naszą sprzedaż w tym segmencie o około 35% w ujęciu ilościowym r/r. Podwyżki cen naszych produktów były natomiast niezbędne ze względu na rosnące koszty wytworzenia. Ostatnia zmiana cenników miała miejsce w styczniu 2023 roku i mam nadzieję, że będzie to jedyna podwyżka w tym roku. Pojawiające się symptomy stabilizacji kosztów czynią taki scenariusz prawdopodobnym jednakże nie mogę składać żadnych ostatecznych deklaracji w tym zakresie. Żyjemy w czasach ogromnej zmienności i nieprzewidywalności, dlatego jako Prezes Zarządu muszę elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co w praktyce oznacza dla spółki ciągły brak środków z KPO? Co może oznaczać, jeśli w czarnym scenariuszu może ich w ogole nie być?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Transformacja oświetleniowa stymulowana wysokimi cenami energii elektrycznej trwa z naszym udziałem od wielu miesięcy. Wspieramy jednostki samorządowe i prywatnych inwestorów w uzyskiwaniu wyższej efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia. Środki dla Polski z KPO z pewnością mogłyby stać się dodatkowym pozytywnym czynnikiem tej transformacji, który pobudziłby inwestycje. Byłaby to to dla nas dodatkowa szansa, lecz ich brak nie powinien zatrzymać procesu modernizacji oświetleniowej, ponieważ niezmiennie silne pozostają inne bodźce – jak wysokie ceny energii, potrzeba zwiększenia efektywności energetycznej i generowania oszczędności, kwestie środowiskowe czy w końcu postęp technologiczny. Ponadto niezależnie od środków z KPO, mamy informację o uruchomieniu przez Rząd środków w wysokości 5 mld zł na pomoc dla firm energochłonnych, co dodatkowo będzie wspierało procesy modernizacyjne. Liczymy na to, że Rząd będzie uruchamiał kolejne programy wsparcia, szczególnie dla JST, w zakresie ograniczania zużycia energii elektrycznej, które generowane jest w dużej części przez oświetlenie ulic miast i wsi.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki wpływ na przychody z eksportu miał kurs walutowy PLN do EUR i USD? Czy umacniający się ew. w 2023 roku złoty może negatywnie wpływać na przychody z eksportu?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jak wspominałem podczas poprzednich czatów neutralizujemy wpływ kursu złotówki na nasze wyniki poprzez regularne zabezpieczanie się instrumentami finansowymi. Podobną politykę zabezpieczeń będziemy realizować w 2023 roku. Oczywiste jest, że umacnianie się złotego będzie miało negatywny wpływ na eksport, jednakże informacje płynące z otoczenia i analiz kursowych nie dają dużego prawdopodobieństwa dla realizacji scenariusza silnej złotówki. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej istotniejsza jest stabilność waluty, niż jej niski lub wysoki poziom. Przewidywalność kursu walutowego daje możliwość zabezpieczenia długoterminowego w tym zakresie i ustalenia adekwatnego poziomu marży.

Obrazek użytkownika Anonim
Stały_inwestor

W 2022 rok na wynik netto negatywnie wpłynęły koszty finansowe, które „zjadły” lwią część zysków. Czego możemy się spodziewać w 2023 roku.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Faktem jest, że w 2022 roku mieliśmy do czynienia z historycznie wysokimi poziomami stóp procentowych niespotykanymi od 2008 r. dla EURIBORu oraz od 2002 r. dla WIBORu. Przełożyło się to na ponad dwukrotny wzrost naszych kosztów finansowych. W tym kontekście bardzo ważne było dla nas zmniejszenie naszej ekspozycji na WIBOR. W tym celu dokonaliśmy przewalutowania części naszego zadłużenia na EUR. To pomoże nam ustabilizować koszty finansowe w 2023 roku. Równolegle będziemy starali się optymalizować poziomy korzystania z kredytów bankowych mając na uwadze większą dostępność niektórych komponentów i możliwość obniżenia stanów magazynowych, które w końcu 2022 roku uległy zmniejszeniu.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Jakie jest Pana nastawienie do 2023 roku? Czy widzi Pan miejsce na dalszą poprawę i realizację strategii zgodnie z planem?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Ciągle działamy w nieprzewidywalnym otoczeniu ekonomicznym. Bliskość wojny na Ukrainie może mieć znaczący wpływ na gospodarkę w Polsce i w Europie w najbliższych miesiącach. Dlatego patrzę, z jednej strony z optymizmem na potencjał rynkowy związany z potrzebą ograniczania zużycia energii, z drugiej jednak wciąż trudno przewidzieć jakie sytuacje zaskoczą nas w kontekście wojny, a także innych zjawisk społeczno - gospodarczych. Ostatnie 3 lata nauczyły mnie pokory w przewidywaniu przyszłości gospodarczej, dlatego mój optymizm jest ograniczony do realiów, o których wspomniałem.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Czy w ostatnim czasie wystartowaliście Państwo do jakichś większych przetargów, jaki jest rząd wielkości tych postępowań?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Zgodnie z realizacją strategii poprzedniego okresu staramy się pozyskiwać kontrakty o dużej wartości. Nie możemy zdradzać informacji co jest w kręgu naszego zainteresowania, jednakże publiczną informacją jest, że wystartowaliśmy w drugim przetargu na oświetlenie Warszawy, w którego w puli znajduje się około 40 tys. punktów. Czekamy na oficjalne ogłoszenie wyników, o czym - w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia - niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy zamierzacie wprowadzać jakieś zmiany, związane z wysokim zatowarowaniem, co powoduje istotne zamrożenie kapitału? Sytuacja rynkowa chyba się uspokaja i zastanawiam się, czy dalej to będzie uzasadnione. Jak Państwo się na to zapatrujecie?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Tak jak wcześniej wspominałem, sytuacja w zakresie niektórych komponentów znacząco się poprawia. Trudno jednak powiedzieć jak długo stabilność w tym zakresie będzie utrzymana. Ponadto jest jeszcze wiele kluczowych komponentów elektronicznych, których dostępność jest ciągle ograniczona i w tym zakresie zmuszeni jesteśmy utrzymywać stany magazynowe znacząco wyższe niż to miało miejsce przed wybuchem pandemii. Biorąc pod uwagę portfel potencjalnych zamówień na rok 2023 musimy z dużą rezerwą podchodzić do zabezpieczenia stanów magazynowych z tym związanych, mając na uwadze, że projekty są obwarowane ze strony odbiorcy karami umownymi w sytuacji braku ich terminowego wykonania.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki udział kontraktu dla Warszawy został już realizowany i ile jeszcze pozostało do zrealizowania na obecny kwartał pod kątem przychodów?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W ubiegłym roku przychody z tego projektu osiągnęły poziom 22,49 mln zł netto z czego w samym IV kwartale była to wartość 11,03 mln zł netto. Do końca realizacji zakresu podstawowego kontraktu zostało około 20% plus prawo opcji o wartości 5 mln zł brutto, z którego m.st. Warszawa skorzystało zgodnie z podpisanym aneksem.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Jak oceniacie Państwo koniunkturę w budownictwie i za ile procent sprzedaży jest ono odpowiedzialne?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jeżeli ma Pan na myśli koniunkturę w budownictwie mieszkaniowym to zakres naszej produkcji oświetlenia w tym zakresie jest wartością minimalną, bez wpływu na ogólną wartość przychodu w roku. Nasze produkty jak wielokrotnie informowaliśmy dedykowane są w dużej części dla przemysłu i infrastruktury . Mając na uwadze szeroko zakrojoną modernizację oświetlenia w tym zakresie zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych zainteresowanie naszym portfolio produktowym ma tendencję wzrostową.

Obrazek użytkownika Anonim
rubik

Jaka część zadłużenia Spółki została zamieniona na euro?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Całe dotychczasowe zadłużenia w rachunkach bieżących zostało przewalutowanie. Będzie miało to wpływ w kolejnych okresach na obniżenie kosztów finansowych w proporcji do wykorzystywanych wartości.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Z czego wynikał spadek udziału eksportu w ogólnej strukturze sprzedaży?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Podsumowując wyniki całego roku przychody z eksportu wzrosły o 6% do blisko 130 mln zł . Sprzedaż w kraju osiągnęła wartość 108,5 mln zł. Duży wpływ na zachwianie dotychczasowej struktury sprzedaży kraj versus eksport, miała realizacja projektu oświetlenia dla m.st. Warszawy i JST oraz związanych z tym usług wykonawczych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Z czego wynikał wzrost kosztów ogólnego zarządu r/r?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Znaczący wpływ na wzrost kosztów zarządu w 2022 roku miały m.in. badania badawczo -rozwojowe, a także program szkoleń, który objął całą organizację w zakresie poprawy efektywności, zarządzania i komunikacji.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Sporo ostatnio słychać na temat przenoszenia produkcji z Chin do innych krajów. Czy to w jakiś sposób może wpłynąć na LUG w średnim i długi terminie?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Faktycznie obserwujemy trend przenoszenia wielu produkcji z rynku chińskiego do Europy, z pewnością Polska jest również beneficjentem tych działań. My także staramy się skracać łańcuch dostaw i bierzemy pod uwagę fakt, że wiele komponentów w Europie możemy pozyskiwać w cenach porównywalnych do tych, jakie aktualnie uzyskujemy z rynków dalekowschodnich. Dużo mówi się też o przenoszeniu elektroniki z rynków azjatyckich do Europy jednak to proces długotrwały i długoterminowy i efekty mogą być bardziej widoczne w kolejnych latach niż w bieżącym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ile Pana zdaniem jest przestrzeni do wzrostu zysku netto w kolejnych kwartałach, zakładając, że nie będzie jakichś nieprzewidywalnych zdarzeń?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jak wcześniej wspominałem, w roku 2022 staraliśmy się z uwagą obserwować rynek i adekwatnie do wzrostu kosztów wytworzenia podnosiliśmy ceny naszych produktów. Ostatnia podwyżka miała miejsce w styczniu tego roku i w sytuacji kiedy nie spotkamy się z fluktuacją kosztów funkcjonowania organizacji jak to miało miejsce w poprzednich kwartałach, będzie miała ona wpływ na podniesienie rentowności operacyjnej, a w konsekwencji na wzrost wartości zysku netto.

Obrazek użytkownika Anonim
rubik

Czy spowolnienie w budownictwie jest dużym zagrożeniem dla przychodów ze sprzedaży w 2023? Jak wygląda portfel zamówień?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na podobne pytanie dotyczące koniunktury juz dziś odpowiadałem. Wciąż czekamy na rozstrzygnięcie wielu postępowań przetargowych, w których braliśmy udział w poprzednim roku mając jednak na uwadze duży potencjał rosnącego rynku infrastrukturalnego widzimy możliwości wzrostu organizacji w roku 20223 głównie w tym obszarze.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy LUG wypłaci dywidendę za 2022 rok?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Ci z Państwa, którzy brali już udział w czacie ze mną wiedzą, że nie udzielam odpowiedzi na pytanie o dywidendę przed pojawieniem się oficjalnej rekomendacji Zarządu LUG S.A. w tej sprawie. Mamy na decyzję jeszcze kilkanaście tygodni i nie zamierzam spekulować wcześniej. Chcemy zamknąć I kwartał 2023 roku i ocenić sytuację kosztową, a także zweryfikować oczekiwaną stabilizację warunków prowadzenia biznesu.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i jak zawsze dociekliwe pytania. Na zdecydowaną większość z nich udzieliłem odpowiedzi. Liczę, że spotkamy się na kolejnym czacie dotyczącym wyników I kwartału 2023 roku.
Pozdrawiam

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.